مطالب گوناگون

نگاهی کوتاه به تاریخ ایران از آغاز تا ظهور اسلامی(قبل از اسلام)

"قبل از مهاجرت اقوام ایرانی به نجد(فلات ایران) در نجد اقوام بومی می‏زیستند."

تمدنی که در واپسین سالهای 3000 پیش از میلاد در شوش پدید آمده بود، شدیداً تحت نفوذ بین‏النهرین قرار داشت. اهمیت تمدنی که تا قلب ایران نفوذ کرده بود. بیش از همه در استعمال خط بود. سِیَلک  (=Salk )در نزدیکی کاشان تنها نقطه ای در نجد ایران بود که پیش از هخامنشیان در آن مدارک کتبی به دست آمده است. ایرانیان از نژاد هند و اروپایی‏اند و در تاریخ آریایی خوانده می‏شوند. ظاهراً هند و اروپاییان در 2000 قبل از میلاد به مهاجرت عظیمی دست زده‏اند و شاخه‏یی از آنان به نام هند و ایرانیان در حدود 1500 تا 12000 قبل از میلاد به آسیای میانه رسیده‏اند.

·         مادها و پارسیان 

·         هخامنشیان 

·         اشکانیان 

·         ساسانیان

مادها و پارسیان:

مادها و پارسیان از دیگر آریاییان که در حوالی خوارزم پراکنده بودند جدا شدند و به سوی دره‏های خراسان رفتند و به غرب و جنوب ایران رسیدند. هوخشتر (Havaxsatra=) شاهزاده مادی، شش قبیله مادی را متحد کرد و نینوا پایتخت امپراطوری آشور را ویران کرد. مادها به لحجه‏یی از زبان‏های آریایی سخن می‏گفتند و یقیناً زبان پارسی‏ را به خوبی می‏فهمیدند و به همین دلیل است که در کنار کتبیه‏های هخامنشی مبنی بر زبان مادی نیامده است. زبان‏شناسان لحجه‏های مادی را بسیار شبیه به زبان اوستایی می‏دانند. مادها خطی هم نداشتند، احتمالاً دبیران آنان می‏توانستند خطوط آرامی، عیلامی و آشوری را بخوانند. احتمالاً اهورامزدا را می‏پرسیدند و دین آنان همانند دین پارسیان بود.

هخامنشیان:

 کوروش از خاندان هخامنش، در 550 قبل از میلاد پادشاهی مادی را براندخت و هخامنشیان را رسماً به وجود آورد. داریوش از شاهان بزرگ هخامنشی دستور داد در بیستون کتبیه‏هایی به سه زبان بنویسید تا مردم از کارهایش آگاه شود. از جمله کارهای او تقسیم ایران به 20 استان بود و اجازه داد هر قومی قوانین اخلاقی خود را گردآوری کنند.

پارسیان به زبان فارسی باستان که با زبان‏های مادی فرقی عمده نداشت، سخن می‏گفتند. داریوش دستور داد خط میخی ساخته شود. این خط از چپ به راست نوشته می‏شد. کتبیه‏هایی از آن زبان بر جای مانده است. سکندر پس صلیب مقدونی در سال 333 قبل ازمیلاد، داریوش سوم دوازدهمین پادشاه هخامنشی را شکست داد و برای درهم شکستن وحدت ایرانیان تخت جمشید را آتش زد. اما خود در 323 ق.م. بر اثر افراط در می‏خوای در سی‏وسه‏سالگی درگذشت. چون جانشینی نداشت، یکی از سرداران او به نام سلوکوس (= Seleucus) سلسلة سلوکیان را تشکیل داد این سلسله در 64 ق.م به امپراطوری روم ملحق شد. زبان سلوکیان که یونانی بود. مدتی در دربار اشکانیان رایج بود.

 

در 247 ق.م. ارشک(= Arashk) سلسله اشکانی را تشکیل داد. پانزده تن بر تخت نشستند. اردوان پنجم در 226 میلادی به دست اردشیر  بابکان منقرض شد.

اشکانیان:

در 247 ق.م. ارشک(= Arashk) سلسله اشکانی را تشکیل داد. پانزده تن بر تخت نشستند. اردوان پنجم در 226 میلادی به دست اردشیر بابکان منقرض شد. اشکانیان یا پارتیان جز تهور جنگی‏ هنری نداشتند، از این رو تمدن یونانی را به ؟ احترام می‏کربستند. اشکانیان وارث حکومت منحط سلوکیان بودند. در عهد آنان ظاهراً اهورامزدا به مهر و ناهید پرستیده می‏شد. زبان در عهد آنان پارتی بود. از این دوره سکه و سنگ نوشته و چرم نوشته و پاره‏های سفالین به دست آمده است. ظاهراً خدای نامه(= X vatay-name) که مجموعاً اساطیر پهلوانی ایران است در دوره آنان شکل قطعی خود را یافته و در دوره اسلامی مایه اصلی شاهنامه فردوسی درگیر داستان‏های حماسی قرار گرفته است

ساسانیان:

 اردشیر بابکان در 226 میلادی با تسخیر تیسفون سلسله ساسانی را تشکیل داد این سلسله تا 651 میلادی سلطنت کردند و 26 تن بر تخت سلطنت نشتند. سلطنت یزدگرد سوم در 651 میلادی سقوط کرد.

زردشت و آیین او: از گات‏ها درباره زردشت این اطلاعات به دست می‏آید که وی در حدود 660 ق.م. به دنیا آمد، در 640 ق.م. در بیست سالگی گوشه نشینی گزید و در 630 ق.م. در سی سالگی دعوت خود را آشکار کرد و در 6101 ق.م کی‏گشتاسب به آین وی درآمد و در 583 ق.م. در هشتادودوسالگی در یورش از جانب تورانی در آتشکده‏یی در بلخ کشته شد.

"کتاب دینی او اوستا بسیار مفصل بوده و روی پوست 12000 گاو نوشته شده بود."

اسکندر آنها را نوزاند. اکنون تنها 83000 کلمه بر جای مانده، زبان اوستایی که در شمال شرق ایران رایج بوده، با سنسکریت از یک ریشه است. اوستای کنونی شامل پنج کتاب است: ا-بیشنا: به معنی پرستش، گاتها هم در این بخش است. 2. ویشپرد به معنی همه سروران 3ـ وندیدا (Vidae Vadato=) به معنی قانون شد دیو، 4ـ یشتها (= Yasti) به معنی نیایش و فدیه است؛ 5ـ خرده اوستا(= Yortak-Apestak)، مختصر اوستاست که آذر به مهر اسپند ، موبد موبدان عهد شاپور دوم(310 ـ 379) تدوین کرده است.

خط اوستایی از کامل‏ترین خطوط خاور زمین است که 44 حرف دارد و هر حرف به اعراب خاص آن خوانده می‏شود و از راست به چپ نوشته می‏شود.

1.       با یک اهورا مزدا به خدایی جهان شناخت، دَیوه(= Daeva = دیو) را که نام معمول خدایان آریایی است، معبود دوستداران دروغ خواند.

2.       اهریمن ( = ) یا خرد خبیث را در برابر سپند میئینیو (= Spandmainyu) یعنی خرد مقدس قرار داد نه در برابر اهورا مزدا.

3.       ؟ کاری کرد که دیو بدی مغلوب شود و راستی و خوبی به پیروزی رسد. خلاصه حکمت زردشت را در سه عبارت می‏توان یافت: منش نیک، گفتار نیک، کردار نیک.

4.       روز باز پسین اعمال نیک و بد ؟ را می‏سنجند. اگر کارهای نیک او سنگین‏تر باشد، مایة غلبة راستی و شکست دروغ خواهید بود.


مانی: در سال 241 میلادی، روز تاجگذاری شاپور اول رسالت خود را آشکار کرد. مانی در 276 یا 277 میلادی به قتل رسید. از وی سه کتاب به نام‏های: کتاب گوان(گو به معنی پادشاه قدرتمند)، دیگر ارژنگ یا ارتنگ که مصور بود و افسانه نقاش بودن مانی به سبب تصاویر آن کتاب است. این دو کتاب به زبان سریانی بوده و کتاب سوم شاپور گان نام داشته که به زبان پهلوی ساسانی برای شاپور اول نوشته بود.

مزدک: پیرو مانی بود ـ در زمان قباد اول(488 ـ 531 م)ظهور کرد. اعتقادات اجتماعی او خطری بزرگ برای سلطنت ساسانی شمرده می‏شد. در زمان پسر قباد همه مزدکیان قتل عام شدند.

اوضاع سیاسی ـ اجتماعی و ادبی ایران به هنگام ظهور اسلام: رسول اکرمک در 621 م به پیامبری برگزیده شد. در سال 622 م از مکه به مدینه هجرت کرد. این سالها با سلطنت خسرو پرویز ساسانی( 590 ـ 627 م) صادف بود. سقوط ساسانیان را در علت‏های زیر باید جستجو کردم:

جنگ‏های بیست و چهارسالة ایران و روم، تجملات دربار خسروپرویز، هر ج و مرج داخلی،  جلوس دوازده پادشاه در مدت چهارسال بر تخت سلطنت، اخذ مالیات‏های سنگین، همدستی روحانیان زردشتی یعنی هیربدان و موبدان با دیگر زمامداران در چپاول اموال مردم، تشتت آنان در اصول و فروغ مسائل اخلاقی و عقیدتی و بروز اختلاف شدید طبقاتی، عدم رضایت مردم او گردانندگان امور کشور و ناتوانی زمامدران در اداره امور مملکت. هنگامی که دو امپراطوری عظیم ایران و روم شرقی سرگرم جنگ و خونریزی بودند، و نیروهای خود را به دست خود از بین می‏بردند، اعراب در عربستان با وحدت کلمه که از اسلام به دست آوردن بودند، می‏کوشیدند که به دوران سختی و محرومیت دیرین خود پایان دهند. جنگ‏های قادسیه، راین، شوشتر، حلول و نهادند که اعراب آن را فتح الفتوح خواندند، به تدریج قدرت شاهنشاهی ساسانیان را در هم شکست و راه را بر اعراب گشود. به هر حال اعراب در 21 هجری ایران را به تصرف درآورند. غلبة نظامی عرب به وسیله این اسلام با غلبه معنوی توأم شد. ایرانیان شیفتة شعارهای اسلام شدند، به امید مساوات، برادری و برابری اسلامی در قبال نیروهای عرب پایداری موثر نشان نداند. اما پس از به خلافت رسیدن بنی امیه ستمکاری اوج گرفت و نهضتی به نام شعوبیه در مخالفت با اعراب شکل گرفت. چون آل علی‌(ع) هم با بنی امیه مخالف بودند، ایرانیان به حمایت از آل علی برخاستند. پس از پیروزی اعراب، مردم ایران دو دسته شدند: گروهی از روحانیان جزیه را پذیرفتند و دین اجدادی خود را حفظ کردند. در میان این گروه از مذاهب مختلف عیسوی، مانوی، مزدکی و بودایی هم بودند. آنان به حفظ کتب دینی و تاریخی خود که به زبان‏های مختلف بود پرداختند و در ادامه و حفظ تمدن ایرانیان باستان کوشیدند. دسته دوم به اسلام گرویدند و یا کسانی بودند که به اسارت اعراب درآمدند. این دسته پس از آشنایی با زبان و تمدن عرب در کارهای مختلف مدنی و حکومتی مسلمانان نفوذ کردند و کارهای بزرگی انسجام دادند.

پیروزی‏های پیاپی و چیرگی اندک اندک قوم عرب را مغرور و خودبین ساخت تا جایی که ملل مغلوب را «موالی»(غلامان) نامیدند. موالی در مجالس حق نشستن نداشتند و ظلم و تعدی از حد گذشته بود، ایرانیان بهترین راهی که در پیش داشتند، برانداختن بنی امیه بود. چون دعوت بنی هاشم و بنی عباس به گوش ایرانیان رسید، به سرعت به آن گرویدند و در دورترین نقاط خراسان پیروانی برای آل عباس و آل ابوطالب فراهم ساختند. ابومسلم خراسانی سردار بزرگ ایرانی در این نهضت نقش عمده داشت.  بنی امیه سقوط کرد و بنی عباس به روی کار آمد. قو م ایرانی بر آن شد که عرب و خلافت را مطیع خود کند. بنی عباس که سقوط بنی امیه را به چشم دیده بودند، از تحقیر ملل غیرعرب مخصوصاً ایرانیان دست برداشتند. اما به هر حال از ایرانیان بیمناک بودند و گاهی به کشتن و برانداختن برخی رجال و خاندان‏های ایرانی برآمدند، چنانکه منصور، ابومسلم را کشت و هارون، ؟ را قتل عام کرد و معتصم افشین را از میان برد. وضع ادبی: پس از فتح ایران به دست عرب، ایرانیان مسلمان شدند. گروهی از نویسندگان ایرانی در نظم و نثر عرب مهارت و شهرتی به دست آوردند. اما در عین حال زبان پهلوی و سریانی هم رواج داشت و ادبیات محلی در ولایات راه تکامل را می‏پیمود. لهجه‏های ایرانی از طریق آمیختن با زبان عربی تحول می‏یافت. لهجه دری آماده آن می‏شد که دارای ادبیاتی وسیع گردد ـ برخلاف تصور، با غلبه عرب، زبان پهلوی یک باره از ایران برنیفتاد بلکه تا چند قرن بعد هم در ایران رایج بود. بسیاری از کتب پهلوی که در عهد ساسانیان نوشته شده بود، به عربی و فارسی درآمد. چون اعراب از امور اداری و دیوانی اطلاعاتی نداشتند، دفاتر دولتی را به متصدیان محلی می‏سپردند. در عراق و ایران که جزو قلمرو ساسانی بود، کارکنان دولتی و دیوانی را که به خط و زبان پهلوی می‏نوشتند، به کار مشغول بودند. خط و زبان پهلوی تا قرن پنجم هجری در میان ایرانیان باقی ماند. یکی از قصه‏های معروف که اصل آن احتمالاً از دوره اشکانی بود، در اواسط قرن پنجم هجری به دست فخرالدین گرگانی به نظم درآمد. ویس و رامین منظومه‏یی است که آثار لغات و ترکیبات و سبک پهلوی در آن اشکار است

.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/08/30ساعت 22:17  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

در تب و تاب رفتنم، به فکر راهی شدنم
تو ای همیشه همسفر، مرا شناختی تو اگر

مرا پس از من بنویس، به هر کس از من بنویس
ای تو هوای هر نفس، هر نفس از من بنویس

مرا به دنیا بنویس، همیشه تنها بنویس
به آب و خاک، آتش و باد، برای فردا بنویس

تو جان من باش و بگو، به یاد من باش و بگو
میلاد من باش و بگو، جانان من باش و بگو

نفس اگر امان نداد، روی خوشی نشان نداد
رفت و دوباره برنگشت، مرا دوباره جان نداد

دست و زبان من تو باش، نامه رسان من تو باش
حافظه تبار من، نام و نشان من تو باش

بگو حکایت مرا، قصه هجرت مرا
توشه ای از غزل ببخش، راه زیارت مرا

تو جان من باش و بگو، جانان من باش و بگو
به یاد من باش و بگو، میلاد من باش و بگو

نفس اگر توان نداد، مرا دوباره جان نداد
به این همیشه ناتمام، زمان اگر امان نداد

تو جان من باش و بگو، زبان من باش و بگو
بر سر گلدسته عشق، اذان من باش و بگو

بگو که مثل من کسی، به پای عشق سر نداد
از آن سوی آبی آب، خبر نشد خبر نداد

تو جان من باش و بگو، به یاد من باش و بگو
میلاد من باش و بگو، جانان من باش و بگو

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:31  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

جمهوری ایتالیا در جنوب اروپا واقع شده و علاوه بر شبه‌جزیره ایتالیا، شامل دو جزیره بزرگ دریای مدیترانه، سیسیل و ساردینی است.ایتالیا از شمال با کشورهای فرانسه، سوئیس، اتریش و اسلوانی هم‌مرز است. ایتالیا در درون خود هم دو ایالت مستقل را جای داده است: «واتیکان و سن‌مارینو»آب و هوای ایتالیا در شمال به دلیل وجود کوه‌های آلپ، سرد و در جنوب خشک و گرم است. بلندترین نقطه آن کوه مونته بیانکو است.این کشور خاستگاه هنر و فرهنگ بسیاری از کشورهای اروپایی است و مهد دوره رنسانس در اروپا. پایتخت ایتالیا، رم، مرکز تمدن دنیای غرب و مذهب کاتولیک در جهان است.در حال حاضر ایتالیا یکی از کشورهای توسعه‌یافته است که هفتمین تولید ناخالص داخلی در دنیا را دارد. همچنین ایتالیا عضو سازمان ملل‌متحد، گروه G8 و اتحادیه اروپا است.ایتالیا در سال 2007 میلادی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرفته شد.ایتالیا تاریخ غنی دارد که نه تنها پشتوانه فرهنگی و هنری مردم این کشور است بلکه به دلیل وجود موزه‌ها و بناهای تاریخی فراوان گردشگران زیادی از سراسر جهان به این کشور وارد می‌شوند. [اولین هتل اجتماعی در میلان ایتالیا احداث شد] [غذاهای ایتالیایی]بر اساس محاسبه‌ای که یونسکو انجام داده، بیش از نیمی از میراث فرهنگی جهان در کشور ایتالیا واقع شده است، کشوری کوچک که مساحتش تنها 25/0 درصد از کل خشکی‌های جهان است.

به گزارش دانشنامه اینترنتی ویکی‌پدیا، رم، فلورانس و ونیز از جمله مقصدهایی هستند که برنامه هر بازدید کننده‌ای از شبه جزیره ایتالیا را تشکیل می‌دهند. [آشنایی با مترو رم]

در کنار این شهرهای بزرگ و معروف، میراث فرهنگی پنهانی هم در شهرهایی با تاریخ هزار ساله وجود دارند که البته در مسیر اصلی بازدیدها قرار ندارند و علیرغم اینکه کمتر شناخته شده‌اند، اما به همان اندازه شهرهای هنری ایتالیا دارای جذابیتند.

· آشنایی با جشنواره فیلم ونیز / آشنایی با جشنواره فیلم جیفونیروبرتو روسلینی

سیاست در ایتالیا نخستین بار حکومت جمهوری در سال 1946 در ایتالیا ایجاد شد. این جمهوری پس از آن ایجاد شد که در یک رفراندوم در تاریخ دوم ژوئن همین سال مردم اعلام کردند که حکومت جمهوری می‌خواهند. این روز در ایتالیا به عنوان روز ملی جشن گرفته می‌شود.رئیس‌جمهور ایتالیا برای دوره هفت ساله از طریق رای نمایندگان مجلس و گروهی کوچک از وکلای منطقه‌ای انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند. انتخاب و معرفی دیگر وزرا به عهده نخست‌وزیر است.در ایتالیا دو مجلس وجود دارد : «سنا با 315 عضو و نمایندگان با 630 عضو». اعضای مجلس نمایندگان با رای مستقیم مردم ایتالیا انتخاب می‌شوند. در ایتالیا همه افراد بالای 18 سال حق رای دارند.اعضای مجلس سنا هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند اما سن رای دادن برای مجلس سنا 25 سال است. اعضای هر دو مجلس برای دوره‌های پنج ساله انتخاب می‌شوند.ایتالیا یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و نیروهای خود را تاکنون به مناطق جنگی چون بوسنی، کوزوو، آلبانی و افغانستان اعزام کرده است.اقتصاد در ایتالیابر اساس میزان تولید ناخالص داخلی، ایتالیا هفتمین کشور جهان در سال 2006 میلادی بود. در این سال مقام‌های اول تا ششم به ترتیب از آن آمریکا، ژاپن، چین، انگلیس و فرانسه بود.در همین سال ایتالیا ششمین کشور جهان از نظر صادرات کالا بود. اقتصاد در ایتالیا به دو بخش جغرافیایی تقسیم می‌شود. در شمال این کشور اقتصاد پیشرفته و مدرن‌‌تر است و شرکت‌های خصوصی فعال هستند. در جنوب این کشور اقتصاد بر پایه کشاورزی می‌چرخد.تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2006 میلادی 756/1تریلیون دلار بود.میزان نیروی کار در این کشور 64/24 میلیون نفر است و نرخ بیکاری 7 درصد. نرخ تورم این کشور در سال 2006 بر اساس قیمت خرید مصرف‌کننده 1/2 درصد بود.مهمترین صنایع این کشور عبارتند از : گردشگری، آهن و فولاد، مواد شیمیایی، صنایع غذایی، منسوجات، ابزار آلات موتوری، پوشاک و کفش.شرکای ایتالیا در صادرات را کشورهای آلمان با 2/13 درصد، فرانسه با 7/11 درصد، آمریکا با 7/6درصد، اسپانیا با 3/7درصد و انگلستان با 1/6 درصد تشکیل می‌دهد.شرکای ایتالیا در واردات را کشورهای آلمان با 7/16 درصد، فرانسه با 2/9 درصد،هلند با 6/5درصد، چین با 2/5 درصد، بلژیک با 2/4 درصد و اسپانیا با 1/4 درصد تشکیل می‌دهند.

مردم ایتالیامتوسط عمر مردم ایتالیا 1/44 سال و امید به زندگی برای زنان 07/83و برای مردان 01/77سال است. 5/0 درصد از مردم این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند.90 درصد مردم ایتالیا مسیحی کاتولیک هستند و بقیه مردم یهودی و مسلمان.

ارتباطات در ایتالیا:در ایتالیا 049/25 میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد و 5/71میلیون خط تلفن همراه. بر اساس آمارهای سال 1995 میلادی 358 ایستگاه تلویزیونی در این کشور وجود دارد .4.117 میزبان اینترنتی در این کشور وجود دارد و 28.855 میلیون کاربر اینترنتی.

ایتالیا در یک نگاه

مساحت

301،318 کیلومتر مربع

جمعیت

58،147،733 نفر

پایتخت    واحد پول

رم       یورو

دامنه اینترنتی   پیش‌شماره

it.                      39+

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:29  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

ایتالیا

 

 

جمهوی ایتالیا

ایتالیا

شعار ملیموجود نیست

سرود ملیIl Canto degli Italiani

پایتختو بزرگترین شهر

رم
41°54′N 12°29′E / 41.9°N 12.483°E / 41.9; 12.483

زبان(های) رسمی

زبان ایتالیایی

حکومت

جمهوری

نام حاکمان 
رئیس جمهور
نخست‌وزیر


جیورجیو ناپولیتانو
سیلویو برلوسکونی 

مساحت

مساحت

[[| ۳۰۱٬۲۳۰]]‎ km2‏ (۷۱ام)

آب‌ها (%)

۲٫۴

جمعیت

 

سرشماری

۵۸٬۴۶۲٬۳۷۵ 
(۲۲ام)

 - 

تراکم جمعیت

۱۹۲٫۸‎/km۲‏ (۴۰ام)

تولید ناخالص داخلی

(تخمین ۲۰۰۵

 - 

مجموع

۱٫۶۴۵ بیلیون دلار (۸ام)

 -

سرانه

۲۸٬۳۰۰ دلار (۲۰ام)

شاخص توسعه انسانی (۲۰۰۳)

۰٫۹۳۴ (بالا) (۱۸ام)

واحد پول

یورو (€)۱ (EUR)

منطقه زمانی

CET (UTC+1)

 

تابستانی (DST)

CEST (UTC)

دامنه اینترنتی

.it

پیش‌شماره تلفنی

+39

۱ تا پیش از سال ۲۰۰۲: لیر ایتالیا

ایتالیا کشوری در جنوب اروپا است. این کشور از شبه‌جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردنیا در دریای مدیترانه تشکیل شده‌است.ت .نکته جالب در مورد نقشه ی کشور ایتالیا این است که نقشه ی این کشور شبیه چکمه می باشد.

تاریخ

دوران باستان و میانهیونانی ها و سپس رومی ها در دوران باستان بر ایتالیا حکمرانی می کردند و در قرون وسطا کنترل ایتالیا در دست پاپ ها، فرانک ها،بیزانسی ها و سپس اعراب و نورمان ها در پاره ای از اوقات بوده است.از میان مشکلات عدیده‌ای که اتحاد ایتالیا (۱۸۷۰ - ۱۸۴۸) به‌دنبال داشت، آنچه بیش از همه اضطراری می‌نمود، همانا یکدست ساختن سرزمینی بود که از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار متفاوت بود.

وحدت ایتالیابکار گیری ساختارهای اداری دوره رژیم سلطنتی ساوویا در طول زمان باعث وخیم تر شدن اختلافات قبلی میان مناطق مختلف ایتالیا گردید و بدنیال آن موج مهاجرت طبقه روستایی به سوی آمریکای شمالی و جنوبی آغاز شد. میان سالهای پایانی قرن نوزدهم و سالهای آغازین قرن بیستم، چند میلیون ایتالیایی به خارج از کشور مهاجرت نمودند.از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، دوره قبل از اتحاد تا زمان آغاز جنگ اول جهانی با پدیده رشد کلی کشور همراه بود که با تکیه به موقعیت بین‌المللی مثبت، این امکان را یافت تا سر و سامانی به وضعیت مالی و ساختارهای دولتی داده و بخش‌های اصلی برای کمک به پیشرفت و توسعه صنعتی را گسترش دهد و در این راستا البته از کمک سخاوتمندانه سرمایه‌های خارجی نیز بهره برد.شرایط اجتماعی کشور، که همراه با اختلافات پیش گفته میان مناطق روستایی و شهری بود، سالهای اولیه ”صنعتی سازی کشور” و اولین قدمها بسوی یک ساختار مدرن اجتماعی را با شکل گیری احزاب سیاسی رقم زد.ظهور این احزاب سیاسی و تنش‌های اجتماعی ناشی از آن تأثیر گسترده‌ای بر جریانهای بعدی تاریخی ایتالیا بجای گذاشت.

جنگ اول جهانی بدنبال بر خورداری شهروندان ایتالیایی از حق رای در سال 1913، روند یکپارچه سازی سیاسی کشور تکمیل شد و این در حالی بود که چهره بین‌المللی ایتالیا که به‌دنبال اصلاحات آغاز شده از فردای روز اتحاد، هماهنگ تر و مدرنتر شده بود، وجهه بیشتری یافته و تقویت می‌شد.در آستانه جنگ اول جهانی، ایتالیا چشم انداز ترسیم شده تا آن زمان را دگرگون ساخته و در کنار قدرتهای متحد، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده وارد جنگ شد. به‌دنبال کنفرانس صلح ورسای در سال 1919 مناطق شمالی ترنتینو، التوادیجه و ونتریا جولیا را که برای کامل ساختن روند اتحاد ملی مورد نیاز بود، بدست آورد.ایتالیا هر چند که از مبارزه پیروز خارج شده بود، اما از نقطه نظر اقتصادی زیر بار فشارهای وارده، دچار چنان آشفتگی‌هایی گردیده بود که دولتهای وقت آن زمان توان هدایت آن را بسوی دست آورده‌های مثبت نداشتند.در این برهه برخی از تشکیلات سیاسی که بعدها بمدت دهها سال بر آینده کشور تأثیرات عمیقی گذاشت، پا به عرصه وجود گذاردند، از جمله حزب ملت (۱۹۱۹) که بعدها به حزب دموکرات مسیحی تغییر شکل داد، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست که توسط گرامشی پایه گذاری شد (1921) و طبقات مبارز که توسط موسولینی شکل گرفت (۱۹۱۹) و بعداً در سال ۱۹۲۱ به حزب فاشیست ملی تغییر شکل داد و عامل به قدرت رسیدن موسولینی شد.

  ایتالیا میان دو جنگ در سال ۱۹۲۵ (میلادی) با ممنوع شدن فعالیت تمامی دیگر احزاب، دوره رژیم فاشیست آغاز می‌شود که با سیاست استبدادی و در پوشش ملی گرایی، باعث دگرگونیهای ریشه‌ای در زندگی کشور گردید و آزادی‌های سیاسی را محدود نمود. این رژیم برای ممانعت از دشمنی کلیسای کاتولیک، به توافقی با واتیکان (۱۹۲۹) دست یافت.در آن سالها اقدامات جدی برای تقویت و توسعه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی صورت گرفت. در زمینه سیاست خارجی، موسولینی سعی کرد با اتکا به سیاست توسعه طلبانه و قدرتهای متحد، پرستیژ خود را تثبیت نماید که نقطه اوج آن اتحاد با آلمان و ورود به جنگ دوم جهانی (۱۹۴۵ - ۱۹۴۰) علیه متفقین و متعاقبا سقوط رژیم فاشیست به‌دنبال ناکامی‌های نظامی بود.بازسازی دموکراسی و اداره وضعیت سخت کشور بعد از پایان جنگ و سعی در از بین بردن هر آنچه از رژیم فاشیست به ارث مانده بود، باعث شد تا مجمع قانون اساسی شکل بگیرد.در دوم ژوئیه سال ۱۹۴۶، و به‌دنبال انجام رفراندوم ”جمهوری ایتالیا” متولد شد و این تاریخ تبدیل به جشن ملی شد. قانون اساسی جدید از تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۸ رسمیت یافته و به مرحله اجرا در آمد.ایتالیا بعد از جنگ، تلاش زیادی برای نزدیکی به کشورهای غرب انجام داد و در این راستا به ”اتحاد آتلانتیک” ملحق شد که سازمانی نظامی دفاعی است که به ابتکار آمریکا شکل گرفت و اکثر کشورهای اروپایی غربی نیز به آن پیوستند.در سطح اروپا، ایتالیا در آن دوره از جمله کشورهایی بود با حداکثر توان در راستای یکپارچگی اروپا در طی مراحل مختلف آن، چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی کوشش نمود.از اول ژانویه ۱۹۹۹ (میلادی)، ایتالیا از جمله ۱۱ کشوری است که واحد پولی یورو را به عنوان پول واحد بر گزید.

جغرافیا

تصویر ماهواره‌ای از ایتالیا ایتالیا در جنوب اروپا با مختصات جغرافیایی تقریبی ۵۰ ۲۲ شمالی , ۳۰ ۱۲ شرقی قرار دارد.مساحت کل آن ۲۳۰/۳۰۱ کیلومتر مربع (تقریباً یک پنجم ایران) است که از آن ۰۲۹/۲۹۴ کیلومتر مربع خشکی و ۲۱۰/۷ کیلومتر مربع آب است. ۷/۶۰۰ کیلومتر ساحل دارد.جزایر ساردنیا و سیسیل در دریای مدیترانه نیز جزو ایتالیا است. مرزهای این کشور ۲/۹۳۲/۱ کیلومتر است. با کشورهای زیر مرز مشترک دارد:

آب و هوای ایتالیا مدیترانه‌ای است. در شمال به دلیل و جود رشته کوه آلپ سرد، در جنوب خشک و در کل کشوری تقریباً گرم است.

بلندترین نقطه آن کوه مونته بیانکو با ارتفاع ۷۴۸/۴ متر از سطح دریا و کمترین ارتفاع آن دریای مدیترانه‌است.

گروه‌های قومی و نژادی ایتالیایی ها. گروه‌های نژادی آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی اسلاوتبار در شمال و ایتالیایی آلبانیایی‌تبار و ایتالیایی یونانی‌تبار نیز در جنوب هستند.در سال ۲۰۰۵ ۵.۸٪ از جمعیت ایتالیا خارجیها بوده اند. ۱۱.۴٪ بچهایی که در سال ۲۰۰۷ در ایتالیا بدنیا آمده اند حداقل یکی از والدینشان خارجی بوده اند.در سال ۲۰۰۷ بیشترین مهاجرتها به ایتالیا به ترتیب ازاروپا (۵۲.۰۲٪) شمال آفریقا (۱۶.۱۷٪) آسیا (۱۶.۰۸٪) و آمریکا لاتین (۸.۵٪) بوده است.

زبان‌ها ایتالیایی زبان رسمی این کشور است.

مذاهب حاکمیت و اکثریت با مسیحیت کاتولیک است، ولی پروتستان‌ها، یهودی‌ها و مسلمانان (که اکثراً مهاجر هستند) نیز در این کشور زندگی می‌کنند.۸۷٪ جمعیت ایتالیا مسیحی کاتولیک هستند که یک سوم آنها (۳۶.۸٪) عضو فعال هستند.امروزه ۸۲۵۰۰۰ نفر مسلمان در ایتالیا زندگی میکنند که (۱.۴٪) جمعیت ایتالیا را تشکیل میدهند که از بین آنها فقط۵۰۰۰۰ نفر ملیت ایتالیایی دارند.

اقتصاد

از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند.سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.

گردشگریایتالیا در مرکز دریای مدیترانه واقع شده‌است، دریایی که تولد تمدن‌های بسیاری را بخود دیده‌است. ایتالیا دارای تاریخی غنی از تماس‌ها و تبادلاتی می‌باشد که بر مردم، اقتصاد و فرهنگش تأثیر گذاشته‌است.فنیقی‌ها، یونانی‌ها، کارتاژها، اعراب و نورمن‌ها از جمله مللی می‌باشند که در طول قرون با تأثیر گذاشتن بر فرهنگ محلی ایتالیا، باعث گردیده‌اند تا ایتالیا بطور فوق العاده‌ای غنی از آثار معماری و هنری می‌باشد.بر اساس محاسبه‌ای که یونسکو انجام داده، بیش از نیمی از میراث فرهنگی جهان در کشور ایتالیا واقع شده‌است، کشوری کوچک که مساحتش فقط ۲۵/۰ ٪ از کل خشکی‌های جهان است.نشانه‌های باقیمانده از گذشته، آثار هنری و تنوع فوق العاده طبیعت در شبه جزیره ایتالیا از جمله عوامل جذب توریست به این کشور می‌باشد که امروزه یکی از توریستی‌ترین کشورهای جهان بشمار می‌آید.رم، فلورانس، ونیز و بسیاری شهرهای دیگر، از جمله مقصدهای هنری هستند که برنامه هر بازدید کننده‌ای از شبه جزیره ایتالیا را تشکیل می‌دهند. در کنار این شهرهای بزرگ و معروف، میراثهای فرهنگی پنهانی هم در شهرهایی با تاریخ هزار ساله وجود دارند که البته در مسیر اصلی بازدیدها قرار ندارند و علیرغم اینکه کمتر شناخته شده‌اند، اما به همان اندازه شهرهای هنری ایتالیا دارای جذابیت می‌باشند.شناخت ایتالیا با بازدید از شهرهای معروف و موزه‌ها و میادین آن کافی نیست، بلکه برای نیل به این مهم، باید دنیای رنگارنگ به اصطلاح ایتالیای کوچک را که غنی از زیبایی‌های طبیعی و هنری بی حساب و صدها مرکز شهری کوچک و متوسط که برخی از آنها پایتخت‌های باستانی با آثاری اصیل و بی نظیر می‌باشند، نیز در نوردید.برای تکمیل این شناخت البته باید شراب‌ها و غذاهای ایتالیا را هم تجربه کرد. غنا و تنوع رسوم و لهجه‌ها در هر گوشه از کشور به آسانی قابل تشخیص می‌باشد. غذاهای ایتالیایی آینده این تنوع است. بخاطر همین تنوع منطقه‌ای می‌باشد که ایتالیا تبدیل به یکی از اصلی‌ترین قطبهای توریسم بین‌المللی شده‌است. از جمله دیگر عواملی که در پیشرفت صنعت توریسم در این کشور زیبا نقش داشته‌اند می‌توان به نزدیکی ایتالیا به کشورهای صنعتی مرکز و شمال غرب اروپا، وجود وسایل ارتباطی سریع و اقتصادی با دیگر قاره‌ها و سطح عالی امکانات پذیرش توریست که کمتر کشوری از آن برخوردار می‌باشد، اشاره نمود.هر ساله بطور میانگین حدود بیست میلیون گردشگر خارجی از ایتالیا بازدید می‌کنند و این رقم طبیعتا علاوه بر میلیونها ایتالیایی می‌باشد که کشورشان را برای گذراندن تعطیلاتشان انتخاب می‌کنند و البته در این انتخاب، تکیه بر سی و پنج هزار واحد اقامتی موجود در کشور که دارای تقریباً دو میلیون تخت می‌باشند، دارند.توریسم در عمل یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی ایتالیا به شمار می‌رود که حدود ۵/۵٪ از تولید داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌است و این به معنای آنست که از نظر ارزش بالاتر از کل تولید بخش کشاورزی قرار دارد.

سینمای ایتالیا صنعت سینمای ایتالیا از اعتبار خوبی در سراسر جهان برخوردار است. گواه آن جوایزی است که ساخته هایش در فستیوال‌های متعدد و بین‌المللی دریافت می کند.

قوهٔ مقننه ایتالیا

مجلس نمایندگان ایتالیا: ۶۳۰ نفر  مجلس سنا ایتالیا: ۳۱۵ نفر

ارتش

۱۹۲۰ دستگاه تانک

۴۴۹ فروند هواپیمای جنگی

۱ فروند ناو هواپیمابر، ۸ فروند زیردریایی، ۱ فروند ناو موشک انداز، ۳ فروند رزمناو، ۲۴ فروند ناوشکن

پرچم جمهوری ایتالیا

نقشه جغرافیایی جمهوری ایتالیا

نقشه سیاسی جمهوری ایتالیا


مشخصات آماری جمهوری ایتالیا

نام رسمی

جمهوری ایتالیا (Repubblica Italiana)

حکومت

جمهوری

عضو

سازمان ملل متحد،جامعه اروپا،پیمان آتلانتیک شمالی،اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت‌، شورای اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا

مختصات جغرافیایی

42 درجه و 50 دقیقه شمالی و 12 درجه و 50دقیقه شرقی

مساحت

301230 کیلومتر مربع

خط ساحلی

7600 کیلومتر

پایتخت

رم یا (رما)

شهرهای مهم

میلان ، ناپل ، تورین ، پالرمو ، جنووا ، بولونیا ، فلورانس ، باری ، ونیز ، مسینا ، ورونا

جمعیت

58,057,477 نفر (July 2004 est)

رشدسالانه جمعیت

0.09% (2004 est)

امید طول عمر

77 سال

زبان

ایتالیایی

مذهب

کاتولیک رومی

واحد پول

یورو

سرود ملی جمهوری ایتالیا
حکومت

تا 1993 دو پارلمان برای دوره‌ای پنج ساله تحت نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر منطقه انتخاب می‌شدند. اصلاحات زمان بندی شده شامل انتخابات سنا طبق نظام تعیین برنده بر مبنای بیشترین آرای اخذ شده برای اکثر کرسی‌ها و استفاده از نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر منطقه برای اقل کرسی‌هاست، نظام مشابهی نیز برای مجلس نمایندگان پیشنهاد می‌شود.
مجلس سنا 315 عضو دارد که به نمایندگی از طرف نواحی از سوی شهروندان 25 ساله به بالا انتخاب می‌شوند به علاوه دو رئیس جمهور سابق و پنج سناتور مادام العمر که رئیس جمهور برمی‌گزیند.
مجلس نمایندگان 630 عضو دارد که از سوی شهروندان 18 سال به بالا انتخاب می‌شوند. رئیس جمهور برای دوره‌ای هفت ساله توسط هیأت انتخاباتی متشکل از اعضای پارلمان و 58 نماینده از نواحی انتخاب می‌گردد.
رئیس جمهور نخست وزیر را که از پشتیبانی اکثریت پارلمان برخوردار است و شورای وزیران را انتصاب می‌کند. کلیه وزیران به پارلمان پاسخگو هستند.
نواحی بیست گانه ایتالیا دولتهای محلی خود را دارند.

احزاب عمده سیاسی عبارتند از:

·        حزب مردم (محافظه کار؛ دموکرات مسیحی سابق

·        حزب دمکراتیک چپ (حزب کمونیست سابق)

·        حزب سوسیالیست (PSI)

·        اتحادیه شمال (تجزیه طلب؛ شامل اتحادیه لومبارد)، جمهوریخواه (RPI)

·        حزب رادیکال

·        حزب لیبرال

·        حزب سوسیال دموکرات

·        اتحاد دموکراتیک اصلاح طلب

نواحی ایتالیا

 

نام ناحیه

نام مرکز

مساحت(کیلومتر مربع)

آبروتسی

لاکوئید

10794

امیلیا رومانیا

بولونیا

22123

اومبریا

پروجا

8456

بازیلیکاتا

پاتنزا

9992

پولیا

باری

19347

پیمونته

تورین (تورینو)

25399

ترنتینو – آلتوآدیجه

ترنتو و بولتسانو

13613

توسکانا

فلورانس

22992

ساردنیا

کالیاری

24090

سیسیل

پالرمو

25708

فریولی – ونتساجولیا

تریسه

7846

کالابریا

کاتانزارو

158080

کامپانیا

ناپل

13595

لاتسیو

رم (رما)

17203

لومباردیا

میلان

23834

لیگوریا

جنووا

5413

مارکه

آنکونا

9692

مولیزه

کامپوباسو

4438

واله د آئوستا

آئوستا

3262

ونتو

ونیز

18368
آموزش

میزان با سوادی : 1/98%
( شناسنامه کشورهای جهان - انتشارات گیتاشناسی1382- بر مبنای کتاب سال بریتانیکا(2003)
سنین تحصیل اجباری: 6 تا 14 سال
تعداد دانشگاه : 59 ، شامل دانشگاه آزاد و دو پلی تکنیک همطراز با دانشگاه.
دفاع

خدمت سربازی : 1 سال
جغرافی

ونیز شهری روی آب


کوههای آلپ مرزی طبیعی میان ایتالیا و کشورهای همسابه غرب و شمال را تشکیل می‌دهد.
در جایی که کوهها و تپه‌های دامنه کوهها به هم می‌رسد ، رشته‌ای از دریاچه‌ها وجود دارد که شامل دریاچه‌های مابوده و لوگانو و کومو میباشد.
دره حاصلخیز پو ، میان تپه‌های دامنه کوههای آلپ در شمال، تپه‌های دامنه کوههای آپنین در جنوب، کوههای آلپ در غرب و دریای آدریاتیک در شرق جای دارد. ارتفاعات باریک آلپ لیگوریایی ، کوههای مریتایم آلپ را به کوههای آپنین متصل می‌کند. کوههای آپنین مانند ستون فقرات در کل طول شبه جزیره ایتالیا امتداد دارد. زمینهای پست ساحلی اندک و نسبتا محدود است ولی شامل آبگیر آرنو در توسکانا، آبگیر تیبر در اطراف رم ، زمینهای پست کامپانیا دراطراف ناپل و جلگه‌هایی در امتداد خلیج تارانتو و در پولیا پاشنه ایتالیا می‌باشد.
دو جزیره بزرگ ایتالیا ،ساردینا و سیسیل هر دو غالبا کوهستانی است . بیشتر خاک ایتالیا از نظر زمین شناختی ناپایدار است و در معرض زمین لرزه قرار دارد. این کشور چهار آتش فشان فعال دارد از آن جمله اتنا در سیسیل و وزوو نزدیک ناپل.
رودهای مهم: پو، تیبر، آرنو، ولتورنو، گارالیانو
بلندترین نقطه: نقطه ای درست در زیر قله مونته بلانکو (مون بلان) 4760 متر.
آب و هوا: ایتالیا با تابستانهای گرم و خشک ، زمستانهای معتدل ، از آب و هوایی مدیترانه‌ای برخوردار است. جزایر سیسیل و ساردینا از بخش اصلی کشور گرمتر و خشک تر است. کوههای آلپ و دره پو زمستانهای سردتر و مرطوب تری دارند.


اقتصاد

برج پیزا از مکانهای توریستی ایتالیا میباشد

شمال ایتالیا با دسترسی آسانش به دیگر نقاط اروپا، مرکز اصلی صنعت ایتالیاست. در مقابل، جنوب کشور غالبا زراعی است و محصولاتی از قبیل انگور، چغندر قند، گندم ، ذرت ، گوجه فرنگی و سویا تولید می‌کند. اکثر مزارع کوچک است ، به این علت میانگین درآمد در جنوب ایتالیا (متسو جیورنو) در حدنسبتا زیادی از شمال کشور پایین تر است. کشاورزی در شمال بیشتر مکانیزه است و محصولات عمده آن شامل گندم، ذرت، برنج، انگور ،میوه و علوفه برای گله‌های دام است . این گله وابسته به صنایع لبنی است.
هم اکنون صنعتی کردن جنوب مجدانه تشویق می‌شود. صنایع شمال کشور پیشرفته است و شامل صنایع الکتریکی و الکترونیکی، وسایل نقلیه ، دو چرخه سازی، نساجی، پوشاک، کالاهای چرمی، سیمان، شیشه، چینی و سرامیک می‌گردد.
شمال از نظر مالی و بانکداری نیز منطقه مهمی است و شهر میلان پایتخت تجاری ایتالیاست. صنعت توریسم و پولی که ایتالیایی‌های شاغل در خارج به کشور می‌فرستند منابع مهم درآمد ارز خارجی است. رکود و کسری بودجه بخش عمومی به مشکلات فزاینده اقتصادی ایتالیا افزوده شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:28  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

انگلیس یا انگلستان نامی است که در ایران به اشتباه برای کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (بریتانیا) به کار برده می‌شود.

انگلند: انگلیس یا انگلستان که در ایران برای اشاره به اِنگلند (به انگلیسی: England)، یکی از سه کشوری است که در جزیره بریتانیای کبیر قرار دارد، به کار میرود. دو کشور دیگر این جزیره اسکاتلند و ویلز هستند.

حكومت: پادشاهی مشروطه
مساحت : 244755 كیلومترمربع  جمعیت : 58,789,194 نفر
رشدسالانه جمعیت : 0/2 درصد    پایتخت : لندن  

زبان : انگلیسی – ولزی                 دین : مسیحی  
واحد پول : پوند استرلینگ

 در سواحل شمال غربی اروپا واقع شده است. انگلستان توسط دریای شمال از شبه جزیره اسكاندیناوی و هلند، و توسط كانال مانش از فرانسه جدا می گردد. این كشور از 2 جزیره اصلی تشكیل شده است. جزیره بزرگتر، بریتانیای كبیر نامیده شده؛ و شامل: اسكاتلند، ولز و انگلیس بوده، و دیگری جزیره ایرلند می باشد كه، توسط دریای ایرلند از بریتانیا جدا شده، و ایرلند شمالی یا جمهوری ایرلند نامیده می شود. حاصلخیزترین و پرجمعیت ترین مناطق انگلیس، اطراف رودهای « اكس » و «هامبر»‌ می باشند. آب و هوای این كشور، مرطوب و معتدل بوده، و میانگین دما در تابستان بین 17 / 13 درجه و در زمستان بین 7/5 درجه سانتی گراد متغیر است.

میزان بارندگی سالانه در نوسان بوده، و در اطراف دریاچه «‌دیستریكت »‌ بالاترین میزان را دارد. 76 درصد زمین های انگلستان زیر كشت هستند ، و اگرچه عده كمی از جمعیت این كشور به كشاورزی مشغول هستند، اما تولیدات آنها، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، به خارج نیز صادر می شوند .نخست وزیر انگلیس که رئیس دولت هم است از میان حزب حاکم انتخاب می‌شود. نخست وزیر و کابینه‌اش باید تائید ملکه را هم داشته باشند و معمولا هم ملکه آنها را تائید می‌کند.سن قانونی در این کشور 18 سالگی است و از این سن حق رأی به افراد داده می‌شود و مسئولیت‌های قانونی شامل حال آنها می‌شود.حادثه مرگ پرنسس دایانا، همسر پرنس چارلز، یکی از مهمترین اتفاقات سال‌های اخیر در این کشور بود که تاثیراتی هم در اوضاع سیاسی این کشور گذاشت. در جریان این حادثه  که در سال 1997 رخ داد علاوه بر پرنسس دایانا،ن دودی الفائد (فرزند مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای هارودز) و هنری پل راننده خودرو جان خود را از دست دادند. از اتفاقات مهم سال‌های اخیر در این کشور حمله تروریستی هفتم ژوئیه سال 2005 بود.

اقتصاد در انگلیس:زغال سنگ که در صنعت تولید برق به‌کار می‌رود مهمترین ماده معدنی آن است. نفت و گاز طبیعی که در مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی به مصرف می‌‌رسند، و منیزیم، فسفات – مس و آنتیموان از دیگر منابع آن است.سالانه 2.3 میلیارد کیلو وات برق از این کشور به دیگر کشورها صادر می‌شود. (آمارهای سال 2004 میلادی) تولید نفت در این کشور 075/2میلیون بشکه در روز است و مصرف داخلی آن 827/1 میلیون بشکه. روزانه 956/1 میلیون بشکه نفت که به نفت برنت مشهور است از این کشور صادر می‌شود.انگلیسی‌ها همچنین روزانه 654/1 میلیون بشکه نفت وارد کشورشان می‌کنند که معمولا همین نفت است که در این کشور برای مصرف داخلی به کار می‌رود.شرکای تجاری انگلیس در بخش صادرات آمریکا 9/13 درصد، آلمان 9/10درصد،فرانسه 4/10درصد، ایرلند 1/7 درصد، هلند 3/6 درصد، بلژیک 2/5 درصد و اسپانیا 5/4 درصد است.آنچه انگلیس صادر می‌کند شامل کالاهای تولیدی، سوخت، مواد شیمیایی و دارویی، غذا، نوشیدنی و تنباکوست.مهمترین شرکای تجاری انگلیس در بخش واردات آلمان 8/12 درصد، آمریکا 9/8 درصد، فرانسه 9/6درصد، هلند 6/6 درصد، چین 3/5درصد، نروژ 9/4 درصد و بلژیک 5/4درصد است.تولید ناخالص داخلی آن در سال 2006 میلادی بر اساس اعلام بانک جهانی 928/1 تریلیون دلار بود. 75 درصد این تولید در بخش خدمات است و 1/24 درصد آن در بخش صنعت.سرمایه صندوق ذخیره ارزی آن در سال 2006 میلادی 04/47 بیلیون دلار برآورد شد. 48/30میلیون نیروی کار دارد و نرخ بیکاری در این کشور 9/2 درصد است. 17 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند .449 فرودگاه دارد و 16،567 کیلومتر راه‌آهن. انگلیس از نظر سیستم حمل‌و‌نقل جزو کشورهای برتر دنیاست و سیستم متروی شهر لندن گسترده‌ترین متروی جهان است.

پرچم انگلیس:زمینه پرچم این کشور آبی است با صلیب قرمز که نشانه سنت پاتریک، قدیس حامی ایرلند،است که با نشانه صلیب سفید سنت اندرو، قدیس حامی اسکاتلند تلاقی می‌کند.طراحی و رنگ‌های به کار رفته در پرچم این کشور را می‌توان در پرچم کشورهای تحت سلطه هم دید.

ارتباطات در انگلیس:33.602 میلیون خط تلفن در این کشور وجود دارد و 69.657 میلیون خط تلفن همراه. 228 کانال تلویزیونی در این کشور برنامه تولید می‌کند. دامنه اینترنتی آن uk. است و 5.118 میلیون میزبان اینترنتی در آن فعال است. این کشور جزو کشورهای با خطوط پرسرعت اینترنت در جهان است و 33.534 میلیون کاربر اینترنتی دارد.

·         انگلیس در یک نگاه

جمعیت /مساحت

60،587،300 نفر/ 244،820 کیلومتر مربع

واحد پول

پوند استرلینگ

پیش‌شماره

0044

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:27  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

نام رسمي كشور: پادشاهي اسپانيا

“Kingdom of Spain   ”   يا  “ Reino de Espana ”

اغلب موارد تنها از نام “ اسپانيا ” در محاورات و مكاتبات رسمي استفاده مي شود.
روز ملي: 12   اكتبر    20 مهر           

روز قانون اساسي: 6 دسامبر    15 آذر   

پايتخت: مادريد “ شهر مادريد تقريباً در مركز جغرافيائي كشور قرار گرفته است”.

شهرهاي مهم: مادريد، بارسلون، سويا، مالاگا، گرانادا، ثاراگوثا، كوردوبا، والنسيا، بيلبائو.

بنادر مهم: بارسلون، بيلبائو، كارتاخنا، آلخسيراس، مالاگا، سانتاندر، والنسيا.
بخش اعظم حمل و نقل كالاهاي صادراتي و وارداتي اسپانيا ازطريق دريا است.

پرچم: پرچم اسپانيا از سـه نوار افقي به رنگ هاي قرمز، زرد و قرمز تشكيـل شـده به طوري كه پهنـاي رنـگ زرد آن دو برابر هر كـدام از رنگ هاي قرمز است. آرم رسمـي كشـور در سمت چپ پرچم بر نوار زرد منقش است. هر يك از ايالات هفده گانه خود مختار اسپانيا نيز پرچم مخصوص خود را دارند كه در كنار پرچم ملي اسپانيا مي افرازند. 

زبان رسمي: زبان رسمي كشـور، اسپانيائي كاستيا Castilla) )است. زبان هاي محـلي كاتالان، باسكي وگاليسيائي عمده ترين گويش هاي محلي مي باشند.

دين: حسب قانون اساسي، هيچ مذهبي دين رسـمي كشـور نمي باشــد ولي آزادي مذهبـي تا حدودي كـه نظم اجتماعي شناختـه شده در اين قانون را به خطر نيندازد، تضميـن گرديـده است. بيش از %96  از مردم كشوركاتوليك هستند

.جغرافياي طبيعي

مساحت: 505955 كيلومتر مربع، در جهان 51   و در اتحاديه اروپا دوم (پس از فرانسه) كه شامل  493484  كيلومتـر مربع وسعت خاك اصـلي در شبه جزيره ايبريا (Iberia)، 7447 كيلومتر مربع وسعت مجمع الجزاير قناري (در اقيانوس اطلس مقابل العيون مركز صحرا )،  4992 كيـلومتر مربـع وسعت مجمع الجزاير بالئار (Las Baleares) واقـع در درياي مديتـرانه،20 كيلومتر مربع وسعـت شهر سئـوتا (Ceuta) و14  كيلومتر مربع وسعت شهر مليا (Melilla)، دو شهر اسپانيائي واقع در شمال خاك مراكش مي باشد.  

ارتفاع متوسط از سطح دريا: 600 متر

بلند ترين نقطه كشور: قله تيده (Teide) با ارتفاع 3,718 متر واقع در جزيره تنه ريفه (Tenerife) در مجمع الجزاير قناري.

رودخانه ها: 17رود عمده در خاك اسپانيـا جريان دارد كه طويل ترين آنها رود تاخو (Tajo ) با  1,007 كيلومتر طول و كوتاه ترين آنها رود روتر ( Roter ) با 209 كيـلومتر و پر آب ترين رود ابرو ( Ebro ) مي باشد.

 معادن: سنگ آهن، ذغال سنگ، روي، سرب، اورانيوم.

جنگل: با توجه بـه آب و هواي مرطوب در شمال و شمال غربي، جنگل هاي انبوهي در اين نواحي قرار دارد. وسعـت جنگلهاي اين كشور حدود  15 ميليـون هكتـار بوده و اسپـانيـا يكي از مهم ترين توليدكنندگان محصولات جنگلي و صنايع چوبي است‌‌‌‌.

ماهيگيري: صنايع شيلات و مراكز ماهيگيري اسپانيـا عمدتاً در سواحل اين كشور در كنار اقيانوس اطلس قرار دارد و ناوگان آن از بزرگترين نوع خود در جهان است.

سواحل: اسپانيا دركناره هاي درياي كانتابريا (در شمال) ، اقيـانوس اطلـس (در غرب) و درياي مديتـرانـه (در شـرق و جنوب) 5,755 كيـلومتر سـاحل دارد. سـواحل كشـور در مجمع الجزاير قناري 1,454 كيلومتر و در مجمع الجزاير بالئار 1,328 كيلومتر است.

آب و هوا: شمال اسپانيا داراي آب و هواي معتدل بوده و بخش هاي مركزي، جنوبي و شرقي داراي آب و هواي مديترانه اي است. پر باران ترين بخش كشور در شمال و شمال غربي است. شهر مادريد داراي زمستاني ملايم و تابستـاني گرم است. دماي هواي مادريد در زمستان به ندرت به درجه صفر و يا پائين تر از آن مي رسد و گرماي آن در تابستان گاهي از 40 درجه سانتيگراد نيز فراتر مي رود

جغرافياي انساني
نژاد: نخستين ساكنيـن شناخته شـده سرزمين اسپانياي كنوني ايبـري ها بوده اند كه منـشاء آنان بدرستي معلوم نيست. مردم اين سرزمين آميزه اي از نژادهـاي مختلف ايبـري، سلتي، فنيـقي، يوناني، رومـي، كارتاژ، آلن، واندال، سوئر، ژرمن و بالاخره اعراب است كه در طي قرون بر اين كشور استيلا داشته اند. علي رغم چنين تنوع نژادي، خصوصيـات ژنتيـكي در طول زمان در هم آميخته و اينك اقليت نژادي قابل تمايزي   (به غير از كولي ها) در اين كشور وجود ندارد هر چند ساكنين برخي ايالات نظير باسك يا كاتالونيا (عمدتاً به لحاظ ملي گرائي افراطي) نژاد خود را جداگانه و مستقل مي دانند.
جمعيت: رده جهاني 29 و در اتحاديه اروپا 2
براساس آخرين آمار منتشره از سوی سازمان ملی آمار اسپانيا در تاريخ   1384/1/10 ( مارس 2005 ) جمعيت اسپانيا حدود 44 ميليون نفر است که حدود 3 ميليون و پانصدهزار نفر را مهاجران تشکيل می دهد.
   2000/1/1   40847371   
نفر
2001/1/1  41116842  »
2002/1/1  41837894  »
  
مردان   20564089   »
زنان   21273805  »

تركيب جمعيتي: 49/15 در صد مرد و 50/85 درصد زن
نرخ رشد: 0/2 درصد (1990-2001, اطلس بانك جهاني
نرخ مرگ و مير كودكان: 4 در هزار (سال2000)
اميد به زندگي در بدو تولد:5  78/ سال (2000)
متوسط عمر: زنان 82 سال و مردا ن  75سال
تراكم: 82 نفر در هر كيـلومتر مربـع ( نود و ششمين كشور جهـان  ضمنـاً تراكـم در مناطق ساحلي بيشتر از نواحي مركزي كشور است.
جمعيت شهر نشين: %78  ( 2000) ـ   %25 در سال 1930
نرخ سواد: سازمان ملل) %97/6  (با  %95 ازكودكان لازم به تعليم در حال تحصيل )
شاخص توسعه انساني: 0/913  (سال 2000) رده جهاني: 21  در اتحاديه اروپا : 13

 تقسيمات كشوري
كشور اسپـانيا طبق قانون اساسـي مصوب سال 1978 به 17 ايالت خود مختــار تقسيـم مي شود. هر ايالت داراي مجلس ايالتي و دولت محلي است. انتخابات مجـالس ايالتي در سطح ايالت برگزار شده و كليـه احزاب سياسي اعم از احزاب منطقه اي يا ملي مي توانند در آن شركت نمايند. دوره قانونگذاري چهارسال بوده ولي در صورت در خواست رئيس دولت منطقـه اي ممكن است پيش از موعـد منحل و انتخابات زودرس انجام گيرد. حوزه فعاليت و تصميم گيري دولت هاي منطقه اي طبق قانون اساسي تنها بـه مسائل ايالتي محدود است و اين مجالس حق تصميم گيري در مسـائل عمده اي كه كل كشور را تحت تاًثير قرار دهد يا مسائل مرتبط با امور خارجي يا نظامي را ندارند.هر ايالتي از يك تا چند استان (از مجموع 52 استان كشور) تشكيل مي شود. شهرهاي سئوتا و مليا سازمان هاي اداري ويژه خود را دارا   مي باشند ولي فاقد دولت و مجلس محلي هستند. ايالت هاي (جوامع) خـود مختار اسپانيا به شرح ذيل هستند :
ايالت آراگون Aragon                             به مركزيت تروئل Teruel)‌
ايالت (شاهزاده نشين) آستورياس Asturias  ( به مركزيت اوويدو Oviedo )
ايالت آندالوسيا Andalucia                        به مركزيت سويا Sevilla)  
ايالت اكسترا مادورا Extramadura             به مركزيت كاسرس Caceres)
ايالت باسك Pais  Vasco                           به مركزيت ويتوريا Vitoria )
ايالت (مجمع الجزائر) بالئار Baleares           ( به مركزيت مايوركا Mallorca )
ايالت (مجمع الجزائر) قناري Canarias     ( به مركزيت لاس پالماس Las Palmas )    
ايالت كاتالونيا Cataluna                           ( به مركزيت بارسلون Barcelona )
ايالت كاستيا لا مانچا Castilla-La Mancha       ( به مركزيت تولدو Toledo )
ايالت كانتا بريا Cantabria                         ( به مركزيت سانتاندر Santander )
ايالت كاستيا و لئون Castilla Y Leon    ( به مركزيت وايادوليد Valladolid )
ايالت گاليسيا Galicia ( به مركزيت سانتياگو د كومپوستلاSantiago de Compostela)    
 ايالت لاريوخا La Rioja                           ( به مركزيت لوگرونيو
Logrono )
ايالت مادريد Madrid                                ( به مركزيت مادريد Madrid )
ايالت مورسيا Murcia                                ( به مركزيت مورسيا Murcia )
ايالت ناوارا Navarra                                 ( به مركزيت پامپلونا Pamplona )
ايالت والنسيا Valencia                              ( به مركزيت والنسيا Valencia )

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:26  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

نام رسمی کشور                                                     جمهوری فدرال آلمان

 پایتخت :  برلین       زبان رسمی :  آلمانی       نوع حکومت :  جمهوری فدرال

مذهب :  كليساهاي مختلف پروتستان ( عمدتاً لوتري)، كاتوليك رومي , اسلام سني

واحد پول : یورو                                       جمعیت :  82,424,609نفر

عضویت :  سازمان ملل متحد, جامع اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای اروپا

شهرهای عمده : بن ، اسن ، هامبورگ ، مونیخ (مونشن)، کلن ، فرانکفورت ، دورتموند ، دوسلدورف ، اشتوتگارت ،برمن ، لایپزینگ ، دویسبورگ، درسدن، هانوور، نورمبرگ (نورنبرگ)، بوخوم، ووپرتال، بیله فلد، شمنیتز،مانهایم، ماگدبورگ، گلزن گیرشن،کارلسروهه، ویسبادن، روستوک ، برانزویک، مونشن گلادباخ، لورکوزن مونستر،آوگسبورگ، کیل ، کرفلد، آخن ، اوبرهاوزن، لوبک،فرایبورگ،مولهایم ، ماینز,

امید طول عمر :  ٥ /٧٣ سال       رشد سالانه جمعیت :  ٠٢/ درصد       نژاد :  اريا

مساحت :  ٣٥٧٠٢١ کیلومتر مربع                   خط ساحلی :  ٢٣٨٩ کیلومتر

مختصات جغرافیایی :  ٥١درجه شمالی و ٩ درجه شرقی

حکومت :  از هر كدام از ١٦ ايالت (لند؛ جمع لنده) آلمان، به نسبت جمعيت، سه چهار يا شش تن از اعضاي دولت ايالتي به عنوان نماينده در يكي از مجالس پارلمان – شوراي فدرال (بوندسرات) – كه داراي ٧٩عضو است،‌حضور دارند. اين اعضاء براي مدت محدودي انتخاب مي‌گردند. ديگر مجالس پارلمان – مجلس فدرال (لوندستاگ) –٦٦٢عضو دارد كه تحت نظام مركبي از حوزه‌هاي انتخابي كه يك نماينده دارند و حوزه‌هايي كه تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت است, براي چهار سال با رأي تمامي افراد بالغ انتخاب مي‌شوند. قدرت اجرايي در اختيار دولت فدرال به رياست صدر اعظم فدرال است. صدر اعظم را بوندستاگ انتخاب مي‌كند. رئيس جمهور فدرال طي نشست مشتركي از اعضاي بوندسرات و تعداد برابري از نمايندگان ايالات، براي دوره‌اي پنج ساله انتخاب مي‌گردد. با اين كه در اوت ١٩٩٠، بر لين پايتخت اعلام شد، پارلمان، دولت، وزيران، رئيس جمهور و صدر اعظم فدرال در شهر بن استقرار دارند.  احزاب عمدة سياسي عبارتند از: • حزب سوسيال دموكرات (سوسياليست)، • حزب دموكراتü مسيحي (محافظه كار) • حزب سوسيال مسيحي • حزب دموكرات آزاد (ليبرال) • حزب سبز ü(حفاظت از محيط زيست) • حزب سوسياليسم دموكراتيك (حزب كمونيست آلمان شرقي سابق)   ايالات آلمان نام ایالت مرکزüهر ايالت پارلمان و دولت مجزاي خود را دارد.  مساحت(كيلومتر مربع) با دن – ووتمبرگ اشتوتگارت ٣٥٧٥٢ بايرن (باواريا) مونيخ (مونشن) ٧٠٥٤٦ براندنبورگ پوتسدام ٢٨٠١٦ نام ایالت مرکز مساحت(كيلومتر مربع) برلين برلين ٨٨٣ برمن برمن ٤٠٤ تورينگن ارفورت ١٥٢٠٩ راين لند – فالس ماينز ١٩٨٤٨ زارلند زابروكن ٢٥٧١ زاكسن درسدن ١٧٧١٣ زاكسن – آنهالت ماگدبورگ ٢٠٢٩٧ شلسويگ – هولشتاين كيل ١٥٧٢٠ مكلنبورگ – فورپومرن شورين ٢٦٦٩٤ نوردراين – وست فالن دوسلدورف ٣٤٠٦ نيدرزاكسن هانوفر ٤٧٤٣١ هامبورگ هامبورگ ٧٥٥ هسن ويسبادن ٢١١١٤
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:25  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

کا سی ها : هزاره سوم، دوم و آغاز هزاره اول قبل از میلاد مسیح

عیلامی ها : هزاره ی اول  قبل از میلاد تا 750 قبل از میلاد

ماد ها  : 750 قبل از میلاد تا 559 قبل از میلاد

هخامنشیان : 559 قبل از میلاد تا 331 قبل از میلاد

حمله اسکندر مقدونی و اشغال ایران :   332 قبل از میلاد

سلوکی ها : 312 قبل از میلاد تا 251 قبل از میلاد

اشکا نیا ن ( پارت ها ) :  250 قبل از میلاد تا 227 قبل از میلاد

ساسانیا ن : 226 قبل از میلاد تا 651 میلادی

حمله اعراب و اشغال ایران :  16  تا 31   تازی (خلافت عمربن خطاب - عثمان - علی بن ابیطالب)

امویان -  عباسیان - برمکیان - طاهریان - صفاریان - سامانیان - آل بویه وآل زیار -86  تا 366 تازی

حمله ترک ها

غزنویان : 366 تا 429 تازی

سلجوقیان - 429 تا 522 تازی

خوارزمشاهیان : 522 تا 628 تازی

حمله مغول ها به سرکردگی چنگیز و اشغال ایران :   تاسیس ایلخانان -628 تا 847 تازی

حمله تیمور لنگ (نوه چنگیز) و اشغال ایران : تاسیس تیموریان - 847 تا 917 تازی

صفویان : 917 تا 1145 تازی

حمله افغان ها : در زمان شاه حسین صفوی و اشغال ایران به مدت 7 سال

افشاریه : 1145 تا 1172 تازی

زندیه : 1172 تا 1210 تازی

قاجاریه : 1210 تا 1304 تازی

 * تجزیه ایران : واگذاری افغانستان به انگلستان

* تجزیه ایران :واگذاری گرجستان ، ارمنستان و آذربایجان به روسیه

* واگذاری سهم ایران در دریای خزر به روسیه

* انعقاد قراردادهای وطن فروشانه

* غارت ثروت های ملی ایرانیان

* سرکوب سراسری مردم

پهلوی : 1304 -  1357 تازی

 * حمله نیروهای متفقین جنگ جهانی دوم (روسیه انگلستان امریکا) و اشغال ایران مورخ شهریور  1320 تازی و انتقال قدرت از رضا پهلوی به محمدرضا پهلوی

* کودتای انگلیسی-امریکایی 28 مرداد 1332 تازی : سقوط دولت مرحوم مصدق و تثبیت محمدرضا پهلوی در قدرت

* تجزیه ایران : واگذاری جزیره ایرانی بحرین در خلیج پارس به اعراب

* انعقاد قراردادهای وطن فروشانه

* غارت ثروت های ملی ایرانیان

* سرکوب سراسری مردم

انقلاب بهمن 1357 تازی : تشکیل دولت موقت مهدی بازرگان

جمهوری اسلامی :  1358 تازی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:23  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

اولين دوره جام جهاني - 1930  اروگوئه )

 

دومين دوره جام جهاني - 1934( ايتاليا )

 

سومين دوره جام جهاني - 1938 فرانسه )

چهارمين دوره جام جهاني - 1950  برزيل )

 

پنجمين دوره جام جهاني - 1954  سوئيس )

 

ششمين دوره جام جهاني - 1958  سوئد )

 

هفتمين دوره جام جهاني - 1962  شيلي )

 

هشتمین دوره جام جهاني - 1966  انگليس )

 

نهمين دوره جام جهاني - 1970  مکزيک )

 

دهمين دوره جام جهاني - 1974 آلمان غربی )

 

يازدهمين دوره جام جهاني - 1978  آرژانتين )

 

دوازدهمين دوره جام جهاني - 1982  اسپانيا )

 

سيزدهمين دوره جام جهاني - 1986  مکزيک )

 

چهاردهمين دوره جام جهاني - 1990  ايتاليا )

 

پانزدهمين دوره جام جهاني - 1994  آمريکا )

 

شانزدهمین دوره جام جهانی - 1998  فرانسه )

 

هفدهمین دوره جام جهانی - 2002  کره جنوبی و ژاپن)

 

هجدهمین دوره جام جهانی - 2006  آلمان )

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/08/25ساعت 9:22  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

باشگاه فوتبال اینتر میلان

 

اینتر میلان

القاب

نرآتزوری (سیاه و آبی ها
ایل بیسچونِه مار افعی بزرگ

بنیانگذاری

۹ مارس ۱۹۰۸

ورزشگاه

استادیوم جوزپه مه آتزا شهر میلان

گنجایش

۸۲٬۹۵۵ نفر

مدیرعامل

ماسیمو موراتی

سرمربی

رافائل بنیتز

لیگ

سری آ

اینتر را در دنیای فوتبال با لقب پاتزا اینتر (به معنای اینتر دیوانه) می‌شناسند. دلیل این لقب نتایج شگفت آوریست که بدست می‌آورد. این تیم تا سال ۲۰۱۰ تنها باشگاه کشور ایتالیاست که به دسته پائین تر سقوط نکرده و در تمامی ادوار سری آ حاضر بوده است.

اطلاعات اصلی باشگاه

·          اولین قهرمانی باشگاه در فصل ۱۹۰۹-۱۹۱۰

سال ۱۸۹۹ در شهر میلان باشگاه کریکت و فوتبال میلان تاسیس شد. این تیم تا سال ۱۹۰۸ توانست سه بار قهرمانی ایتالیا را جشن بگیرد. در این سال، بین سران اصلی باشگاه بر سر استفاده از بازیکنان خارجی اختلاف افتاد تا اینکه طی یک جلسه رسمی، گروهی که اعتقاد به استفاده از بازیکنان خارجی داشتند از این باشگاه جدا شده و نام اینترناسیوناله (به معنای بین‌المللی) را برای باشگاه خود انتخاب کردند. سیاست اصلی باشگاه مبارزه با نژاد پرستی بود. تیم اینتر ناسیوناله برای قهرمانی در لیگ ایتالیا تنها ۲ سال صبر کرد و در سال ۱۹۱۰ اولین قهرمانی این باشگاه به ثبت رسید.

·         روزهای پر فراز و نشیب اینتر

·   سالهای آغازین برای اینتر بسیار موفق بود. تیم دیگر شهر میلان (آث میلان)، پس از جدایی اینتری‌ها افت وحشتناکی کرد و بیش از ۴۰ سال در حسرت قهرمانی ایتالیا سوخت تا اینتر چند دهه بدون مزاحمت تیم اول شهر میلان باشد. اما اینتر نیز پس از کسب قهرمانی دوم در سال ۱۹۲۰ دچار افت شد و تا اواخر دهه بیست از کورس قهرمانی دور بود.

·         دهه چهل و آغاز دهه پنجاه

· اینتر بین سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ همیشه یکی از مدعیان قهرمانی سری آ بود اما همیشه در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گرفت و نمی‌توانست قهرمانی ایتالیا را از آن خود کند. تا اینکه در سال ۱۹۵۲ آلفردو فونی به عنوان سرمربی اینتر برگزیده شد و با متحول کردن تیم توانست دوباره اینتر را به قدرت اول ایتالیا تبدیل کند. او در همان دو سال اول حضور خود دو بار اینتر را صاحب اسکودتو کرد و نتایج جالبی را با اینتر رقم زد. اینتر در مقابل تمامی بزرگان ایتالیا با تعداد گل‌های فراوان پیروز می‌شد که از بین آنها می‌توان به پیروزی ۶-۰ مقابل یوونتوس اشاره کرد. دوران نسبتا کوتاه فونی با موفقیت‌های چشمگیری برای اینتر همراه بود.

·          

 

  دوران طلایی

در سال ۱۹۵۵، آنجلو موراتی که از مردان سرشناس ایتالیا بود ریاست اینتر را بر عهده گرفت. حضور موراتی در اینتر با پایان دوران آلفردو فونی همراه بود. موراتی در ابتدای حضور خود در اینتر چند مربی عوض کرد تا اینکه تصمیم گرفت هدایت باشگاه را به یک نابغه و تئوریسین آرژانتینی به نام هلنتینو هرارا بسپارد. هرارا در سال ۱۹۶۰ اینتر را تحویل گرفت و شروع به ساختن تیمی جوان و منسجم کرد. تیم او سال اول در رتبه سوم ایتالیا ایستاد، سال دوم نایب قهرمان شد و در سال سوم اسکودتو رو بدست آورد تا نشان دهد تفکراتش در حال به بار نشستن هستند. پس از اولین قهرمانی در سری آ، اینتر سال بعد جام باشگاه‌های اروپا را به دست آورد. فصل بعد هم هرارا برترین سال تاریخ اینتر را رقم زد و تمامی جامهای ممکن را به ارمغان آورد. در آن سال اینتر قهرمان اسکودتو، جام باشگاه‌های اروپا و جام بین قاره‌ای شد. در سال ۱۹۶۶ نیز هرارا دهمین اسکودتوی اینتر را برای این باشگاه به ارمغان آورد. در کشور ایتالیا هر تیمی ۱۰ بار قهرمان این کشور شود یک ستاره روی پیراهن خود درج می‌کند. اینتر در سال‌های طلایی خود با بازیکنانی نظیر فاکتی، ماتزولا، سوارز و کورسو از بام ایتالیا و اروپا پایین نیامد و دهه شصت میلادی را به عنوان دهه اینتر رقم زد. اینتر در آن سالها ۳ اسکودتو و ۴ جام بین‌المللی را بدست آورد و همان زمان بود که به اینتر هرارا لقب اینتر بزرگ (Grande Inter) داده شد. لقبی واقعا برازنده این باشگاه و بازیکنان افسانه‌ای آن بود. دوران طلایی هرارا دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۶۸ با جدایی آنجلو موراتی پایان پذیرفت.

پاتزا اینتر (اینتر عجیب و غریب)

سال ۱۹۷۰ اینتر به نایب قهرمانی ایتالیا دست یافت و نقشه‌های زیادی برای فتح جام در فصل آینده کشید، ولی فصل ۱۹۷۰-۱۹۷۱ برای اینتر وحشتناک آغاز شد. شکست‌های پیاپی ابتدای فصل و بازی‌های کابوس وار اینتر باعث شد تمامی هوادارن این تیم نه تنها از قهرمانی نا امید شوند بلکه نگران سقوط باشگاهشان به دسته پائین تر باشند. اما بی دلیل نیست که به اینتر لقب پاتزا اینتر داده اند. ورق برگشت و اینتر بردهای خود را آغاز کرد. پیروزی‌ها پشت سر هم از راه رسیدند و تیم انتهای جدولی ابتدای فصل تبدیل به قدرت اول ایتالیا شد. در پایان فصل، اینتر قهرمان لیگ شد تا نشان دهد از پس هر کار غیر ممکنی بر می‌آید. پس از آن سال بار دیگر اینتر دوران بسیار پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت، تا اینکه جیووانی تراپاتونی به عنوان سرمربی اینتر انتخاب شد. تراپاتونی با داشتن بازیکنانی بی نظیری همچون لوتار ماتئوس، جوزپه برگومی، آندریاس بره مه، والتر زنگا و نیکولا برتی توانست برترین قهرمانی تاریخ سری آ را با ۵۸ امتیاز(در آن دوران هر برد ۲ امتیازی داشت) رقم بزند و سیزدهمین اسکودتو را نصیب اینتر کند. یک سال بعد تیم ملی آلمان به لطف بازیکنان اینتری خود یعنی لوتار ماتئوس، یورگن کلینزمن و آندریاس بره مه توانست یاران مارادونا را فینال جام جهانی شکست دهد و قهرمان جهان شود. در آن بازی‌ها لوتار ماتئوس کاپیتان و مؤثرترین بازیکن تیم ملی آلمان در جام جهانی بود. همان سال فیفا تصمیم گرفت هر ساله بهترین بازیکن جهان راانتخاب کند. لوتار ماتئوس از اینتر اولین کسی بود که جایزه بهترین بازیکن سال جهان را از آن خود کرد.

اسکودتوی سیزدهم برای اینتر بسیار نحس بود. پس از آن قهرمانی اینتر تا سالیان زیادی نتوانست قهرمانی ایتالیا را بدست آورد. نفوذ سیاست و مافیا، فوتبال ایتالیا را بسیار کثیف کرده بود، تا جایی که ۹۰٪ نتایج بازیها پیش از شروع مسابقه تعیین می‌شد. بدترین دوران تاریخ اینتر در این سالها رقم خورد و اینتر در سال ۱۹۹۳-۱۹۹۴ با کسب عنوان سیزدهم در سری آ، بدترین مقام تاریخ خود را بدست آورد و فقط ۱ امتیاز تا سقوط به دسته پایین تر فاصله داشت. البته اینتر در دهه ۹۰ سه بار جام یوفا را بدست آورد، ولی کسب این جام نمی‌توانست طرفداران مشتاق اینتر را راضی نگه دارد. ماسیمو موراتی، فرزند پر افتخارترین رئیس تاریخ اینتر این باشگاه را خریداری کرد و سعی کرد با جمع کردن انبوهی از ستارگان دنیای فوتبال نظیر رونالدو ، ویری ، باجو ، زامورانو ، باتیستوتا ، تولدو ، بلان ، کاناوارو و ... اینتر را به دوران با شکوه خود بازگرداند، ولی تبانی‌ها چنین اجازه‌ای به این تیم نمی‌داد. جالب‌ترین تبانی تاریخ ایتالیا در سال ۱۹۹۸ و در مصاف اینتر و یوونتوس رخ داد که داور مسابقه با تصمیماتی عجیب و باور نکردنی پیروزی را به یوونتوس هدیه کرد. این اشتباهات در دیگر بازی‌های آن فصل تکرار و در نهایت قهرمانی این تیم در آن فصل شد تا تیم رویایی اینتر در آن سال با وجود قهرمانی در جام یوفا نتواند بر بام ایتالیا بایستد. هر ساله این اتفاقات تکرار می‌شد و در سال ۲۰۰۲ نیز همین مسائل مانع قهرمانی اینتر در سری آ شد. این شرایط تا سال ۲۰۰۶ ادامه یافت.پس از پایان سال ۲۰۰۶، دادگاه ایتالیا که ۲ سال به صورت مخفی مکالمات سران باشگاهای سری آ را ضبط می‌کرد به تحقیق در مورد فساد و تبانی در فوتبال ایتالیا پرداخت. مکالمات لوچانو موجی مدیر باشگاه یوونتوس با رئیس کمیته داوران و مدارک به دست آمده از باشگاه‌های متقلب ایتالیا تبانی چندین ساله آنها را برملا کرد. در نهایت یوونتوس به جرم فساد و تبانی با داوران به دسته پائین تر سقوط کرد و ۲ قهرمانی آخر این تیم پس گرفته شد. باشگاه‌های میلان، لاتزیو و فیورنتینا هم با کسر امتیاز روبرو شدند. جدول ایتالیا در سال ۲۰۰۶ تغییر کرد و یوونتوس به قعر جدول سقوط کرد. اسکودتوی سال ۲۰۰۶ نیز به تیم اول جدول جدید یعنی اینتر داده شد. شاید این حکم برای چند دهه تبانی در فوتبال کم بود، اما حداقل باعث شد تا بار دیگر فوتبال ایتالیا در فضایی سالم تنفس کند.

پرواز نراتزوری

جاچینتو فاکتی

پس از پاک شدن فوتبال ایتالیا از فساد و تبانی، ماسیمو موراتی که میخواست جا پای پدر بگذارد، با کمک برترین بازیکن تاریخ اینتر(جاچینتو فاکتی) بار دیگر بسیاری از فوق ستاره‌های دنیای فوتبال را در اینتر جمع آوری کرد تا اینتر را دوباره به اینتر دهه شصت تبدیل کند. فاکتی بزرگ همان سال درگذشت، ولی حاصل زحمات او و موراتی، شکستن تمام رکوردهای تاریخ اروپا توسط اینتر بود. ثبت رکورد ۱۷ پیروزی پیاپی و کسب ۹۷ امتیاز در یک فصل، ارزشمندترین رکوردهای تاریخ اروپا را به نام اینتر کرد و نراتزوری‌ها توانستند با ۲۲ امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم قهرمانی ایتالیا را جشن بگیرند. یک فصل بعد هم اینتر در آستانه صد صالگی با پشت سر گذاشتن تمامی رقبا برای سومین سال پیاپی قهرمانی ایتالیا را از آن خود کرد تا همه چیز برای نراتزوری‌ها کامل شود. اینتر بار دیگر در دنیای فوتبال یکه تازی می‌کند و خود را به عنوان قدرت اول فوتبال در ایتالیا و اروپا مطرح کرده است. شاید این بهترین هدیه برای طرفدارانی باشد که به تازگی ۱۰۰ سالگی تیمشان را جشن گرفته‌اند. پس از پایان سال ۲۰۰۸ ماسیمو موراتی سرشناس‌ترین مربی جهان یعنی ژوزه مورینیو را به اینتر آورد تا این مربی سرشناس بار دیگر قهرمانی اروپا را برای اینتر و موراتی به ارمغان بیاورد.

دوران طلایی آقای خاص

ژوزه مورینیو در همان سال اول ورود به ایتالیا توانست اینتر را برای چهارمین بار به قهرمانی سری آ باشگاه‌های ایتالیا برساند، اما در لیگ قهرمانان ناموفق بود و در مرحله یک هشتم نهایی با شکست برابر منچستر یونایتد از دور رقابت‌ها کنار رفت. در پایان فصل بهترین بازیکن اینتر و یکی از برترین مهاجمین جهان یعنی زلاتان ابراهیموویچ در ازای ساموئل اتوئو به همراه چهل و نه میلیون یورو از اینتر جدا شد و به بارسلونا پیوست. علاوه بر ساموئل اتوئو، اینتر با پول بدست آمده از فروش ابراهیموویچ تعدای بازیکن نظیر دیگو میلیتو، وسلی اسنایدر، لوسیو، تیاگو موتا، گوران پاندف و مک دونالد ماریگا را به خدمت گرفت. عملکرد اینتر در فصل ۲۰۱۰-۲۰۰۹ فوق العاده بود. شاگردان مورینیو با وجود حاشیه‌ها و محرومیت‌های فراوان توانستند قهرمانی لیگ ایتالیا را بدست آورند. اینتر در بازی رفت با آث میلان این تیم را با ۴ گل در هم کوبید و در بازی برگشت با وجود اخراج دو بازیکن اصلی خود این تیم را ۲-۰ شکست داد. مورینیو طی دو فصل حضور خود در ایتالیا رکورد شکست ناپذیری خود در بازیهای خانگی را حفظ کرد و نراتزوری‌ها هرگز در مسابقات خانگی طعم شکست را نچشیدند. در رقابت‌های جام حذفی نیز اینتر با شکست لیورنو، یوونتوس و فیورنتینا به فینال رسید و در بازی فینال با تک گل دیگو میلیتو از سد رم گذشت و قهرمانی جام حذفی را نیز به افتخارات خود اضافه کرد. اما اوج قدرتنمایی اینتر در لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا بود. نراتزوری‌ها در مرحله یک هشتم نهایی چلسی، قهرمان انگلستان را در هر دو بازی رفت و برگشت مغلوب کردند. در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳-۲ از سد بارسلونا قهرمان اسپانیا و مدافع عنوان قهرمانی اروپا گذشتند و در مسابقه فینال نیز با پیروزی ۲-۰ برابر بایرن مونیخ قهرمان آلمان بار دیگر بر بام اروپا ایستادند. اینتر ۲۰۱۰-۲۰۰۹ با کسب هر سه قهرمانی ممکن، اولین تیم تاریخ ایتالیا لقب گرفت که توانست سه جامه (Treble) کند. پس از پایان فصل ژوزه مورینیو از اینتر جدا شد و رافائل بنیتز سرمربی اسبق لیورپول جای او را بر روی نیمکت اینتر پر کرد،وی اولین جام خود را را با اینتر با پیروزی ۱-۳ اینتر در برابر رم بدست آورد و توانست سوپر جام باشگاه‌های ایتالیا را برای اینتر به ارمغان بیاورد ولی اینتر تحت رهبری او نتوانست در سوپر جام باشگاههای اروپا به موفقیتی دست پیدا کند و با شکست ۲-۰ مقابل اتلتیکو مادرید نتوانست اولین سوپر جام اروپای خود را بدست آورد.

کادر مربیگری

رافائل بنیتز

پست

ملیت

مسئول

سرمربی

رافائل بنیتز

مشاور فنی

آمدئو کاربونی

کمک مربی

مائوریسیو پلگرینو

مربی بدنساز

فرانسیسکو ده میگوئل

مربی دروازبان ها

ژاوی والرو

دستیار فنی

جوزپه بارزی

دستیار فنی

دانیله برناتزانی

مدیر فنی

مارکو برانکا

مدیر اجرایی

گابریل اوریالی

شماره‌های جاودانه

شماره‌های جاودانه باشگاه:

3 - جاچینتو فاکتی، مدافع چپ، بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۷۸ بازیکن اینتر بود.

رؤسای باشگاه

ماسیمو موراتی، مدیر فعلی باشگاه

نام

تاریخ

جیووانی پارامیتیوتی

۱۹۰۸-۱۹۰۹

اتور استرائوس

۱۹۰۹-۱۹۱۰

کارلو ده مدیکی

۱۹۱۰-۱۹۱۲

امیلیو هیرزل

۱۹۱۲-۱۹۱۴

لوئیجی هانسبچر

۱۹۱۴

جوزپه ویسکونتی دی مادرونه

۱۹۱۴-۱۹۱۹

جورجیو هالس

۱۹۱۹-۱۹۲۰

فرانچسکو مائورو

۱۹۲۰-۱۹۲۳

انریکو اولیوتی

۱۹۲۳-۱۹۲۶

سناتور بورلتی

۱۹۲۶-۱۹۲۹

ارنستو توراسیو

۱۹۲۹-۱۹۳۰

اورسته سیمونوتی

۱۹۳۰-۱۹۳۲

فردیناندو پوتزانی

۱۹۳۲-۱۹۴۲

کارلوس ماسرونی

۱۹۴۲-۱۹۵۵

آنجلو موراتی

۱۹۵۵-۱۹۶۸

ایوانوئه فرایزولی

۱۹۶۸-۱۹۸۴

ارنستو پلگرینی

۱۹۸۴-۱۹۹۵

ماسیمو موراتی

۱۹۹۵-۲۰۰۴

جاچینتو فاکتی

۲۰۰۴-۲۰۰۶

ماسیمو موراتی

تا کنون-۲۰۰۶

 

مربیان باشگاه

از آغاز به کار باشگاه اینتر تا کنون، ۵۵ سرمربی مختلف در این تیم کار کرده اند. ۲۰ تغیر آخر باشگاه در سمت سرمربی بدین شرح است:

 

 

نام

ملیت

تاریخ

جیووانی تراپاتونی

۱۹۸۶-۱۹۹۱

کورادو اوریکو

۱۹۹۱

لوئیز سوارز

۱۹۹۲

اوسوالدو باگنولی

۱۹۹۲-۱۹۹۴

گامپیرو مارینی

۱۹۹۴

اوتاویو بیانچی

۱۹۹۴-۱۹۹۵

لوئیز سوارز

۱۹۹۵

روی هاجسون

۱۹۹۵-۱۹۹۷

لوسیانو کاستلینی

۱۹۹۷

لوئیجی سیمونی

۱۹۹۷-۱۹۹۸

میرکا لوکسکا

۱۹۹۹

لوسیانو کاستلینی

۱۹۹۹

روی هاجسون

۱۹۹۹

مارچلو لیپی

۱۹۹۹-۲۰۰۰

مارکو تاردلی

۲۰۰۰-۲۰۰۱

هکتور کوپر

۲۰۰۱-۲۰۰۳

کوررادو وردلی

۲۰۰۳

آلبرتو زاکرونی

۲۰۰۳-۲۰۰۴

روبرتو مانچینی

۲۰۰۴-۲۰۰۸

خوزه مورینیو

۲۰۰۸-۲۰۱۰

رافائل بنیتز

تا کنون-۲۰۱۰


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/08/24ساعت 0:55  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

به نام خدا
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر (عهدنامه مالک)
وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع) ، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر منصوب نمود، به او فرمانی در قالب یک نامه نوشت. این نامه بی تردید از مهمترین اسناد سیاسی حقوق اسلامی و خصوصا شعبه شیعی آن است.این نامه به روشنی نشان می دهد رویکرد مترقی امام علی (ع) به مساله حکومت را در عصر جاهلیت عرب و در دوران حکومت های الیگارشی. در این نامه که به نوعی به قانون اساسی اسلامی ایشان می ماند ویژگی های حکومت اسلامی، حاکم اسلامی، حقوق شهروندان، رابطه دولت با شهروند و … بیان شده است. توصیه به علاقه مندان، خصوصا دانشجویان و دوستداران مباحث حقوق، آنرا با دقت کامل مطالعه کنند. این ترجمه از ترجمه نهج البلاغه انجام شده توسط دکتر آیتی می باشدتوضیح سید رضی (قدس سره) مولف نهج البلاغه: این فرمان را برای مالک اشتر نخعی نوشت، هنگامی که او را امارت مصر و توابع آن داد.در آن‌هنگام که کار بر محمد بن ابی بکر آشفته شده بود.این فرمان از پرمحتواترین فرمانهاست و از دیگرنامه‌های او محاسن بیشتری در بردارد.
متن نامه:به نام خداوند بخشاینده مهربان ‌این فرمانی است از بنده خدا، علی امیر المؤمنین، به مالک بن حارث اشترنخعی در پیمانی که با او می‌نهد، هنگامی که او را فرمانروایی مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد.او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها و پیروی از هر چه درکتاب خود بدان فرمان داده، از واجبات و سنتهایی که کس به سعادت نرسد مگر به پیروی از آنها، و به شقاوت نیفتد، مگر به انکار آنها و ضایع گذاشتن آنها. و باید که خدای سبحان را یاری نماید به دل و دست و زبان خود، که خدای جل اسمه، یاری‌کردن هر کس را که یاریش کند و عزیز داشتن هر کس را که عزیزش دارد بر عهده گرفته‌است. و او را فرمان می‌دهد که زمام نفس خویش در برابر شهوتها به دست گیرد و ازسرکشی هایش باز دارد، زیرا نفس همواره به بدی فرمان دهد، مگر آنکه خداوند رحمت آورد.
ای مالک، بدان که تو را به بلادی فرستاده‌ام که پیش از تو دولتها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به همان چشم می‌نگرند که تو درکارهای والیان پیش از خود می‌نگری و درباره تو همان گویند که تو درباره آنها می‌گویی و نیکوکاران را از آنچه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جاری ساخته، توان شناخت.باید بهترین اندوخته‌ها در نزد تو، اندوخته کار نیک باشد. پس زمام هواهای نفس خویش فروگیر و بر نفس خود، در آنچه برای او روا نیست، بخل بورز که بخل ورزیدن بر نفس، انصاف دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش می‌شمارد.مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت‌شماری، زیراآنان دو گروهند یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش.از آنها خطاها سر خواهد زد و علتهایی عارضشان خواهد شد و به عمد یا خطا، لغزشهایی کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده، همانگونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دهد. زیرا تو برتر از آنها هستی و آنکه تو را بر آن سرزمین ولایت داده، برتر از توست و خداوند برتر از کسی است که تو را ولایت داده است. ساختن کارشان را از تو خواسته و تو را به آنها آزموده است.
ای مالک، خود را برای جنگ با خدا بسیج مکن که تو را در برابر خشم او توانی‌نیست و از عفو و بخشایش او هرگز بی‌نیاز نخواهی بود.هرگاه کسی را بخشودی، ازکرده خود پشیمان مشو و هرگاه کسی را عقوبت نمودی، از کرده خود شادمان مباش.هرگز به خشمی، که از آنت امکان رهایی هست، مشتاب و مگوی که مرا بر شما امیرساخته‌اند و باید فرمان من اطاعت‌شود. زیرا، چنین پنداری سبب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن دگرگونیها در نعمتهاست. هرگاه، از سلطه و قدرتی که در آن هستی در تو نخوتی یا غروری پدید آمد به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست و بر کارهایی تواناست که تو را بر آنها توانایی نیست. این نگریستن سرکشی تو را تسکین می‌دهد و تندی و سرافرازی را فرو می‌کاهد و خردی را که از تو گریخته‌است به تو باز می‌گرداند.
بپرهیز از اینکه خود را در عظمت با خدا برابر داری یا در کبریا و جبروت، خود را به او همانند سازی که خدا هر جباری را خوار کند و هر خودکامه‌ای را پست و بیمقدار سازد. هر چه خدا بر تو فریضه کرده است، ادا کن و درباره خواص خویشاوندانت و از افراد رعیت، هر کس را که دوستش می‌داری، انصاف را رعایت‌نمای که اگر نه چنین کنی، ستم کرده‌ای و هر که بر بندگان خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز خصم او بود. و خدا با هر که خصومت کند، حجتش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشد تا از این کار باز ایستد و توبه کند. هیچ چیز چون ستمکاری، نعمت‌خدا را دگرگون نکند و خشم خدا را برنینگیزد، زیرا خدا دعای ستمدیدگان را می‌شنود و در کمین ستمکاران است.باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آنکه، خشم نزدیکان اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.خواص و نزدیکان کسانی هستند که به هنگام فراخی و آسایش بر دوش والی باری گران‌اند و چون حادثه‌ای پیش آید کمتر از هر کس به یاریش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والی می‌طلبند و اگر عطایی یابند، کمتر از همه سپاس می‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش می‌پذیرند. در برابر سختیهای روزگار، شکیباییشان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهی مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس، باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزونتر باشد.و باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو، کسی باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم است. زیرا در مردم عیبهایی است و والی از هر کس دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر است. از عیبهای مردم آنچه از نظرت پنهان است، مخواه که آشکار شود، زیرا آنچه بر عهده توست، پاکیزه ساختن چیزهایی است که بر تو آشکار است و خداست که بر آنچه از نظرت پوشیده است، داوری کند. تا توانی‌عیبهای دیگران را بپوشان، تا خداوند عیبهای تو را که خواهی از رعیت مستور بماند، بپوشاند. و از مردم گره هر کینه‌ای را بگشای و از دل بیرون کن و رشته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشیده داشته‌اند، به تغافل زن و گفته سخن‌چین را تصدیق مکن. زیرا سخن چین، خیانتکار است، هر چند، خود را چون نیکخواهان وانماید.با بخیلان رای مزن که تو را از جود و بخشش باز دارند و نه با حریصان، زیراحرص و طمع را در چشم تو می‌آرایند که بخل و ترس و آزمندی، خصلتهایی‌گوناگون هستند که سوء ظن به خدا همه را دربر دارد.بدترین وزیران تو، وزیری است‌که وزیر بدکاران پیش از تو بوده است و شریک گناهان ایشان.مبادا که اینان همراز وهمدم تو شوند، زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بوده‌اند.در حالی که، تومی‌توانی بهترین جانشین را برایشان بیابی از کسانی که در رای و اندیشه و کاردانی‌همانند ایشان باشند ولی بار گناهی چون بار گناه آنان بر دوش ندارند، از کسانی که‌ستمگری را در ستمش و بزهکاری را در بزهش یاری نکرده باشند.رنج اینان بر توکمتر است و یاریشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستیشان با غیر تو کمتر است.اینان را در خلوت و جلوت به دوستی برگزین.و باید که برگزیده‌ترین وزیران توکسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد و در کارهایی‌که خداوند بر دوستانش نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند، هر چند، که این سخنان‌و کارها تو را ناخوش آید.به پرهیزگاران و راست گویان بپیوند، سپس، از آنان‌بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب آن نشده‌ای، شادمانت‌ندارند، زیرا ستایش آمیخته به تملق، سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی‌وادارد.و نباید که نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باشند، زیرا این کار سبب شود که‌نیکوکاران را به نیکوکاری رغبتی نماند، ولی بدکاران را به بدکاری رغبت‌بیفزاید.باهر یک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم ساخته است.و بدان، بهترین چیزی که‌حسن ظن والی را نسبت‌به رعیتش سبب می‌شود، نیکی کردن والی است در حق رعیت و کاستن است از بار رنج آنان و به اکراه وادار نکردنشان به انجام دادن کارهایی‌که بدان ملزم نیستند.و تو باید در این باره چنان باشی که حسن ظن رعیت‌برای توفراهم آید.زیرا حسن ظن آنان، رنج‌بسیاری را از تو دور می‌سازد.به حسن ظن تو، کسی سزاوارتر است که در حق او بیشتر احسان کرده باشی و به بدگمانی، آن‌سزاوارتر که در حق او بدی کرده باشی.سنت نیکویی را که بزرگان این امت‌به آن عمل کرده‌اند و رعیت‌بر آن سنت‌به‌نظام آمده و حالش نیکو شده است، مشکن و سنتی میاور که به سنتهای نیکوی‌گذشته زیان رساند، آنگاه پاداش نیک بهره کسانی شود که آن سنتهای نیکو نهاده‌اند وگناه بر تو ماند که آنها را شکسته‌ای.تا کار کشورت به سامان آید و نظامهای نیکویی، که پیش از تو مردم برپای داشته بودند برقرار بماند، با دانشمندان و حکیمان، فراوان، گفتگو کن در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح می‌آورد و آن نظم و آیین که مردم‌پیش از تو بر پای داشته‌اند.بدان، که رعیت را صنفهایی است که کارشان جز به یکدیگر اصلاح نشود و ازیکدیگر بی‌نیاز نباشند.صنفی از ایشان لشکرهای خدای‌اند و صنفی، دبیران خاص‌یا عام و صنفی قاضیان عدالت گسترند و صنفی، کارگزاران‌اند که باید در کار خودانصاف و مدارا را به کار دارند و صنفی جزیه دهندگان و خراجگزارانند، چه ذمی وچه مسلمان و صنفی بازرگانان‌اند و صنعتگران و صنفی فرودین که حاجتمندان ومستمندان باشند.هر یک را خداوند سهمی معین کرده و میزان آن را در کتاب خود وسنت پیامبرش(صلی الله علیه و آله)بیان فرموده و دستوری داده که در نزد مانگهداری می‌شود.اما لشکرها، به فرمان خدا دژهای استوار رعیت‌اند و زینت والیان.دین به آنهاعزت یابد و راهها به آنها امن گردد و کار رعیت جز به آنها استقامت نپذیرد.و کارلشکر سامان نیابد، جز به خراجی که خداوند برای ایشان مقرر داشته تا در جهاد بادشمنانشان نیرو گیرند و به آن در به سامان آوردن کارهای خویش اعتماد کنند و نیازهایشان را برآورد.این دو صنف، برپای نمانند مگر به صنف سوم که قاضیان وکارگزاران و دبیران‌اند، اینان عقدها و معاهده‌ها را می‌بندند و منافع حکومت را گردمی‌آورند و در هر کار، چه خصوصی و چه عمومی، به آنها متکی توان بود. و اینها که‌برشمردم، استوار نمانند مگر به بازرگانان و صنعتگران که گردهم می‌آیند و تا سودی‌حاصل کنند، بازارها را برپای می‌دارند و به کارهایی که دیگران در انجام دادن آنهاناتوان‌اند امور رعیت را سامان می‌دهند.آنگاه، صنف فرودین، یعنی نیازمندان ومسکینان‌اند و سزاوار است که والی آنان را به بخشش خود بنوازد و یاریشان کند.درنزد خداوند، برای هر یک از این اصناف، گشایشی است.و هر یک را بر والی حقی‌است، آن قدر که حال او نیکو دارد و کارش را به صلاح آورد.و والی از عهده آنچه‌خدا بر او مقرر داشته، بر نیاید مگر، به کوشش و یاری خواستن از خدای و ملزم‌ساختن خویش به اجرای حق و شکیبایی ورزیدن در کارها، خواه بر او دشوار آید یاآسان نماید.آنگاه از لشکریان خود آن را که در نظرت نیکخواه‌ترین آنها به خدا و پیامبر اوو امام توست، به کار برگمار.اینان باید پاکدامن‌ترین و شکیباترین افراد سپاه باشند، دیر خشمناک شوند و چون از آنها پوزش خواهند، آرامش یابند.به ناتوانان، مهربان‌و بر زورمندان، سختگیر باشند. درشتیشان به ستم بر نینگیرد و نرمیشان برجای‌ننشاند.آنگاه به مردم صاحب حسب و خوشنام بپیوند، از خاندانهای صالح که‌سابقه‌ای نیکو دارند و نیز پیوند خود با سلحشوران و دلیران و سخاوتمندان‌و جوانمردان استوار نمای، زیرا اینان مجموعه‌های کرم‌اند و شاخه‌های احسان وخوبی.آنگاه به کارهایشان آنچنان بپرداز که پدر و مادر به کار فرزند خویش‌می‌پردازند.اگر کاری کرده‌ای که سبب نیرومندی آنها شده است، نباید در نظرت بزرگ‌آید و نیز نباید لطف و احسان تو در حق آنان هر چند خرد باشد، در نظرت اندک‌جلوه کند.زیرا لطف و احسان تو سبب می‌شود که نصیحت‌خود از تو دریغ ندارند وبه تو حسن ظن یابند.نباید بدین بهانه، که به کارهای بزرگ می‌پردازی، از کارهای کوچکشان غافل مانی، زیرا الطاف کوچک را جایی است که از آن بهره‌مند می‌شوندو توجه به کارهای بزرگ را هم جایی است که از آن بی‌نیاز نخواهند بود.باید برگزیده‌ترین سران سپاه تو، در نزد تو، کسی باشد که در بخشش به افراد سپاه‌قصور نورزد و به آنان یاری رساند و از مال خویش چندان بهره‌مندشان سازد که‌هزینه خود و خانواده‌شان را، که بر جای نهاده‌اند، کفایت کند، تا یکدل و یک رای روی‌به جهاد دشمن آورند، زیرا مهربانی تو به آنها دلهایشان را به تو مهربان سازد.و بایدکه بهترین مایه شادمانی والیان برپای‌داشتن عدالت در بلاد باشد و پدید آمدن‌دوستی در میان افراد رعیت.و این دوستی پدید نیاید، مگر به سلامت دلهاشان.ونیکخواهیشان درست نبود، مگر آنگاه که برای کارهای خود بر گرد والیان خود باشندو بار دولت ایشان را بر دوش خویش سنگین نشمارند و از دیر کشیدن‌فرمانرواییشان ملول نشوند.پس امیدهایشان را نیک برآور و پیوسته به نیکیشان‌بستای و رنجهایی را که تحمل کرده‌اند، همواره بر زبان آر، زیرا یاد کردن از کارهای‌نیکشان، دلیران را برمی‌انگیزد و از کارماندگان را به کار ترغیب می‌کند.ان شاء الله. وهمواره در نظر دار که هر یک در چه کاری تحمل رنجی کرده‌اند، تا رنجی را که یکی‌تحمل کرده به حساب دیگری نگذاری و کمتر از رنج و محنتی که تحمل کرده، پاداشش مده.شرف و بزرگی کسی تو را واندارد که رنج اندکش را بزرگ شمری وفرودستی کسی تو را واندارد که رنج‌بزرگش را خرد به حساب آوری.چون کاری بر تو دشوار گردد و شبهه آمیز شود در آن کار به خدا و رسولش‌رجوع کن.زیرا خدای تعالی به قومی که دوستدار هدایتشان بود، گفته است:«ای‌کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا اطاعت کنید و از رسول و الوالامر خویش فرمان‌برید و چون در امری اختلاف کردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید به خدا وپیامبر رجوع کنید.»رجوع به خدا، گرفتن محکمات کتاب اوست و رجوع به رسول، گرفتن سنت‌جامع اوست، سنتی که مسلمانان را گرد می‌آورد و پراکنده نمی‌سازد.و برای داوری‌در میان مردم، یکی از افراد رعیت را بگزین که در نزد تو برتر از دیگران بود.از آن‌کسان، که کارها بر او دشوار نمی‌آید و از عهده کار قضا برمی‌آید.مردی که مدعیان باستیزه و لجاج، رای خود را بر او تحمیل نتوانند کرد و اگر مرتکب خطایی شد، بر آن‌اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به‌آزمندی متمایل نگردد و به اندک فهم، بی‌آنکه به عمق حقیقت رسد، بسنده نکند.قاضی تو باید، از هر کس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به‌دلیل متکی باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و درکشف حقیقت، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد، قاطع رای دهد.چرب‌زبانی و ستایش به خودپسندیش نکشاند.از تشویق و ترغیب دیگران به یکی‌از دو طرف دعوا متمایل نشود.چنین کسان اندک به دست آیند، پس داوری مردی‌چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگهدار.و در بذل مال به او، گشاده دستی به‌خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد.و او را در نزد خود چنان‌منزلتی ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان‌ماند.در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست‌بدکاران اسیر است.از روی هوا وهوس در آن عمل می‌کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده‌اند.در کار کارگزارانت ‌بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی باآنها.و بی‌مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رای خود کار کردن و از دیگران‌مشورت نخواستن، گونه‌ای از ستم و خیانت است.کارگزاران شایسته را در میان‌گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندانهای صالح، آنها که در اسلام‌سابقه‌ای دیرین دارند.اینان به اخلاق شایسته‌ترند و آبرویشان محفوظتر است و ازطمعکاری بیشتر رویگردان‌اند و در عواقب کارها بیشتر می‌نگرند. در ارزاقشان بیفزای، زیرا فراوانی ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نیرو دهد و ازدست اندازی به مالی که در تصرف دارند، باز می‌دارد.و نیز برای آنها حجت است، اگر فرمانت را مخالفت کنند یا در امانت تو‌خللی پدید آورند.پس در کارهایشان تفقدکن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان بگمار.زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت‌وامی‌دارد.و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایند.هر گاه یکی از ایشان‌دست‌به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان‌گواهی دادند، همین خبرها تو را بس بود.باید به سبب خیانتی که کرده تنش را به ‌تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است، بازخواست نمایی.سپس، خوار و ذلیلش‌سازی و مهر خیانت‌بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی.در کار خراج نیکو نظر کن، به گونه‌ای که به صلاح خراجگزاران باشد.زیرا صلاح‌کار خراج و خراجگزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگربه نیکوشدن حال خراجگزاران، زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراجگزارانند‌.ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه زمین باشی، زیرا خراج حاصل نشود، مگربه آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده‌است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی.هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یابریدن آب یا نیامدن باران یا دگرگون شدن زمین، چون در آب فرو رفتن آن یا بی‌آبی، شکایت نزد تو آوردند، از هزینه و رنجشان بکاه، آنقدر که امید می‌داری که کارشان راسامان دهد.و کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلادتو و زیور حکومت تو باشد، که ستایش آنها را به خود جلب کرده‌ای و سبب‌شادمانی دل تو گردد، که عدالت را در میانشان گسترده‌ای و به افزودن ارزاقشان و به‌آنچه در نزد ایشان اندوخته‌ای از آسایش خاطرشان و اعتمادشان به دادگری خود ومدارا در حق ایشان، برای خود تکیه‌گاهی استوار ساخته‌ای.چه بسا کارها پیش آیدکه اگر رفع مشکل را بر عهده آنها گذاری، به خوشدلی به انجامش رسانند.زیرا چون‌بلاد آباد گردد، هر چه بر عهده مردمش نهی، انجام دهند که ویرانی زمین را تنگدستی‌مردم آن سبب شود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه گردآوردن مال بود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت است، سود برنگیرند.سپس، به دبیرانت نظر کن و بهترین آنان را بر کارهای خود بگمار و نامه‌هایی راکه در آن تدبیرها و اسرار حکومتت آمده است، از جمع دبیران، به کسی اختصاص ده‌که به اخلاق از دیگران شایسته‌تر باشد.از آن گروه که اکرام تو سرمستش نسازدیا چنان دلیرش نکند که در مخالفت‌با تو، بر سر جمع سخن گوید و غفلتش سبب‌نشود که نامه‌های عاملانت را به تو نرساند یا در نوشتن پاسخ درست تو به آنها درنگ‌روا دارد، یا در آنچه برای تو می‌ستاند یا از سوی تو می‌دهد، سهل‌انگاری کند، یاپیمانی را که به سود تو بسته، سست گرداند و از فسخ پیمانی که به زیان توست، ناتوان باشد.دبیر باید به پایگاه و مقام خویش در کارها آگاه باشد زیرا کسی که مقدارخویش را نداند، به طریق اولی، مقدار دیگران را نتواند شناخت.مباد که در گزینش‌آنها بر فراست و اعتماد و حسن ظن خود تکیه کنی.زیرا مردان با ظاهر آرایی و نیکوخدمتی، خویشتن را در چشم والیان عزیز گردانند.ولی، در پس این ظاهر آراسته وخدمت نیکو، نه نشانی از نیکخواهی است و نه امانت.دبیرانت را به کارهایی که برای حکام پیش از تو بر عهده داشته‌اند، بیازمای و از آن‌میان، بهترین آنها را که در میان مردم اثری نیکوتر نهاده‌اند و به امانت چهره‌ای‌شناخته‌اند، اختیار کن.که اگر چنین کنی این کار دلیل نیکخواهی تو برای خداونداست و هم به آن کس که کار خود را بر عهده تو نهاده.بر سر هر کاری از کارهای خوداز میان ایشان، رئیسی برگمار.کسی که بزرگی کار مقهورش نسازد و بسیاری آنهاسبب پراکندگی خاطرش نشود.اگر در دبیران تو عیبی یافته شود و تو از آن غفلت‌کرده باشی، تو را به آن بازخواست کنند.اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و پیشه‌وران بپذیر و درباره آنها به کارگزارانت‌نیکو سفارش کن.خواه آنها که بر یک جای مقیم‌اند و خواه آنها که با سرمایه خویش‌این سو و آن سو سفر کنند و با دسترنج‌خود زندگی نمایند.زیرا این گروه، خود مایه‌های منافع‌اند و اسباب رفاه و آسودگی و به دست آورندگان آن از راههای دشوارو دور و خشکی و دریا و دشتها و کوهساران و جایهایی که مردم در آن جایها گردنیایند و جرئت رفتن به آن جایها ننمایند.اینان مردمی مسالمت‌جوی‌اند که نه ازفتنه‌گریهایشان بیمی است و نه از شر و فسادشان وحشتی.در کارشان نظر کن، خواه‌در حضرت تو باشند یا در شهرهای تو.با اینهمه بدان که بسیاری از ایشان را روشی‌ناشایسته است و حریص‌اند و بخیل.احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خودبها می‌گذارند، با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان هم مایه ننگ و عیب‌هستند.پس از احتکار منع کن که رسول الله(صلی الله علیه و آله)از آن منع کرده است وباید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه‌ای که در بها، نه ‌فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود.پس از آنکه احتکار را ممنوع‌داشتی، اگر کسی باز هم دست‌به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب‌عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد.خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودین:کسانی که بیچارگان‌اند از مساکین ونیازمندان و بینوایان و زمینگیران.در این طبقه، مردمی هستند سائل و مردمی‌هستند، که در عین نیاز روی سؤال ندارند.خداوند حقی برای ایشان مقرر داشته و ازتو خواسته است که آن را رعایت کنی، پس، در نگهداشت آن بکوش.برای اینان دربیت المال خود حقی مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی خالصه اسلام را، در هرشهری، به آنان اختصاص ده.زیرا برای دورترینشان همان حقی است که‌نزدیکترینشان از آن برخوردارند.و از تو خواسته‌اند که حق همه را، اعم از دور ونزدیک، نیکو رعایت کنی.سرمستی و غرور، تو را از ایشان غافل نسازد، زیرا این‌بهانه که کارهای خرد را به سبب پرداختن به کارهای مهم و بزرگ از دست هشتن، هرگز پذیرفته نخواهد شد. پس مت‌خود را از پرداختن به نیازهایشان دریغ مدار و به تکبر بر آنان چهره‌دژم منمای و کارهای کسانی را که به تو دست نتوانند یافت، خود، تفقد و بازجست‌نمای.اینان مردمی هستند که در نظر دیگران بیمقدارند و مورد تحقیر رجال‌حکومت.کسانی از امینان خود را که خدای ترس و فروتن باشند، برای نگریستن درکارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند.با مردم چنان باش، که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی، عذرت پذیرفته‌آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگران‌اند و چنان باش که‌برای یک یک آنان در پیشگاه خداوندی، در ادای حق ایشان، عذری توانی داشت.
تیمار دار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره‌اند و دست‌سؤال پیش‌کس دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران‌آید.و گاه باشد که خداوند این دشواریها را برای کسانی که خواستار عاقبت نیک‌هستند، آسان می‌سازد.آنان خود را به شکیبایی وامی‌دارند و به وعده راست‌خداوند، درباره خود اطمینان دارند.برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان‌پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضرتوانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای‌تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی‌هراس‌و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید.که من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می‌گفت:پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون‌لکنت زبان حق خود را از قوی دست‌بستاند.پس تحمل نمای، درشتگویی یا عجزآنها را در سخن گفتن.و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداونددرهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید.اگرچیزی می‌بخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می‌کنی، باید که منع تو با مهربانی و پوزشخواهی همراه بود. سپس کارهایی است که باید خود به انجام دادنشان پردازی. از آن جمله، پاسخ‌دادن است‌به کارگزاران در جایی که دبیرانت درمانده شوند.دیگر برآوردن نیازهای‌مردم است در روزی که بر تو عرضه می‌شوند، ولی دستیارانت در ادای آنها درنگ وگرانی می‌کنند.کار هر روز را در همان روز به انجام رسان، زیرا هر روز را کاری است‌خاص خود.بهترین وقتها و بیشترین ساعات عمرت را برای آنچه میان تو و خداست، قرارده اگر چه در همه وقتها، کار تو برای خداست، هرگاه نیتت صادق باشد و رعیت را درآن آسایش رسد.باید در اقامه فرایضی، که خاص خداوند است، نیت‌خویش خالص گردانی و دراوقاتی باشد که بدان اختصاص دارد.پس در بخشی از شبانه‌روز، تن خود را درطاعت‌خدای بگمار و اعمالی را که سبب نزدیکی تو به خدای می‌شود به انجام‌رسان و بکوش تا اعمالت‌بی‌هیچ عیب و نقصی گزارده آید، هر چند، سبب فرسودن‌جسم تو گردد.چون با مردم نماز می‌گزاری، چنان مکن که آنان را رنجیده سازی یانمازت را ضایع گردانی، زیرا برخی از نمازگزاران بیمارند و برخی نیازمند.ازرسول الله(صلی الله علیه و آله)هنگامی که مرا به یمن می‌فرستاد، پرسیدم که‌چگونه با مردم نمازگزارم؟فرمود:به قدر توان ناتوانترین آنها و بر مؤمنان مهربان‌باش.به هر حال، روی پوشیدنت از مردم به دراز نکشد، زیرا روی پوشیدن والیان ازرعیت‌خود، گونه‌ای نامهربانی است‌به آنها و سبب می‌شود که از امور ملک آگاهی‌اندکی داشته باشند.اگر والی از مردم رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختیها ورنجهای آنان آگاه شود.آن وقت، بسا بزرگا، که در نظر مردم خرد آید و بسا خردا، که‌بزرگ جلوه کند و زیبا، زشت و زشت، زیبا نماید و حق و باطل به هم بیامیزند.زیراوالی انسان است و نمی‌تواند به کارهای مردم که از نظر او پنهان مانده، آگاه گردد. و حق را هم نشانه‌هایی نیست که به آنها انواع راست از دروغ شناخته شود.و تویکی از این دو تن هستی:یا مردی هستی در اجرای حق گشاده‌دست و سخاوتمند، پس چرا باید روی پنهان داری و از ادای حق واجبی که بر عهده توست دریغ فرمایی‌و در کار نیکی، که باید به انجام رسانی، درنگ روا داری.یا مردی هستی که‌هیچ خواهشی را و نیازی را برنمی‌آوری، در این حال، مردم، دیگر از تو چیزی‌نخواهند و از یاری تو نومید شوند، با اینکه نیازمندیهای مردم برای تو رنجی‌پدید نیاورد، زیرا آنچه از تو می‌خواهند یا شکایت از ستمی است ‌یا درخواست ‌عدالت در معاملتی.و بدان، که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی‌و گردنکشی است و در معاملت‌با مردم رعایت انصاف نکنند.ریشه ایشان را با قطع‌موجبات آن صفات قطع کن.به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به‌اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی بندند که صاحبان زمینهای‌مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان‌برسانند و بخواهند بار زحمت‌خود بر دوش آنان نهند.پس لذت و گوارایی، نصیب‌ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.اجرای حق را درباره هر که باشد، چه خویشاوند و چه بیگانه، لازم بدار و در این کار شکیبایی به خرج ده که خداوندپاداش شکیبایی تو را خواهد داد.هر چند، در اجرای عدالت، خویشاوندان و نزدیکان‌تو را زیان رسد. پس چشم به عاقبت دار، هر چند، تحمل آن بر تو سنگین آید که‌عاقبتی نیک و پسندیده است.اگر رعیت‌بر تو به ستمگری گمان برد، عذر خود را به آشکارا با آنان در میانه نه وبا این کار از بدگمانیشان بکاه، که چون چنین کنی، خود را به عدالت پروده‌ای و بارعیت مدارا نموده‌ای. عذری که می‌آوری سبب می‌شود که تو به مقصود خود رسی‌و آنان نیز به حق راه یابند. اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدای در آن‌نهفته است.صلح سبب بر آسودن سپاهیانت‌شود و تو را از غم و رنج‌برهاند وکشورت را امنیت‌بخشد.ولی، پس از پیمان صلح، از دشمن برحذر باش و نیک‌برحذر باش.زیرا دشمن، چه بسا نزدیکی کند تا تو را به غفلت فرو گیرد.پس‌دوراندیشی را از دست منه و حسن ظن را به یک سو نه و اگر میان خود و دشمنت‌پیمان دوستی بستی و امانش دادی به عهد خویش وفا کن و امانی را که داده‌ای، نیک، رعایت نمای.در برابر پیمانی که بسته‌ای و امانی که داده‌ای خود را سپر ساز، زیرا هیچ یک ازواجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف در آرا و عقاید، در آن همداستان وهمرای هستند، بزرگتر از وفای به عهد و پیمان نیست.حتی مشرکان هم وفای به‌عهد را در میان خود لازم می‌شمردند، زیرا عواقب ناگوار غدر و پیمان شکنی رادریافته بودند.پس در آنچه بر عهده گرفته‌ای، خیانت مکن و پیمانت را مشکن وخصمت را به پیمان مفریب.زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای تعالی، دلیری کنند.خداوند پیمان و زینهار خود را به سبب رحمت و محبتی، که بر بندگان خود دارد، امان قرار داده و آن را چون حریمی ساخته که در سایه‌سار استوار آن زندگی کنند و به‌جوار آن پناه آورند.پس نه خیانت را جایی برای خودنمایی است و نه فریب را و نه‌حیله‌گری را.پیمانی مبند که در آن تاویل را راه تواند بود و پس از بستن و استوارکردن پیمان برای بر هم زدنش به عبارتهای دو پهلو که در آنها ایهامی باشد، تکیه‌منمای.و مبادا که سختی اجرای پیمانی که بر گردن گرفته‌ای و باید عهد خدا را در آن‌رعایت کنی، تو را به شکستن و فسخ آن وادارد، بی‌آنکه در آن حقی داشته باشی.زیرا پایداری تو در برابر کار دشواری که امید به گشایش آن بسته‌ای و عاقبت‌خوشش‌را چشم می‌داری، از غدری که از سرانجامش بیمناک هستی بسی بهتر است.و نیز به‌از آن است که خداوندت بازخواست کند و راه طلب بخشایش در دنیا و آخرت بر توبسته شود.بپرهیز از خونها و خونریزیهای بناحق.زیرا هیچ چیز، بیش از خونریزی بناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به زوال نکشد و رشته عمر را نبرد. خداوند سبحان، چون در روز حساب به داوری در میان مردم‌پردازد، نخستین داوری او درباره خونهایی است که مردم از یکدیگر ریخته‌اند.پس‌مباد که حکومت‌خود را با ریختن خون حرام تقویت کنی، زیرا ریختن چنان خونی‌نه تنها حکومت را ناتوان و سست‌سازد، بلکه آن را از میان برمی‌دارد یا به دیگران‌می‌سپارد.اگر مرتکب قتل عمدی شوی، نه در برابر خدا معذوری، نه در برابر من، زیراقتل عمد موجب قصاص می‌شود.اگر به خطایی دچار گشتی و کسی را کشتی یاتازیانه‌ات، یا شمشیرت، یا دستت در عقوبت از حد درگذرانید یا به مشت زدن و یابالاتر از آن، به ناخواسته، مرتکب قتلی شدی، نباید گردنکشی و غرور قدرت تومانع آید که خونبهای مقتول را به خانواده‌اش بپردازی.از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت‌شده و نیز از دلبستگی به‌ستایش و چرب‌زبانیهای دیگران، پرهیز کن، زیرا یکی از بهترین فرصتهای شیطان‌است‌برای تاختن تا کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود سازد.زنهار از اینکه به‌احسان خود بر رعیت منت گذاری یا آنچه برای آنها کرده‌ای، بزرگش شماری یا وعده‌دهی و خلاف آن کنی.زیرا منت نهادن احسان را باطل کند و بزرگ شمردن کار، نورحق را خاموش گرداند و خلف وعده، سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود.
خدای تعالی می فرماید:خداوند سخت‌به خشم می‌آید که چیزی بگویید و به جای‌نیاورید.از شتاب کردن در کارها پیش از رسیدن زمان آنها بپرهیز و نیز، از سستی در انجام‌دادن کاری که زمان آن فرا رسیده است و از لجاج و اصرار در کاری که سررشته‌اش ‌ناپیدا بود و از سستی کردن در کارها، هنگامی که راه رسیدن به هدف باز و روشن‌است، حذر نمای.پس هر چیز را به جای خود بنه و هر کار را به هنگامش به انجام‌رسان.و بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است‌یا خود را به نادانی زنی در آنچه توجه تو به آن ضروری است و همه از آن آگاه‌اند.زیرابزودی آن را از تو می‌ستانند و به دیگری می‌دهند.زودا که حجاب از برابر دیدگانت‌برداشته خواهد شد و بینی که داد مظلومان را از تو می‌ستانند.به هنگام خشم‌خویشتندار باش و از شدت تندی و تیزی خود بکاه و دست‌به روی کس بر مدار وسخن زشت‌بر زبان میاور و از اینهمه، خود را در امان دار باز ایستادن ازدشنامگویی و به تاخیرافکندن قهر خصم، تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت به‌دستت آید، و تو بر خود مسلط نشوی مگر آنگاه که بیشتر همت‌یاد بازگشت‌به‌سوی پروردگارت شود.بر تو واجب آمد که همواره به یاد داشته باشی، آنچه که بر والیان پیش از تو رفته‌است، از حکومت عادلانه‌ای که داشته‌اند یا سنت نیکویی که نهاده‌اند یا چیزی ازپیامبر، (صلی الله علیه و آله)که آورده‌اند یا فریضه‌ای که در کتاب خداست و آن رابرپای داشته‌اند.پس اقتدا کنی به آنچه ما بدان عمل می‌کرده‌ایم و بکوشی تا از هر چه‌در این عهدنامه بر عهده تونهاده‌ام و حجت‌خود در آن بر تو استوار کرده‌ام، پیروی‌کنی، تا هنگامی که نفست‌به هوا و هوس شتاب آرد، بهانه‌ای نداشته باشی.و جزخدای کس نیست که از بدی نگهدارد و به نیکی توفیق دهد.از وصایا و عهود رسول الله(صلی الله علیه و آله)با من ترغیب به نماز بود ودادن زکات و مهربانی با غلامانتان.و من این عهدنامه را که برای تو نوشته‌ام به‌وصیت او پایان می‌دهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.از خدای می‌طلبم که به رحمت واسعه خود و قدرت عظیمش در برآوردن هرمطلوبی مرا و تو را توفیق دهد به چیزی که خشنودیش در آن است، از داشتن عذری‌آشکار در برابر او و آفریدگانش و آوازه نیک در میان بندگانش و نشانه‌های نیک دربلادش و کمال نعمت او و فراوانی کرمش.و اینکه کار من و تو را به سعادت وشهادت به پایان رساند، به آنچه در نزد اوست مشتاقیم. و السلام علی رسول الله‌صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین دعا مي كنم خدا از تو بگيرد هر آنچه كه خدا را از تو مي گيرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/08/24ساعت 0:48  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

شب به گلستان تنها متنظرت بودم
باده‌ی ناکامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
آن شب جانفرسا من بی تو نیاسودم
وه که شدم پیر از غم، آن شب و فرسودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه
ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه
غم‌ها به سر آمد زنگ غم دوران از دل بزدودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
پیش گل‌ها، شاد و شیدا، می‌خرامید آن قامت موزونت
فتنه‌ی دوران دیده‌ی تو از دل و جان من شده مفتونت
در آن عشق و جنون مفتون تو بودم
اکنون از دل من بشنو تو سرودم
منتظرت بودم منتظرت بودم

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/08/24ساعت 0:45  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

يك سوال ؟به نظر شما اگر دروازه بان در حين بازي نياز به توالت (دست شويي) داشته باشد چه كار ميكند؟
+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/08/23ساعت 23:1  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

 


چهاردهمين دوره1990 ايتاليا
تيمهاي شركت كننده:24 تيم
تعداد بازيها:52
تعداد گل:115(ميانگين2.2 گل در هر بازي)
تعداد كل تماشاگران:2516348(ميانگين48391در هر بازي)
بهترين گلزن:سالواتوره اسكيلاچي از ايتاليا با 6 گل
بهترين بازيكن:سالواتوره اسكيلاچي از ايتاليا
تيمهاي برتر 1)آلمان غربي2)آرژانتين 3)ايتاليا 4)انگلستان
نتايج بازيها
گروه اول(ايتاليا1 اتريش0)(چكسلواكي5 آمريكا1)(ايتاليا1 آمريكا0)(چكسلواكي1 اتريش0)(ايتاليا2 چكسلواكي0)(اتريش2 آمريكا1)
گروه دوم(كامرون1 آرژانتين0)(روماني2 شوروي0)(آرژانتين2 شوروي0)(كامرون2 روماني1)(روماني1 آرژانتين1)(شوروي4 كامرون0)
گروه سوم(برزيل2 سوئد1)(كاستاريكا1 اسكاتلند0)(برزيل1 كاستاريكا0)(اسكاتلند2 سوئد1)(برزيل1پ اسكاتلند0)(كاستاريكا2 سوئد1)
گروه چهارم(كلمبيا2 امارات0)(آلمان غربي4 يوگسلاوي1)(يوگسلاوي1 كلمبيا0)(آلمان غربي5 امارات1)(آلمان غربي1 كلمبيا1)(يوگسلاوي4 امارات1)
گروه پنجم(بلژيك2 كره جنوبي0)(اسپانيا0 اروگوئه0)(بلژيك3 اروگوئه1)(اسپانيا3 كره جنوبي1)(اسپانيا2 بلژيك1)(اروگوئه1 كره جنوبي0)
گروه ششم(انگلستان1 ايرلندجنوبي1)(مصر1 هلند1)(هلند0 انگلستان0)(مصر0 ايرلندجنوبي0)(انگلستان1 مصر0)(هلند1 ايرلندجنوبي1)
مرحله يك هشتم(كامرون2 كلمبيا1)(چكسلواكي4 كاستاريكا1)(آرژانتين1 برزيل0)(آلمان غربي2 هلند1)(ايرلندجنوبي0 روماني0 در پنالتي ايرلند پيروزشد)(ايتاليا2 اروگوئه0)(انگلستان1 بلژيك0)(يوگسلاوي2 اسپانيا1)
مرحله يك چهارم(آرژانتين0 يوگسلاوي0 آرژانتين در پنالتي پيروز شد)(انگلستان3 كامرون2)(ايتاليا1 ايرلندجنوبي0)(آلمان غربي1 چكسلواكي0)
نيمه نهايي(آرژانتين1 ايتاليا1 آرژانتين در پنالتي پيروز شد)(آلمان غربي1 انگلستان1 در پنالتي آلمان غربي پيروز شد)
رده بندي(ايتاليا2 انگلستان1)
فينال(آلمان غربي1 آرژانتين0)
بازي پاياني در تاريخ 7جولاي در ورزشگاه المپيك رم به قضاوت گوده سال مندز از مكزيك در حضور 60373 نفر برگزار شد.تنها گل بازي توسط آندرياس بره مه85 به ثمر رسيد.

فیفا در سال 1984 ایتالیا را به عنوان میزبان جام چهاردهم برگزید. کمیته برگزاری مسابقات در همین سال تشکیل شد تا مقدمات برگزاری باشکوه جام جهانی را فراهم نماید. سمبل و شعار بازیها از طریق یک فراخوان عمومی تعیین شد. 60000 نفر در این رقابت شرکت کردند و در نهایت دو طرح «وتیوریو پیگونی» برای سمبل بازیها و «لوچیو بوسکاردینی» برای شعار بازیها برنده شدند. 12 شهر برای میزبانی این جام در ایتالیا انتخاب شدند. فیفا با همکاری کمیته برگزاری مسابقات بر مشکلاتی که بیم پیش آمدن آنها می رفت فائق آمد: تدابیر امنیتی مناسب برای جلوگیری از اوباش گری تماشاگران، آسان نمودن رفت و آمد تیم ها برای انجام بازی هایشان در حین رقابت ها، آموزش داوران جام جهانی. رقابت های مقدماتی از سال 1988 آغاز گردید. در قاره اروپا، مسابقات در هفت گروه برگزار شد که در گروه اول تیم رومانی با پشت سر نهادن دانمارک و بلغارستان جواز صعود دریافت نمود. در گروه دوم، لهستان که دیگر نشانی از آن تیم قدرتمند دو دهه گذشته نداشت در هر دو دیدار رفت و برگشت مغلوب سوئد شد تا سوئد و انگلیس از این گروه صعود نمایند. در گروه سوم، شوروی نایب قهرمان جام ملتهای اروپا در سال 1988 با 11 امتیاز سرگروه شد و اتریش به عنوان تیم دو گروه مسافر جام جهانی شدند. در گروه چهارم، با حضور آلمان غربی و هلند قهرمان اروپا، دیگر تیم ها شانسی نداشتند البته آلمان ها در برابر ولز دچار مشکلاتی شدند ولی در نهایت این دو تیم به دور پایانی راه یافتند. گروه پنجم مقدماتی جام جهانی در اروپا شاهد حذف تیم فرانسه بود. فرانسوی ها که با نسل جدیدی از بازیکنان خود در این رقابت ها حضور داشتند با تساوی های پیاپی برابر قبرس، یوگسلاوی و نروژ از صعود بازماندند تا یوگسلاوی و اسکاتلند مسافر جام جهانی باشند. اسپانیا و ایرلند جنوبی از گروه ششم به راحتی صعود نمودند. در گروه هفتم، چکسلواکی و بلژیک بالاتر از سوییس و پرتقال راهی جام جهانی شدند.
از قاره آفریقا، دو تیم مصر و کامرون توانستند در دور نهایی رقابت های مقدماتی با غلبه بر تونس و الجزایر نمایندگان این قاره در جام جهانی باشند.

در قاره آسیا، 22 تیم در قالب 6 گروه رقابت های دور اول را برگزار کردند، از جمله تیم ایران که در گروه پنجم در کنار چین، تایلند و بنگلادش قرار داشت ولی به علت تفاضل گل کمتر موفق به صعود از گروه خود نشد. شش تیم برتر گروههای مقدماتی در سنگاپور رقابت های نهایی را به صورت دوره ای برگزار نمودند و در نهایت کره جنوبی و امارات به جام جهانی 1990 راه یافتند.

از قاره آمریکای جنوبی، برزیل و اروگوئه به طور مستقیم صعود کردند و کلمبیا با پیروزی بر اسرائیل در مجموع دو دیدار چهارمین نماینده این قاره در جام شد. (آرژانتین به علت قهرمانی در جام جهانی 1986 بدون انجام دیدارهای مقدماتی در جام حضور یافت.)

ایالات متحده و کاستاریکا از حوزه کونکاکاف جواز صعود دریافت نمودند. تیم مکزیک به علت محرومیت فیفا در رقابت های انتخابی حضور نداشت. سرمربی تیم ناشناخته کاستاریکا، بورا میلوتینوویچ بود که در جام قبل هدایت تیم مکزیک را بر عهده داشت.

دیدار افتتاحیه در روز هشتم ژوئن 1990 در ورزشگاه جوزپه میاتزا شهر میلان و در حضور 72 هزار تماشاگر برگزار شد. در این مسابقه تیم آرژانتین قهرمان دوره قبل به مصاف شیرهای رام نشدنی کامرون رفت. کامرونی ها دو میلیارد بیننده تلویزیونی را شگفت زده کردند و با گل دقیقه 67 فرانسوا اومام بی ئیک یکی از مدعیان جام را شکست دادند. جالب آنکه تیم کامرون دو اخراجی در این دیدار داشت و در لحظات پایانی هم تا آستانه گشودن دوباره دروازه آرژانتین پیش رفت. دیگر دیدار گروه دوم بین دو تیم رومانی و شوروی بود که با درخشش گئورگه هاجی (2-صفر) به سود رومانی به پایان رسید. آرژانتین در برابر شوروی (2-صفر) به برتری رسید و کامرون با دو گل روژه میلای 38 ساله رومانی را مغلوب کرد. آرژانتین در مقابل رومانی در شهر ناپل، شهر مارادونا به نتیجه ای بهتر از تساوی (1-1) نرسید تا به سختی به مرحله بعد صعود نماید. شوروی هم که حذف شده بود در دیدار خداحافظی با 4 گل کامرون را در هم کوبید.

در گروه اول، ایتالیا میزبان جام رقابت ها را با پیروزی برابر اتریش شروع کرد. سرمربی ایتالیا در این جام ازگلیوویچینی بود. سالواتوره اسکیلاچی که به عنوان یار جانشین وارد بازی شده بود، تک گل این دیدار را به ثمر رساند. چکسلواکی دیگر مدعی این گروه بود که با پنج گل ایالات متحده را شکست داد. هرچند مردم ایتالیا تیم کشورشان را شانس اصلی قهرمانی می دانستند ولی خستگی ناشی از رقابت های باشگاهی، ستارگان ایتالیا را از فرم مطلوب خارج کرده بود. جوزپه جیانینی ستاره آن زمان تیم رم عامل پیروزی ایتالیا بر ایالات متحده بود. چکسلواکی هم اتریش را با تک گل بیلک شکست داد تا از این گروه صعود نماید. رقابت ایتالیا- چکسلواکی تعیین کننده سرگروه بود که باجو و اسکیلاچی با گل های خود حکم به صدرنشینی ایتالیا دادند. خط دفاعی مستحکم ایتالیا مانع از گل خوردن این تیم در سه بازی اول شد.

در گروه سوم، برزیل با پیروزی 2 بر یک بر سوئد آغاز کرد. کاره کا ستاره این تیم در جام 86 هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. کاستاریکا پدیده این جام، در دیدار اول با گل کایاسو کاپیتان خود اسکاتلند را مغلوب کرد. برزیل در ادامه بازیهای خوب خود، کاستاریکا و اسکاتلند را با نتیجه (1-صفر) پشت سر نهاد. کاستاریکا با برتری مقابل سوئد به عنوان تیم دوم این گروه راهی یک هشتم نهایی شد.

در گروه چهارم، آلمان غربی با درخشش ماتئوس در میانه میدان، یوگسلاوی را 4 بر یک درهم کوبید. آلمان ها با ترکیبی از باتجربه ها و بازیکنان جوانی چون بودوایلگنر، توماس هسلر و یورگن کلینزمن با پیروزی 5 بر یک برابر امارات و تساوی با کلمبیا به عنوان صدرنشین این گروه صعود کردند. یوگسلاوی و کلمبیا هم با 4 و 3 امتیاز راهی مرحله بعدی شدند. امارات نماینده آسیا در این گروه در سه بازی یازده گل دریافت کرد تا صاحب بدترین خط دفاع جام باشد.

در گروه پنجم، اسپانیا با پیروزی بر کره جنوبی و بلژیک و کسب مساوی بدون گل مقابل اروگوئه صدرنشین شد. اروگوئه علی رغم حضور بازیکنانی چون انزو فرانچسکولی، روبن سوسا، آلزامندی و دانیل فونسه کا پس از شکست برابر بلژیک به عنوان تیم سوم این گروه به یک هشتم نهایی راه یافت.

انگلستان در گروه ششم در کنار هلند قهرمان جام ملتهای اروپا (1988)، تیم قدرتمند ایرلند جنوبی و مصر یکی از دو نماینده آفریقا قرار داشت. آنها رقابت ها را با تساوی برابر ایرلند با تک گل لینه کر (آقای گل جام جهانی قبل) آغاز نمودند. هلند که از وجود رودگولیت، مارکوفان باستن، فرانک ریکارد، رونالد کومان، ... سود می جست، بسیار ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد و در دیدار اول با مصر به تساوی (1-1) رسید. دیدار دو مدعی اصلی این گروه هم با تساوی بدون گل پایان یافت تا با تساوی صفر-صفر ایرلند و مصر معادلات این گروه بیش از پیش پیچیده شود. پیروزی انگلیس بر مصر باعث صعود انگلیس و حذف نماینده شایسته آفریقا شد. تیم هلند با گلی که کاپیتان رودگولیت به ثمر رساند با کسب تساوی مقابل ایرلند به مرحله بعد راه یافت.
مرحله یک هشتم نهایی با پیروزی کامرون در برابر کلمبیا آغاز شد. روژه میلا مهاجم باهوش تیم کامرون هر دو گل تیمش را در وقت های اضافی به ثمر رساند از جمله گلی که با ربودن توپ از رنه هیگوئیتا دروازه بان جنجالی تیم کلمبیا حاصل شد. این برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی بود که یک تیم از آفریقا به جمع هشت تیم برتر می پیوست. در همین روز (23 ژوئن) چکسلواکی با درخشش توماس اسکوراوی مهاجم جوان خود تیم کاستاریکا را 4 بر یک شکست داد. اما جذابترین دیدار این مرحله بین دو تیم همیشه رقیب آرژانتین و برزیل بود. برزیلی ها به لطف نظم تیمی، حملات فراوانی به دروازه آرژانتین نمودند و کاملاً تیم برتر این میدان بودند ولی انگار شانس با آنها یار نبود چرا که روی یک غفلت دروازه شان گشوده شد. دیه گومارادونا اسطوره همیشگی آرژانتین با پاسی تماشایی، کلودیوکانی جیا را در موقعیت تک به تک قرار داد و او هم با گذشتن از تافارل دروازه بان برزیل تک گل پیروزی بخش آرژانتین را به ثمر رساند. آلمان غربی و هلند برگزار کننده دیدار حساس دیگر این مرحله بودند. این دو تیم در مرحله مقدماتی جام با هم همگروه بودند که در دو بازی رفت و برگشت به تساوی رسیده بودند ولی در این دیدار تیم آلمان با یارگیری عالی در خط دفاع و رهبری ماتئوس در خط میانی توانست با دو گل کلینزمن و آندریاس بره مه در برابر تک گل رونالد کومان که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، به پیروزی برسد. فرانس بکن باوئر با درایت خود و تاکتیک بسیار مناسب انتقام شکست دو سال قبل را که در جام ملتهای اروپا خورده بود از هلندی ها گرفت. ایرلند جنوبی و رومانی به تساوی بدون گل دست یافتند و در ضیافت پنالتی ها تیم ایرلند به پیروزی رسید. میزبان بازیها باز هم با درخشش اسکیلاچی و گلی که او به ثمر رساند با یک گل دیگر که آلدوسره نا مهاجم تیم اینتر زد، اروگوئه را مغلوب نمود. یوگسلاوی در وقت های تلف شده 2 بر یک اسپانیا را شکست داد. درارگان استویکوویچ زننده هر دو گل یوگسلاو ها در این دیدار بود. انگلستان در آخرین دیدار این مرحله با گل دیوید پلات مهاجم جوان خود در آخرین دقیقه وقت اضافی دوم توانست بلژیک را مغلوب نماید. در مرحله یک چهارم نهایی، آرژانتین با یوگسلاوی در فلورانس روبرو شد. یوگسلاوها که تمامی توجه خود را معطوف به مهار مارادونا کرده بودند، از دقیقه بیستم بازی با اخراج بازیکنشان که بر روی کاپیتان آرژانتین خطا کرده بود، ده نفره به کار ادامه دادند. مقاومت قابل تحسین بازیکنان یوگسلاوی کار را به ضربات پنالتی کشاند. پنالتی مارادونا توسط ایوکوویچ مهار شد ولی درخشش گویگوچه آ دروازه بان آرژانتین در نهایت باعث پیروزی 3 بر دو آنها و صعودشان به دور نیمه پایانی شد.ایتالیا در برابر ایرلند جنوبی با تک گل سالواتوره اسکیلاچی به پیروزی رسید. این مسابقه پنجمین دیدار پیاپی بود که والتر زنگا دروازه بان ایتالیا دروازه خود را بسته نگه داشت. تیم آلمان غربی در مقابل چکسلواکی که خط حمله بسیار قدرتمندی داشت صف آرایی کرد و با تک گل کاپیتان ماتئوس که در دقیقه 24 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، مسابقه را با پیروزی به پایان برد.تماشایی ترین دیدار این مرحله، مسابقه شیرهای رام نشدنی کامرون و تیم انگلستان بود. دیوید پلات در دقیقه 25 انگلیس را پیش انداخت و نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید ولی کامرونی ها با دو گل پیاپی از حریف قدرتمند خود پیش افتادند. گری لینه کر در هشتاد و دومین دقیقه از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشید تا بازی به وقت اضافی کشیده شود. در حالیکه شیرهای رام نشدنی تنها چند دقیقه با جاودانه شدن فاصله داشتند، لینه کر با گلی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند به شگفتی کامرون در جام جهانی پایان داد.در مرحله نیمه پایانی، آرژانتین در ناپل به مصاف ایتالیا رفت. ایتالیایی ها در حالیکه میزبان بازیها بودند در شهر مارادونا بسیار غریب به نظر می رسیدند. در دقیقه هفدهم، جیان لوکاویالی با شوتی سهمگین از پشت محوطه جریمه، گویگوچه آ را به زحمت انداخت و اسکیلاچی توپ برگشتی را تبدیل به گل کرد. خروج اشتباه زنگا باعث شد، کانی جیا با ضربه سر پس از 517 دقیقه دروازه ایتالیا را بگشاید. دو تیم پس از وقت های قانونی و اضافی به تساوی یک بر یک رسیدند تا در ضیافت پنالتی ها تکلیف اولین فینالیست جام را مشخص کنند. در ضربات پنالتی آرژانتینی ها هر چهار ضربه اول خود را تبدیل به گل کردند ولی با از دست رفت پنالتی های دونادونی و آلدوسره نا، ایتالیا از رسیدن به دیدار نهایی بازماند. در دیگر دیدار این مرحله، آلمان غربی به مصاف انگلستان رفت. آندریاس بره مه گوش چپ ارزشمند آلمانها گل برتری را روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رساند ولی لینه کر بازهم فرشته نجات تیمش شد و ده دقیقه مانده به پایان مسابقه کار را به تساوی کشاند. دو تیم در وقت های اضافی به گلی دست نیافتند تا همانند بازی آرژانتین- ایتالیا این مسابقه هم در پنالتی ها، برنده خود را بشناسد. استوارت پیرس و پل گاسکوئین ضربات خود را از دست دادند تا آلمان دیگر فینالیست جام باشد.دیدار رده بندی در ورزشگاه شهر باری برگزار شد و ایتالیا با گلهای باجو و اسکیلاچی در برابر تنها گل پلات بازی را برد تا به مقام سوم جام برسد.در دیدار نهایی آلمان ها که تا این مرحله بسیار پرصلابت نشان داده بودند در برابر آرژانتینی صف‌آرایی کردند که با اتکا به رهبری مارادونا بازی به بازی بهتر بود و با شکست برزیل و ایتالیا جواز حضور در این دیدار را کسب نموده بود. آلمانها در طول بازی برتری محسوسی داشتند ولی داوری پراشتباه داور مکزیکی بازی را از فرم مطلوب خارج ساخته بود. گوده سال در یک صحنه خطای آشکار دروازه بان آرژانتین بر روی اوگن تالر مدافع پیش تاخته آلمان را نادیده گرفت و در یک صحنه مشکوک به نفع آلمان پنالتی اعلام کرد که بره مه این موقعیت را به گل برتری آلمان تبدیل ساخت تا آلمانها برای سومین بار فاتح جام جهانی شوند. 

پانزدهمين دوره 1994 آمريكا
تيمهاي شركت كننده:24 تيم
تعداد بازيها:52
تعداد گل:141(ميانگين2.7 گل در هر بازي
تعداد كل تماشاگران:3587538(ميانگين 68991در هر بازي
بهترين گلزن:هريستو استويچكوف از بلغارستان و اولگ سالنكو از روسيه با 6 گل
بهترين بازيكن:روماريو از برزيل
تيمهاي برتر 1)برزيل2)ايتاليا 3)سوئد 4)بلغارستان
نتايج بازيها
گروه اول(آمريكا1 سوئيس1)(روماني3 كلمبيا1)(سوئيس4 روماني1)(آمريكا2 كلمبيا1)(روماني1 آمريكا0)(كلمبيا2 سوئيس0
گروه دوم(سوئد2 كامرون2)(برزيل2 روسيه0)(برزيل3 كامرون0)(سوئد3 روسيه1)(روسيه6 كامرون1)(برزيل1 سوئد1
گروه سوم(المان1 بوليوي0)(كره جنوبي2 اسپانيا2)(اسپانيا1 آلمان1)(بوليوي0 كره جنوبي0)(اسپانيا3 بوليوي1)(آلمان3 كره جنوبي2
گروه چهارم(آرژانتين4 يونان0)(نيجريه3 بلغارستان0)(آرژانتين2 نيجريه1)(بلغارستان4 يونان0)(نيجريه2 يونان0)(بلغارستان2 آرژانتين0
گروه پنجم(ايرلند جنوبي1 ايتاليا0)(نروژ1 مكزيك0)(ايتاليا1 نروژ0)(مكزيك2 ايرلندجنوبي1)(نروژ0 ايرلندجنوبي0)(مكزيك1 ايتاليا1
گروه ششم(بلژيك1 مراكش0)(هلند2 عربستان1)(بلژيك1 هلند0)(عربستان2 مراكش1)(عربستان1 بلژيك0)(هلند2 مراكش1
مرحله يك هشتم(آلمان3 بلژيك2)(اسپانيا3 سوئيس0)(سوئد3 عربستان1)(روماني3 آرژانتين2)(هلند2 ايرلندجنوبي0)(برزيل1 آمريكا0)(ايتاليا2 نيجريه1)(بلغارستان1 مكزيك1 در پنالتي بلغارستان پيروز شد)
مرحله يك چهارم(ايتاليا2 اسپانيا1)(برزيل3 هلند2)(بلغارستان2 آلمان1)(سوئد2 روماني2 در پنالتي سوئد پيروز شد
نيمه نهايي(برزيل1 سوئد0)(ايتاليا2 بلغارستان1
رده بندي(سوئد4 بلغارستان0
فينال برزيل0 ايتاليا0 در پنالتي برزيل پيروز شد
بازي نهايي در تاريخ 17 جولاي در ورزشگاه روزبال پاسادنا لس آنجلس در حضور 94194 نفر به قضاوت ساندور پوهل{داور بازي ايران و استراليادر بازي برگشت}
از مجارستان برگزار شد.
در حالیکه فوتبال ورزش چندان محبوب و مورد توجهی در میان مردم آمریکا نبود ولی آنها به علت داشتن امکانات مناسب توانستند در سال 1988 به عنوان میزبان پانزدهمین دوره جام جهانی که شش سال بعد برگزار می شد، انتخاب شوند. پیش از آغاز رقابت های انتخابی در قاره اروپا، چند رویداد سیاسی مهم این قاره را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در آغاز دهه نود اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد و جمهوری های این کشور وسیع مستقل شدند. حکومت های کمونیستی حاکم بر بلوک شرق جای خود را به جمهوری دادند و یوگسلاوی اسیر جنگ داخلی خونینی شد که موجب محرومیت آنها از حضور در رقابت های انتخابی گردید. افزایش تعداد کشورهای قاره اروپا و در نتیجه اعضای یوفا باعث شد رقابت های انتخابی فشرده تر برگزار گردد. در این قاره، از گروه اول ایتالیا و سوئیس به دور نهایی راه یافتند. در گروه دوم انگلستان با قبول شکست در برابر نروژ و هلند در دیدارهای برگشت خود نتوانست جواز صعود به دور نهایی را کسب کند. در گروه سوم رقابت شدیدی بین اسپانیا، ایرلند و دانمارک (قهرمان اروپا) وجود داشت که در نهایت اسپانیا با 19 امتیاز و ایرلند جنوبی با 18 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به دانمارک راهی جام جهانی شدند. در گروه چهارم، جمهوری چک که حالا به عنوان تیم مستقل از اسلواکی در رقابت ها حضور یافته بود، حریف رومانی و بلژیک نشد و از صعود بازماند. در گروه پنجم، که گروه تقریباً آسانی بود یونان و روسیه امتیازات بیشتری نسبت به سایر تیم ها کسب نمودند تا مسافر جام جهانی باشند و بالاخره در گروه ششم اروپا، فرانسه علی رغم در اختیار داشتن ستارگانی چون پاپن، کانتونا، ژینولا و باسیله بولی در دیدار سرنوشت ساز مغلوب بلغارستان شد تا سوئد و بلغارستان راهی جام جهانی شوند.در آمریکای جنوبی رقابت های مقدماتی در دو گروه برگزار شد. در گروه اول، کلمبیا با پیروزی پنج بر صفر بر آرژانتین بدون مارادونا شگفتی ساز شد و به عنوان تیم اول صعود کرد و آرژانتین برای صعود به دیدار استرالیا رفت و با کسب نتیجه لازم در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به جام جهانی راه یافت. در گروه دوم این قاره، برزیل اول شد و بولیوی بالاتر از اروگوئه سهمیه حضور در دور نهایی را کسب نمود. رقابت های انتخابی در قاره آسیا در شش گروه مقدماتی برگزار شد و عراق، ایران، عربستان، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی به عنوان تیم های اول به دور دوم راه یافتند. مسابقات این مرحله بصورت دوره ای در دوحه قطر برگزار شد. تیم ایران که امید فراوانی به صعود داشت در دیدار اول 3 بر صفر مغلوب کره جنوبی شد. در دیدار دوم بر ژاپن غلبه کرد ولی در دیدار سوم بازی را به عراق واگذار نمود. بازیهای پر نوسان تیم ملی ایران مانع صعود این تیم به جام جهانی شد. در نهایت عربستان با کسب 8 امتیاز و کره جنوبی با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ژاپن به جام پانزدهم راه یافتند در آفریقا رقابت های مقدماتی در 9 گروه مقدماتی آغاز شد و تیم های اول گروههای 9 گانه در مرحله دوم حضور یافتند. در این مرحله تیم ها در سه گروه سه تیمی رقابت کردند که در نهایت نیجریه از گروه یک، مراکش از گروه دو و کامرون از گروه سوم به جام جهانی صعود نمودند. مکزیک تیم صعود کننده به دور نهایی جام جهانی از آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب (کونکاکاف) بود. در مجموع 120 کشور در مسابقات مقدماتی حضور داشتند و پس از انجام 491 دیدار،‌22 کشور صعود کننده را مشخص کردند تا در کنار ایالات متحده میزبان بازیها و آلمان قهرمان دوره قبل، برگزار کننده جام جهانی 94 باشند. مراسم قرعه کشی در شانزدهم دسامبر 1993 در شهر لاس و گاس برگزار شد و تیم ها در شش گروه 4 تیمی قرار گرفتند. نحوه رقابت ها همانند جام جهانی دوره قبل بود. دیدار افتتاحیه در روز هفدهم ژوئن 1994 بین دو تیم آلمان و بولیوی در شیکاگو برگزار شد. استقبال تماشاگران نوید مسابقات پرشور را می داد. آلمانها تقریباً بسیاری از بازیکنان تیم قهرمان 1990 را در اختیار داشتند ولی سن زیاد برخی از این بازیکنان و افت توان این تیم، آنها را دچار مشکل نمود. دیدار افتتاحیه با گل دقیقه 61 یورگن کلیزمن به سود آلمان به پایان رسید. در گروه اول، رومانی با درخشش گئورگه هاجی کاپیتان ارزشمند خود و دو گلی که فلورین رادوچیو به ثمر رساند، تیم پر ادعای کلمبیا را 3 بر یک مغلوب کرد. ایالات متحده هم با تساوی یک بر یک مقابل سوئیس که در دور مقدماتی جام ایتالیا را مغلوب ساخته بود رقابت ها را آغاز نمود. رومانی هرچند بازیها را خوب شروع کرد ولی در دیدار دوم 4 بر یک مغلوب سوئیس شد. ایالات متحده هم دو بر یک از سد کلمبیا گذشت. گل اول این تیم توسط اسکو بار مدافع کلمبیا به اشتباه وارد دروازه خودی شد. این بازیکن چندی بعد به طرز فجیعی در کشور خود به قتل رسید. پیروزی 2 بر صفر بر سوئیس در دیدار آخر هم نتوانست مرهمی بر زخمهای کلمبیا باشد. رومانی هم با تک گل دانیل پترسکو از سد ایالات متحده گذشت تا به عنوان تیم اول این گروه به مرحله بعد صعود کند.
در گروه دوم، برزیل با شکست روسیه و کامرون و تساوی برابر سوئد برترین بود. این تیم با رهبری کارلوس آلبرتو پریرا و وجود بازیکنانی چون تافارل، دونگا، مائوروسیلوا، روماریو و به به تو یک مدعی جدی نشان داد. کامرون دیگر آن چهره دوست داشتنی و قدرتمند جام قبل را نداشت، آنها با شکست 6 بر یک برابر روسیه یکی از ضعیف ترین تیم های جام بودند. در این مسابقه اولگ سالنکو مهاجم روسیه به تنهایی پنج گل زد تا رکوردی جاودانه به نام خود ثبت کند. سوئد به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله بعد راه یافت. در این تیم توماس برولین، کنت اندرسون و مارتین دالین مثلثی بسیار خطرناک تشکیل داده بودند که در نهایت هم عنوان بهترین خط حمله جام را از آن خود ساختند. در گروه سوم، آلمان با پیروزی برابر بولیوی و تساوی برابر اسپانیا و شکست دادن کره جنوبی که البته به زحمت حاصل شد به عنوان تیم اول به یک هشتم نهایی راه یافت. کره جنوبی بازی های خوبی انجام داد، آنها دیدار دو بر صفر باخته در برابر اسپانیا را به ثمر رساندن دو گل در دقایق پایانی به تساوی کشاندند و علی رغم برتری به تساوی بدون گل مقابل بولیوی رسیدند تا حذف شده ای سرفراز باشند. در گروه چهارم، آرژانتین با رهبری مارادونا آغازی طوفانی داشت و با 4 گل یونان را درهم کوبید. باتیستوتا 3 گل و مارادونا یک گل در این دیدار به ثمر رساندند. نیجریه به دنبال خلق شگفتی بود و توانست در اولین دیدار با سه گل تیم قدرتمند بلغارستان را شکست دهد. در دیدار آرژانتین- نیجریه باز هم استعداد خارق العاده مارادونا باعث کسب پیروزی شد. کاپیتان آرژانتین پایه گذار هر دو گل بود که توسط کانی جیا به ثمر رسید. پس از این دیدار نتیجه آزمایش دوپینگ مارادونا مثبت اعلام شد تا وی محروم شود و آرژانتین که شروع خوبی داشت با شکست دو بر صفر مقابل بلغارستان و کسب عنوان سوم گروه، بازیهای مرحله اول را به پایان برساند. یونان که برای اولین بار جام جهانی را تجربه می کرد در هر سه بازی شکست خورد و بدون اینکه گلی به ثمر برساند با ده گل خورده از جام خداحافظی نمود.
در گروه پنجم رقابت بسیار نزدیک بود. ایتالیا در اولین مسابقه در کمال ناباوری یک بر صفر مغلوب ایرلند جنوبی شد و نروژ با تک گل توماس رکدال مکزیک را شکست داد. مکزیک با دو گل لوئیز گارسیا توانست ایرلند را شکست دهد و ایتالیا هم با تک گل دینو باجو نروژ را مغلوب نمود تا اعاده حیثیت کرده باشد. در این مسابقه جیانلوکا پالیوکا دروازه بان ایتالیا با خطا بر روی مهاجم نروژ در نیمه اول از بازی اخراج شد و آریگو ساچی مربی این تیم در اقدامی متهورانه روبرتو باجو مرد سال فوتبال جهان را از زمین مسابقه خارج کرد و در نهایت هم به پیروزی رسید. نروژ و ایرلند به تساوی بدون گل رسیدند و مکزیک و ایتالیا هم به نتیجه یک بر یک رضایت دادند تا هر چهار تیم صاحب 4 امتیاز و تفاضل صفر شوند تا سرنوشت تیم های صعود کننده با تعداد گل زده معین شود. اینچنین بود که تیم نروژ علی رغم تمامی شایستگی ها حذف شد.در گروه ششم، بلژیک و هلند با پیروزی بر مراکش و عربستان بازیها را آغاز نمودند. بلژیک به لطف درخشش دروازه بان خود میشل پرو دوم بر هلند پیروز شد و عربستان با پیروزی بر مراکش پس از 28 سال آسیا را صاحب پیروزی در جام جهانی کرد. اما یکی از عجیب ترین اتفاقات جام پانزدهم در دیدار عربستان- بلژیک روی داد. سعید العویران مهاجم عربستان یک تنه از میانه میدان بازیکنان بلژیک را دریبل زد و توپ را به گل تبدیل کرد تا تیمش با پیروزی زمین مسابقه را ترک نماید و به مرحله بعد صعود کند. هلند با پیروزی برابر مراکش به عنوان تیم اول گروه به یک هشتم نهایی راه یافت. در مرحله یک هشتم نهایی، آلمان با دو گل رودی فولر و یک گل یورگن کلینزمن موفق شد بلژیک را شکست دهد. در این دیدار بلژیکی ها به خصوص در نیمه دوم بازی فوق العاده ای انجام دادند و شاید اگر داور مسابقه اشتباه نمی کرد و خطای محرز توماس هلمر مدافع تیم آلمان در محوطه جریمه را می گرفت، نتیجه ای دیگری رقم می خورد. اسپانیا با سه گل سوئیس را مغلوب کرد تا به جمع مدعیان جام بپیوندند. آرژانتینی ها که پس از محرومیت مارادونا به شدت از لحاظ روحی دچار مشکل شده بودند در برابر تیم شایسته رومانی 3 بر 2 مغلوب شدند تا با چشمانی اشکبار به خانه باز گردند. سوئد در یک بازی یک طرفه عربستان را سه بر یک شکست داد و برزیل با تک گل به به تو از سد میزبان مسابقات گذشت. رهبری تیم آمریکا در این دوره بر عهده بورا میلوتینوویچ بود که عملکردی نسبتاً موفق داشت. در برابر برزیل، آمریکایی ها فقط به دفع توپ پرداختند و امیدوار بودند بتوانند بازی را به ضربات پنالتی بکشند که ناکام ماندند. هلند با گل های دنیس برگ کامپ و ویم یونک از سد ایرلند جنوبی گذشت و بلغارستان در ضربات پنالتی موفق به حذف مکزیک شد. اما در یکی از هیجان انگیزترین دیدارهای این مرحله، ایتالیا به مصاف نیجریه رفت. گل دقیقه 26 امانوئل آمونیکه تا دقایق آخر حکم پیروزی نیجریه بود ولی روبرتو باجو که تا این مرحله فروغ چندانی نداشت با گل خود بازی را به تساوی کشاند. در وقت اضافی هم باجو از روی نقطه پنالتی ایتالیا را پیش انداخت تا لاجوردی پوشان در جمع هشت تیم مرحله بعد قرار گیرند. مرحله یک چهارم نهایی با بازی دو تیم ایتالیا و اسپانیا در ورزشگاه شهر بوستون آغاز شد. بازی بسیار سریع و دیدنی اسپانیا، حریف را کاملاً تحت تأثیر قرار داده بود. در نیمه اول دینو باجو با شوتی تماشایی گل اول بازی را رقم زد. در نیمه دوم بازی سراسر تهاجمی تیم اسپانیا منجر به گل مساوی شد ولی تجربه بالای بازیکنان ایتالیا باعث برتری آنها با گل روبرتو باجو در دقایق پایانی شد. در این مرحله برزیل به مصاف هلند رفت. این مسابقه تماشایی در نیمه اول گلی دربر نداشت ولی با شروع نیمه دوم هماهنگی دو مهاجم شاخص برزیل یعنی روماریو و به به تو منجر به ثمر رسیدن دو گل شد، البته به فاصله 14 دقیقه هلندی ها جبران کرد ندولی ضربه کاشته تماشایی برانکو مدافع شماره شش برزیل در دقیقه 81 رأی به پیروزی و صعود زردپوشان سرزمین قهوه داد. دیدار سوئد- رومانی هم فوق العاده تماشایی بود و دو تیم در پایان وقت قانونی و وقت های اضافی به تساوی 2-2 رسیدند و در ضربات پنالتی توماس راولی دروازه بان 38 ساله سوئد منجی تیمش شد تا سوئدی ها پس از 36 سال بار دیگر در جمع چهار تیم پایانی جام جهانی قرار گیرند. اما شگفتی بزرگ جام در دیدار بلغارستان و آلمان رغم خورد. مدافع عنوان قهرمانی هرچند در دقیقه 49 از روی نقطه پنالتی به گل رسید ولی در طول نیمه دوم اسیر بازی حریف با انگیزه خود بود. هریستو استویچکف مهاجم ارزشمند بلغارها در دقیقه 76 از روی ضربه ایستگاهی گلی بسیار تماشایی به ثمر رساند و سه دقیقه بعد لچکوف با ضربه سری استادانه کار را تمام کرد تا بلغارستان که در شروع جام چندان حسابی روی آن نمی شد راهی مرحله نیمه نهایی شود. در مرحله نیمه پایانی، ایتالیا در ادامه درخشش فوق العاده روبرتو باجو دو بر یک بلغارستان را مغلوب کرد و برزیل با تک گل روماریو سوئد را به دیدار رده بندی فرستاد. البته سوئدی ها که در مرحله اول مسابقات هم به مصاف برزیل رفته بودند، بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند ولی اخراج کاپیتان یوناس ترن نظم تیمی آنها را به هم ریخت و منجر به شکستشان شد. در دیدار رده بندی، سوئد در یک بازی برتر با چهار گلی که همگی در نیمه اول به ثمر رسید شگفتی ساز جام را در هم کوبید و به مقام سوم دست یافت. در دیدار پایانی تیم ایتالیا که با درخشش باجو و درایت آریگو ساچی مربی خود تا این مرحله پیش آمده بود از خستگی و مصدومیت ستارگانش به شدت رنج می برد. در طرف مقابل برزیلی ها با اقتدار به فینال رسیده بودند و انگیزه فراوانی برای قهرمانی داشتند. موقعیت های فراوان این تیم و دفاع همه جانبه ایتالیا، مانع از به ثمر رسیدن گل در وقت های قانونی و اضافی شد تا برای نخستین بار دیدار پایانی جام جهانی به ضربات پنالتی کشیده شود. اشتباه آریگو ساچی در چیدن پنالتی زنان، ایتالیایی ها را از دست یابی به چهارمین قهرمانی در جام جهانی بازداشت. فرانکو باره سی، دانیل ماسارو و روبرتو باجو پنالتی های خود را از دست دادند و در عوض بازیکنان برزیل با حفظ خونسردی پنالتی هایشان را یکی یکی گل کردند تا در نهایت بر جام جهانی بوسه زنند


 

شانزدهمين دوره 1998 فرانسه
تيمهاي شركت كننده:32 تيم
تعداد بازيها:64
تعداد گل:171(ميانگين2.7 گل در هر بازي
تعداد كل تماشاگران:2785100(ميانگين 43517در هر بازي
بهترين گلزن:داور شوكر از كرواسي با 6 گل
بهترين بازيكن:زين الدين زيدان از فرانسه
تيمهاي برتر 1)فرانسه2)برزيل 3)كرواسي 4)هلند
نتايج بازيها
گروه اول(برزيل2 اسكاتلند1)(مراكش2 نرو‍ژ2)(اسكاتلند1 نروژ1)(برزيل3 مراكش0)(مراكش3 اسكاتلند0)(نروژ2 برزيل1)اسفنديار بهار مست كمك داوري بود كه پنالتي براي نروژ گرفت و با ان پنالتي برزيل باخت)
گروه دوم(ايتاليا2 شيلي2)(اتريش1 كامرون1)(اتريش1 شيلي1)(ايتاليا3 كامرون0)(ايتاليا2 اتريش1)(كامرون1 شيلي1
گروه سوم(دانمارك1 عربستان0)(فرانسه3 آفريقاي جنوبي0)(فرانسه4 عربستان0)(دانمارك1 آفريقاي جنوبي1)(آفريقاي جنوبي2 عربستان2)(فرانسه2 دانمارك1
گروه چهارم(بلغارستان0 پاراگوئه0)(نيجريه3 اسپانيا2)(نيجريه1 بلغارستان0)(اسپانيا0 پاراگوئه0)(پاراگوئه3 نيجريه1)(اسپانيا6 بلغارستان1
گروه پنجم(بلژيك0 هلند0)(مكزيك3 كره جنوبي1)(هلند5 كره جنوبي0)(بلژيك2 مكزيك2)(مكزيك2 هلند2)(كره جنوبي1 بلژيك1
گروه ششم(يوگسلاوي1 ايران0)(آلمان2 آمريكا0)(آلمان2 يوگسلاوي2)(ايران2 آمريكا1)(آلمان2 ايران0)(يوگسلاوي1 آمريكا0
گروه هفتم(روماني1 كلمبيا0)(انگلستان2 تونس0)(كلمبيا1 تونس0)(روماني2 انگلستان1)(انگلستان2 كلمبيا0)(روماني1 تونس1
گروه هشتم(كرواسي3 جامائيكا1)(آرژانتين1 ژاپن0)(كرواسي1 ژاپن0)(آرژانتين5 جامائيكا0)(جامائيكا2 ژاپن1)(آرژانتين1 كرواسي0
مرحله يك هشتم نهائي(برزيل4 شيلي1)(ايتاليا1 نروژ0)(فرانسه1 پاراگوئه0)(دانمارك4 نيجريه1)(آلمان2 مكزيك1)(هلند2 يوگسلاوي1)(كرواسي1 روماني0)(آرژانتين2 انگلستان2 آرژانتين در پنالتي پبروز شد
مرحله يك چهارم نهايي(فرانسه0 ايتاليا0 فرانسه در پنالتي پيروز شد)(برزيل3 دانمارك2)(كرواسي3 آلمان0)(هلند2 آرژانتين1
نيمه نهايي(برزيل1 هلند1 برزيل در پنالتي برنده شد)(فرانسه2 كرواسي1
رده بندي(كرواسي2 هلند1
فينال(فرانسه3 برزيل0
بازي فينال در تاريخ 12 جولاي در ورزشگاه استاد دوفرانس سنت دنيس پاريس در حضور 80000 نفر تماشاگر و به قضاوت سعيد بلغولا از مراكش برگزار شد.براي فرانسه زيدان 27 و 45 و پتي90 گلزني كردند
.
فرانسه پس از مکزیک و ایتالیا سومین کشوری بود که برای دومین بار میزبان جام جهانی می شد.این کشور نخستین بار در سال 1938 میزبان این رویداد مهم بود. رقابت های مقدماتی این دوره از مارس 1996 با حضور 171 کشور آغاز شد و در 29 نوامبر 1997 با صعود ایران به عنوان سی و دومین تیم به جام جهانی پایان یافت.با توجه به گسترش فوتبال در نقاط مختلف جهان، فیفا تعداد تیم های حاضر در جام جهانی را از 24 تیم به 32 تیم افزایش داد.قاره اروپا 14 سهمیه، آمریکای جنوبی 4 سهمیه، کونکاکاف 3 سهمیه، آفریقا 5 سهمیه و آسیا-اقیانوسیه 4 سهمیه در دور نهایی داشتند.فرانسه به عنوان میزبان جام و برزیل قهرمان دوره قبل از انجام دیدارهای مقدماتی معاف بودند. در مرحله مقدماتی 642 دیدار برگزار شد و 1922 گل به ثمر رسید و بیش از 15 میلیون نفر این مسابقه ها را از نزدیک مشاهده کردند.تیم ملی ایران پس از بیست سال بار دیگر به جام جهانی راه یافت و چند رکورد جالب توجه هم در رقابت های مقدماتی به ثبت رساند، به ثمر رساندن 17 گل در یک دیدار(ایران - مالدیو)، حضور 120 هزار تماشاگر در دیدار خانگی (ایران - عربستان) و ثبت 19 گل توسط یک بازیکن(کریم باقري
فرانسه شرایط مناسبی را برای برگزاری باشکوه آخرین جام جهانی در قرن بیستم فراهم نمود.ساخت استادیوم مجهز سنت دنیس در نزدیکی پاریس از جمله اقدامات مهم میزبان بود.شانزدهمین دوره جام جهانی فوتبال در روز دهم ژوئن 1998 با دیدار دو تیم برزیل و اسکاتلند در استادیوم استادوفرانس آغاز شد.طبق برنامه فیفا تیم ها در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت می کردند و تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله یک هشتم نهایی راه یافته و از این مرحله به صورت حذفی بازی می کردند تا چهار تیم دور نهایی مشخص شوند. برزیل، فرانسه، اسپانیا، هلند، آلمان، رومانی، آرژانتین و ایتالیا به عنوان سرگروه های هشت گانه انتخاب شدند.در گروه اول تیم برزیل که با هدایت ماریو زاگالوی باتجربه پای به رقابت ها نهاده بود موفق به کسب پیروزی (2-1) در دیدار افتتاحیه برابر اسکاتلند شد.نروژ و مراکش دیگر تیم های حاضر در این گروه به تساوی (2-2) رسیدند تا پس از تساوی نروژ و اسکاتلند و پیروزی قاطع برزیل برابر مراکش تکلیف تیم دوم صعود کننده از این گروه به روز آخر کشیده شود.تیم قدرتمند نروژ موفق شد در دیداری تاریخی برزیل را (2-1) مغلوب کند تا علی رغم پیروزی مراکش بر اسکاتلند (3-صفر) به دور بعد صعود نماید.در گروه دوم، ایتالیا که پس از پیروزی بر روسیه در مرحله پلی اف به سختی به جام جهانی صعود نموده بود، با درخشش باجو توانست از شکست برابر شیلی بگریزد و با کسب پیروزی بسیار خوب (3-صفر) بر کامرون و (2-1) برابر اتریش به مرحله یک هشتم نهایی راه یابد.شیلی با زوج سالاس و زامورانو در خط حمله موفق شد با 3 تساوي دومین تیم صعود کننده از این گروه باشد.فرانسه میزبان این رقابت ها با کسب سه پیروزی برابر آفریقای جنوبی، دانمارک و عربستان با اقتدار تیم اول گروه سوم شد و دانمارک هم به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله بعد راه یافت.گروه چهارم شاهد اتفاقات عجیبی بود.نیجریه با هدایت بورا میلوتینوویچ باتجربه در دیدار اول موفق شد اسپانیا را (3-2) شکست دهد.پاراگوئه و بلغارستان دیگر تیم های حاضر در این گروه به تساوی بدون گل دست یافتند.بازیکنان اسپانیا علی رغم تلاش فراوان موفق نشدند دروازه چیلاورت دروازه بان پاراگوئه را باز کنند تا دیدار دو تیم با تساوی بدون گل به پایان برسد.در روز آخر، پاراگوئه تیم نیجریه را که صعودش به عنوان تیم اول گروه قطعی شده بود شکست داد تا اسپانیا حتی با پیروزی (6-1) برابر بلغارستان هم نتواند به مرحله بعد راه یابد.در گروه پنجم، رقابت هلند، بلژیک، مکزیک و کره جنوبی، نماینده باتجربه آسیا در جام جهانی با صعود هلند و مکزیک خاتمه یافت.از نتایج جالب این گروه پیروزی 5-صفر هلند برابر کره جنوبی بود.تیم بلژیک با کسب سه مساوی علی رغم شایستگی حذف شد.تیم ایران که با کش و قوس فراوان جواز حضور در جام جهانی را به دست آورده بود در گروه ششم در کنار آلمان، یوگسلاوی و ایالات متحده قرار گرفت.دیدار ایران-ایالات متحده مهمترین رقابت دور مقدماتی بود که زیر فشار روانی ناشی از روابط سیاسی دو کشور برگزار شد.تیم ایران با ارائه یک بازی دیدنی با گل های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا به یک پیروزی ارزشمند دست یافت تا مردم ایران تا صبح روز بعد از فرط خوشحالی در خیابانها مشغول جشن و سرور باشند.آلمان قهرمان یورو 96 و یوگسلاوی با پیروزی بر ایران کم تجربه (که شایستگی کسب امتیاز برابر هر دو تیم را داشت) و ایالات متحده به دور به دور بعد راه یافتند.در گروه هفتم، رومانی و انگلیس با کسب نتایج لازم برابر کلمبیا و تونس به دور بعد صعود کردند.تیم رومانی که هنوز از ستارگان قدیمی خود سود می برد موفق شد تیم انگلیس را (2-1) شکست دهد تا از رویارویی با آرژانتین تیم اول گروه هشتم در مرحله بعد بگریزد.در گروه هشتم تیم آرژانتین مانند یک مدعی قهرمانی ظاهر شد و با کسب سه پیروزی برابر ژاپن، کرواسی و جامائیکا بدون دریافت حتی یک گل به مرحله بعد راه یافتدر مرحله یک هشتم پایانی، برزیل به مصاف شیلی رفت و با چهار گل این تیم را در هم کوبید.زوج رونالدو و به به تو در خط حمله غیبت روماریوی مغرور را به یاد هواداران برزیل نیاورد.ایتالیا با تک گل کریستین ویری بر نروژ غلبه کرد.ویری پنجمین گل خود در چهارمین دیدار ایتالیا را به ثمر رساند.فرانسه بدون زیدان تیمی ناهماهنگ بود که 115 دقیقه زجر کشید تا با تک گل لوران بلان مدافع کهنه کار خود تیم پاراگوئه را حذف کند.آلمان در دیداری که تجربه تعیین کننده بود مکزیک را از پیش رو برداشت.جنجالی ترین دیدار این مرحله، بازی دو کشور متخاصم آرژانتین و انگلیس بود که با اخراج دیوید بکام جوان روی یک اشتباه کودکانه به تساوی 2-2 انجامید و انگلیسی ها علی رغم شایستگی در ضربات پنالتی مغلوب شدند و به خانه بازگشتند.دانمارک در دیداری یک طرفه 4-1 نیجریه را خرد کرد.نماینده قدرتمند قاره آفریقا که دو سال قبل به مدال طلای المپیک دست یافته بود به علت مشکلات درون تیمی با جام خداحافظی تلخی داشت.کرواسی در دیداری خسته کننده رومانی را (1-صفر) شکست دادند تا در اولین حضور خود در جام جهانی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.هلند با ارائه بازی ای دیدنی (2-1) یوگسلاوی را از پیش رو برداشت.در مرحله یک چهارم نهایی برزیل به مصاف دانمارک رفت و در حالیکه می رفت در پای نیمه نهایی با جام جهانی خداحافظی کند با درخشش ریوالدو موفق به شکست حریف سرسخت خود شد.ایتالیا پس از آنکه 120 دقیقه دروازه خود را مقابل حملات ستارگان فرانسه بسته نگه داشت همانند جام های 90 و 94 بار دیگر در ضربات پنالتی مغلوب شد تا این بار حتی به نیمه نهایی هم راه نیابد.پس از این بازی امه ژاکه مربی موفق تیم میزبان اعلام کرد که فرانسه قهرمان خواهد شد.کرواسی که با ترکیبی از ستارگان گذشته فوتبال یوگسلاوی و جوانان پرقدرت پا به جام نهاده بود در یک جدال تماشایی پیرمردهای آلمان را (3-صفر) مغلوب کرد.هلند با گل های پاتریک کلایورت و دنیس برگ کمپ موفق به حذف آرژانتین مدعی شد تا حریف برزیل در نیمه نهایی شود.
هلند که با ارائه دیدارهای تماشایی و نمایش فوتبالی شناور به مرحله نیمه نهایی رسیده بود در برابر مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفت که همه چیز برای فتح پنجمین بار جام جهانی داشت.دیدار دو تیم پس از 120 دقیقه تلاش به تساوی رسید تا در ضربات پنالتی تافارل دروازه بان باتجربه برزیل با مهار دو ضربه هواداران فوتبال را خوشحال نماید و موجب حضور زردپوشان سرزمین قهوه در فینال شود.دردیگر دیدار نیمه نهایی تیم فرانسه با خط دفاعی و میانی فوق العاده قدرتمندش تشنه حضور در دیدار پایانی و شکستن طلسمی کهنه بود.آنها پیش از این سه بار در سال های 1958، 1982 و 1986 به نیمه نهایی رسیده بودند ولی هر سه بار از حضور در فینال باز ماندند.اما این بار لیلیان تورام مدافع قدرتمند این تیم با دو گلی که به ثمر رساند باعث شد یاران داور شوکر که میروسلاو بلازویچ را بر نیمکت خود می دیدند به دیدار رده بندی بروند.تیم کرواسی با ارائه بازی ای هماهنگ توانست هلند را که فوق العاده بی انگیزه بود (2-1) شکست دهد و به عنوان سوم جهان دست یابد.
در دیدار پایانی تیم فرانسه که برای نخستین بار به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافته بود بازی را فقط با انگیزه کسب جام آغاز کرد.زین الدین زیدان چهره درخشان جام با دو گلی که در نیمه اول و با ضربه سر به ثمررساند، برزیلی ها را خیلی زود وادار به تسلیم شدن کرد و در شبی که رونالدو مانند همیشه نبود امانوئل پتی با گل دقیقه آخر خود جام را در دست سزاوارترین تیم رقابت ها قرار داد.

 

هفدهمين دوره 2002 ژاپن و كره جنوبي
تيمهاي شركت كننده:32 تيم
تعداد بازيها:64
تعداد گل:161(ميانگين2.5 گل در هر بازي
تعداد كل تماشاگران:2705197(ميانگين 42268در هر بازي
بهترين گلزن:رونالدو از برزيل با 8 گل
بهترين بازيكن:اوليور كان از آلمان
تيمهاي برتر 1)برزيل2)آلمان 3)تركيه 4)كره جنوبي
نتايج بازيها
گروه اول(سنگال1 فرانسه0)(دانمارك2 اروگوئه1)(اروگوئه0 فرانسه0)(سنگال1 دانمارك1)(دانمارك2 فرانسه0)(اروگوئه3 سنگال3
گروه دوم(اسپانيا3 اسلووني1)(پاراگوئه2 آفريقاي جنوبي2)(آفريقاي جنوبي1 اسلووني0)(اسپانيا3 پاراگوئه1)(پاراگوئه3 اسلووني1)(اسپانيا3 آفريقاي جنوبي2
گروه سوم(كاستاريكا2 چين0)(برزيل2 تركيه1)(تركيه1 كاستاريكا1)(برزيل4 چين0)(تركيه3 چين0)(برزيل5 كاستاريكا2
گروه چهارم(كره جنوبي2 لهستان0)(آمريكا3 پرتغال2)(پرتغال4 لهستان0)(كره جنوبي1 آمريكا1)(كره جنوبي1 پرتغال0)(لهستان3 آمريكا1
گروه پنجم(ايرلند جنوبي1 كامرون1)(آلمان8 عربستان0)(كامرون1 عربستان0)(ايرلند جنوبي1 آلمان1)(آلمان2 كامرون0)(ايرلند جنوبي3 عربستان0
گروه ششم(آرژانتين1 نيجريه0)(انگلستان1 سوئد1)(سوئد2 نيجريه1)(انگلستان1 آرژانتين0)(آرژانتين1 سوئد1)(انگلستان0 نيجريه0
گروه هفتم(مكزيك1 كرواسي0)(ايتاليا2 اكوادور0)(مكزيك2 اكوادور1)(كرواسي2 ايتاليا1)(ايتاليا1 مكزيك1)(اكوادور1 كرواسي0
گروه هشتم(ژاپن2 بلژيك2)(روسيه2 تونس0)(ژاپن1 روسيه0)(بلژيك1 تونس1)(بلژيك3 روسيه2)(ژاپن2 تونس0)
مرحله يك هشتم نهايي(آلمان1 پاراگوئه0)(انگلستان3 دانمارك0)(كره جنوبي2 ايتاليا1)(تركيه1 ژاپن0)(برزيل2 بلژيك0)(آمريكا2 مكزيك0)(اسپانيا1 ايرلندجنوبي1 اسپانيا در پنالتي پيروز شد)(سنگال2 سوئد1)
مرحله يك چهارم نهايي(برزيل2 انگلستان1)(آلمان1 آمريكا0)(تركيه1 سنگال0)(كره جنوبي0 ايتاليا0 كره جنوبي در پنالتي پيروز شد
نيمه نهايي(برزيل1 تركيه0)(آلمان1 كره جنوبي0
رده بندي(تركيه3 كره جنوبي2
فينال(برزيل2 آلمان0
ديدار پاياني در تاريخ 11ژوئن در ورزشگاه ملي يوكوهاما در حضور نزديك به 70000 نفر تماشاگر و به قضاوت پيرلوئيجي كولينا از ايتاليا برگزار شد.رونالدو در دقايق 67و79 هر دو گل بازي رو به ثمنر رساند برای اولین بار رقابت های جام جهانی در قاره آسیا و به طور مشترک توسط دو کشور برگزار شد. کره جنوبی و ژاپن جامی را برگزار کردند که چندان هم جذاب نبودرقابت های مقدماتی جام جهانی پر از شگفتی بود وبسیاری از تیم های خوب فوتبال جهان از رسیدن به دور نهایی جام بازماندند. هلند دارنده عنوان چهارم دوره قبل، جمهوری چک، رومانی و استرالیا از جمله تیم های قدرتمندی بودند که در دور انتخابی حذف شدند.پیش از شروع جام، دو تیم فرانسه و آرژانتین بالاترین شانس های قهرمانی شناخته می شدند ولی وقتی دور اول رقابت ها به پایان رسید ستارگان این دو تیم مجبور به بازگشت به خانه شدند. دیدار افتتاحیه جام بین دو تیم فرانسه و سنگال در حالی برگزار شد که زین الدین پیش از شروع مسابقه ها در دیدار تدارکاتی برابر کره جنوبی آسیب دید و نتوانست در دو دیدار اول فرانسه در جام حضور یابد. سنگالی ها برای اولین بار در جام جهانی حضور یافته بودند در کمال شگفتی مدافع عنوان قهرمانی را یک بر صفر شکست دادند. اروگوئه و دانمارک دو تیم دیگر این گروه بودند که در برابر فرانسه نتایج خوبی گرفتند. تیم فرانسه در برابر اروگوئه به تساوی بدون گل رسید و در دیدار آخر خود هم در حالی که زیدان در میدان حضور داشت دو بر صفر مغلوب دانمارک شد. سنگال با کسب امتیاز برابر دانمارک و اروگوئه به همراه دانمارک که نماینده آمریکای جنوبی را هم 2-يك شکست داده بود، به مرحله دوم صعود نمود.
در گروه دوم، اسپانیا با کسب سه پیروزی برابر اسلوونی (3-1)، آفریقای جنوبی (3-2) و پاراگوئه (3-1) با اقتدار به مرحله دوم صعود نمود. پاراگوئه با تفاضل گل بهتر نسبت به آفریقای جنوبی به عنوان تیم دوم به یک هشتم نهایی راه یافت.برزیل به همراه ترکیه، کاستاریکا و چین در گروه سوم قرار داشت. زردپوشان برزیل با رهبری فیلیپ اسکولاری موفق شدند با کسب سه پیروزی مقتدرانه به مرحله بعد راه یابند. این تیم در برابر ترکیه دچار مشکلاتی شد ولی با این حال از سد ترکیه که پس از سال ها به جام جهانی آمده گذشت. ترکیه با مربیگري گونش بسیار قوی تر از یورو 2000 نشان می داد و بالاخره توانست به عنوان تیم دوم، راهی مرحله بعد شود.
در گروه چهارم، کره جنوبی یکی از دو میزبان جام به همراه ایالات متحده شگفتی ساختند و با حذف تیم پرمدعای پرتقال که ستارگانی چون فیگو، روی کاستا، ژائو پینتو و ... را در خود داشت به مرحله بعد صعود نمودند.
آلمان، ایرلند، کامرون و عربستان در گروه پنجم قرار داشتند که آلمان و ایرلند صعود نمودند. رودی فولر مربی جوان ژرمن ها تیمی با انگیزه را به رقابت ها آورده بود که موفق به کسب پیروزی 8-صفر (یکی از بهترین نتایج تاریخ جام جهانی) برابر عربستان شد. ایرلند که با پیروزی بر ایران در مرحله پلی اف به جام جهانی رسیده بود با خروج روی کین کاپیتان خود از اردوی تیم خیلی قدرتمند به نظر نمی رسیدگروه ششم مسابقه ها گروه مرگ بود که چهار تیم قدرتمند آرژانتین، انگلیس، سوئد و نیجریه در آن حضور داشتند. در روز اول، انگلیس و سوئد (1-1) مساوی نمودند و آرژانتین با تک گل باتیستوتا گل زن کهنه کار خود نیجریه را مغلوب کرد. دیدار انگلیس-آرژانتین به علت درگیری های سیاسی دو کشور جذابیت دو چندان داشت. حساسیت این دیدار به حدی بود که بهترین داور جهان (پیرلوئیجی کولینا) برای قضاوت در آن انتخاب شد. تیم آرژانتین که با کلکسیونی از بازیکنان باتکنیک از جمله آیمار، لوپز، گوانزالز، اورتگا، کرپسو، باتیستوتا و ... قدم به جام گذاشته بود، نتوانست خاطره جام 98 را زنده کند و این بار مغلوب انگلیس شد. دیوید بکهام از روی نقطه پنالتی تنها گل انگلیسی ها را در دیداری که آرژانتین 90 دقیقه حمله کرد به ثمر رساند. سوئد بر نیجریه غلبه کرد و با کسب تساوی برابر آرژانتین به همراه انگلیس به مرحله بعد صعود نمود تا ستارگان آرژانتنین وداعی تلخ با جام داشته باشند.در گروه هفتم، تیم ایتالیا با رهبری تراپاتونی چندان قدرتمند نشان نداد و با خوش اقبالی علی رغم شکست برابر کرواسی و تساوی با مکزیک با کسب تنها یک پیروزی مقابل اکوادور به دور بعد صعود کرد. تیم مکزیک با غلبه بر کرواسی و اکوادور با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم اول به مرحله یک هشتم نهایی رسیددیگر میزبان جام در گروه هشتم بود که موفق شد با پیروزی مقابل روسیه و تونس و تساوی برابر بلژیک برای نخستین بار قدم به مرحله دوم جام جهانی گذارد. تیم بلژیک هم به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله بعد راه یافت.در مرحله یک هشتم نهایی، تیم انگلیس موفق شد دانمارک را سه بر صفر مغلوب کند. ترکیه با نتیجه یک بر صفر از سد ژاپن گذشت. ژاپنی ها در طی چهار دیدار نمایش قابل توجهی ارائه کردند ولی تیم ترکیه به قدری عالی بازی کرد که مستحق پیروزی بود. تیم برزیل با درخشش ریوالدو از سد بلژیک گذشت که داور یک گل صحیحشان را به اشتباه مردود اعلام کرده بود. اسپانیا و ایرلند در وقت های قانونی به تساوی یک بر یک رسیدند و اسپانیا در ضربات پنالی به پیروزی رسید. ایتالیا در دیداری که پر از اشتباهات داوری بود، مغلوب کره جنوبی شد تا کره ای ها نخستین تیم آسیایی باشند که در جمع هشت تیم برتر جهان قرار گرفتند. آلمان ها هم با پیروزی نزدیک یک-صفر از سد پاراگوئه گذشتند و ایالات متحده در دیداری تماشایی مکزیک را (2-0) مغلوب کرد.در مرحله یک چهارم نهایی، ترکیه شگفتی ساز، با گل طلایی از سد سنگال دیگر شگفتی ساز جام گذشت تا آفریقای ها همچنان در حسرت حضور در جمع چهار تیم برتر جام جهانی بمانند. در عوض کره جنوبی در مسابقه ای که داور گل مسلم اسپانیایی ها را با اشتباهات خود نادیده گرفت با پیروزی در ضربات پنالتی تبدیل به نخستین نماینده آسیا شد که در جمع چهار تیم برتر جهان قرار می گیرد. برزیل در دیداری تماشایی با گل های ریوالدو ورونالدینیو برابر انگلیس (2-1) به پیروزی رسید تا رویاهای اریکسون و شاگردانش برای کسب مقام به پایان رسد. آلمان ها در دیداری نفس گیر موفق شدند ایالات متحده را شکست دهند تا پس از دوازده سال بار دیگر در جمع چهار تیم نهایی جام جهانی قرار گیرددر مرحله نیمه پایانی جام، تیم برزیل با درخشش رونالدو بر ترکیه غلبه کرد و آلمان با گل بالاک ژنرال جدید فوتبال خود میزبان بازی ها را شکست داد. ترکیه در دیدار رده بندی (3-2) بر کره جنوبی چیره شد و برزیل با دو گل رونالدو ژرمن ها را دیدار نهایی مغلوب کرد تا برای پنجمین بار، قهرمان جهان شود.

 

هجدهمين دوره 2006 آلمان تيمهاي شركت كننده:32 تيم/تعداد بازيها:64                              تعداد گل:147(ميانگين2.3 گل در هر بازي
تعداد كل تماشاگران:3359439(ميانگين 52491در هر بازي
بهترين گلزن:ميروسلاو كلوزه از آلمان با5 گل /بهترين بازيكن:زين الدين زيدان از فرانسه
تيمهاي برتر 1)ايتاليا)فرانسه 3)آلمان 4)پرتغال
نتايج بازيها
گروه اول(آلمان4 كاستاريكا2)(اكوادور2 لهستان0)(اكوادور3 كاستاريكا0)(آلمان1 لهستان0)(لهستان2 كاستاريكا1)(آلمان3 اكوادور0
گروه دوم(ترينيداد و توباگو0 سوئد0)(انگلستان1 پاراگوئه0)(سوئد1 پاراگوئه0)(انگلستان2 ترينيدادوتوباگو0)(پاراگوئه2 ترينيدادوتوباگو0)(سوئد2 انگلستان2
گروه سوم(آرژانتين2 ساحل عاج1)(هلند1 صربستان0)(هلند2 ساحل عاج1)(آرژانتين6 صربستان0)(آرژانتين0 هلند0)(ساحل عاج3 صربستان2
گروه چهارم(پرتغال1 آنگولا0)(مكزيك3 ايران1)(آنگولا0 مكزيك0)(پرتغال2 ايران0)(پرتغال2 مكزيك1)(ايران1 آنگولا1گروه پنجم(چك3 آمريكا0)(ايتاليا2 غنا0)(آمريكا1 ايتاليا1)(غنا2 چك0)(غنا2 آمريكا1)(ايتاليا2 چك0)
گروه ششم(استراليا3 ژاپن1)(برزيل1 كرواسي0)(كرواسي0 ژاپن0)(برزيل2 استراليا0)(استراليا2 كرواسي2)(برزيل4 ژاپن1
گروه هفتم(فرانسه0 سوئيس0)(كره جنوبي2 توگو1)(كره جنوبي1 فرانسه1)(سوئيس2 توگو0)(سوئيس2 كره جنوبي0)(فرانسه2 توگو)
گروه هشتم(عربستان2 تونس2)(اسپانيا4 اوكراين0)(اوكراين4 عربستان0)(اسپانيا3 تونس1)(اسپانيا1 عربستان0)(اوكراين1 تونس0
مرحله يك هشتم نهائي(آلمان2 سوئد0)(آرژانتين2 مكزيك1)(انگلستان1 اكوادور0)(پرتغال1 هلند0)(ايتاليا1 استراليا0)(برزيل3 غنا0)(فرانسه3 اسپانيا1)(اوكراين0 سوئيس0 اوكراين در پنالتي پيروز شد)
مرحله يك چهارم نهايي(آلمان1 آرژانتين1 آلمان در پنالتي پيروز شد)(پرتغال0 انگلستان0 پرتغال در پنالتي پيروز شد)(ايتاليا3 اوكراين0)(فرنسه1 برزيل0
نيمه نهايي(ايتاليا2 آلمان0)فرنسه1 پرتغال0
رده بنديآلمان3 پرتغال1
فينالايتاليا1 فرانسه1 ايتاليا در پنالتي پيروز شد
بازي پاياني در تاريخ 9 جولاي در ورزشگاه المپيك برلين در حضور 69000نفر و به قضاوت هوراسيو مارچلو اليزوندو از آرژانتين برگزار شد.براي ايتاليا ماتراتزي19 و براي فرانسه زيدان7 گلزني كردند.آلمان برای دومین بار پس از جام جهانی 1974 میزبان تیم های برتر فوتبال جهان شد تا باشکوه ترین جشنواره ورزشی سال را برگزار نماید. رقابت های مقدماتی از دو سال قبل در شش منطقه جهان برگزار شد. برخلاف دوره های قبل فیفا مقرر کرد که قهرمان دوره قبل باید در بازی های مقدماتی حاضر شود. در قاره اروپا تیم ها در هشت گروه به رقابت پرداختند تا تیم های اول و دو تیم برتر دوم به طور مستقیم و سه تیم دیگر هم با برگزاری پلی اف بین شش تیم دوم دیگر به مرحله نهایی راه یابند. در گروه اول تیم هلند با هدایت مارکو فان باستن جوان بدون باخت به دور نهایی رسید و جمهوری چک بالاتر از رومانی عازم پلی اف شد. اوکراین با رهبری اولگ بلوخین ستاره دهه 70 تیم شوروی موفق شد بالاتر از دانمارک و ترکیه در صدر گروه دوم قرار گیرد. ترکیه به پلی اف رفت و مغلوب سوییس شد و هم جام جهانی را از دست داد هم بازی جوانمردانه و اخلاق را باخت. پرتقال با فیلیپ اسکولاری و تلفیقی از ستارگان سابق و جوانان جویای نام خود بدون باخت به آلمان رسید و روسیه هم در جای سوم قرار گرفت تا به پلی اف هم نتواند راه یابد. در گروه چهارم فرانسه با ناکامی آغاز کرد ولی با بازگشت زیدان جانی دوباره گرفت و با جمع آوری امتیازات لازم به عنوان تیم اول صعود کرد. ایتالیا با هدایت لیپی و انگلیس با رهبری اریکسون تیم های اول گروه های پنجم و ششم شدند. صربستان بالاتر از اسپانیا در صدر گروه هفتم قرار گرفت تا ماتادورها ناگزیر به پلی اف بروند که البته موفق شدند درنهایت به جام جهانی راه یابند. سوئد و کرواسی هم مسافران جام هجدهم از گروه هشتم اروپا بودنددر آمریکای جنوبی ده تیم در یک گروه با هم رقابت کردند تا چهارتیم به طور مستقیم صعود کنند و تیم پنجم صعود کننده پس از رویارویی با استرالیا قهرمان منطقه اقیانوسیه مشخص شود. برزیل و آرژانتین با کسب 34 امتیاز از 18 بازی سرآمد سایرین بودند. در بازی رودرروی دو تیم، برزیل در خانه پیروز شد و آرژانتین هم در کشورش حریف را شکست داد. اکوادور و پاراگوئه دو تیم دیگر صعود کننده بودند و اروگوئه قهرمان دو دوره جام جهانی به عنوان تیم پنجم به مصاف استرالیا رفت و پس از شکست در مجموع دو دیدار از صعود بازماند تا استرالیایی ها پس از 32 سال به جام جهانی صعود کنند. در آسیا پس از یک دور مقدماتی هشت تیم برتر در دو گروه رقابت کردند که عربستان و کره جنوبی از گروه اول و ایران و ژاپن از گروه دوم صعود کردند. بحرین به عنوان تیم پنجم آسیا به مصاف ترینیداد و توباگو تیم چهارم کونکاکاف رفت و پس از شکست حذف شد. در حوزه کونکاکاف تیم های مکزیک، ایالات متحده و کاستاریکا امتیازات لازم را برای صعود به دست آوردند. آفریقایی ها در پنج گروه شش تیمی رقابت کردند. از این قاره پنج تیم آنگولا، توگو، غنا، ساحل عاج و تونس به دور نهایی جام رسیدند که چهار تیم اول،اولین حضورشان در جام جهانی را جشن گرفتند. کامرون، نیجریه و سنگال حذف شدگان بزرگ قاره سیاه بودند32 تیم صعود کننده در هشت گروه چهار تیمی قرار گرفتند و رقابت ها در روز نوزدهم خرداد با بازی آلمان - کاستاریکا در ورزشگاه مونیخ آغاز شد. پیش از شروع جام از برزیل، آرژانتین و آلمان به عنوان شانس های اول قهرمانی یاد می شد. هر سه تیم جام جهانی را با پیروزی شروع کردند ولی در ادامه راه با مشکلاتی مواجه شدند. آلمان که با تیمی نسبتاً جوان با رهبری یورگن کلینزمن مهاجم بزرگ دهه نود خود امید فراوانی به موفقیت در شرایط میزبانی جام داشت، در مرحله اول به سه پیروزی برابر کاستاریکا (4-2)، لهستان (1-0) و اکوادور (3-0) دست یافت. اکوادور با هدایت لوییس سوارز سرمربی کلمبیایی خود موفق به شکست لهستان و کاستاریکا و صعود به مرحله دوم شد. در گروه دوم انگلیس بسیار ناامید کننده نشان داد و علی رغم کسب هفت امتیاز و صعود به عنوان تیم اول نشانی از تیمی با ستاره های بزرگ (به خصوص در خط میانی با حضور جرارد، لمپارد و بکام) نداشت. سوئد در این گروه دوم شد و پاراگوئه و ترینیداد و توباگو هم با جام خداحافظی کردند. در گروه سوم زیباترین رقابت های دوره اول برگزار شد که طی آن آرژانتین و هلند با ارائه نمایشی تماشایی با پیروزی بر ساحل عاج و صربستان به دور یک هشتم صعود کردند. ساحل عاج هر چند در دور اول حذف شد ولی اگر در گروهی دیگر قرار می گرفت به احتمال فراوان یکی از 16 تیم صعود کننده بود. تیم آرژانتین با بازی های روان و قدرت هجومی بالا یک مدعی تمام عیار نشان داد. گروه چهارم، گروه ما بود، جایی که پرتقال، مکزیک، آنگولا و تیم کشورمان با هم رقابت کردند. تیم ایران اولین بازی گروه را با حضور مکزیک برگزار کرد و در حالیکه نیمه اول را با تساوی 1-1 به پایان برد، در نیمه دوم روی اشتباهات بازیکنان و عدم درایت کادر فنی دو گل دریافت کرد و در نهایت 3-1 باخت. پرتقال اما تیمی متفاوت در این گروه بود که هر سه حریف خود را شکست داد. اسکولاری که در دوره قبل با برزیل قهرمان جام جهانی شده بود تیمی بسیار هماهنگ و خطرناک در حمله را به آلمان آورده بود. ما هم که پس از دو شکست ناامیدانه به دیدار آنگولا رفتیم در نهایت با کسب یک تساوی جام را با تلخی ترک کردیم. مکزیک با کسب چهار امتیاز به دور بعد صعود نمود تا با آرژانتین روبه رو شود. رقابت های گروه پنجم با ناکامی جمهوری چک شکل شگفتی به خود گرفت و ایتالیا و غنا با پیروزی بر این تیم و ایالات متحده جواز صعود دریافت کردند. دیدار ایتالیا - ایالات متحده سه اخراجی داشت تا خشن ترین بازی مرحله اول باشد. در گروه ششم، برزیل با سه پیروزی به عنوان تیم اول صعود کرد. دیدار برزیل - استرالیا یکی از جذاب ترین مسابقه های مرحله اول بود که با برتری 2-0 مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید در حالیکه تیم برتر میدان استرالیا بود. ژاپن دومین نماینده آسیا بود که پس از ایران حذف شد. استرالیا با تساوی برابر کرواسی و پیروزی بر ژاپن جواز حضور در مرحله بعد را دریافت کرد. در گروه هفتم کره جنوبی در حالیکه شایسته صعود بود حذف شد. فرانسه با ارائه بازی های متوسط به همراه سوییس عازم یک هشتم نهایی شد. توگو بسیار ضعیف ظاهر شد و بدون کسب حتی یک امتیاز با جام وداع کرد. اسپانیا و اوکراین به راحتی از گروه هشتم صعود کردند. اوکراین علی رغم درخشش در مرحله مقدماتی قاره اروپا در دیدار اول 4-صفر مغلوب اسپانیا شد. مرحله یک هشتم پایانی با پیروزی 2-صفر آلمان بر سوئد در سوم تیرماه آغاز شد. لوکاس پودولسکی جوان در دوازده دقیقه اول دو گل زد تا میزبان نخستین تیم مرحله بعد باشد. دیدار آرژانتین - مکزیک تا حدی ضعف های تیم مدعی آرژانتین را نمایان ساخت. شاگردان پکرمن با گل استثنایی ماکسی رودریگوئز در وقت های اضافی پیروز شدند تا حریف آلمان در مرحله بعد باشند. انگلیس در دیداری خسته کننده با گل دیوید بکام از روی ضربه ایستگاهی به پیروزی رسید تا پس از غلبه پرتقال بر هلند در یکی از جنجالی ترین دیدارهای جام که چهار اخراجی به همراه داشت،رودرروی تیم اسکولاری قرارگیرد تا خاطره یورو 2004 را زنده کنند. ایتالیا در دیداری که استرالیا هیچ چیز کمتر نداشت با یک پنالتی مشکوک در ثانیه های آخر به پیروزی رسید تا با برتری اوکراین برابر سوییس در ضیافت پنالتی ها، حریف این تیم در مرحله یک چهارم پایانی باشد. تیم سوییس که در چهار مسابقه دروازه اش را بسته نگه داشته بود با بر جا گذاشتن رکوردی جالب از جام خداحافظی کرد. دیدار غنا - برزیل ضعف های مدافع عنوان قهرمانی را هم نمایان ساخت. ستارگان زردپوش هرچند با سه گل به پیروزی رسیدند ولی کمتر از حد انتظار ظاهر شدند. رونالدو در این دیدار رکورد گرد مولر را شکست تا گلزن ترین مهاجم تاریخ جام جهانی (با 15 گل) باشد.بازی فرانسه - اسپانیا دیداری تماشایی بود که با درخشش زیدان و ریبری با نتیجه 3-1 به نفع شاگردان دومنک به پایان رسید.
مرحله یک چهارم پایانی با دیدار آلمان - آرژانتین آغاز شد. دو تیم در وقت های قانونی و اضافی به تساوی 1-1 رسیدند. در حالیکه بسیاری از هواداران آرژانتین پیروزی این تیم در وقت قانونی را پیش بینی می کردند، روحیه بالای تیمی آلمان و اندیشه های کلینزمن جوان سرنوشتی دیگر را برای راه راه پوشان پر مدعا رقم زد. در ضربات پنالتی ینس لمان با درخشش خود و دفع دو ضربه پنالتی کامبیاسو و آیالا باعث صعود میزبان به دور نیمه نهایی شد. بازی پرتقال - انگلیس فاقد هر گونه جذابیتی بود و اخراج وین رونی کم تجربه مزید بر علت شد تا دو تیم 120 دقیقه در میدان وقت تلف کنند. در ضربات پنالتی تیم پرتقال با درخشش ریکاردو دروازه بان پنالتی گیر خود به پیروزی رسید تا حریف برنده بازی برزیل - فرانسه در مرحله بعد باشد. اما بی شک جالب توجه ترین و یکی از زیباترین بازی های جام جدال برزیل - فرانسه بود. فرانسوی ها بسیار شکننده پا به رقابت ها نهادند و با توجه به میانگین بالای سنی ستارگانشان چندان شانسی برای موفقیت در نظر کارشناسان نداشتند ولی در آلمان، آنها بازی به بازی بهتر ظاهر شدند و پس از پیروزی بر اسپانیا با اندیشه بردن به مصاف برزیل آمدند. در مقابل تیم برزیل آن جذابیت مورد انتظار را نداشت و ستارگانش به خصوص رونالدینیو از فرم مطلوب دور بودند. در این مسابقه زین الدین زیدان با نمایشی خارق العاده چنان حریف را مقهور قدرت تکنیکی و رهبری خویش کرد که هیچ کس در شایستگی فرانسه در برتری بر برزیل شکی نکند. کاپیتان فرانسه که پیشتر اعلام کرده بود پس از جام جهانی برای همیشه کفش هایش را خواهد آویخت در این مسابقه فوتبالی متفاوت ارایه کرد، شاید چیزی شبیه مارادونای 86 یا کرایف 74. دفاع مستحکم فرانسه و هماهنگی بین خطوط این تیم باعث شد تا بار دیگر آنها در جمع چهار تیم برتر جهان قرار گیرند. ایتالیا هم در دیداری یک طرفه سه بر صفر اوکراین را درهم کوبید تا حریف ژرمن ها در نیمه نهایی باشد. دیدار آلمان - ایتالیا مسابقه ای زیبا بود که هر دو تیم 119 دقیقه رقابتی هیجان انگیز و پایاپای را در آن به نمایش گذاشتند. ولی کاخ آرزوهای کلینزمن در دقیقه آخر و با ضربه گروسو به یک باره فروریخت و تیم ایتالیا در عرض دو دقیقه به پیروزی 2-صفر و صعود به دیدار پایانی دست یافت. در دیگر دیدار این مرحله تیم فرانسه که انگیزه ای جز قهرمانی نداشت با تک گل زیدان به دیدار نهایی راه یافت.
دیدار رده بندی در زادگاه کلینزمن (اشتوتگارت) انجام شد و تیم آلمان با نتیجه کوبنده 3-1 پرتقال را شکست داد تا مردم آلمان به خاطر بازی های زیبای تیمشان و کسب مقام سوم جام بار دیگر به خیابان ها بریزند. کلینزمن پس از کسب این عنوان از تیم ملی کناره گیری کرد.
دیدار پایانی جام آبستن حوادث تلخی بود. فرانسوی ها که به لطف انگیزه ی بالای ستارگان قدیمی و و نظم تیمی فوق العاده شان تا فینال رسیده بودند در برابر ایتالیایی قرار گرفتند که با درایت مارچلو لیپی فقط به قهرمانی فکرمی کرد. دیدار پایاپای دو تیم با نتیجه 1-1 تا دقیقه 113 دنبال می شد که در این لحظه ناگهان زین الدین زیدان کاپیتان فرانسوی ها با سر به سینه ماتراتزی مدافع بداخلاق حریف کوبید و توسط داور اخراج شد. دشنام های ماتراتزی چنان ستاره رقابت ها را از کوره به در برد که قهرمانی جهان را در یک لحظه فراموش کرد تا تیمش علی رغم تمام شایستگی ها در ضربات پنالتی مغلوب حریف شود. ایتالیا برای چهارمین بار فاتح جام جهانی شد تا پرافتخارترین تیم اروپا باشد. زیدان به عنوان بهترین بازیکن جام برگزیده شد و میروسلاو کلوزه در جامی که گلزن کم داشت با پنج گل زده کفش طلایی را تصاحب کند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/08/23ساعت 22:52  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

پرسپوليس پر افتخارترين تيم تاريخ فوتبال ايران و سردار فوتبال ايران است اين باشگاه پر طرفدار ترين و محبوب ترين باشگاه در قارة پهناور آسيا نيز مي باشد كه در دهه هاي ۱۳۵۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۷۰ و انشاا... ۱۳۸۰ سردار بي رقيب فوتبال ايران بوده و در دهه جاري ۱۳۸۰ كه بدترين دهه عمر اين باشگاه بوده با دو قهرماني در ليگ برتر در اين دهه نيز يكه تاز است.

 افتخارات سردار فوتبال ايران در مقايسه با استقلال تهران

در آمار زير افتخارات تيم شاهين سابق و دوچرخه سواران كه بعداً بنام پرسپوليس و تاج يا استقلال تغيير نام دادند لحاظ نشده است.

لـيــگ ايــــران

                                 تعداد حضور     قهرماني   نايب قهرماني  سومي   زیر سومی

افتخارات پرسپوليس      تمام  24 دوره     ۹       ۷             ۴           ۴            

افتخارات استقلال        يكبار به دسته 3 رفت   ۶       ۷            ۳            ۷ 


  • پرسپوليس فقط در ۴ دوره لیگ اول تا سوم نشده که یکبار با رای فدراسیون از رسیدن فینال محروم و یکبار هم به دلیل حضور در باشگاههای آسیا  با داشتن بازیهای عقب افتاده فراوان با درخواست فدراسیون ناتوان در برگزاری بازی های پرسپولیس از لیگ کناره گیری نمود. با اين توصيف اين تيم فقط در دو دوره ليگ اول تا سوم نشده است كه با ليگ امسال به عدد ۳ افزايش خواهد يافت.
  • ضمناً پرسپوليس در ليگ ۱۳۷۳ با داشتن ۲۳ بازي و به ثمر رساندن حدود ۵۵ گل زده بهترين ميانگين بازي و گل زده تاريخ ليگ ايران با احتساب ليگ امسال ۱۳۸۷ را دارد. در اين سال فرشاد پيوس در اين ۲۳ بازي ۲۰ گل به ثمر رساند و پس از او علي دائي ۱۷ گل به ثمر رساند كه ركوردي خارق العاده و رويائي و دست نيافتني است يعني ۳۷ گل در ۲۳ بازي توسط ۲ مهاجم پرسپوليس علي دائي و فرشاد پيوس.

جـــــام بـــــاشــگـاه هـــاي تـــهــران

                                 تعداد حضور  قهرماني    نايب قهرماني      سومي        چهارم        زير چهارم

افتخارات پرسپوليس          ۹           ۶             ۳                ۰          ۰              

افتخارات استقلال             ۱۰          ۳            ۳                ۳          ۱              ۰

۹ حضور ۶ قهرمانی و ۳ نايب قهرماني بسیار پر اهمیت در لیگ جام باشگاه های تهران که جايگزين ليگ باشگاههاي ايران و بجاي لیگ ایران برگزار شده است كه مهمترین جام باشگاهی ایران در زمان خود بود.

اين تيم در تمام ۹ دوره حضور در اين جام فقط قهرمان و نايب قهرمان شده است.

جـــام هـــاي حـــذفـي  (جام حذفي آسيا – جام حذفي ايران- جام حذفي باشگاههاي تهران)

                               ج ح آسيا    ج ح ايران   ج ح تهران  مجموع قهرماني  مجموع نايب قهرماني       

افتخارات استقلال          ۰                 ۵                 ۰               ۵                 ۲

" پرسپوليس  1 قهرماني و 1 نايب قهرمانی ۳                ۳                ۷                 ۱

پرسپولیس ایران با ۳ قهرمانی و ۱ نایب قهرمانی در جام حذفی ایران و ۳ قهرمانی و ۱ نایب قهرمانی در جام حذفی تهران و ۱ قهرمانی و ۱ نایب قهرمانی در جام حذفی آسیا لایق لقب پر افتخارترین تیم در جام های حذفی نیز می باشد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/08/23ساعت 22:47  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

 بایرن مونیخ مظهر فوتبال آلمان

  ▪ باشگاه:  بایرن مونیخ F.C.bayern - مقلب به اف سی هالیود و قرمزهای باواریا

▪ رییس باشگاه:  فرانس بكن باوئر 

▪ استادیوم:  آلیانز آرنا                                                 سال تأسیس۱۹۰۰: میلادی 

▪ سایت رسمی باشگاه:www.fcbayern.de               پیراهن: قرمز 
▪ سرمربی:  لوئیس فان خال

فوتبال باشگاهها را در جهان از آن اروپایی ها می دانند و فوتبال جهانی رااز آن آمریكای جنوبی، اما اروپایی ها در این عرصه نیز مدعی اند.آرژانتین در باشگاههای جهان نیز همیشه یكسوی قهرمانی بوده است. دانشجویان لاپلاتا در اوج آژاكس در اروپا با نمایشی از خشونت و فوتبال اصیل قاره خود با آنها مقابله كردند. اما رفته رفته زمانی كه پول نقش بیشتری در فوتبال پیدا كرد، بازیكنان برزیل و آرژانتین و حتی اروگوئه بسوی اروپا سرازیر شدند و باشگاههای آمریكای جنوبی افول كردند. در اروپا هر یك از باشگاهها دوران اقتدار نه چندان پایداری داشته اند. اگر مبدأ را بطور رسمی و قانونی میانه های دهه پنجاه میلادی قرار دهیم، رئال مادرید از اسپانیا شش سال اول آنرا در ید قدرت خود گرفت و با ستاره های خارجی خود قهرمان پی درپی اروپا شد. در آن سالها هنوز بارسلونا از نظر اقتصادی جان نگرفته بود و حریفی چون امروز برای رئال به حساب نمی آمد.از دهه شصت، ایتالیا كه پایه های فوتبال را روی تیم ملی خود بنا نهاده بود، ظهور كرد. اتفاقاً هر دو تیم مدعی از میلان و سانسیرو آمدند. یكی با نام اینتر و دیگر آ.ث. میلان كه امروز میلان نامیده می شود. بحث امروز و این شماره رابه تیم و باشگاههای بزرگ اختصاص داده ایم و از بایرن مونیخ آغاز می كنیم؛ غول خفته ای كه بر سیستم های فوتبال اروپا و جهان تأثیر فوق العاده گذاشت و شیوه تازه ای از فوتبال را با نام شناور به نمایش گذاشت. اینتر میلان از این سیستم استقبال كرد و با گماردن دو مدافع برای شركت در حمله و كم كردن فاصله هافبكها با دفاع نوعی برنامه ریزی در فوتبال را باب كرد كه اصطلاحاً سخت ترین نوع فوتبال تا آن زمان بود. بایرن مونیخ در دهه هفتاد با اسكلت بایرن مونیخ، جام جهانی را نیز فتح كرد و از آن زمان ستاره های محوری فوتبال نبض تیمهای بزرگ را در دست گرفتند. كرایف در آژاكس، بكن باوئر در بایرن مونیخ، ریورا در میلان و ریوا در اینتر...شهر زیبای مونیخ، كه مهد فوتبال آلمان به شمار می رود پس از برگزاری المپیك ۱۹۷۲ بسیار مشهور تر شد و با معرفی بازیكنان افسانه ای بزرگ به جهان فوتبال بیشتر بر سر زبانها افتاد. این شهر سه تیم بزرگ و رقیب دارد یعنی بایرن مونیخ و مونیخ ۱۸۶۰كه همیشه در جدال ربودن گوی سبقت از یكدیگرند، اما در این میان بایرن سهم بیشتری نسبت به دو تیم دیگر داشته تا جایی كه آنها را كاملاً از صحنه رقابت محو كرده است. باشگاه بایرن مونیخ آلمان در فوریه ۱۹۰۰ میلادی توسط «فرانتس جان» در یك رستوران به نام «گسیلا» واقع در شهر مونیخ تأسیس شد. این تیم از افرادی كه از تیم ام. تی. وی ۱۸۷۹ جدا شده بودند تشكیل شد و در ابتدا نام شوابینگر (محله ای كه رستوران در آن قرار داشت) را برای این تیم انتخاب كردند اما بعدها تغییر نام داد و تا سال ۱۹۳۲ منتظر ماند تا به نخستین قهرمانی اش در آلمان دست پیدا كند. موفقیت بندی آنها مربوط به سال ۱۹۵۷ می شود كه بیست و پنج سال با نخستین دستاورد آنها فاصله داشت. پس از آن آنها باز هم صبر كردند تا ستارگانی جوان و نوظهور از سال ۱۹۶۴ در این تیم حضور پیدا كردند، ولی هیچ كس گمان نمی كرد كه با شروعی چنین دیرهنگام بایرن به پرافتخارترین تیم آلمان و نیز به یكی از قدرتهای فوتبال اروپا بدل شود. با حضور بازیكنانی افسانه ای مانند فرانتس بكن باوئر، زپ مایر، اولی هوینس و گرد مولر این تیم تنها دو سال طول كشید تا به جام دیگری دست یابد و پس از آن با ادامه درخشش در فوتبال آلمان و اروپا جامهای زیادی را فتح كرد.

تاریخچه باشگاه

داستان از سال ۱۹۰۰ میلادی و با فرانتس جان شروع شد؛ یكی برلینی و هجده تن دیگر كه نخستین بازیكنان تاریخ باشگاه به حساب می آیند. در سال ۱۹۰۷ بود كه شیرازه یك تیم واقعی شكل گرفت زمانی كه قرمزهای بایرن به زمین اختصاصی خود در مونیخ و در خیابان لئوپولدگام نهادند. تیم رقیب محلی یعنی اف ث واكر در روز افتتاحیه با باخت هشت بر یك بدرقه شد و حساب كار دستش آمد. بایرن در سطح شهر مونیخ به یك تیم پرطرفدار تبدیل شد و اوج موفقیت آنها به سال ۱۹۱۰ برمی گردد، آنها در آن سال قهرمان منطقه شرق آلمان شدند. در سال پس از آن نیز بایرنی ها از عنوان خود بدون تحمل حتی یك شكست دفاع كردند. پس از آن یكی از بازیكنان به تیم ملی دعوت شد و این نشان پیشرفت خوب تیم بود. ماكس گابلونسكی نخستین بازیكنی بود كه پیراهن تیم ملی را بر تن كرد و در شانزدهم فوریه ۱۹۱۶ برابر بلژیك به میدان رفت. پس از آن همه چیز به سرعت پیش رفت و در سال ۱۹۲۰ بایرن با بیش از هفتصد عضو تبدیل به بزرگترین باشگاه مونیخ شد، یعنی دقیقا همان چیزی كه امروز هست. در سال ۱۹۲۶ تیم قهرمان منطقه جنوب آلمان شد و در سال ۱۹۳۲ نخستین قهرمانی اش در آلمان را جشن گرفت.

دوران بازسازی و احیاء ۱۹۶۷- ۱۹۴۶

پس از دوران تأسف انگیز و فاجعه بار جنگ جهانی دوم، فوتبال نیز نیاز به دورانی برای بازسازی داشت. تنها نه سال طول كشید تا با قهرمانی آلمانها در جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس آنهم به صورتی معجزه آسا شادی دوباره سراسر آلمان را فرا بگیرد و امید به رگهای مردم این كشور باز گردد. تیم زپ هربرگر برای نخستین بار آلمان را فاتح جام جهانی كرد. آنها در دیدار نهایی موفق شدند تیم قدرتمند مجارستان را در حالیكه دو بر صفر پیش بود، سه بر دو شكست دهند. این موفقیت تنها برای یك آلمانی زیاد خوشایند نبود و آنهم ژاكوب استرتیل بود كه باید نظاره گر بازی فرتیزوالتر می شد و نمی توانست به عنوان یار اصلی وارد میدان شود. در آن زمان او كاپیتان تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان بود. اما بعدها مشخص شد كه این یك استثناء بود كه تیم ملی آلمان بدون بازیكنان بایرن به موفقیت دست پیدا كند. لیگ های منطقه ای آلمان تا سال ۱۹۶۳ بیشتر ادامه نیافت و در همین سال بود كه بوندس لیگا، لیگ جدید آلمان شكل گرفت، اما بایرن اجازه حضور در نخستین دوره این لیگ را پیدا نكرد. نخستین مربی بایرن در شروع دوران طلائی اش كسی نبود جز تشیك كایكوفسكی. بایرن از سال ۱۹۶۴ وارد دوران تازه ای شد كه همواره با نام یك نفر عجین است، فرانتس بكن باوئر. البته بازیكنان بزرگ دیگری مثل گرهارد مولر، زپ مایرو اولی هوینس نیز در این مهم او را یاری دادند ولی هسته مركزی تفكر و راهبردی آنها خود او بود.

سالهای طلائی ۱۹۷۶ _ ۱۹۶۸

در سال ۱۹۶۸ مربیگری تیم به برانكوزپك واگذار شد. بایرن یكسال بعد موفق به كسب هر دو جام معتبر آلمان شد آنهم با اقتدار. آنها با اختلاف هشت امتیاز نسبت به آلمانیا آخن به مقام قهرمانی بوندس لیگا رسیدند و در دیدار نهایی جام حذفی نیز شالكه را شكست دادند. اما در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۰ رقیب همشهری رقابتی شانه به شانه را با آنها آغاز كرد و سرانجام مونشن گلادباخ بود كه دو سال پیاپی فاتح بوندس لیگا شد. در سال ۱۹۷۲ بایرن باز هم جام را پس گرفت و این بار با مربی جدید یعنی اودولاتك در ورزشگاه تازه تأسیس المپیك مونیخ بازی هایش را انجام می داد. این تنها موفقیت تیم نبود. گردمولر سانتر فوروارد بایرن و تیم ملی آلمان با بدست آوردن ركورد اعجاب انگیز چهل گل به عنوان آقای گلی بوندس لیگا دست یافت.در این سال بایرن ركورد دیگری نیز بدست آورد یعنی با سیزده امتیازاختلاف قهرمان بوندس لیگا شد و واضح بود كه با این اقتدار فاتح جام اتحادیه آلمان نیز خواهد شد. كلن دیگر قربانی بایرن بود كه در وقت اضافه با نتیجه دو بر یك در این جام مغلوب باواریایی ها شد. اودولاتك دو قهرمانی دیگر در بوندس لیگا را نیز به افتخارات بایرن افزود و پس از آن مهمترین افتخار بایرن تا آن زمان را كسب كرد. قهرمانی جام باشگاههای اروپا. در آن بازی مونیخی ها تا آخرین دقیقه وقت اضافه یك بر صفر از اتلتیكو مادرید عقب بودند اما شوارتزن بك بازی را در آخرین لحظات به تساوی كشاند تا بنا به قوانین آن زمان بازی تكرار شود. در بازی تكراری یاران بكن باوئر با گل های گردمولر و اولی هوینس (هر كدام دو گل) به پیروزی رسیدند و برای نخستین بار فاتح جام باشگاههای اروپا شدند.در همین سال آلمان با غلبه بر هلند و یوهان كرویف در ورزشگاه المپیك مونیخ برای دومین بار فاتح جام جهانی شد. تیم ملی آلمان با حضور چند بازیكن مونیخی از جمله فرانتس بكن باوئر، شوارتزن بك، گردمولر، پل برایتنر و اولی هوینس و با گل هایی كه دو تن از آنان یعنی برایتنر كه از روی ضربه پنالتی بدست آمد و گل فراموش نشدنی گردمولر به این مهم دست یافت.سال بعد یعنی ۱۹۷۵ باواریایی ها باز هم فاتح باشگاههای اروپا شدند. آنها در دیدار فینال دو بر صفر لیدز را مغلوب كردند، اما كار به همین جا ختم نشد. بایرنی ها برای سومین سال پیاپی باز هم فاتح جام باشگاههای اروپا شدند و این بار با شكست یك بر صفر سنت اتی ین در شهر گلاسگوی اسكاتلند. آنها در همین سال برای نخستین بار با شكست بلو هوریزنته فاتح جام بین قاره ای شدند. اما اینها آخرین فتوحات بایرن در قرن گذشته نبودند.

تغییرات و شروعی تازه ۱۹۹۰-۱۹۷۷

سال ۱۹۷۷ شروع دوران تغییر و تحول و بدون جام بود. فرانتس بكن باوئر، موقتاً از باشگاه خداحافظی كرد و راهی كاسموس نیویورك شد كه در لیگ آمریكا بازی می كرد. به همراه او گرد مولر نیز راهی آمریكا شد تا در فورت لاودردال بازی كند. در سال ۱۹۷۹ اولی هوینس تنها با بیست و هفت سال سن در پی یك مصدومیت شدید به عنوان مدیر فنی مشغول به كار شد. او جانشین روبرت شاون شد كه مشاور بكن باوئر بود. پال سرانی جای جیولالوران شد و رئیس باشگاه، نودكر نیز به خاطر عدم استقبال از ماكس مركل مربی لیون برای جانشینی لوران، این باشگاه را ترك كرد. رئیس جدید باشگاه ویلی اوهافمن نام داشت، اما دوران بهتری در راه بود. در سال ۱۹۸۰زوج برایتنر و رومینگه كه به براتینیگه مشهور شده بودند پس از شش سال قهرمانی را به بایرن بازگرداندند و این تیم فاتح بوندس لیگا شد.سال بعد باز هم بایرن این عنوان را تكرار كرد و جالب این كه در هر دو سال، هامبورگ، اشتوتگارت و كایزرسلاترن دوم، سوم و چهارم شدند. سال ۱۹۸۲ بایرن فاتح آن بازی معروف در جام حذفی شد. در فینال جام حذفی آنها در حالی دو بر صفر عقب بودند، چهار بر دو پیروز شدند و اتفاق جالب این بود كه دیتر هوینس با سرشكسته تا پایان بازی ادامه داد و حتی موفق شد یكی از گل ها را به ثمر برساند. باواریایی ها در این سال حتی به فینال جام باشگاههای اروپا رسیدند ولی در نهایت شایستگی یك بر صفر مغلوب استون ویلا شدند.در جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا، آلمان به دیدار نهایی راه یافت اما در نهایت سه بر یك مغلوب ایتالیا شد. در آن دیدار پل برایتنر تنها گل ژرمن ها را به ثمر رساند تا تنها بازیكن تاریخ آلمان باشد كه در دو دیدار موفق شده گلی به ثمر برساند.

پیش به سوی هزاره جدید ۱۹۹۹-۱۹۹۱

با رفتن یوپ هینكس در فصل ۹۲-،۱۹۹۱ سورن لربی جای او را گرفت، اما این برای بایرن فایده ای نداشت و او نیز بایرن را ترك كرد تا اریش ریبك جای او را بگیرد. فرانتس بكن باوئر و كارل هاینزرومینیگه ابراز تمایل كردند تا به تیم كمك كنند. در فصل ۹۴-۱۹۹۳ قیصر پا به عرصه گذاشت و خود به جای ریبك، مربیگری تیم را بر عهده گرفت تا بایرن را به قهرمانی بوندس لیگا برساند. پس از آن دوران تراپ فرا رسید و با وجود این كه او محبوب هواداران و رسانه ها بود، نتوانست موفقیتی كه پیش بینی می شد را برای بایرن به ارمغان آورد.تیم در فصل ۹۵-۱۹۹۴ در جای ششم ایستاد و در نیمه نهایی جام قهرمانان مغلوب آژاكس شد. تراپ اخراج شد و اتوره هاگل جای او را گرفت و ستارگانی چون یورگن كلینزمن، آندریاس هرتزوگ و سیریاكو اسفورتزا را به تیم آورد، اما او نیز در میانه فصل مجبور به ترك باشگاه شد و باز هم فرانتس زمام امور را به دست گرفت. آنها به دیدار نیمه نهایی جام یوفا كه هرگز آن را فتح نكرده بودند رسیدند و زمانی كه در المپیك مونیخ دو بر دو با بارسلون مساوی كردند همه فكر كردند كه دوران قیصر و بایرن به سر رسیده و كار این تیم تمام است اما این طور نشد. در شانزدهم آوریل ۱۹۹۶ بایرن با دو گل دیرهنگام ماركوس بابل و ویتزك در نیوكمپ موفق به شكست بارسلون شد و به دیدار نهایی راه یافت. هواداران مونیخ هنوز هم راجع به آن روز صحبت می كنند و از آن با لذت یاد می كنند.در بازی نهایی جام یوفا بایرن در مجموع بازی های رفت و برگشت، پنج بر یك بوردوی فرانسه را كه ستارگانی چون زیدان و لیزارازو را در اختیار داشت، شكست داد و برای نخستین بار فاتح این جام شد كه جز معدود تیم هایی باشد كه هر سه جام معتبر اروپایی را فتح كرده و جالب این كه چند سال بعد این جام با جام برندگان جام اروپا ادغام شد و وجود خارجی نداشت. در سال ۱۹۹۷ تراپ باز هم به بایرن ملحق شد و در طول دو سالی كه در آنجا بود یك قهرمانی بوندس لیگا و یك جام حذفی برای بایرن به ارمغان آورد. پس از او مربی موفق دورتموند، اوتمار هیتزفلد به تیم آمد و به ركورد جاودانه پانزده برد پیاپی در بوندس لیگا دست یافت. بایرن به همراه هیتزفلد تا فتح جام قهرمانان پیش رفت ولی در دیدار نهایی با دو گل لحظات پایانی شرینگهام و سولشیائر دو بر یك مغلوب منچستر خوش شانس شد و نتوانست این جام را پس از بیست و سه سال بار دیگر فتح كنند.

سالهای هیجان، شور و افتخار ۲۰۰۳-۲۰۰۰

در فصل ۲۰۰۱-۲۰۰۰ بایرن انتقام خود را از رئال و منچستر گرفت و در دیدارهای یك چهارم و نهایی با اقتدار آنها را شكست داد و در نهایت با شكست والنسیا در میلان پس از بیست و پنج سال با شایستگی فاتح لیگ قهرمانان شد. ابتدای این دوره سال خداحافظی لوتارماتیوس از بایرن بود كه در دقیقه نود بازی برابر رئال مادرید در حالی كه بایرن چهار بر یك پیش بود از مونیخ خداحافظی كرد.اوتمار هیتزفلد به عنوان یكی از پرافتخارترین مربیان باشگاه به شمار می رود زیرا او موفق شد چهار عنوان قهرمانی بوندس لیگا، سه مقام قهرمانی جام حذفی آلمان و یك لیگ قهرمانان را فتح كند.

شكارچیان عصر تازه بایرن مونیخ

بايرن مونیخ امیدوار است پیوستن لوكار تونی ایتالیایی و فرانك ریبه ری فرانسوی به این باشگاه موجب اوجگیری مجدد این تیم معروف فوتبال آلمان شود و خود این مهاجمان معروف نیز مدعی اند كه تنها برای چنین امری به باواریا آمده اند و این كار را امكان پذیر خواهند كرد و در فصلی كه بایرن بدون سالی حمیدزیچ، علی كریمی و پیزارو تجربه خواهد كرد، به شكار جام ها خواهند پرداخت.ریبه ری ۲۵ ساله كه در ۳ سال اخیر در باشگاه المپیك مارسی فرانسه بازی های خوبی را انجام داده و با درخشش در جام جهانی سال پیش به یك پدیده بدل شده بود، در ازای ۲۵ میلیون یورو به آلیانز اره نا آمده است تا به گران ترین بازیكن و كلان ترین خرید در تاریخ حیات باشگاه بایرن تبدیل شود. لوكاتونی ۳۱ ساله هم كه با جدایی از فیورنتینا به سمت آلمان پر كشیده، روی دست بایرنی ها حدود ۱۱ میلیون یورو خرج گذاشته است. تصویر فعلی موجود در آلمان بر این پایه استوار است كه آمدن این دو بازیكن گلزن و فنی می تواند كارایی و طراوتی را برای بایرن به ارمغان بیاورد كه در بیشتر زمان ها در فصل گذشته فاقد آن بود و به همین خاطر نیز امكان فتح هر جامی را از دست داد.

كارشناسان معتقدند از زمانی كه میشائیل بالاك به چلسی كوچ كرد، عوامل قدرت و فرماندهی ( و تا حدی هم خلاقیت) در مركز خط میانی بایرنی ها كاهش یافت و لی حالا كه ریبه ری به مونیخ می آید، شاید قسمتی از این نقیصه جبران شود. بایرنی ها باید نگران جدا شدن اوون هارگریوز انگلیسی هم از جمع نفرات خود باشند، زیرا او نیز در ازای ۱۷ میلیون پوند به منچستر یونایتد كوچ كرده است، اما اگر به حرف های خود ریبه ری رجوع كنیم او جز امیدواری و دستاوردهای مثبت چیزی را در افق پیش رو برای مونیخ ها نمی بیند. او كه قرار دادی ۴ ساله با بایرنی ها بسته است. می گوید:«بایرن یك باشگاه آرزومند و قوی و صاحب نظام تشكیلاتی قدرتمندی است و برای استخدام من كارهای زیادی را صورت داد و در نتیجه جا داشت كه من هم با آنان همسو شوم. در یك سال اخیر من در مسابقه های مهمی حضور یافته ام كه فینال جام جهانی ۲۰۰۶ و دیدار پایانی جام حذفی فرانسه نمونه های روشن آن بوده اند. در هر دو فینال ما بازنده شدیم. اما من بدبین نیستم و به مونیخ آمده ام تا صاحب افتخارات و جام هایی بزرگ بشوم و فكر می كنم كه به این خواست و هدف خود نیز خواهم رسید. این پایه و لازمه كارنامه هر ورزشكار معروفی است و اگر می خواهید اوج بگیرید، باید چنین باشید.»
فقط در جام یوفا

از آن جا كه بایرن در فصل گذشته لیگ آلمان تنها به رتبه چهارم رسید، برای نخستین بار در ۱۰ سال اخیر در جام قهرمانان باشگاه های اروپا شركت نمی كند و به جام یوفا ارجاع شده است. با این اوصاف ادعاهای ریبه ری در این باره كه با نه گفتن به رئال مادرید (صاحب مجوز حضور در جام قهرمانان) به باواریا آمده است، بیشتر اسباب تعجب می شود.«بله، رئال خواهان من شد و این مسأله مرا بسیار به فكر انداخت و قیاس شرایط متفاوت ۲ باشگاه را موجه تر جلوه داد اما نام بزرگ بایرن سرانجام كار خودش را كرد و اجازه نداد كه به آنها نه بگویم. درست است كه فصل پیش برای آنها با دشواری زیادی سپری شد. اما چنین تیم هایی همیشه بازمی گردند و جبران مافات می كنند، با این كه بایرن در بیشتر اوقات قهرمان بوندس لیگا شده و این بار هم كوششی بزرگ را در دستور كارش قرار داده است تا دوباره اوج بگیرد و جذب چندین و چند نفر جدید در این ارتباط، نمونه و سند روشنی در این باره است.»لوكاتونی بلندقد و قوی هیكل نیز كه در فصل ۲۰۰۶-۲۰۰۵ در ۳۱ نوبت برای فیورنتینا گلزنی كرد تا نه تنها عنوان آقای گلی كالچو، بلكه كفش طلای اروپا را به دست بیاورد. مثل ریبه ری از امكانات و مقام ها و جام های تازه ای سخن می گوید كه احتمال دارد در فصل جدید به بایرن روی كند. «اگر من به مونیخ آمده ام، با همان باور و طرز تلقی است كه ریبه ری دارد. من هم مثل او معتقدم كه احیای این باشگاه كاملاً میسر است و مدیران بایرن تأكید كرده اند كه در این ارتباط چه چیزهایی را ازمن می طلبند. ما باید بیشترین تلاش خود را به كار گیریم تا این تیم مجدد صاحب جام های باارزش شود و عصر تازه و روشنی برای تیم شكل گیرد. خود من نیز از این كه در یك باشگاه تازه و محیط نو به میدان آیم و بخت آزمایی كنم، استقبال می كردم و باواریا چنین جایی برای من است.بایرن هنوز هم باشگاهی بزرگ و لبریز از امكانات و موقعیت های جدید است و باید از آن سود جست. وقتی با سران بایرن صحبت كردم، دیدم برنامه هایشان برای آینده دقیق و مفصل است و همین مسأله امیدها و عزم قوی تری را در من به وجود آورد. برخی خرده می گیرند كه الحاق به تیمی كه به لیگ قهرمانان اروپا راه نیافته، یك اشتباه استراتژیك است. اما فكر می كنم كه بایرن در پایان فصل بعدی به آن لیگ نیز از نو راه خواهدیافت. تازه، ما اگر در بوندس لیگا و جام یوفا هم بدرخشیم، به خودی خود یك توفیق بزرگ برای ما در فصل آینده خواهدبود و این چیزی است كه هدف گرفته‌ایم.»ریبه ری می گوید هموطنش ویلی سانیول كه پیستون راست بایرن است، سهم مهمی در الحاق او به این تیم داشته است. «من با سانیول درباره این انتقال و پذیرش یا رد پیشنهاد بایرنی ها بسیار مذاكره كردم و او مرا تشویق به این كار كرد. حتی یادم می آید كه در ایام برگزاری جام جهانی ۲۰۰۶ درخاك آلمان در این باره بسیار صحبت كردیم و او همیشه نكاتی مثبت را در این باره به من می گفت. درنهایت مرا متقاعد كرد كه تصمیم آمدن به مونیخ یك اقدام صحیح از جانب من خواهدبود. بایرن باشگاه بزرگی است و فكر نمی كنم كه حضورم در یك تیم خارجی به شانس ها و جایگاه من در تیم ملی فرانسه لطمه ای واردكند، زیرا در اردوی ملی ریموند دومنك (سرمربی تیم) و دیگران هوای مرا دارند بنابراین همه توجه من از این پس به بوندس لیگا و فصل آتی آن معطوف خواهدبود. آن جا كه مسائل و نبردهایی جذاب انتظار مرا خواهدكشید.»
منبع : کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران

 

 

 

 

باشد.::

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/08/23ساعت 22:46  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

 

متن کامل وصیت نامه دکتر شریعتی
…به هر حال پس از بر طرف شدن موانع خروج از کشور به قصد حج خود را آماده کرد و به عنوان یک مسلمان وصیت خود را نوشت. زمستان سال 1348« امروز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه پس از یک هفته رنج بیهوده و دیدار چهره های بیهوده تر شخصیتهای مدرج، گذرنامه را گرفتم و برای چهارشنبه جا رزرو کردم که گفتند چهار بعد از ظهر در فرودگاه حاضر شوید که هشت بعد از ظهر احتمال پرواز هست (نشانه ای از تحمیل مدرنیزم قرن بیستم بر گروهی که به قرن بوق تعلق دارند ) گر چه هنوز تا مرز احتمالات ارضی و سماوی فراوان است اما به حکم ظاهر امور، عازم سفرم و به حکم شرع، در این سفر باید وصیت کنم.وصیت یک معلم که از هیجده سالگی تا امروز که در سی و پنج سالگی است، جز تعلیم کاری نکرده و جز رنج چیزی نیندوخته است چه خواهد بود؟ جز این که همه قرضهایم را از اشخاص و از بانکها با نهایت سخاوت و بی دریغی، تماما واگذار میکنم به همسرم که از حقوقم (اگر پس از فوت قطع نکردند) و حقوقش و فروش کتاب هایم و نوشته هایم و آن چه دارم و ندارم بپردازد؛ که چون خود می داند، صورت ریزَش ضرورتی ندارد.همه امیدم به "احسان" است در درجه اول، و به دو دخترم در درجه دوم. و این که این دو را در درجه دوم آوردم، نه به خاطر دختر بودن آن ها و امل بودن من است ــ به خاطر آن است که در شرایط کنونی جامعه ما، دختر شانس آدم حسابی شدنش بسیار کم است، که دو راه بیشتر ندارد و به تعبیر درست؛ دو بیراهه:
یکی؛ همچون کلاغ ِ شوم در خانه ماندن و به قار قار کردن های زشت و نفرت بار، احمقانه زیستن که یعنی زن نجیب متدین. و یا تمام شخصیت انسانی و ایده آل و معنویش در ماتحتش جمع شدن، و تمام ارزش های متعالیش در اسافل اعضایش خلاصه شدن و عروسکی برای بازی ابله ها و یا کالایی برای کسبه مدرن و خلاصه دستگاهی برای مصرف کالاهای سرمایه داری فرنگ شدن که یعنی زن روشنفکر متجدد. و این هر دو یکی است. گرچه دو وجهه متناقض ِ هم، اما وقتی از انسان بودن خارج شود، دیگر چه فرقی دارد که یک جغد باشد یا یک چُغوک [ به لهجه خراسانی یعنی گنجشک ]، یک آفتابه شود یا یک کاغذ مستراح؟ مستراح شرقی گردد یا مستراح فرنگی؟ و آنگاه در برابر این تنها دو بیراهه ای که پیش پای دختران است سرنوشت دخترانی که از پدر محرومند تا چه حد می تواند معجزآسا و زمانه شکن باشد؟ و کودکی تنها، در این تند موج ِ این سیل کثیفی که چنین پر قدرت به سراشیب باتلاق فرو می رود تا کجا می تواند بر خلاف جریان شنا کند و مسیری دیگر را برگزیند؟
گر چه امیدوار هستم؛ که گاه در روح های خارق العاده چنین اعجازی سر زده است. پروین اعتصامی از همین دبیرستان های دخترانه بیرون آمده، و مهندس بازرگان از همین دانشگاه ها و دکتر سحابی از میان همین فرنگ رفته ها و مصدق از میان همین "دوله" ها و "سلطنه" های "صلصال کالفخار من حماء مسنون"، و "اینشتین" از همین نژاد پلید و "شوایتزر" از همین اروپای قسی آدمخوار و "لومومبا" از همین نژاد برده و "مهراوه" پاک از همین نجس های هند و پدرم از همین مدرسه های آخوند ریزو ... به هر حال "آدم" از لجن و "ابراهیم" از "آزر" بت تراش و "محمد" از خاندان بتخانه دار ، به دل من امید می دهند که حساب های علمی مغز را نادیده انگارد و به سر نوشت کودکانم در این لجنزار بت پرستی و بت تراشی که همه پرده دار بت خانه می پرورد امیدوار باشم.
دوست می داشتم که "احسان" متفکر، معنوی، پراحساس، متواضع، مغرور و مستقل بار آید. خیلی می ترسم از پوکی و پوچی موج نوی ها و ارزان فروشی و حرص و نوکر مآبی این خواجه تاشان نسل جوان معاصر؛ و عقده ها و حسد ها و باد و بروت ها ی بیخودی ِ این روشنفکران سیاسی. که تا نیمه های شب منزل رفقا یا پشت میز آبجو فروشی ها، از کسانی که به هر حال کاری می کنند بد می گویند و آنها را با فیدل کاسترو مائوتسه تونگ و چه گوارا می سنجند و طبعا محکوم می کنند، و پس از هفت هشت ساعت در گوشی های انقلابی و کارتند[؟] و عقده گشایی های سیاسی با دلی پر از رضایت از خوب تحلیل کردن ِ قضایای اجتماعی که قرن حاضر با آن در گیر است و طرح درستِ مسایل ــ آنچنان که به عقل هیچکس دیگر نمی رسد ــ به منزل برمی گردند و با حالتی شبیه به چه گوارا و در قالبی شبیه لنین زیر کرسی می خوابند.
و نیز می ترسم از این فضلای افواه الرجالی شود:از روی مجلات ماهیانه، اگزیستانسیالیست و مارکسیست و غیره شود.
و از روی اخبار خارجی رادیو و روزنامه، مفسر سیاسی،
و از روی فیلم های دوبله شده به فارسی، امروزی و اروپایی،
و از روی مقالات و عکس های خبری مجلات هفتگی و نیز دیدن توریست های فرنگی که از خیابان های شهر می گذرند، نیهیلیست و هیپی و آنارشیست،
و یا [ از روی] نشخوار حرف های بیست سال پیش حوزه های کارگری حزب توده، ماتریالیست و سوسیالیست چپ،
و از روی کتاب های طرح نو ، "اسلام و ازدواج" ، "اسلام و اجتماع"، "اسلام و جماع"، اسلام و فلان و بهمان ... اسلام شناس،
و از روی مرده ریگ انجمن پرورش افکار بیست ساله، روشنفکر مخالف خرافات،
و از روی کتاب چه می دانم، در باب کشور های در حال عقب رفتن، متخصص کشور های در حال رشد،و از روی ترجمه های غلط و بی معنی از شعر و ادب و موزیک و تئاتر و هنر امروز، صاحبنظر ِ وراج ِ لفاظِ ضد بشرِ هذیان گوی ِ مریض ِ هروئین گرای ِ خنگ، که یعنی: ناقد و شاعر نوپرداز و ...خلاصه من به او "چه شدن" را تحمیل نمی کنم. او آزاد است. او خود باید خود را انتخاب کند. من یک اگزیستانسیالیست هستم. البته اگزیستانسیالیستم ویژه خودم؛ نه تکرار و تقلید و ترجمه. که از این سه تا ی منفور همیشه بیزارم. به همان اندازه که از آن دو تای دیگر؛ تقی زاده و تاریخ، از نصیحت نیز هم، از هیچکس هیچوقت نپذیرفته ام. و به هیچکس، هیچوقت نصیحت نکرده ام. هر رشته ای را بخواهد می تواند انتخاب کند. اما در انتخاب آن، ارزش فکری و معنوی باید ملاک انتخاب باشد، نه بازار داشتن و گران خریدنش. من می دانستم که به جای کار در فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ، اگر آرایش می خواندم یا بانکداری و یا گاوداری و حتا جامعه شناسی به درد بخور، آنچنانکه جامعه شناسان نوظهور ما برانند که فلان ده یا موسسه یا پروژه را اتود می کنند و تصادفا به همان نتایج علمی می رسند که صاحبکار سفارش داده، امروز وصیتنامه ام، به جای یک انشاء ادبی، شده بود صورتی مبسوط از سهام و املاک و منازل و مغازه ها و شرکت ها و دم و دستگاه ها که تکلیفش را باید معلوم می کردم و مثل حال، به جای اقلام، الفاظ ردیف نمی کردم.اما بیرون از همه حرف های دیگر اگر ملاک را لذت جستن تعیین کنیم، مگر لذت اندیشیدن، لذت یک سخن خلاقه، یک شعر هیجان آور، لذت زیبایی های احساس و فهم و مگر ارزش برخی کلمه ها از لذت موجودی حساب جاری یا لذت فلان قباله محضری کمتر است؟
چه موش آدمیانی که فقط از بازی با سکه در عمر لذت می برند! و چه گاوانسان هایی که فقط از آخورآباد و زیر سایه درخت چاق می شوند. من اگر خودم بودم و خودم، فلسفه می خواندم و هنر. تنها این دو است که دنیا برای من دارد. خوراکم فلسفه، و شرابم هنر، و دیگر بس. اما من از آغاز متأهل بودم، [ مقصود از تأهل، تعهد به مردم ] ناچار باید برای خانواده ام کار می کردم و برای زندگی آنها زندگی می کردم. ناچار جامعه شناسی مذهبی و جامعه شناسی جامعه مسلمانان که به استطاعت اندکم شاید برای مردمم کاری کرده باشم، برای خانواده [ مقصود او در اینجا از خانواده اجتماع است.] گرسنه و تشنه و محتاج و بی کسم، کوزه آبی آورده باشم.او آزاد است که خود را انتخاب کند و یا مردم را، اما هرگز نه چیز دیگری را، که جز این دو هیچ چیز در این جهان به انتخاب کردن نمی ارزد، پلید است، پلید.فرزندم! تو می توانی هر گونه "بودن" را که بخواهی باشی، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی معنی است، که این کلمات ویژه خداست و انسان و دیگر هیچکس، هیچ چیز.
انسان یعنی چه؟ انسان موجودی است که آگاهی دارد ( به خود و جهان) و می آفریند (خود را و جهان را) و تعصب می ورزد و می پرستد و انتظار می کشد و همیشه جویای مطلق است؛ جویای مطلق. این خیلی معنی دارد. رفاه، خوشبختی، موفقیت های روزمره زندگی و خیلی چیز های دیگر به آن صدمه می زند. اگر این صفات را جزء ذات آدمی بدانیم، چه وحشتناک است که می بینیم در این زندگی مصرفی و این تمدن رقابت و حرص و برخورداری، همه دارد پایمال می شود. انسان در زیر بار سنگین موفقیت هایش دارد مسخ می شود، علم امروز انسان را دارد به یک حیوان قدرتمند بدل می کند. تو هر چه می خواهی باشی باش اما ... آدم باش.اگر پیاده هم شده است سفر کن. در ماندن، می پوسی. هجرت کلمه بزرگی در تاریخ "شدن" انسان ها و تمدن ها است. اروپا را ببین. اما وقتی ایران را دیده باشی، وگرنه کور رفته ای، کر باز گشته ای. افریقا مصراع دوم بیتی است که مصراع اولش اروپا است. در اروپا مثل غالب شرقی ها بین رستوران و خانه و کتابخانه محبوس ممان. این مثلث بدی است. این زندان سه گوش همه فرنگ رفته های ماست. از آن اکثریتی که وقتی از این زندان روزنه ای به بیرون می گشایند و پا به درون اروپا می گذارند، سر از فاضلاب شهر بیرون می آورند حرفی نمی زنم که حیف از حرف زدن است. این ها غالبا پیرزنان و پیر مردان خارجی دوش و دختران خارجی گز فرنگی را با متن راستین اروپا عوضی گرفته اند. چقدر آدم هایی را دیده ام که بیست سال در فرانسه زندگی کرده اند و با یک فرانسوی آشنا نشده اند. فلان آمریکایی که به تهران می آید و از طرف مموش های شمال شهر و خانواده های قرتی ِ لوس ِاشرافی ِکثیفِ عنتر ِفرنگی احاطه می شود، تا چه حد جو خانواده ایرانی و روح جاده [ساده؟] شرقی و هزاران پیوند نامرئی و ظریف انسانی خاص قوم را لمس کرده است؟اگر به اروپا رفتی اولین کارت این باشد که در خانواده ای اتاق بگیری که به خارجی ها اتاق اجاره نمی دهند. در محله ای که خارجی ها سکونت ندارند. از این حاشیه مصنوعی ِبیمغز ِآلوده دور باش. با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو. در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش. "کن مع الناس و لا تکن مع الناس" [ با مردم باش و با مردم مباش ] واقعا سخن پیغمبرانه است.واقعیت، خوبی، و زیبایی؛ در این دنیا جز این سه، هیچ چیز دیگر به جستجو نمی ارزد.. نخستین، با اندیشیدن، علم. دومین، با اخلاق، مذهب. و سومین، با هنر، عشق.[عشق] می تواند تو را از این هر سه محروم کند. یک احساساتی لوس سطحی هذیان گوی خنگ. چیزی شبیه "جواد فاضل"، یا متین ترَش؛ "نظام وفا"، یا لطیف تـَرَش؛ "لامارتین"، یا احمق تـَرَش؛ "دشتی"، یا کثیف تـَرَش؛"بلیتیس"! و نیز می تواند تو را از زندان تنگ زیستن، به این هر سه دنیای بزرگ پنجره ای بگشاید و شاید هم دری ... و من نخستینش را تجربه کرده ام و این است که آن را "دوست داشتن" نام کرده ام. که هم، همچون علم و بهتر از علم آگاهی می بخشد و هم همچون اخلاق، روح را به خوب بودن می کشاند و خوب شدن. و هم زیبایی و زیبایی ها (که کشف می کند،که می آفریند) چقدر در این دنیا بهشت ها و بهشتی ها نهفته است. اما نگاه ها و دل ها همه دوزخی است. همه برزخی است که نمی بیند و نمی شناسد. کورند و کرند. چه آوازهای ملکوتی که در سکوت عظیم این زمین هست و نمی شنوند. همه جیغ و داد و غرغرو نق نق و قیل و قال و وراجی و چرت و پرت و بافندگی و محاوره.وای، که چقدر این دنیای خالی و نفرت بار برای فهمیدن و حس کردن سرمایه دار است! لبریز است! چقدر مایه های خدایی که در این سرزمین ابلیس نهفته است! زندگی کردن وقتی معنی می یابد که فن استخراج این معادن
ناپیدا را بیاموزی و تو می دانی که چقدر این حرف با حرف های "ژید" به "ناتانائل"ش شبیه است، با آن متناقض است! تنها نعمتی که برای تو در مسیر این راهی که عمر نام دارد آرزو می کنم، تصادف با یکی دو روح فوق العاده است، با یکی دو دل بزرگ، با یکی دو فهم عظیم و خوب و زیبا است. چرا نمی گویم بیشتر؟ بیشتر نیست " .یکی" بیشترین عدد ممکن است. "دو" را برای وزن کلام آوردم و، نیست. گرچه من به اعجاز حادثه ای، این کلام موزون را در واقعیت ِ ناموزون زندگیم، به حقیقت، داشتم."برخوردم" (به هر دو معنی کلمه.
"کویر" را برای لمس کردن روحی که به میراث گرفته ام و به میراثت می دهم بخوان و آن دستخط پشت عکسم را که در پاسخ خبر تولدت فرستادم برای تنها و تنها "نصیحت" که در زندگی مرتکب شده ام حفظ کن [ مقصود دکتر احتمالا این کلمات باشد: "پوران عزیزم این عکس را که چند لحظه پس از شنیدن خبر تولد احسان در یک کافه برداشته ام به رسم یادگار به تو تقدیم می کنم آثار پیری و "بابا" شدن به همین زودی در چهره ام نمایان است آن را به یادگار نگه دار تا بیست سال دیگر این خط شعر را که از زبان فردوسی به تو می نویسم بخواند و بداند که میراث اجدادی خویش را که جز کتاب و فقر و آزادگی نیست چگونه باید حفظ کند و او نیز جز رنج و علم و شرف در حیات خویش چیزی نیندوزد
چنین گفت مر جفت را نره شیر
که فرزند ما گر نباشد دلیر
ببریم از او مهر و پیوند پاک
پدرش آب دریا و مادرش خاک

1338 پاریس علی شریعتی ]
اما تو "سوسن" ساده مهربان ِاحساساتی ِزیباشناس ِ منظم ِدقیق و تو "سارا"ی رندِ عمیق ِ عصیانگرِ مستقل. برای شما هیچ توصیه ای ندارم. در برابر این تند بادی که بر آینده پیش ساخته شما می وزد، کلمات که تنها امکاناتی است که اکنون در اختیار دارم چه کاری می توانند کرد؟ اگر بتوانید در این طوفان کاری کنید، تنها به نیروی اعجاز گری است که از اعماق روح شما سر زند، جوش کند و اراده ای شود مسلح به آگاهی ای مسلط بر همه چیز و نقاد هر چه پیش می آورند و دور افکننده هر لقمه ای که می سازند. چه سخت و چه شکوهمند است که آدمی طباخ غذاهای خویش باشد. مردم همه نشخوار کنندگانند و همه خورندگان آنچه برایشان پخته اند. دعوای امروز بر سر این است که لقمه کدام طباخی را بخورند . هیچکس به فکر لقمه ساختن نیست. آنچه می خورند غذاهایی است که دیگران هضم کرده اند. و چه مهوع!
آن هم کی ها می سازند؟! رهبران روشنفکر ِزنان ِامروز ِاجتماع ما! آن ها که مدل نوین زن بودن شده اند! "هفده دی ای ها"! آزادزنان! این تنها صفتی است که آن ها موصوفات راستین آنند؛ آزاد از ... عفت کلام اجازه نمی دهد. این چادر های سیاه را، نه فرهنگ و تمدن جدید، و نه رشد فکری، و نه شخصیت یافتن واقعی، و نه آشنایی با روح و بینش و مدنیت اروپا، بلکه آجان و قیچی از سر اینان برداشت، بر اندام اینان درید، و آنگاه نتیجه این شد که همان "شاباجی خانم" شد که بود، منتها به جای حنا بستن، گلمو می زند و به جای خانه نشستن و غیبت کردن، شب نشینی می کند و پاسور می زند. یک "ملا باجی" اگر ناگهان تنبانش را در آورد و یا به زور درآوردند چه تغییراتی در نگاه و احساس و تفکر و شخصیتش رخ خواهد داد؟اما مسأله به همین سادگی ها نیست. "زن روز" آمار داده است که از 1956 تا 66 (ده سال) موسسات آرایش و مصرف لوازم آرایش در تهران پانصد برابر شده است. و این تنها منحنی تصاعدی مصرف در دنیا و در تاریخ اقتصاد است و نیز تنها علت غایی همه این تجدد بازی ها و مبارزه با خرافات و آزاد شدن نیمی از اندام اجتماع که تا کنون فلج بود و زندانی بود و از این حرف ها ... اما این ها باز یک فضیلت را دارایند. یعنی یک امتیاز بر رقبای املشان. .... چه گرفتاری عجیبی در قضاوت میان این دو صفِ متجانس ِمتخاصم پیدا کرده ام. هر وقت آن "ملاباجی گشنیز خانم ها" را می بینم می گویم؛ باز هم آن ها. و هر وقت آن "جیگی جیگی ننه خانم ها" را می بینم، می گویم باز هم همین ها.و اما تو همسرم. چه سفارشی می توانم به تو داشت؟ تو که با از دست دادن من هیچکسی را در زندگی کردن از دست نداده ای. نه در زندگی، در زندگی کردن. به خصوص بدان گونه که مرا می شناسی و بدان صفات که مرا می خوانی. نبودن من خلائی در میان داشتن های تو پدید نمی آورد. و با این حال که چنان تصویری از روح من در ذهن خود رسم کرده ای وفای محکم و دوستی استوار و خدشه ناپذیرت به این چنین منی، نشانه روح پر از صداقت و پاکی و انسانیت توست.به هر حال اگر در شناختن صفات اخلاقی و خصایل شخصیت انسانی من اشتباه کرده باشی در این اصل هر دو هم عقیده ایم که: اگر من هم انسان خوبی بوده ام همسر خوبی نبوده ام. و من به هر حال آن قدر خوب هستم که بدی های خویش را اعتراف کنم و آنقدر قدرت دارم که ضعف هایم را کتمان نکنم و در شایستگیم همین بس که خداوند با دادن تو آنچه را به من نداده است جبران کرده است و این است که اکنون در حالی که همچون یک محتضر وصیت می کنم ، احساس محتضر ندارم. که با بودن تو، می دانم که نبودن ِمن، هیچ کمبودی را در زندگی کودکانم پدید نمی آورد و تنها احساسی که دارم همان است که در این شعر توللی آمده است که:
برو ای مرد، برو چون سگ آواره بمیر       که وجود تو به جز لعن خداوند نبود
سایه شوم تو جز سایه ناکامی و یأس     بر سر همسر و گهواره فرزند نبود
از طرف مالی، تنها یادآوری این است که به حساب خودم آنچه را از پول خود در هنگام زلزله خرج کردم از حساب 2 بانک تعاونی و توزیع برداشت کرده ام، و البته دلم از این کار چرکین بود و قصد داشتم در عید امسال که قرضی می کنم یا چیزی می فروشم، برای پول منزل آن را مجددا باز گردانم و امیدوارم تو این کار را بکنی.آرزوی دیگرم این بود که یک سهم آب و زمین از "کاهه" بخرم به نام مادرم وقف کنم و درآمدش صرف هزینه تحصیل شاگردان ممتاز مدرسه این ده شود که در سبزوار تحصیلاتشان را تا سیکل یا دیپلم ادامه دهند (ماهی جهارصد و پنجاه تومان برای هر فرد و بنا بر این سالی سه محصل می توانند از این بابت درس بخوانند البته با کمک های اضافی من و خانواده خودش
کار سوم این که جمعی از شاگردان آشنایم همه حرف ها و درس های چهار سال دانشکده را جمع و تدوین کنند و منتشر سازند که بهترین حرف های من در لابلای همین درس های شفاهی و گفت و شنود های متفرقه نهفته است. ... و نیز کنفرانس های دانشکاهیم جداگانه، و نوشته های ادبیم در سبک کویر، جدا؛ و نوشته های پراکنده فکری و تحقیقیم جدا، و آنچه در اروپا نوشته ام جمع آوری شود و نگهداری، تا بعد ها که انشاءالله چاپ شود. . شعرهایم همه به دقت جمع آوری شود و سوزانده شود که نماند، مگر "قوی سپید" و "غریب راه" و "در کشور" و "شمع زندان" و درس های اسلام شناسی، از "سقیفه به بعد"، با "امت و امامت" در ارشاد و کنفرانس های مربوط به حضرت علی و علت تشیع ایرانیان و دیالکتیک پیدایش فرق در اسلام و هر چه به این زمینه ها می آید از جمله "بیعت" در کانون مهندسین و "علی حقیقتی بر گونه اساطیر" و ... همه در یک جلد به نام جلد دوم اسلام شناسی تحت عنوان "امت و امامت" تدوین شود.اگر مترجمی شایسته پیدا شد متن مصاحبه مرا با "گیوز" به فارسی ترجمه کند. در باره این آثار بخصوص کتاب desalienation des societes musulmans مرا و همچنین مقاله sociologie d’initiation مرا که با چهار جامعه شناس خارجی تحقیق کرده ایم و "اوت زتود" چاپ کرده است. کتاب l’ange solitaire مرا دلم نمی خواهد ترجمه کنند. کار گذشته ای و رفته ای است.همه التماس هایت را از قول من نثار ... عزیزم کن که آنچه را از من جمع کرده و در باره ام نوشته از چاپش منصرف شود که خیلی رنج می برم.
از دوستانم که در سال های اخیر به علت انزوایی که داشتم و خود معلول حالت روحی و فشار طاقت شکن فکری و عصبی بود، از من آزرده شده اند، پوزش می طلبم.و امیدوارم بدانند که دوری از آن ها نبود، گریز به خودم بود و این دو، یکی نیست.کتاب "کویر" را با اتمام آخرین مقاله و افزودن "داستان خلقت" یا "دردبودن" پس از پاکنویس تمام کنید و منتشر سازید. مقدمه اش تنها نوشته عین القضاة است. و در اولین صفحه اش این جمله "توماس ولف": "نوشتن برای فراموش کردن است نه برای به یاد آوردن"
در پایان این حرف ها بر خلاف همیشه احساس لذت و رضایت می کنم که عمرم به خوبی گذشت. هیچوقت ستم نکردم. هیچوقت خیانت نکردم و اگر هم به خاطر این بود که امکانش نبود، باز خود سعادتی است. تنها گناهی که مرتکب شده ام، یک بار در زندگیم بود که به اغوای نصیحتگران ِبزرگتر، و به فن کلاهگذاری سر خدا ... ، در هیجده سالگی، اولین پولی که پس از هفت هشت ماه کار، یکجا حقوقم را دادند و پولی که از مقاله نویسی جمع کرده بودم، پنج هزار تومان شد. و چون خرجی نداشتم، گفتند به بیع وشرط بده. من هم از معنی این کثافتکاری بیخبر، خانه کسی را گرو کردم به پنج هزار تومان، و به خودش اجاره دادم ماهی صد تومان. و تا پنج شش ماه، ماهی صد تومان ربح پولم را به این عنوان می گرفتم . و بعد فهمیدم که بر خلاف عقیده علما و مصلحین دنیا، این یک کار پلیدی است و قطعش کردم و اصل پولم را هم به هم زدم. اما لکه چرکش هنوز بر زلال قلبم هست و خاطره اش بوی عفونت را از عمق جانم بلند می کند و کاش قیامت باشد و آتش و آن شعله ها که بسوزاندش و پاکش کند. و گناه دیگرم که به خاطر ثوابی مرتکب شدم و آن مرگ دوستی بود که شاید می توانستم مانعش شوم، کاری کنم که رخ ندهد، نکردم. گر چه نمی دانستم که به چنین سرنوشتی می کشد و نمی دانم چه باید می کردم. در این کار احساس پلیدی نمی کنم. اما ده سال تمام گداخته ام و هر روز هم بدتر می شود و سخت تر. و اگر جرمی بوده است آتش مکافاتش را دیده ام و شاید بیش از جرم. و جز این، اگر انجام ندادن خدمتی یا دست نزدن به فداکاری گناه نباشد، دیگر گناهی سراغ ندارم.و خدا را سپاس می گزارم که عمر را به خواندن و نوشتن و گفتن گذراندم که بهترین"شغل" را در زندگی مبارزه برای آزادی مردم و نجات ملتم می دانستم و اگر این دست نداد بهترین شغل یک آدم خوب، معلمی است و نویسندگی و من از هیجده سالگی کارم، این هر دو. و عزیزترین و گران ترین ثروتی که می توان به دست آورد، محبوب بودن و محبتی زاده ایمان، و من تنها اندوخته ام این، و نسبت به کارم و شایستگیم، ثروتمند، و جز این، هیچ ندارم. و امیدوارم این میراث را فرزندانم نگاه دارند و این پول را به ربح دهند و ربای آن را بخورند که حلال ترین لقمه است.و حماسه ام این که کارم گفتن و نوشتن بود و یک کلمه را در پای خوکان نریختم. یک جمله را برای مصلحتی حرام نکردم و قلمم همیشه میان من و مردم در کار بود و جز دلم یا دماغم کسی را و چیزی را نمی شناخت و فخرم این که در برابر هر مقتدر تر از خودم متکبرترین بودم و در برابر هر ضعیف تر از خودم متواضعترین.و آخرین وصیتم، به نسل جوانی که وابسته آنم. و از آن میان به خصوص روشنفکران، و از این میان بالاخص شاگردانم که هیچوقت جوانان روشنفکر همچون امروز نمی توانسته اند به سادگی مقامات حساس و موفقیت های سنگین به دست آورند اما آنچه را در این معامله از دست می دهند بسیار گرانبها تر از آن چیزی است که به دست می آورند.
و دیگر این سخن یک لا ادری فرنگی که در ماندن من سخت سهیم بوده است که "شرافت مرد همچون بکارت یک زن است. اگر یک بار لکه دار شد دیگر هیچ چیز جبرانش را نمی تواند".
و دیگر این که نخستین رسالت ما کشف بزرگ ترین مجهول غامضی است که از آن کمترین خبری نداریم و آن "متن مردم" است و پیش از آن که به هر مکتبی بگرویم باید زبانی برای حرف زدن با مردم بیاموزیم و اکنون گنگیم. ما از آغاز پیدایشمان زبان آنها را از یاد برده ایم و این بیگانگی، قبرستان همه آرزوهای ما و عبث کننده همه تلاش های ماست.
و آخرین سخنم به آن ها که به نام روشنفکری، گرایش مذهبی مرا ناشناخته و قالبی می کوبیدند، این که:
دین چو منی گزاف و آسان نبود     روشن تر از ایمان من ایمان نبود
در دهر چو من یکی و آن هم کافر   پس در همه دهر یک مسلمان نبود
ایمان در دل من، عبارت از آن سیر صعودی ای است که پس از رسیدن به بام عدالت اقتصادی _ به معنای علمی کلمه _ و آزادی انسانی _ به معنای غیر بورژوازی اصطلاح _ در زندگی آدمی آغاز می شود.

__________________

 

 

 

 

 

 

، آلفرد نوبل و چگونگي اعطا جايزه نوبل
در آوريل 1888يك روزنامه فرانسوي به اشتباه مرگ لودويك نوبل ، برادر الفرد نوبل را به وي نسبت داد و به طعنه اين واقعه را مرگ «بازرگان مرگ» ياد كرد ، بازرگاني كه با يافتن راههاي تازه براي كشتار جمعي ثروت كلاني را صاحب شده .اين قضيه درست هشت سال قبل از مرگ آلفرد نوبل ، موجب پرشاني مخترع ديناميت شد و نامبرده بر آن شد تا اين نگرش منفي نسبت به خود را به نوعي برطرف كند و تلاش كرد كه ثروتش را در راه خدمت به بشريت صرف كند به همين خاطر در وصيت نامه اش تجديد نظر كرد و بخش اعظم ثروت خود را در مراكز اقتصادي قابل اطمينان سرمايه گذاري كرد .نامبرده در ساعت دو بعد از نيمه شب دهم دسامبر 1896در سن 63 سالگي و در ايتاليا در گذشت .
متن وصيت نامه آلفرد نوبل:« من امضا کننده زیر آلفرد برنهارد نوبل پس از مطالعات و ملاحضات دقیق اعلام می دارم که آخرین وصایای من نسبت به میراثی که ممکن است پس از مرگ بر جای بماند به شرح زیر است . به اجرا کنندگان وصایا خود توصیه می کنم در مورد میراث من که قابل تبدیل شدن به وجه نقد است به ترتیب زیر اقدام نمایند:آنچه که از من به ارث می ماند به پول نقد تبدیل کنند و در موسسات معتبر به شکل سرمایه بسپارند. پولی که به این صورت نگهداری می شود سرمایه ثابتی به وجود خواهد آورد . منافع حاصل از این سرمایه را همه ساله به عنوان جایزه به کسانی که طی سال قبل به بهترین نحو به سود بشر خدمت کرده اند اعطا نمایند. این پول را به پنج قسمت مساوی تبدیل کنید، یک سهم را به کسی بدهید که مهمترین اکتشاف یا اختراع را در دانش فیزیولوژی یا پزشکی نموده باشد ، سهم دیگر را به کسی بدهید که مهمترین اختراع یا اکتشاف را در رشته فیزیک به عمل آورده باشد . یک سهم را به کسی بدهید که از لحاظ معنوی برجسته ترین اثر ادبی را به وجود آورده باشد و بالخره یک سهم را به کسی اعطا کنید که حد اکثر مساعی را در استحکام و تشدید روابط برادرانه بین ملل و یا تشکیل و ازدیاد مجامع صلح مبذول داشته است.جایزه فیریک و شیمی توسط آکادمی علوم در استکهلم جایزه فیزیولوژی و پزشکی از طرف موسسه پزشکی و جراحی کارولین در استکهلم و جایزه ادبیات تو سط آکادمی سوئد و جایزه صلح از طرف کمیته ای مرکب از پنج نفر به انتخاب پارلمان نروژ تعیین و توزیع خواهد شد. علاقه خاص من این است که در تقسیم این جوایز به هیچ وجه ملیت نامزدها ملحوظ نشود یعنی شایسته ترین افراد مشمول اخذ جایزه قرار گیرند اعم از اینکه اسکاندیناوی باشند یا نباشند این وصیت نامه تنها وصیت معتبر من است و مفاد آن هر گونه وصیتی را که ممکن است پس از مرگ من ارائه شود باطل می سازد.پاریس 27 نوامبر 1895 الفرد برنهارد نوبل»
نحوه اعطاي جايزه نوبل:
كانديد مورد نظر براي جايزه نوبل بايد يا از طريق يكي از برندگان اين جايزه و يا توسط يكي از اعضاء هيات كميته اهدا كننده و دست آخر اينكه اساتيد برجسته دانشگاهها ، شخص مورد نظر را مستحق دريافت جايزه دانسته و معرفي كنند و هر شخص تنهايي نمي تواند خود را نامزد دريافت اين جايزه نمايد . معرفي يا تقاضا ها معمولا در فوريه هر سال به هيات هاي مربوطه اعلام مي شود و بعد از بررسي هيات ها در پشت درهاي بسته ، در اوايل اكتبر گزارش نهايي همراه با ذلايل معتبر به كميته نهايي داده شده و در همان ماه اكتبر اسامي برندكان اعلام مي شود .مراسم اهدا جايزه هر ساله در دهم دسامبر برابر با سالگرد در گذشت نوبل با حضور پادشاه سوئد و در استكهلم اعطا مي شود كه شامل مدال ، ديپلم و مبلغي معين مي گردد و اگر كسي تا اكتبر سال بعد موفق به دريافت جايزه نشود ، مبلغ جايزه را نمي تواند دريافت كند ولي مدال و ديپلم را مي تواند در يافت نمايد.خانم شيرين عبادي به عنوان تنها ايراني و تنها زن مسلمان مي باشد كه تاكنون موفق به دريافت جايزه نوبل( صلح) در سال 2003 شده است .

 

 

 

 

 

 

 


ماجرای نامه انیشتین به آیت الله العظمی بروجردی ....
آلبرت اینشتین در رساله­ی پایانی عمر خود با عنوان : دی ارکلرونگ"، یعنی : بیانیه" ، که در سال 1954 ( =1333ش ) آن را در آمریکا و به آلمانی نوشته است اسلام را بر تمامی ادیان جهان ترجیح می­دهد و آن را کامل­ترین و معقول­ترین دین می­داند. این رساله در حقیقت همان نامه نگاری محرمانه­ی اینشتین با آیت­الله العظمی بروجردی (فوت 1340 ش = 1961 م) است که توسط مترجمین برگزیده­ی شاه ایران و به صورت محرمانه صورت پذیرفته است. اینشتین در این رساله "نظریه نسبیت" خو درا با آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از نهج­البلاغه و بیش از همه بحارالانوار علامه­ی مجلسی (که از عربی به انگلیسی و ... توسط حمیدرضا پهلوی (فوت 1371 ش) و ... ترجمه و تحت نظر آیت الله بروجردی شرح می­شده تطبیق داده و نوشته که هیچ جا در هیچ مذهبی چنین احادیث پر مغزی یافت نمی­شود و تنها این مذهب شیعه است که احادیث پیشوایان آن نظریه پیچیده "نسبیت" را ارائه داده ولی اکثر دانشمندان نفهمیده­اند. از آن جمله حدیثی است که علامه مجلسی در مورد معراج جسمانی رسول اکرم (ص) نقل می­کند که : هنگام برخاستن از زمین دامن یا پای مبارک پیامبر به ظرف آبی می­خورد و آن ظرف واژگون می­شود. اما بعد از این که پیامبر اکرم (ص) از معراج جسمانی باز می­گردند مشاهده می­کنند که پس از گذشت این همه زمان هنوز آب آن ظرف در حال ریختن روی زمین است ... اینشتین این حدیث را از گرانبهاترین بیانات علمی پیشوایان شیعه در زمینه­ی "انبساط و نسبیت زمان" دانسته و شرح فیزیکی مفصلی بر آن می­نویسد....
همچنین اینشتین در این رساله "معاد جمسانی" را از راه فیزیکی اثبات می­کند (علاوه بر قانون سوم نیوتون = عمل و عکس العمل .) او فرمول ریاضی "معاد جسمانی " را عکس فرمول معروف "نسبیت ماده و انرژی" می­داند: E=M.C2>>M=E:C2 یعنی اگر حتی بدن ما تبدیل به انرژی شده باشد دوباره عینا" به ماده تبدیل شده و زنده خواهد شد. اینیشتین در این کتاب همواره از آیت­الله بروجردی با احترام و بارها به لفظ "بروجردی بزرگ" یاد کرده و از شادروان پروفسور حسابی نیز بارها با لفظ "حسابی عزیز"...
بهای خرید این رساله توسط پروفسور ابراهیم مهدوی (مقیم لندن) با کمک برخی از اعضاء شرکت­های اتومبیل بنز و فورد و .. از یک عتیقه­دار یهودی بوده و دستخط اینشتین در تمامی صفحات این کتابچه توسط خط شناسی رایانه­ای چک شده و تأیید گشته که او این رساله را به دست خود نوشته است. هم اکنون این کتاب ارزشمند در حال ترجمه از آلمانی به پارسی – توسط دکتر عیسی مهدوی (برادر دکتر ابراهیم مهدوی) و توأم با تحقیق و ارائه منابع مذکور در متن (توسط اینجانب) می­باشد و بسیاری از متن آن ترجمه و تحقیق فنی شده است . اصل نسخه این رساله اکنون جهت مسائل امنیتی به صندوق امانات سری لندن – بخش امانات پروفسور ابراهیم مهدوی – سپرده شده و نگهداری می­شود

 

 

 

 

گزده­ای از آخرین رساله اینشتین: (DIE ERKLA"RUNG دی ارکلرونگ = بیانیه) ترجمه: دکتر عیسی مهدوی، تحقیق و پیشگفتار و پاورقی: اسکندر جهانگیری
پیشگفتار
در اوائل سال 1382 شمسی (=2003م) پروفسور ابراهیم مهدوی ( تولد 1310 ش ) – مقیم لندن پس از سفری به آمریکا و آلمان و فرانسه و دیدار با برخی سرمایه­داران شرکت اتومبیل سازی "فورد" در آمریکا و "بنز" در آلمان و "کنکورد" در فرانسه و جلب رضایت برخی از اعضاء آنها جهت کمک مالی برای خریداری این رساله گران­قیمت بالاخره موفق شدند قرار داد خرید آن را از یک عتیقه­دار یهودی را به امضاء برسانند. بهای این رساله که تماماً به خط خود انیشتین می­باشد سه میلیون دلار تمام شد که به این ترتیب سرشکن شده پرداخت گردید:
1/000/000 $ BENZ به افتخار این که اینشتین آلمانی بود.
1/000/000 $ FORD به افتخار این که در آمریکا میزیست و نیز به افتخار جان . اف. کندی . رئیس جمهور آمریکا ( مقتول 1963 م ) که در این رساله بارها اینشتین از وی نام برده و او را رئیس جمهور آینده آمریکا دانسته است حال آن که در 1954 م ( سال نگارش این اثر ) هنوز 7 سال به زمان انتخاب وی مانده بود! و این از پیشگویی­های اینشتین به شمار می­رود. نیز شاید سرنخ­هایی از معمای حیرت­انگیز ترور زنجیره­ای خاندان کندی در این رساله موجود باشد که بتوانیم دریابیم چرا کندی کشته شد؟ راز این معما کجاست؟ چرا خانواده او نیز قربانی شدند؟ و چرا ... ؟
500/000 $ : CONCORDE به افتخار جناب لاوازیه – مقتول 1794 م در انقلاب / یا شورش / فرانسه – و نیز قانون بقای ماده او که در این رساله بارها یاد شده است.
500/000 $: TITANICبه یاد بود کشته شدگان حادثه اندوهبار کشتی "تایتانیک" انگلیسی و نیز الکساندر فلمینگ انگلیسی (فوت 1955م) – کاشف پنیسیلین و از یاری کنندگان اینشتین در نگارش این رساله – بخش­هایی که مربوط به اسرار علم پزشکی و زیست شناسی و داروشناسی آن می­شود.
شخصیت­های اصلی این رساله : آلبرت اینشتین (فوت مشکوک 1955 م) / الکساندر فلمینگ (فوت 1955م) آیت­الله العظمی سید حسین بروجردی (فوت 1961میلادی) / نیلز بور (بوهر) شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی که او نیز با اینشتین در نگارش این اثر همکاری می­کرد (فوت 1962م) / جان . اف . کندی ( مقتول 1963م) / علیرضا پهلوی ( مترجم و رابط ) (کشته شده بر اثر سقوط هواپیما توسط عناصر سازمان «کا. گ. ب» شوروی در 1954م (= 1333 ش – سال نگارش این رساله) / حمیدرضا پهلوی (مترجم و رابط فوت 1371 ش = 1992م ) که نیلز بور او را به اینشتین معرفی کرده و در آن زمان 22 ساله بود.
سؤالی که اینجا مطرح می­شود این است که چرا سه تاریخ مرگ ( 1954 – 1955 و باز 1955م ) و نیز سه تاریخ مرگ (1961 – 1962 – 1963 م ) دقیقاً پشت سر هم واقع شده؟ و چرا نویسنده (اینشتین) با همکار اصلی او در این نگارش (الکساندر فلمینگ) هر دو در یک سال (1955 م ) مرده­اند ؟ و چرا یکی از مترجمین و رابط­ها ( ع ... پ ... ) در همان سال نگارش راسله بر اثر سقوط هواپیما جان داده است؟ و باز چرا همین چند سال قبل دو فرزند مترجم و رابط دیگر (ح ... پ ... ) به نام­های بهزاد و نازک در سن جوانی به طرز مشکوکی در خارج از ایران مسموم شده و مرده­اند؟ و بالاخره چرا باید این رساله از چنین شخصیتی (اینشتین) حدود نیم قرن (!!) مخفی بماند و چرا "صندوق امانات سری انگلیس" به بهانه پرهیز از ایجاد "یک رولوشن (= انقلاب خطرناک مذهبی" اجازه تکثیر این اثر علمی – مذهبی را تحت هیچ شرایطی به ما نمی­دهد؟
سرآغاز متن کتاب، اولین عبارت کتابچه اینشتین / خطاب به آیت ­الله بروجردی این عبارت آلمانی است : Herzliche Gru``&e von Einstein هرتسلیش گروشس فن آینشتاین = با صمیمانه­ترین سلام­ها از اینشتین محضر شریف پیشوای جهان اسلام جناب سید حسین بروجردی. پس از 40 مکاتبه که با جنابعالی بعمل آوردم اکنون دین مبین اسلام و آئین تشیع 12 امامی (*1) را پذیرفته ام / که اگر همه دنیا بخواهند من را از این اعتقاد پاکیزه پشیمان سازند هرگز نخواهند توانست حتی من را اندکی دچار تردید سازند! اکنون که مرض پیری مرا از کار انداخته و سست کرده است ماه مرتس ( مارس) (*2) از سال 1954 ( *3*) است که من مقیم آمریکا و دور از وطن هستم. به یاد دارید که آشنایی من با شما از ماه آگوست (اوت) (*4*) سال 1946 یعنی حدود 8 سال قبل بود ( *5) . خوب به یاد دارم که وقتی در 6 آوگوست 1945 آن مرد ناپاک پلید (*6*) اکتشاف فیزیکی من را – که کشف نیروی نهفته در اتم بود – همچون صاعقه­ای آتشبار و خانمانسوز بر سر مردم بی دفاع هیروشیما فرو ریخت من از شدت غم و اندوه مشرف به مرگ شدم و در صدد برآمدم که موافقتنامه­ای بین المللی به امضاء و تصویب جهانی برسانم.
گر چه در این راه برای من توفیقی حاصل نشد ولی ثمره آن آشنایی با شما مرد بزرگ بود که هم تا حدی من را از آن اندوه عظیم خلاص نمود و هم بالاخره سبب مسلمان شدن پنهانی من شد. و چون این آخرین یادداشت من در جمع­بندی این چهل نامه است / برای خوانندگان گرامی ( بعدی ) نیز می­نویسم همانگونه که آقای بروجردی – مقیم شهر قم / در ایران – می­دانند : من در آوگوست 1939 (*7) طی نامه­ای به روزولت – رئیس جمهور وقت آمریکا – او را از پیشرفت آلمان نازی – که در ابتدای جنگ جهانی دوم بود – در مسئله شکافتن اتم و آزاد کردن و مهار انرژی عظیم آن جهت کشتار و نابود کردن آنی برخی شهرها مطلع ساختم و اکیداً به او (روزولت ) گفتم که برای بازداشتن آلمان نازی از این نقشه جنایت امیز ... باید ابرقدرتی چون آمریکا – که به نظر من عاقل­ترین و ... خونسردترین ابرقدرت­های دنیای فعلی است – سریعاً گروهی را مأمور بررسی و تحقیق علمی – در شکافتن هسته اتم – بنماید و به سرعت باید بمب اتم را بسازد چون دیر یا زود این سگ از زنجیر در رفته – یعنی آدولف هیتلر نژآدپرست خوانخوار – آن (بمب اتم) را ساخته و چون ببیند از راه جنگ متعارف حریف تمامی دنیا نمی­شود – حتماً متوسل به آن شده و لااقل چندین شهر بزرگ را هدف بمب اتمی خود قرار می­دهد. اما وقتی آمریکا ... آن را از قبل ساخته و اعلان نموده باشد یدگر امثال هیتلر دیوانه نمی­توانند دنیا را به آتش بکشند! پس جناب پاپ پیوس دوازدهم نیز – که آغاز دوره پاپی وی برا مسیحیان کاتولیک جهان / از همان سال 1939 بود – فتوا به این امر صادر کرد و فقط اکیداً قید نمود که : هرگز نباید از این سلاح اتمی برای جنگ – حتی با خود نازی­های آلمان – استفاده شود سپس من نامه­ای به محضر شریف پیشوای اسلامی آن زمان سید ابوالحسن (ابوالحسن اصفهانی – که مقیم نجف بودند – نوشتم / ایشان نیز در جواب گفتند که : از باب ناچاری لازم است که بمب اتم ساخته شود تا آلمانی­ها بهراسند و دست به حمله اتمی به هیچ کشوری نزنند . ولی استعمال این سلاح مرگبار در قانون اسلام بطور کلی ممنوع است و هرگز نباید از آن – به نحو ابتدایی – استفاده شود حتی علیه خود آلمان نازی باز تأکید می­کنم . تا آنجا که امکان دارد نباید سلاح اتمی بکار گرفته شود و باید با اسلحه متعارف با آلمان نازی مقابله کرد" آری ! جهان در آن روزها وضعی اضطراری پیدا کرده بود . به حکم چنین بزرگ­مردانی (از ادیان و مذاهب مختلف) من (اینشتین) ناچار بودم که روولت را در جریان ساخت بمب اتم قرار دهم و این اقدام مانع عملکرد آلمان نازی شد و با این عمل من جان بسیاری از مردم دنیا نجات داده شد / اما افسوس که این فرمول به دست آن مرد دیوانه دیگر (*6 افتاد و توصیه­های من و روزولت را از یاد برده / دچار وسوسه شیطانی شد و در حال مستی دستور داد که خلبان احمق و جنایتکار او در 6 اوگوست 1945 که دنیا تازه داشت طعم تلخ جنگ دوم را از یاد برده و صلح جهانی در حال استقرار بود – این بمب خطرزا را در هیروشیما فرو افکند !! بمبی که بقدر یک توپ بیشتر اندازه نداشت و به زمین نرسیده در آسمان شهر منفجر و شهری را مبدل به خاکستر کرد !! احساس می­کنم که هر گاه به یاد این حادثه می­افتم چند ماه و یا چندین سال از عمرم کاسته می­شود و پیرتر می­شوم!! و من همان طور که در جنگ اول جهانی بین سال­های 1914 – 1918 در صدد ارائه طرح صلح جهانی بودم و موفق نشدم / در این 6 سال سیاه جنگ دوم 1939 – 1918 نیز دائماً در تکاپو بودم که بنحوی بتوانم طرح صلح جهانی را ارائه بدهم / باز هم نتیجه نگرفتم!! گویا شکافتن هسته اتم بسیار آسان­تر بود از شکافتن قلب سخت و سیاه انسان!! براستی که این موجود دوپا (!) سرسخت­ترین موجودات جهان است !! ... و در مقیاس­های کوچک­تر نیز همواره ناکام بوده­ام / هنگامی که ورزش­های رزمی از جمله کاراته / جودو/ و کنگ فو و مانند این چیزها {...} از شرق وحشی بی­تمدن و خرچنگ خوار – یعنی چین و ژاپن و کره – به وسیله اروپا و آمریکا آمد / من از جمله مخالفان این گونه ورزشها بودم و تأکید می­کردم که چنین آداب و رسول وحشیانه­ای خشونت را در جامعه رواج می­دهد ... ولی همه مانند دیوار گچی (!) به من نگاه کردند و هیچ نگفتند و چنان که خود حضرتعالی (= آقای بروجردی برای من در جواب نامه ((ایکس – 25)) مرقوم فرموده­اید // در اسلام ... حتی کندن یک مو یا ایجاد یک خراش سطحی و یا حتی اندک ناراحت ساختن یک انسان – غیر مجاز و ممنوع است !!// . آری ! سیاست فقط فکر لحظه­های هیجان­آور را در سر می­آورد / حال آن که این عملکردهای سیاسی همچون قوانین معادلات ریاضی نتایج و عواقبی جبران ناپذیر و غیر قابل دفع را در پی می­آورد!! و اکنون ای جناب ... بروجردی، ای پیشوای خردمند و ای پدر مهربان بسیار از شما سپاسگزارم که در 1952 در پی مرگ (وایتسمن) – رئیس جمهور وقت اسرائیل هنگامی که من از شما تقاضای مشاوره کردم که / آیا ریاست جمهوری اسرائیل را – که رسماً و علناً به من (اینشتین) پیشنهاد شد و همگان مرا یک یهودی دنیا دیده و مهاجر از وطن می­دانستند – بپذیرم؟ / خود در جواب نامه ((ایکس – 32)) فرمودید: انسان خداترس و خردمند چنین پیشنهادی را هرگز نمی­پذیرد. هر کس به دنبال سیاست رفته آلوده شده است . پس شما خود را آلوده سیاست نکنید" لذا من (اینیشتن) نیز به بهانه اشتغالات علمی / این پیشنهاد را رد کردم.

 

 

 

 

صفحه ای از وصیت نامه مولانا

شما را وصيت مي کنم به ترس از خدا در نهان و عيان
و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و
کناره گرفتن از جرم و جريت­ها و مواظبت بر روزه
و نماز برپا داشتن و فرونهادن هواهاي شيطاني
و خواهش­هاي نفساني و شکيبايي بردرشتي مردمان
و دوري گزيدن از همنشيني با احمقان و نابخردان و سنگدلان
و پرداختن به همنشيني با نيکان و بزرگواران همانا بهترين
مردم کسي است که براي مردم مفيد باشد و بهترين گفتار کوتاه
و گزيده است و ستايش از آن خداوند يگانه است.
و اینهم غزل از او...
من طربم طرب منم زهره زند نوای من
عشق میان عاشقان شیوه کند برای من
عشق چو مست و خوش شود بیخود و کش مکش شود
فاش کند چو بی دلان بر همگان هوای من
ناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد
چرخ فلک حسد برد ز آنچ کند به جای من
من سر خود گرفته ام من ز وجود رفته ام
ذره به ذره می زند دبدبه فنای من

آه که روز دیر شد آهوی لطف شیر شد
دلبر و یار سیر شد از سخن و دعای من
یار برفت و ماند دل شب همه شب در آب و گل
تلخ و خمار می طپم تا به صبوح وای من
تا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند
باز چو سرو تر شود پشت خم دوتای من
باز شود دکان گل ناز کنند جزو و کل
نای عراق با دهل شرح دهد ثنای من
ساقی جان خوبرو باده دهد سبو سبو
تا سر و پای گم کند زاهد مرتضای من
بهر خدای ساقیا آن قدح شگرف را
بر کف پیر من بنه از جهت رضای من
گفت که باده دادمش در دل و جهان نهادمش
بال و پری گشادمش از صفت صفای من

پیر کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد
نیست در آن صفت که او گوید نکته های من

 

ساقی آدمی کشم گر بکشد مرا خوشم
راح بود عطای او روح بود سخای من
باده تویی سبو منم آب تویی و جو منم
مست میان کو منم ساقی من سقای من

از کف خویش جسته ام در تک خم نشسته ام
تا همگی خدا بود حاکم و کدخدای من

 

شمس حقی که نور او از تبریز تیغ زد
غرقه نور او شد این شعشعه ضیای من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/08/23ساعت 22:44  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

1974دهمين دوره آلمان غربی
تيمهاي شركت كننده:16 تيم
تعداد بازيها:38
تعداد گل:97(ميانگين 2.6 گل در هر بازي)
تعداد كل تماشاگران:1768152(ميانگين46530در هر بازي)
بهترين گلزن:گرزگور لاتو از لهستان با 7گل
بهترين بازيكن:یوهان کرویف از هلند
تيمهاي برتر 1)آلمان غربی 2)هلند 3)لهستان 4)برزیل
نتایج بازیها
گروه اول(آلمان غربی1 شیلی0)(آلمان شرقی2 استرالیا0)(آلمان غربی3 استرالیا0)(شیلی1 آلمان شرقی1)(شیلی0 استرالیا0)(آلمان شرقی1 آلمان غربی0)
گروه دوم(برزیل0 یوگسلاوی0)(اسکاتلند2 زئیر0)(برزیل0 اسکاتلند0)(یوگسلاوی9 زئیر0)(یوگسلاوی1 اسکاتلند1)(برزیل3 زئیر0)
گروه سوم(هلند2 اروگوئه0)(بلغارستان0 سوئد0)(سوئد0 هلند0)(بلغارستان1 اروگوئه1)(هلند4 بلغارستان1)(سوئد3 اروگوئه0)
گروه چهارم(لهستان3 آرژانتین2)(ایتالیا3 هائیتی1)(ایتالیا1 آرژانتین1)(لهستان7 هائیتی0)(آرژانتین4 هائیتی1)(لهستان2 ایتالیا1)
مرحله یک چهارم گروه اول(هلند4 آرژانتین0)(برزیل1 آلمان شرقی0)(هلند2 آلمان شرقی0)(برزیل2 آرژانتین1)(آرژانتین1 آلمان شرقی1)(هلند2 برزیل0)
مرحله یک چهارم گروه دوم(آلمان غربی2 یوگسلاوی0)(لهستان1 سوئد0)(لهستان2 یوگسلاوی1)(آلمان غربی4 سوئد2)(آلمان غربی1 لهستان0)(سوئد2 یوگسلاوی1)
رده بندی(لهستان1 برزیل0)
فینال(آلمان غربی2 هلند1)
دیدار فینال در تاریخ 7 جولای در ورزشگاه المپیک مونیخ به قضاوت تیلور از انگلستان و در حضور 80000 نفر برگزار شد.برای آلمان غربی پل برایتنر25 و گردمولر43 گل زدند تنها گل هلند توسط یوهان نیسکنز1 به ثمر رسید.
در کنگره فیفا در سال 1964، علاوه بر مکزیک که به عنوان میزبان جام جهانی 1970 برگزیده شد، کشور آلمان غربی هم به منظور میزبانی جام جهانی 1974 انتخاب گردید. دو سال پیش از این دوره، بازیهای المپیک 1972 در مونیخ آلمان برگزار شده بود؛ بنابراین تمامی امکانات، مهیای برگزاری باشکوه جام جهانی بود. تیم ملی آلمان غربی در سال 1972 قهرمان جام ملتهای اروپا شده بود و باشگاه بایرن مونیخ هم که اسکلت تیم ملی را تشکیل می داد، قهرمان باشگاههای اروپا بود. بنابراین آلمان ها امید فراوانی به فتح جام در کشور خود داشتند. پس از آنکه برزیل با فتح جام جهانی 1970 به علت فتح سه دوره صاحب همیشگی جام زرین ژول ریمه شد، فیفا تصمیم گرفت تا جام قهرمانی جدیدی جایگزین آن نماید. اعلان عمومی فیفا باعث شد 53 طرح به مقر فیفا در زوریخ ارسال شود. سرانجام در 5 آوریل 1971، طرح یک مجسمه ساز ایتالیایی به نام سیلویوگازانیکا انتخاب شد. طرح این جام جدید که از طلای ناب ساخته شد و 15 اینچ ارتفاع داشت، عبارت بود از دو بازیکن فوتبال که کره زمین را بر بالای دستشان بلند کرده بودند. جام جدید با صرف هزینه یک میلیون فرانک سوئیس توسط کارگاه طلاسازی برتونی ایتالیا ساخته شد و نام جام جهانی فیفا برآن نهاده شد. برخلاف جام ژول ریمه که پس از سه بار قهرمانی برزیل برای همیشه به این کشور اهدا شد، جام جهانی فیفا پس از قهرمانی هر کشور به مدت چهار سال در اختیار کشور مزبور می ماند و سپس یک جام بدلی به رسم یادبود توسط فیفا به آن کشور اهدا می شد.رای حضور در رقابتهای مقدماتی، 98 کشور از 140 کشور عضو فیفا ثبت نام کردند تا سرنوشت 14 تیم نهایی را مشخص نمایند. برزیل قهرمان دور پیش و آلمان غربی میزبان مسابقات از شرکت در رقابتهای مقدماتی معاف بودند. در اروپا، تیمها در 9 گروه مقدماتی قرار گرفتند که انگلیس در گروه پنجم با شکست در برابر لهستان از حضور در دورنهایی بازماند. شوروی هم که بالاتر از فرانسه، تیم اول گروه نهم شده بود؛ برای صعود می بایست به دیدار تیم اول گروه سوم آمریکای جنوبی یعنی شیلی می رفت که در اعتراض به حکومت مستبد و شرایط سیاسی حاکم براین کشور، حاضر به دیدار با شیلی نشد و شیلی به جام جهانی راه یافت. علاوه بر صعود لهستان، تیمهای ایتالیا، هلند، بلغارستان، سوئد، آلمان شرقی، یوگسلاوی و اسکاتلند به جام جهانی صعود نمودند. مسابقات مقدماتی در آمریکای جنوبی در سه گروه برگزار شد که اروگوئه و آرژانتین، به عنوان تیمهای اول گروههای یک و دو به دورنهایی رسیدند. در منطقه کونکاکاف، تیم هائیتی با کسب نتایج لازم در مراحل اول و دوم به جام جهانی صعود نمود و مکزیک و ایالات متحده ناکام ماندند. در قاره آفریقا، مسابقات بصورت حذفی در سه مرحله برگزار شد و مرحله چهارم با حضور سه تیم زئیر، زامبیا و مراکش به صورت دوره ای انجام پذیرفت که زئیر با قهرمانی به جام جهانی راه یافت. در منطقه آسیا-اقیانوسیه، پانزده تیم در دو گروه چهار زیر گروه با هم به رقابت پرداختند که تیم ملی ایران هم برای نخستین بار در این مسابقات حضور یافت. استرالیا با شکست ایران، در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، تیم اول گروه دوم شد و فینال بازیهای مقدماتی را با کره جنوبی، تیم اول گروه یک برگزار نمود که در آن پیکار هم، به پیروزی رسید و مسافر جام جهانی شد.
16 تیم در چهار گروه چهار تیمی، رقابتهای نهایی دهمین دوره جام جهانی را از 13 ژوئن تا 7 جولای 1974 برگزار نمودند. برخلاف چند دوره گذشته، پس از صعود دو تیم از هر گروه در مرحله یک چهارم نهایی، هشت تیم صعود کرده در دو گروه چهار تیمی قرار می گرفتند و تیمهای اول دو گروه، مستقیماً به فینال و تیمهای دوم به دیدار رده بندی می رفتند. در گروه اول، آلمان غربی با دو پیروزی 1-صفر مقابل شیلی و برتری 3-صفر برابر استرالیا برای دیدار سرگروهی به مسابقه با آلمان شرقی پای نهاد که در کمال حیرت 1-صفر مغلوب همسایه شرقی خود شد. برزیل که پس ازچهار دوره، پله ستاره پرفروغ خود را دراختیار نداشت؛ چندان موفق ظاهر نشد. برزیلی ها در گروه دوم، در دیدار افتتاحیه جام در برابر یوگسلاوی بدون گل متوقف شدند و پس از تساوی صفر-صفر در مقابل اسکاتلند و پیروزی 3-صفر برزئیر، به عنوان تیم دوم بعد از یوگسلاوی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. در گروه سوم، هلند با رهبری رینوس میشل بر روی نیمکت و یوهان کرایف، شاخص ترین بازیکن اروپا در زمین، با شکست 2-صفر اروگوئه و 4-1 بلغارستان و تساوی بدون گل در برابر سوئد، در صدر قرار گرفت و سوئد که درمقابل بلغارستان به تساوی رسیده بود، با شکست جالب توجه 3-صفر اروگوئه، به عنوان تیم دوم صعود نمود. در گروه چهارم، ایتالیا در دیدار اول خود هائیتی را شکست داد و با تساوی 1-1 مقابل آرژانتین به دیدار لهستان رفت. لهستان که در مسابقات مقدماتی جام جهانی، انگلیس را حذف کرده بود، با دو پیروزی در مقابل آرژانتین (3-2) و هائیتی (7-صفر) به یک تساوی برای سرگروهی نیاز داشت؛ ولی توانست با درخشش گرزگورلاتو و گلهای شارمخ و دی نا در برابر تک گل فابیوکاپلو، ایتالیا را شکست دهد و از گردونه مسابقات حذف نماید.
در مرحله یک چهارم نهایی هلند، برزیل، آلمان شرقی و آرژانتین در گروه اول قرار گرفتند. در روز اول هلند با نتیجه خیره کننده چهار بر صفر، آرژانتین را در هم کوبید. دراین دیدار کرایف (2 گل)، کرول و جانی رپ برای هلند گلزنی کردند. برزیل هم با تک گل ریوه لینو در برابر آلمان شرقی به برتری دست یافت. هلند در دیدار دوم، با گلهای یوهان نیسکنز و رابی رنسن برینگ، آلمان شرقی را شکست داد و برزیل هم با گلهای ریوه لینو و جرزینهو، بر آرژانتین چیره شد تا بازی برزیل و هلند یکی از فینالیستهای جام را تعیین نماید. در روز سوم جولای، در استادیوم شهر دورتمند، هلندی ها در یک نمایش هیجان انگیز با دوگل نیسکنز و کرایف، برزیل مدافع عنوان قهرمانی را مغلوب کردند تا امید اول قهرمانی لقب گیرند. در گروه دوم این مرحله، آلمان غربی با پیروزی دو بر صفر در برابر یوگسلاوی آغاز نمود و لهستان با تک گل لاتو، سوئد را مغلوب کرد. در روز دوم مسابقات، لهستان با دو گل دی نا و لاتو، یوگسلاوی را شکست داد و آلمان هم 4 بر 2 سوئد را در هم کوبید تا دیدار لهستان - آلمان، دیگر فینالیست جام را مشخص کند. آلمان غربی در سوم جولای 1974، با تک گل مولر مهاجم برجسته خود، به پیروزی یک بر صفر دست یافت تا فینال جام دهم، یک فینال اروپایی باشد.
دردیدار رده بندی، لهستان با گل دقیقه 75 لاتو، تیم بی انگیزه برزیل را شکست داد تا شگفتی ساز جام جهانی، در مکان سوم قرار گیرد. در دیدار نهایی تیم هلند که نمایشی کاملاً متفاوت را در روزهای گذشته به نمایش گذاشته بود، بازی را آغاز نمود، پس از 16 پاسی که بین بازیکنان هلند ردوبدل شد، بدون اینکه بازیکنان آلمان بتوانند توپ را لمس نمایند، یوهان کرایف صاحب توپ گردید و در محوطه جریمه توسط برتی فوگتس سرنگون شد تا هلند در دقیقه اول بازی توسط یوهان نیسکنز، از روی نقطه پنالتی صاحب گل شود. پس از این گل، آلمان ها تلاش فراوانی نمودند و ضمن دفع خطرات ایجادی از سوی بازیکنان با تکنیک هلند، در دقیقه 26 از روی نقطه پنالتی توسط پل برایتنر به گل تساوی رسیدند. تلاش آلمان ها ادامه داشت تا گردمولر با به ثمر رساندن گل برتری، قهرمانی را برای کشور میزبان به ارمغان آورد. انضباط آلمانی بر هنر هلندی چیره شد تا ژرمن ها در سایه انضباطشان برای دومین بار قهرمان جهان شوند.

 


یازدهمین دوره 1978 آرژانتین

تيمهاي شركت كننده:16 تيم
تعداد بازيها:38
تعداد گل:102(ميانگين2.7 گل در هر بازي)
تعداد كل تماشاگران:1546151(ميانگين40688در هر بازي)
بهترين گلزن:ماریو کمپس از آرژانتین با 6گل
بهترين بازيكن:ماریو کمپس از آرژانتین
تيمهاي برتر 1)آرژانتین 2)هلند 3)برزیل 4)ایتالیا

نتایج بازیها
گروه اول(ایتالیا2 فرانسه1)(آرژانتین2 مجارستان1)(ایتالیا3 مجارستان1)(آرژانتین2 فرانسه1)(فرانسه3 مجارستان1)(ایتالیا1 آرژانتین0)
گروه دوم(لهستان0 آلمان غربی0)(تونس3 مکزیک1)(آلمان غربی6 مکزیک0)(لهستان1 تونس0)(لهستان3 مکزیک1)(تونس0 آلمان غربی0)
گروه سوم(اتریش2 اسپانیا1)(سوئد1 برزیل1)(اسپانیا0 برزیل0)(اتریش1 سوئد0)(برزیل1 اتریش0)(اسپانیا1 سوئد0)
گروه چهارم(پرو3 اسکاتلند1)(هلند3 ایران0)(هلند0 پرو0)(ایران1 اسکاتلند1)(پرو4 ایران1)(اسکاتلند3 هلند2)
مرحله یک چهارم گروه اول(ایتالیا0 آلمان غربی0)(هلند5 اتریش1)(هلند2 آلمان غربی2)(ایتالیا1 اتریش0)(اتریش3 آلمان غربی2)(هلند2 ایتالیا1)
مرحله یک چهارم گروه دوم(برزیل3 پرو0)(آرژانتین2 لهستان0)(لهستان1 پرو0)(برزیل0 آرژانتین0)(آرژانتین6 پرو0)(برزیل3 لهستان1)
رده بندی(برزیل2 ایتالیا1)
فینال(آرژانتین3 هلند1)
بازی فینال در تاریخ 25 ژوئن در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس آیرس به قضاوت سرجیو گونلا از ایتالیا و در حضور 78000 نفر برگزار شد.برای آرژانتین کمپس 38 و 105 و برتونی115 گل زدند.تنها گل هلند توسط نانینگا80 به ثمر رسید.

در کنگره فیفا در ششم جولای 1966 در لندن تصمیم گرفته شد که آرژانتین میزبان جام جهانی 1978 باشد و اسپانیا در سال 1982 و کلمبیا در سال 1986 عهده دار این مسئولیت باشند. البته آشوب‌های سیاسی که پیش از برگزاری مسابقات، این کشور را در بر گرفته بود، باعث شد بسیاری از کشورها به فیفا فشار بیاورند تا میزبانی را از آرژانتین بگیرد، اما پافشاری ژائوهاوه لانژ، رئیس فیفا مانع از وقوع این امر گردید. در نوزدهم نوامبر 1975 در گواتمالا، گروههای مقدماتی قرعه کشی شدند تا 97 کشور برای کسب 14 سهمیه با هم رقابت نمایند. جام جهانی 1978 فرصت مناسبی برای آرژانتینی‌ها بود تا قدرت فوتبال خود را به رخ دو رقیب دیرینه یعنی برزیل و اروگوئه بکشند. در مسابقات مقدماتی، در قاره اروپا تیم انگلیس که با ایتالیا هم گروه شده بود به علت تفاضل گل کمتر از صعود به جام جهانی بازماند. چکسلواکی قهرمان جام ملتهای اروپا در سال 1976 با شکست در برابر ولزواسکاتلند موفق به صعود نشد تا از گروه هفتم اروپا، اسکاتلند به جام جهانی راه یابد. مجارستان پس از سرگروهی در گروه نهم اروپا برای صعود به دیدار تیم بولیوی (تیم سوم آمریکای جنوبی) رفت و با پیروزی 9 بر 2 در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به جام جهانی صعود کرد. برزیل و پرو از آمریکای جنوبی به جام جهانی صعود نمودند. نکته جالب توجه در این قاره شکست اروگوئه در برابر بولیوی و عدم توفیق این تیم برای راهیابی به جام جهانی بود. در قاره آفریقا پس از انجام 4 مرحله مسابقات مقدماتی، تیم تونس بالاتر از نیجریه و مصر جواز حضور در دور نهایی جام جهانی را به دست آورد. در رقابت های قاره پهناور آسیا که البته استرالیا هم به عنوان نماینده اقیانوسیه در آن حضور داشت، پس از برگزاری مرحله اول مقدماتی تیم های هنگ‌کنگ، کره جنوبی، ایران، کویت و استرالیا به عنوان سرگروه به مرحله دوم راه یافتند. در این مرحله رقابت ها به صورت دوره ای و رفت و برگشت انجام گرفت و در نهایت تیم ایران با کسب 14 امتیاز از 8 بازی (6 پیروزی و 2 تساوی) برای اولین بار جام جهانی صعود نمود. در منطقه آمریکای شمالی و مرکزی (کونکاکاف) تیم مکزیک موفق به کسب بیشترین امتیاز در دور نهایی و راه یابی به دور پایانی گردید.
دو سال پیش از شروع بازیهای جام جهانی، ژنرال های ارتش آرژانتین دست به کودتای نظامی زدند و ژنرال «خورخه رافائل ویدلا» حکومت را در دست گرفت. کودتا گران به سرعت دست به سرکوب مخالفان زدند. به طوری که پیش از آغاز جام جهانی و در طی دو سال، حداقل بیست هزار آرژانتینی ناپدید شده بودند. دولت بسیار تلاش نمود تا از تمامی ابزار تبلیغاتی خود جهت معرفی آرژانتین به عنوان کشوری بدون زاغه نشینی و زندانی سیاسی در زمان جام جهانی فوتبال استفاده نماید و با حمایت همه جانبه از تیم ملی فوتبال نظر مردم کشور را هم جلب نماید. بنابراین سرمایه گذاری عظیمی برای برگزاری هرچه باشکوه تر جام جهانی از سوی دولت آرژانتین انجام گرفت. مجموعه زیرساختهای کشور شامل شبکه راه‌ها و نظام حمل و نقل عمومی و مراکز تلویزیونی بازسازی یا تکمیل شد. همچنین سه استادیوم بزرگ مندوزا، کوردوبا و ماردل پلاتا ساخته شدند. در مجموع حدود هفتصد میلیون دلار هزینه برگزاری این بازیها گردید.
دیدار افتتاحیه این مسابقه ها در اول ژوئن 1978 پس از انجام مراسم مختلف در حضور ژنرال ویدلا دیکتاتور آرژانتین برگزار شد. ویدلا در این مراسم سخنرانی مبسوطی در مورد صلح، دوستی و روابط انسانی کرد که طنز سیاهی بود و خیلی ها آن را هجویه ای بر ورزش و حقوق بشر خواندند. در دیدار افتتاحیه دو تیم آلمان غربی و لهستان در حضور 77000 تماشاگر به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. آلمان ها که قهرمان جام جهانی 74 بودند، در غیاب بکن باوئر، اوورات، نتزر و گردمولر، شکوه سابق را نداشتند و به نظر نمی رسید بتوانند به مقام قهرمانی برسند.
مسابقات در چهار گروه چهار تیمی در دور مقدماتی آغاز گردید. در گروه اول، آرژانتین، ایتالیا، فرانسه و مجارستان حضور داشتند. آرژانتین بر روی نیمکت خود لوئیس سزار مینوتی را داشت که یک سال پیش از آن توسط ویدلا به این سمت منصوب شده بود و ژنرال های ارتش از او فقط قهرمانی می خواستند. فیلول در درون دروازه، پاسارلا در خط دفاع، آردیلس در خط میانی و ماریو کمپس در نوک حمله ستون های اصلی این تیم به شمار می رفتند. تیم میزبان با دو پیروزی (2-1) مقابل مجارستان و فرانسه جام را آغاز نمود ولی در دیدار سوم با تک گل روبرتو بتگا مهاجم یوونتوسی تیم ملی ایتالیا مغلوب این تیم گردید. ایتالیایی ها که فرانسه و مجارستان را هم مغلوب کرده بودند به عنوان تیم اول صعود نمودند تا در دور بعد در گروه سختی قرار گیرند. در گروه دوم، آلمان غربی، لهستان، تونس و مکزیک قرار داشتند که دیدار اول با تساوی آلمان غربی و لهستان به پایان رسید. تونس که تنها نماینده قاره آفریقا بود، شگفتی ساز شد و با پیروزی 3 بر یک بر مکزیک خود را به جهانیان شناساند. اما تجربه کم باعث شکست یک بر صفر آنها در برابر لهستان شد تا پس از پیروزی 6 بر صفر آلمانها بر مکزیک برای تکمیل شگفتی و صعود نیازمند کسب پیروزی برابر آلمان غربی باشند، آرزویی که محقق نشد و تونس با تساوی بدون گل برابر مدافع عنوان قهرمانی از راه یابی به مرحله دوم بازماند. از این گروه لهستان و آلمان غربی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. در گروه سوم، اتریش، اسپانیا، برزیل و سوئد حضور داشتند. برزیل با نسل جدیدی از بازیکنان خود که جانشین اسطوره‌های دهه گذشته شده بودند پا به این جام نهاد. در این تیم سوکراتس و زیکو در زمره بهترین ها بودند. برزیل پس از دو تساوی برابر سوئد و اسپانیا، با کسب پیروزی یک بر صفر بر اتریش به دور بعد صعود نمود. در گروه چهارم، تیم های پرو، هلند، ایران و اسکاتلند حضور داشتند. هلندی ها با رهبری ارنست هاپل حتی بدون یوهان کرایف هم خیلی قدرتمند می نمودند. البته اگر کرایف بود و این تیم روحیه پیروزی در دیدار نهایی را داشت شاید جام یازدهم به آمستردام می رفت که این اتفاق نیفتاد. تیم ایران که قدرت اول فوتبال آسیا بود و در دیدارهای تدارکاتی پیش از جام بسیار موفق نشان داده بود، به علت بروز درگیری و حاشیه های فراوان در ارودهای پیش از جام، با روحیه ای بسیار پایین و عدم هماهنگی میان مسئولان و بازیکنان و کادر فنی به آرژانتین وارد شد و در گام اول با نتیجه سنگین 3 بر صفر مقابل هلند مغلوب شد. تیم پرو هم که از وجود تئوفیلو کوبیلاس ستاره خود در دهه 70 سود می جست با همین نتیجه اسکاتلند را مغلوب کرد. تیم ایران در گام دوم توانست با گل ایرج دانایی فرد به نتیجه مساوی یک بر یک برابر اسکاتلند دست یابد ولی با شکست 4 بر یک مقابل پرو در دیدار آخر خیلی زود با جام جهانی خداحافظی کرد. از این گروه، تیم های پرو و هلند به مرحله بعد صعود کردند.
در مرحله دوم، هشت تیم صعود کرده در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند تا تیم های اول هر گروه به دیدار نهایی و تیم های دوم به دیدار رده بندی صعود کنند. در این مرحله، آلمان غربی، ایتالیا، هلند و اتریش در گروه یک قرار گرفتند. هلندی ها با دو پیروزی خیره کننده (5-1) و (2-1) برابر اتریش و ایتالیا خود را به عنوان مدعی اول جام مطرح کردند. آلمان ها هم که در دیدار اول مقابل ایتالیا مساوی کرده بودند با تساوی برابر هلند و شکست از اتریش، برخلاف سه دوره گذشته از حضور در جمع چهار تیم نهایی بازماندند. پیروزی یک بر صفر ایتالیا برابر اتریش آنها را به دیدار رده بندی فرستاد. در گروه دوم، برزیل، آرژانتین، لهستان و پرو حضور داشتند. آرژانتین با پیروزی دو بر صفر مقابل لهستان آغاز کرد و برزیل 3 بر صفر پرو را شکست داد. در بازی دوم، آرژانتین برابر برزیل به تساوی بدون گل رسید تا پس از پیروزی 3 بر یک برزیل برابر لهستان، نیازمند نتیجه‌ای با اختلاف 4 گل برابر پرو باشد تا بتواند به دیدار پایانی صعود نماید. در شب 21 ژوئن آرژانتین در بوینوس آیرس تیم پرو را با 6 گل مغلوب نمود. این نتیجه که به عقیده بسیاری حاصل تبانی دو تیم بود باعث شد تیم قدرتمند برزیل بدون شکست از حضور در دیدار نهایی باز بماند. برزیل در دیدار رده بندی موفق شد ایتالیا را 2 بر یک شکست دهد و به مقام سوم جام برسد. در دیدار نهایی تیم آرژانتین در این دیدار با گل کمپس از حریف پیش افتاد ولی گل «یان پورت ویلت نانینگا» هلندی در دقایق پایانی، بازی را به وقت اضافی کشید. در وقت اضافه، ماریوکمپس آقای گل و ستاره مسابقات یک گل دیگر به ثمر رساند و برتونی با گل خود پیروزی نهایی 3 بر یک را برای آرژانتین به ارمغان آورد تا برای نخستین بار مردم آرژانتین جشن قهرمانی در جام جهانی را برگزار نمایند.

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:51  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

نهمين دوره جام جهاني - 1970 ( مکزيک )
کشور مکزيک در جريان برگزاري بازي هاي المپيک توکيو در سال 1964 توانست بيش از آرژانتين نظر مسئولان فيفا را جلب و ميزبان جام جهاني نهم در سال 1970 شود.
اين دوره از رقابت ها بدون اخراج حتى يک بازيکن تمام شد که از اين نظر با رکورد سال 1950 برابر است.
** ژول ريمه به کلکسيون برزيل رفت

"په له" با اين که گفته بود هرگز در رقابت هاى جام جهانى بازى نمى کند، در اين مسابقات حضور يافت و تيم برزيل با ترکيب طلايى خود شامل کلودو آلدو، جرسون، ريوه لينو، توستائو، جرزينيو، پله و کارلوس آلبرتو، جام ژول ريمه را براى سومين بار به خانه برد.
** يک جام با سه قهرمان

جام جهانى1970 ، سه قهرمان بزرگ داشت: نخست تيم برزيل که قهرمان جام شد، دوم اسطوره اى به نام په له که براى سومين بار (1958، 1962 و 1970) قهرمانى را جشن گرفت و سومى که خود فوتبال بود. بزرگترين مسابقات فوتبال در حضور تماشاگران مشتاق اين رشته برگزار شد که عبارت بودند از انگلستان - برزيل، انگلستان - آلمان غربى و البته مهيج تر از همه ديدار نيمه نهايى ميان ايتاليا و برزيل.
قطعاً هيچکس گل زيباى په له را که از فاصله 50 مترى، "ويکتور" دروازه بان چک را مقهور کرد، از ياد نخواهند برد. سپس تيم برزيل، تماشايى ترين تيم جام، با خط حمله بى نظير خود شامل جرزينيو، توستائو، پله و ريوه لينو، در نهمين دوره پيکارهاى جام جهانى سومين قهرمانى را جشن گرفت. . 75 تيم در رقابت هاى مقدماتى شرکت کردند و بسيارى کشورهاى با تجربه نظير پرتغال، اسپانيا، فرانسه و مجارستان نتوانستند از مقدماتى صعود کنند، اما تيم هاى رژيم صهيونيستى، آرژانتين و مراکش به مرحله اصلى راه يافتند. مراکشى ها اولين تيم آفريقايى بودند که از مرحله مقدماتى به جام جهانى راه يافتند. کنفدراسيون فوتبال اين قاره در سال 1957 تأسيس شد، اما اولين تيم آفريقايى که در جام جهانى بازى کرد، مصر بود که در جام 1934 بدون انجام دادن حتى يک مسابقه حضور يافت. مراکش و پرو شگفتى سازان مرحله نخست بودند. پرو به مرحله يک چهارم نهايى راه يافت و با قبول باخت 4 بر 2 مقابل برزيل از ادامه مسير بازماند. *  بکن باوئر فداکار در مرحله يک چهارم نهايى، 2 فيناليست سال 1966 يعنى انگلستان و آلمان غربى مقابل هم قرار گرفتند. تيم آلمان که تا 20 دقيقه پايانى 2 بر صفر عقب بود، به طرز معجزه آسايى توانست سه گل به ثمر رسانده و پيروز از ميدان خارج شود، البته در وقت اضافه. اما هنوز رقابتى مهيج تر در مرحله نيمه نهايى مقابل ايتاليا انتظار ژرمن ها را مى کشيد. در ورزشگاه نوساز "آزتک" که ويژه جام جهانى ساخته شده بود، 2 تيم در پايان 90 دقيقه 1 بر 1 مساوى بودند، اما در لحظات بسيار نفس گير وقت اضافه، هر يک از حريفان براى دقايقى پيش مى افتاد. "فرانس بکن باوئر" با وجود از جا در رفتن کتفش و در حالي که بازويش از گردن آويزان بود، هنوز به بازى ادامه مى داد. بکن باوئر با تمام انگيزه و اشتياقى که داشت، نتوانست پاداشى دريافت کند، چون اين ايتاليا بود که سرانجام با برترى 4 بر 3 به فينال راه يافت.در ديدار نهايي تيم خسته و فرسوده لاجوردى پوشان رمقى براى مهار بازيکنان برزيل نداشت و به شکست 4 بر 1 تن دادند. "کارلوس آلبرتو پريه را" کاپيتان طلايى پوشان، جام ژول ريمه را بالاى سر برد تا براى هميشه در کلکسيون افتخارات دنباله دار برزيل بماند. پله در حالى که اشک در چشمانش حلقه زده بود، روى دوش هم تيمى هايش دور افتخار مى زد. او نه تنها سومين قهرمانى را تجربه مى کرد، بلکه براى آخرين بار در جام جهانى حضور يافته بود.
** برندگان جام نهم

قهرمان: برزيل     دوم: ايتاليا       سوم: آلمان غربى      چهارم: اروگوئه
** برنده کفش طلايى: گرد مولر از آلمان با 10 گل
** اسطوره هاى جام جهانى 1970
- "په له" (برزيل، تولد 1940) په له بيش از 1200 گل در دوران فوتبال حرفه اى خود از جمله 95 گل در 110 مسابقه ملى براى برزيل به ثمر رساند. وى تقريباً جام جهانى 1958 را به دليل مصدوميت زانو از دست داد. پله در سومين مسابقه برزيل برابر شوروى سابق بازگشت. يک گل برابر ولز، 3 گل مقابل فرانسه، 2 گل برابر سوئد در مسابقه فينال، په له را به يکى از 2 قهرمانى خود در جام جهانى رساند. اين بازيکن در جام جهانى 1962 به دليل مصدوميت نتوانست سومين عنوان را کسب کند. په له که در 16 سالگى به عضويت تيم ملى برزيل درآمد و نخستين مسابقه خود را برابر آرژانتين انجام داد، در جريان ديدار با پرتغال در جام جهانى 1966 مصدوم شد و از دور رقابت ها کنار رفت، اما در اوج آمادگى در مسابقات جام جهانى 1970 حضور يافت.
- "گرد مولر" (آلمان، تولد 1945)
معروف به "بمب افکن". اين ديناميت جيبى يکى از مهلک ترين تمام کننده ها در تاريخ فوتبال بود. در جام جهانى 1970 با 10 گل از جمله هت تريک مقابل بلغارستان و پرو به عنوان بهترين گلزن مسابقات انتخاب شد. وى در جريان پيروزى حساس 3 بر 2 آلمان برابر انگلستان در مرحله يک چهارم نهايى نيز گلزنى کرد. مولر چهار گل در جريان قهرمانى آلمان غربى در جام جهانى 1974 به ثمر رساند و مجموع گل هاى خود در اين رقابت ها را به رکورد 14 رساند. وى اولين گل خود را در بايرن مونيخ پس از مصدوميت "سپ ماير" وارد دروازه کرد، اما بعد از آن اين تيم را به سه عنوان پياپى قهرمانى در اروپا رساند. اين بازيکن در 62 مسابقه خود براى آلمان غربى 69 گل به ثمر رساند و در سال 1970 اولين آلمانى بود که عنوان بهترين بازيکن اروپا را به خود اختصاص داد.
- "گوردون بنکس" (انگلستان، تولد 1937بهترين دروازه بان جهان در اوخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970. اوج نمايش قدرت وى در جام جهانى 1970 و دفاع از دروازه انگلستان برابر په له بود. چهار سال قبل از آن هم بنکس در فينال جام جهانى فقط يک گل، آن هم توسط ضربه پنالتى "اوزه بيو" از پرتغال دريافت کرده بود.
بنکس که 73 مسابقه ملى در کارنامه دارد، تيم استوک را به اولين قهرمانى خود در جام اتحاديه باشگاه هاى انگلستان در سال 1972 رساند. در همين سال فعاليت ورزشى او پس از نابينايى از يک چشم به دليل حادثه رانندگى، به شدت تحت تأثير قرار گرفت.
** برترين گلزنان جام جهانى 1970
گرد مولر (آلمان غربى ) 10 گل / جرزينيو (برزيل) 7 گل/ تئوفيلو کوبيلاس (پرو) 5 گل

پله (برزيل) 4 گل / آناتولى بيشووتس (شوروى سابق) 4 گل
- براى نخستين بار قانون به تيم ها اجازه داد بازيکنان داخل زمين را تعويض کنند و از کارت زرد و قرمز استفاده شد.
- ديدار ايتاليا و آلمان غربى در نيمه نهايى، تنها مسابقه جام جهانى است که پنج گل در وقت اضافه از خط دروازه ها عبور کرد.
- جام ژول ريمه که به افتخار بنيانگذار اين رقابت ها نامگذارى شده بود، بعد از سومين قهرمانى برزيل طى 12 سال براى هميشه به آنان اهدا شد.
- داستان اين جام به همين جا ختم نشد. جام ژول ريمه يک بار ديگر در برزيل ربوده شد و برخلاف ماجراى قبلى (1966 انگلستان) هرگز پيدا نشد. نمونه ديگرى از اين جام بعداً ساخته و به برزيل داده شد. - کارلوس کازسلى از شيلى اولين بازيکنى بود که با دريافت کارت قرمز اخراج شد و اين افتخار را به نام خود ثبت کرد! - نهمين دوره مسابقات جام جهانى به ميزبانى مکزيک براى نخستين بار بود که در منطقه کونکاکاف برگزار مى شد. - براى نخستين بار مسابقات به صورت زنده در سراسر جهان پخش شد. - مکزيک ميزبان، نخستين مسابقه خود را با تساوى بدون گل برابر شوروى سابق پايان داد و اولين تعويض در همين مسابقه در تيم شوروى با خروج "ويکتور ربريانيکوف" و ورود "آناتولى پوزاچ" انجام شد. - انگلستان در اولين مسابقه خود با گلزنى جف هورست، رومانى را يک بر صفر شکست داد. نخستين تعويض انگليسى ها هم ورود "تامى رايت" به جاى "کيث نيوتون" بود. - مراکش که نخستين حضور خود در جام جهاني را تجربه مى کرد، 2 بر يک برابر آلمان غربى شکست خورد. بلژيک نيز السالوادور را در نخستين سابقه حضورش 3 بر صفر شکست داد. - "اووه زيلر" با حضور در ديدار آلمان غربى برابر مراکش، اولين بازيکن اروپايى بود که براى چهارمين بار پياپى در جام جهانى حضور يافت. او در اين مسابقه يک گل هم به ثمر رساند. - گرد مولر که سپس بهترين گلزن مسابقات نام گرفت، اولين هت تريک اين مسابقات را در جريان پيروزى 5 بر 2 آلمان غربى برابر بلغارستان به نام خود ثبت کرد. - "ماريو زاگالو" براى اولين بار، هم به عنوان بازيکن و هم به عنوان مربى به قهرمانى در جام جهانى رسيد.


+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:48  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

8دوره اول1930 تا 1966  

1930 اوروگوئه

جام جهانی 1930 در 13 ژوئيه در مونته ويدئو آغاز شد و کمی بيش از دو هفته به طول انجاميد. نزديک به 500 هزار نفر برای ديدن اين بازيها به ورزشگاه ها رفتند. در اين دوره بازيها فقط سيزده تيم شرکت کردند که عمده آنها را تيمهای آمريکای جنوبی تشکيل می دادند. از اروپا فقط تيمهای بلژيک، يوگسلاوی، رومانی و فرانسه توانستند در بازيها حضور يابند. تيمهای ايالات متحده، آرژانتين، يوگسلاوی و اوروگوئه به عنوان تيمهای نخست چهار گروه به مرحله نيمه نهايی راه يافتند. آمریکا که در دوره های بعدی حضور ضعيفی در جام جهانی داشت و حتی برای بيش از 30 سال نتوانست حتی به جام جهانی راه يابد، با رسيدن به نيمه نهايی جام 1930 بهترين نتيجه را برای خود در تاريخ جام جهانی ثبت کرد. آرژانتين مقابل آمريکا قرار گرفت و اوروگوئه به ديدار يوگسلاوی رفت که هر دو تيم آمريکای جنوبی موفق شدند با نتيجه مشابه 6 بر يک از سد حريفانشان بگذرند و به فينال بازيها راه يابند. در بازی فينال اوروگوئه موفق شد با نتيجه پرگل 4 بر 2 همسايه خود، آرژانتين را شکست دهد و به عنوان نخستين فاتح جام جهانی نام خود را در تاريخ فوتبال جهان ثبت کند. گيلرمو استابيله از آرژانتين با زدن 8 گل در 4 بازی بهترين گلزن اين رقابتها شد.

1934 ايتاليا
دومين دوره جام جهانی در اروپا برگزار شد به همين دليل تيمهای اروپايی ميل بيشتری برای شرکت در اين بازيها پيدا کردند. اين بازيها در دوران حکومت ديکتاتوری موسولينی برگزار شد و دولت فاشيستی ايتاليا از اين مسابقات برای اهداف سياسی خود بهره جست؛ درست همانند کاری که دو سال بعد هيتلر در المپيک مونيخ انجام داد. پس از جام 1930 که تمام تيمهايی که خواهان شرکت در جام جهانی بودند توانستند مستقيما و بدون بازی مقدماتی در مرحله نهايی شرکت کنند، جام 1934 نخستين جامی بود که تيمها برای حضور در مرحله نهايی بازيها نياز به گذراندن مرحله مقدماتی داشتند. تعداد تيمهای شرکت کننده در اين دوره به 16 تيم رسيد که از ميان 32 تيم حاضر در مرحله مقدماتی به بازيها راه يافتند. با وجوديکه تعداد تيمها و بازيها نسبت به دوره پيشين بيشتر بود، اما تماشاچيان کمتری به ديدن بازيها رفتند. اين بازيها در ماه مه آغاز شد و در ژوئن خاتمه يافت برخلاف دوره گذشته که غالب شرکت کنندگان را تيمهای آمريکای جنوبی تشکيل می دادند، در اين دوره شرکت کنندگان اروپايی اکثريت داشتند. بجز 12 تيم اروپايی، برزيل و آرژانتين از آمريکای جنوبی و ايالات متحده از آمريکای شمالی و مرکزی جزو تيمهای حاضر در اين رقابتها بودند. تيم شانزدهم اين بازيها مصر بود؛ نخستين کشوری که از خارج از اين دو قاره به جام جهانی راه می يافت. با حذف تيمهای برزيل، آرژانتين، آمريکا و مصر در دور نخست که به صورت تک حذفی برگزار شد، هر هشت تيم راه يافته به به مرحله يک چهارم را تيمهايی اروپايی تشکيل می دادند. دو تيم ايتاليا و چکسلواکی در فينال مسابقات مقابل هم قرار گرفتند که نتيجه در پايان وقت قانونی يک بر يک شد. در وقت اضافی ايتاليا موفق شد که با زدن يک گل، نخستين فاتح اروپايی جام جهانی باشد. تيمهای آلمان و اتريش در بازی رده بندی به مقام های سوم و چهارم رسيدند. آنجلو اسکياوو (ايتاليا)، اولدريخ نجدلی (چکسلواکی) و ادموند کونن ( آلمان) هر کدام با چهار گل زده در صدر جدول گلزنان اين دوره قرار گرفتند.
1938 فرانسه
جام جهانی 1938 يک سال پيش از جنگ جهانی دوم با حضور 15 تيم که از ميان 37 تيم به مرحله نهايی راه يافته بودند، در اوايل ژوئن در فرانسه برگزار شد. بازهم مانند دوره گذشته اغلب تيم های شرکت کننده از اروپا بودند. نکته جالب اين بازيها اين بود که علاوه بر تيم ملی هلند، تيم "هند شرقی هلندی" (اندونزی فعلی) که مستعمره هلند به شمار می رفت نيز در بازيها حضور داشت. اوروگوئه و آرژانتين به نشانه اعتراض بخاطر ميزبانی مجدد اروپا، از حضور در اين بازیها سر باز زدند که با اين اقدام، کار را برای تيمهای اروپايی آسان کردند. از قاره آمريکا فقط برزيل و کوبا در اين دوره حضور داشتند که برزيل توانست تا نيمه نهايی صعود کند که در آن مرحله مغلوب ايتاليا شد. برای نخستين بار در تاريخ جام جهانی قهرمان دوره گذشته (ايتاليا) و ميزبان بازيها (فرانسه) بدون برگزاری بازيها مقدماتی به مرحله نهايی راه يافتند. حق حضور مستقيم که تا جام 2002 به هر دو تيم دارنده عنوان قهرمانی و ميزبان داده می شد، از جام 2006 به بعد فقط به ميزبان مسابقات تعلق گرفت. ايتاليا، قهرمان دوره گذشته و مجارستان در بازی فينال مقابل هم قرار گرفتند که اين بازی با نتيجه 4 بر 2 به سود ايتاليا پايان يافت. با اين ترتيب ايتاليا نخستين تيمی بود که دوبار جام را به خانه برد. لئونيداس دا سيلوا برزيلی با 8 گل زده در 4 بازی به عنوان بهترين گلزن مسابقات معرفی شد. اين آخرين جام جهانی بود که پيش از جنگ جهانی دوم برگزار می شد که با شروع جنگ جهانی 12 سال (1938 تا 1950) وقفه بين دو دوره جام جهانی افتاد.
1950 برزیل
با آنکه جنگ جهانی دوم در سال 1945 پايان يافت اما نخستين دوره جام جهانی پس از جنگ تا سال 1950 برگزار نشد. اين بار برزيل به عنوان دومين کشور از آمريکای جنوبی ميزبانی جام جهانی را بر عهده گرفت. برزيل که با داشتن پنج عنوان قهرمانی، اکنون پر افتخارترين تيم تاريخ جام جهانی محسوب می شود، در اين بازيها نتوانست از مزيت ميزبانی بهره جويد و حسرت بدست آوردن عنوان قهرمانی جام جهانی را تا 8 سال بعد در دل نگه داشت. سيستم اين دوره نسبت به دوره های قبل تغيير کرده بود. در دور مقدماتی 13 تيم شرکت کننده در چهار گروه بازی کردند که تيمهای نخست گروه ها به فينال راه يافتند. در اين مرحله چهار تيم سوئد، اوروگوئه، اسپانيا و برزيل در فينال در يک گروه قرار گرفتند که اوروگوئه با بدست آوردن بيشترين امتياز از مجموع سه بازی در صدر گروه قرار گرفت و به عنوان قهرمان اين دوره شناخته شد و تيمهای برزيل، سوئد و اسپانيا به ترتيب دوم تا چهارم شدند. تيمهای بريتانيايی (ولز، انگلستان، ايرلند، اسکاتلند) پس از اينکه در سال 1929 به علت نپرداختن حقوق بازيکنان آماتور از فيفا اخراج شده بودند، پس از 21 سال دوباره به عضويت فيفا در آمدند. انگلستان با حضور در جام 1950 نخستين تيم بريتانيايی بود که در جام جهانی حضور می يافت. اسکاتلند ديگر تيم بريتانيايی بود که به مرحله نهايی راه يافته بود اما مسئولان فوتبال اسکاتلند شرط ورود تيمشان را بدست آوردن عنوان قهرمانی بريتانيا اعلام کرده بودند که با شکستی که در مقابل انگلستان در مسابقات قهرمانی بريتانيا پذيرفتند، از حضور در مرحله نهايی جام جهانی صرف نظر کردند. همچنين تيم ملی هند با وجود به دست آوردن شرايط حضور در جام جهانی، به علت اينکه فيفا نپذيرفت بازيکنان اين تيم با پای پرهنه در بازيها حضور يابند، از اين مسابقات کنار گذاشته شد. بدين ترتيب جام 1950 با 13 تيم آغاز شد. تماشاچيان اين دوره به بيشترين حد نصاب خود رسيد و برای نخستين بار در تاريخ جام جهانی از رقم يک ميليون نفر گذشت، رکوردی که تا جام جهانی 1966 شکسته نشد. برای اين بازيها بزرگترين ورزشگاه جهان با ظرفيت 220 هزار نفر در شهر ريودو ژانيرو ساخته شد. آمار غير رسمی حاکی از آن است که ورزشگاه ماراکانا در بازی اوروگوئه - برزيل در فينال مسابقات ميزبان حدود 200 هزار نفر بوده است که اين رقم همچنان دست نخورده باقی مانده است. پر گل ترين مسابقه اين دوره، بازی بين دو تيم اوروگوئه و بوليوی بود که 8 بر صفر به سود اوروگوئه پايان يافت. مارکوس ادمير از برزيل با به ثمر رساندن 6 گل در 7 بازی بهترين گلزن اين دوره شناخته شد.
1954 سوئیس

بازهم در مسابقات سال 1954 تغييراتی در سيستم بازيها داده شد. بازيهای اين دوره همانند دوره های اخير جام جهانی، به صورت گروهی در دور مقدماتی و تک حذفی در مرحله بعدی برگزار شد. تيم ها در دور مقدماتی در گروه های چهارتايی تقسيم شدند که دو تيم نخست هر گروه به مرحله يک چهارم نهايی راه يافتند. در اين دوره از 45 تيمی که در مرحله انتخابی به ميدان رفتند، 16 تيم به جام جهانی راه يافتند. تيمهای ترکيه، کره جنوبی و اسکاتلند برای نخستين بار در اين بازیها حضور پيدا کردند. آلمان غربی پس از پايان جنگ جهانی و جدا شدن از آلمان شرقی برای نخستين بار به بازيها می آمد.
کره جنوبی نخستين تيم آسيايی بود که در جام جهانی بازی می کرد. اين تيم شش بار ديگر به جام جهانی راه يافت (با احتساب جام 2006 آلمان) که از اين نظر در ميان ديگر تيمهای آسيايی رکورددار است
پيش بينی می شد که مجارستان با توجه به قهرمانی اش در المپيک 1952 هلسينکی و شکست ناپذيری اش در 28 بازی بين المللی پيوسته، بدون دردسر به قهرمانی برسد. اين تيم با داشتن ستارگانی چون پوشکاش، کوچيش و بوژيک با قدرت تمام و شکست های سنگينی که بر تيمهای کره جنوبی (0-9) و آلمان غربی (3-8) تحميل کرد، با زدن 17 گل زده در دو بازی به عنوان نخستين تيم از گروه خود صعود کرد. مجارستان در مراحل بعدی با پيروزی بر برزيل و اوروگوئه با اقتدار کامل به فينال راه يافت و در مقابل همگروه دور مقدماتی اش آلمان غربی قرار گرفت. آلمان غربی که پس از مجارستان به عنوان تيم دوم به يک چهارم نهايی صعود کرده بود، برای نخستين بار در جام جهانی حضور می يافت. اين دو تيم در بازی فينال مقابل هم قرار گرفتند و با اينکه مجارستان 8 بر 3 در دور مقدماتی آلمان غربی را شکست داده بود، در بازی فينال با نتيجه 3 بر 2 مغلوب آلمان غربی شد. بدين ترتيب آلمان غربی در نخستين تجربه حضورش در جام جهانی به عنوان قهرمانی اين بازيها دست يافت. اين تيم که تا سال 1990 با عنوان آلمان غربی يا جمهوری فدرال آلمان از سال 1954 بدون وقفه در جام جهانی شرکت داشت، در مجموع سه بار عنوان قهرمانی جام جهانی را بدست آورد. از سال 1990 به بعد، پس از اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی اين دو تيم تحت عنوان تيم ملی آلمان پا به میدان های بين المللی گذاشتند. بازيهای 1954 سوئيس با 140 گلی که رد و بدل شد، پرگل ترين دوره اين مسابقات از ابتدا تا جام 1982 اسپانيا بود. با توجه به تعداد کمتر تيمها و مسابقات ( 16 تيم و 26 بازی) نسبت به جام اسپانيا (24 تيم و 52 بازی) می توان اين جام را با متوسط 5.4 گل در هر بازی، پر گل ترين دوره تاريخ جام جهانی دانست. ساندور کوچيش با 11 گل زده در صدر جدول گلزنان اين دوره جای گرفت. اين آخرين دوره مسابقات بود که ژول ريمه، بنيانگذار جام جهانی در آن حضور داشت. ژول ريمه که برای 33 سال رياست فيفا را بر عهده داشت، دو سال بعد در سن 83 سالگی در گذشت. مجسمه جام جهانی تا سال 1970 با شکلی متفاوت با شکل امروزی جام ژول ريمه نام داشت که برزيل با قهرمانی در سال 1970 به عنوان نخستين تيمی که سه بار جام ژول ريمه را بدست آورده، برای هميشه اين جام را به خانه برد.
1958 سوئد
برای بار دوم در تاريخ جام جهانی، اروپا دو دوره متوالی برای ميزبانی برگزاری بازيها برگزيده شد. اين جام قطعا يکی از خاطره انگيز ترين دوره های جام جهانی برای برزيل است. اين تيم که در تمام دوره های پيش از 1958 شرکت کرده بود، بهترين نتيجه ای که بدست آورده بود مقام نايب قهرمانی سال 1950 بود. درخشش برزيل در جام سرآغازی بود برای موفقيت های بعد اين تيم. برزيل تنها تيم جهان است که در تمام هجده دوره جام جهانی حضور داشته است و با بيشترين تعداد بازی، گل زده و امتياز سالهاست که پر افتخارترين تيم ملی جهان محسوب می شود. جام 1958 سوئد، ميدان درخشيدن ستارگانی چون ژوست فانتن، بابی چارلتون و گارينشا بود. اما در اين دوره بدون شک نام بازيکن افسانه ای تاريخ فوتبال جهان پيش از همه به ذهن ها خطور می کند؛ ستاره 17 ساله تيم ملی برزيل "پله". 16 تيم از از ميان 55 تيم مرحله انتخابی به بازيها راه پيدا کردند که تيمهای ايرلند شمالی، ولز و اتحاد جماهير شوروی نخستين تجربه حضور خود در جام را آزمودند. چهار تيم برزيل، آلمان غربی، فرانسه و سوئد با شکست حريفان خود به مرحله نيمه نهايی راه يافتند. در اين مرحله برزيل مقابل فرانسه ای قرار گرفت که با 15 گل زده بهترين خط حمله جام را در خدمت داشت. اين بازی با نتيجه پرگل 5 بر 2 به سود برزيل خاتمه يافت و برزيل به بازی فينال رسيد. در بازی ديگر نيمه نهايی آلمان غربی، مدافع قهرمانی در مقابل سوئد که از مزيت ميزبانی بهره می جست، قرار گرفت که اين بازی با نتيجه 3 بر 1 به سود آلمان غربی تمام شد. برزيل با ستارگانی چون پله، ماريو زاگالو ( که بعدها در سال 1970 در نقش مربی برزيل را به قهرمانی رساند) واوا و گارنيشا مقابل سوئد قرار گرفت که برای نخستين بار به فينال جام می رسيد. برزيل اين بازی را نيز مانند بازی نيمه نهايی با نتيجه 5 بر 2 از آن خود کرد و پس از 28 سال از آغاز جام جهانی و حضور در شش دوره برای نخستين بار اين جام را به خانه برد. در بازی فينال پله ستاره نوجوان برزيل دو گل، واوا دو گل و ماريو زاگالو يک گل برای برزيل به ثمر رساندند. ژوست فانتن فرانسوی با 13 گل زده در اين بازيها نام خود را به عنوان بهترين گلزن تمام ادوار جام جهانی در تاريخ فوتبال جهان ثبت کرد. اين تنها دوره ای بود که يک تيم غير اروپايی در مسابقاتی که در اروپا برگزار می شد، موفق به فتح عنوان قهرمانی شد.
1962 شیلی
اقتدار برزيل در جام 1962 شيلی با درخشش مجدد گارينشا، واوا و پله ادامه يافت. برزيل اين بار از اين مزيت برخوردار بود که در آمريکای جنوبی به ميدان می رفت؛ جائيکه تجربه ثابت کرده تيمهای اروپايی معمولا نسبت به بازيهای داخل اروپا ضعيفتر ظاهر می شوند. 56 تيم در مرحله انتخابی حضور داشتند که 16 تيم با مرحله نهايی راه يافتند. 6 تيم از آمريکای جنوبی و 10 تيم اروپايی تيم حاضر در اين دوره بودند. هيچ تيمی از آفريقا و آسيا در اين دوره حضور نداشت. کلمبيا و بلغارستان نخستين حضور خود را در اين دوره تجربه کردند و تيمهای با تجربه ای چون ايتاليا، آرژانتين و اوروگوئه در دور مقدماتی حذف شدند. دو تيم از اروپا (يوگسلاوی و چکسلواکی) و دو تيم از آمريکای لاتين (برزيل و شيلی) به مرحله نيمه نهايی راه يافتند. چکسلواکی با نتيجه 3 بر 1 يوگسلاوی را شکست و برزيل (مدافع عنوان قهرمانی) مقابل شيلی (ميزبان بازيها) قرار گرفت که اين بازی با نتيجه 4 بر 2 به سود برزيل پايان يافت. در بازی فينال برزيل با نتيجه 3 بر 1 چکسلواکی را شکست داد و برای دومين دوره پياپی به عنوان قهرمانی جام دست يافت. پله که در جام پيشين ستاره بازيها بود، در اين دوره پس از اينکه در بازی دوم آسيب ديد، چهار بازی ديگر را از روی نيکمت ذخيره ها دنبال کرد. او در اين دوره فقط يک گل به ثمر رساند. دراژن يرکوويچ از يوگسلاوی با 6 گل زده بهترين گلزن معرفی شد.
1966 انگلستان
جام جهانی 1966 بالاخره در جايی برگزار شد که به باور برخی ها محل تولد فوتبال نوين بوده است. انگلستان که دارای نخستين فدراسيون فوتبال جهان است در حالی ميزبان اين مسابقات شد که پيشتر در بازيهای جام جهانی چندان خوش ندرخشيده بود. تعداد تيمهای شرکت کننده در مرحله انتخابی برای اين دوره به 74 تيم افزايش يافت. 10 تيم اروپايی، 5 تيم ار آمريکای جنوبی و يک تيم از آسيا شرکت کنندگان اين دوره تشکيل می دادند. دو تيم تازه وارد پرتغال و کره شمالی شگفتی سازان اين جام بودند. پرتغال با اوزه بيو، بازيکن افسانه ای اش که در اين بازيها 9 گل به ثمر رساند تا مرحله نيمه نهايی بالا آمد و کره شمالی به عنوان تيم دوم گروه خود به يک چهارم نهايی صعود کرد که در اين مرحله مقابل پرتغال قرار گرفت. بازی اين دو تيم يکی از مشهورترين بازيهای تاريخ جام جهانی، کره شمالی در يک بازی توفانی در 25 دقيقه نخست 3 بر صفر از پرتغال پيش افتاد. همه کار پرتغال را تمام شده می دانستند که اين تيم با چهار گل پی در پی اوزه بيوی موزامبيکی تبار و تک گل ژوزه آگوستو خواب خوش کره شمالی را بر هم زد. اما از عجيب ترين اتفاق های اين دوره حذف برزيل، مدافع قهرمانی دور مقدماتی بازی ها بود. برزيل با داشتن مجموعه ای از ستارگانی چون پله، گارينشا، جرزينيو و تستائو با دوشکست 3 بر 1 در مقابل مجارستان و پرتغال و يک برد مقابل بلغارستان حتی نتوانست از گروه خود صعود کند و تلخ ترين شکست خود را در تاريخ جام جهانی رقم زد. در مقابل انگلستان با در اختيار داشتن بازيکنانی چون بابی مور، برادران چارلتون و جف هرست خاطره انگيزترين جام را برای هوادارانش ثبت کرد. چهار تيم اروپايی انگلستان، آلمان غربی، پرتغال و اتحاد جماهير شوروی به مرحله نيمه نهايی يافتند که آلمان غربی و انگلستان هر دو با نتيجه مشابه 2 بر1 موفق شدند به ترتيب شوروی و پرتغال را از پيش روی بردارند و به فينال مسابقات برسند. در بازی فينال دو تيم در پايان وقت قانونی دو بر دو مساوی شدند، اما در وقت اضافی، جف هرست که در وقت قانونی يکی از گلهای انگلستان را به ثمر رسانده بود، با وارد کردن دو گل ديگر نتيجه را به 4 بر 2 تغيير داد و با اين حساب انگلستان برای نخستين به جام جهانی دست يافت. در بازی رده بندی که بين پرتغال و شوروی برگزار شد، پرتغال 2 بر 1 از سد حريف خود گذشت و به مقام سوم دست يافت و اوزه بيو در اين بازی با زدن نهمين گل خود در اين مسابقات به عنوان گلزن برتر جام شناخته شد.

 

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:47  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

تاريخچه بازيها جام جهاني

 

اولين دوره جام جهاني - 1930  اروگوئه )

 

دومين دوره جام جهاني - 1934( ايتاليا )

 

سومين دوره جام جهاني - 1938 فرانسه )

چهارمين دوره جام جهاني - 1950  برزيل )

 

پنجمين دوره جام جهاني - 1954  سوئيس )

 

ششمين دوره جام جهاني - 1958  سوئد )

 

هفتمين دوره جام جهاني - 1962  شيلي )

 

هشتمین دوره جام جهاني - 1966  انگليس )

 

نهمين دوره جام جهاني - 1970  مکزيک )

 

دهمين دوره جام جهاني - 1974 آلمان غربی )

 

يازدهمين دوره جام جهاني - 1978  آرژانتين )

 

دوازدهمين دوره جام جهاني - 1982  اسپانيا )

 

سيزدهمين دوره جام جهاني - 1986  مکزيک )

 

چهاردهمين دوره جام جهاني - 1990  ايتاليا )

 

پانزدهمين دوره جام جهاني - 1994  آمريکا )

 

شانزدهمین دوره جام جهانی - 1998  فرانسه )

 

هفدهمین دوره جام جهانی - 2002  کره جنوبی و ژاپن)

 

هجدهمین دوره جام جهانی - 2006  آلمان )


+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:46  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

متن کامل وصیت نامه آدولف هیتلر

 

از زمانی که داوطلبانه و در کمال فروتنی در جنگ اوّل جهانی که به کشور رایش تحمیل شد خدمت کردم ، سی سال می گذرد. در این سه دهه ، تنها راهنمای من در تمام افکار ، اعمال و زندگیم ، عشق و وفاداری نسبت به این ملّت بوده است. این عشق و علاقه به من قدرت می داد تا بتوانم پیرامون دشوارترین مسائلی که تاکنون در برابر یک موجود فانی قرار گرفته است ، تصمیم بگیرم. در این سه دهه ، تمام سلامت و نیرویم را صرف کرده ام.اینکه من و یا هر کس دیگری در آلمان در سال ۱۹۳۹ خواستار جنگ بوده ایم ، به هیچ وجه واقعیّت ندارد. این جنگ ، به ویژه ، خواستهٔ دولتمردانی بود که یا خود یهودی بودند و یا در راه منافع یهودیان فعالیّت می کردند و همانها بودند که به جنگ دامن زدند. در پی شش سال جنگی که علیرغم تمام موانع ، روزی از آن به عنوان با شکوهترین و قهرمانانه ترین جلوهٔ مبارزات یک کشور به منظور بقای یک ملّت ، یاد خواهد شد.من نمی توانم از شهری که پایتخت این کشور است ، دست بردارم. از آنجا که نیرویمان ناچیز تر از آن است که بتوانیم بیش از این در برابر حملهٔ دشمن مقاومت کنیم و مقاومت ما نیز به تدریج به وسیلهٔ مردانی کور و بی اراده تحلیل خواهد رفت ، آرزو می کنم که در سرنوشت میلیونها انسان دیگری که تصمیم گرفته اند در این شهر باقی بمانند ، شریک باشم. گذشته از این ، هرگز در دستهای دشمنانی که خواستار نمایشی تازه جهت توده های دیوانهٔ خود هستند ، نخواهم افتاد.بنابراین تصمیم گرفته ام در برلین بمانم ، و در لحظه ای که مطمئن شوم که وضعیت پیشوا و حکومت در معرض خطر و سقوط حتمی قرار گرفته است ، مرگ را داوطلبانه پذیرا شوم. با قلبی شاد و آگاهی از یک وحدت بی مانند در تاریخ ، از فداکاری ها و دستاوردهای سربازانمان در جبهه های جنگ ، زنانمان در خانه ها ، دهقانان و کارگران و جوانانمان تشکّر و قدردانی می کنم. آرزو و درخواستم این است که ملّت آلمان ، هرگز و تحت هیچ شرایطی در هیچ مبارزه ای تسلیم نشوند و با تمام توان خود ، و با وفاداری نسبت به مبانی و اصول «کلاوزه ویتز» علیه دشمنان سرزمین مادری خود بجنگند.
از وفاداری سربازان آلمان و نیز از مشارکت و همدلی من با آنها در مرگ ، بذری در زمین پاشیده خواهد شد که روزی در تاریخ آلمان رشد خواهد کرد و در نتیجه یک ملّت متحد واقعی تحقق خواهد بخشید…پیش از مرگ ، رایش مارشال هرمان گورینگ را از حزب بیرن می اندازم و تمامی حقوق را که به موجب حکم روز بیست و نه ژوئن ۱۹۴۱ و نیز سخنرانی در رایشتاگ در اوّل سپتامبر ۱۹۳۹ به وی تفویض کرده ام ، از او می گیرم.گورنینگ و هیملر ، جدا از عدم وفاداری نسبت به من ، با مذاکرات محرمانه با دشمن که بدون آگاهی و بر خلاف میل من انجام گرفت ، و نیز اقدام به اعمال غیر قانونی برای کنترل کشور ، شرمندگی جبران ناپذیری برای کشور آلمان به بار آوردند. به منظور تقدیم دولتی که از مردان با شرف تشکیل شده ، و قادر است وظیفهٔ ادامهٔ جنگ را با تمام نیرو انجام بدهد ، افراد زیر را به عنوان کابینهٔ جدید منسوب می کنم: • رئیس جمهور: دونیتس • صدر اعظم: دکتر گوبلز • وزیر حزب: بورمن • وزیر امور خارجه: زایس اینکوارت باشد که کابینهٔ جدید ، نسبت به وظیفهٔ خود که برقراری نظام ناسیونال سوسیالستی در کشور است آگاه باشد و شرایطی را بوجود آورد که هر فرد آلمانی ، خدمت در راه منافع عموم را به منافع شخص خود ارجح بداند.از ملّت آلمان ، تمام مردان و زنان ناسیونال سوسیالیست و نیز تمام افراد ارتش می خواهم که تا دم مرگ نسبت به دولت و رئیس جمهور جدید وفادار بوده ، از اوامر آنها اطاعت کنند. از این مهمتر ، اینکه به دولت و ملّت آلمان دستور می دهم که همواره قوانین نژادی را مورد مراقبت و ملاحظه قرار. بدهند
 9 آوریل 1945
آدلف هیتلر

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:44  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

برمودا در اقیانوس اطلس، منطقه شگفت انگیزی وجود دارد که تاکنون، تعداد زیادی از هواپیماها و کشتی ها، بی آنکه نشانه ای از خود برجای گذارند، به طرز اسرارآمیزی در آنجا ناپدید شده اند.
این منطقه
مرگبار که اصطلاحا «مثلث برمودا» یا «مثلث شیطان» نامیده می شود، از شمال به جزیره «برمودا» از باختر به « فلوریدا» و از سوی خاور به نقطه ای از اقیانوس اطلس محدود میشود. حوادث شگفت انگیزی که در این نقطه از عالم اتفاق افتاده، دانشمندان را بر آن داشته است تا در « مثلث برمودا» به مطالعه و کاوش بپردازند و در رابطه با این حوادث، نظریات گوناگون ارائه دهند، ولی این کوشش ها، تا کنون کمکی به حل معما نکرده است.

مثلث برمودا
در حدود ساعت ۵/۱۰ شامگاه ۲۹ ژانویه ۱۹۴۸ هواپیمای بزرگ چهار موتوره بریتانیا موسوم به « استار تایگر» هنگامی که با ۲۶ مسافر و خدمه بر فراز « مثلث برمودا» پرواز می کرد، ناگهان به طرز اسرارامیزی ناپدید شد و دیگر هیچ خبری از آن به دست نیامد.چند دقیقه قبل، تنها یک پیام رادیویی از خلبان هواپیما دریافت شده بود که اعلام کرده بود « هوا خوب است و هیچ مانعی وجود ندارد»با این حال، هواپیمای « استار تایگر» ناپدید گردید و معلوم نشد چه بلایی بر سر آن آمد.در ساعت ۴۵/۷ دقیقه بامداد روز ۱۷ ژانویه ۱۹۴۹ کاپیتان با هواپیمای خود از فرودگاهی در جزیره « برمودا» به هوا برخاست تا به «کینگستون» واقع در « جامائیکا» برود، ولی این هوایما نیز هنگام عبور از فراز « مثلث برمودا» به سرونوشت هواپیمای قبلی دچار گردید.کاپیتان ۴۰ دقیقه پس از پرواز، طی یک تماس رادیویی، وضع هوا را عالی توصیف کرد و با اطمینان گفت که به موقع به « جامائیکا» خواهد رسید.
ولی این آخرین پیامی بود که از خلبان هواپیما دریافت شد و پس از آن، فقط سکوتی اسرار آمیز بر قرار گردید.
برای یافتن این هواپیما، قطعات شکسته آن، و یا حتی آثار روغن و بنزین بر سطح آب که می توانست سرنخی به دست دهد، جستجوی گسترده ای به عمل آمد، لیکن این جستجو کاملا بی فایده بود.پیش از ناپدید شدن این دو هواپیما، حادثه شگفت انگیزی در مثلث برمودا رخ داده بود که توجه همگان را به خود جلب کرد و در حقیقت وجه تسمیه «مثلث برمودا» از آنجا ناشی شد.

وجه تسمیه «مثلث برمودا»
در روز ۵ دسامبر ۱۹۴۵ پنج بمب افکن از نوع «اونجر» به منظور انجام یک پرواز تمرینی که پرواز شماره ۱۹ نامیده می شد، از پایگاه نظامی « فورت لودردیل» واقع در « فلوریدا» به هوا برخاستند . طبق برنامه ، آنها می بایستی یک مسیر مثلث شکل را طی کنند و دوباره به پایگاه بازگردند.چندین بار جنین تمرینی را انجام داده بودند، از این رو این ماموریت بر ایشان دشوار نبود. از سوی دیگر، خلبانان و خدمه این پنج بمب افکن را افرادی با تجربه و ماهر تشکیل می دادندم. و همه هواپیماها مجهز به بهترین دستاه بی سیم و تجهیزات هوانوردی بودند.
در ساعت ۱۰/۲ دقیقه آن روز، هر پنج بمب افکن به هوا برخاستند و با آرایشی زیبا و سرعتی در حدود ۲۰۰ مایل در ساعت به سوی خاور به پرواز در آمدند.
در ساعت ۴۵/۳ دقیقه، حادثه وحشتناکی رخ داد. ستوان «تایلو» فرمانده این اسکادران طی تماس رادیویی با برج مراقبت فریاد زد:
- برج مراقبت … وضع اضطراری پیش آمده … انگار ما از مسیر خود منحرف شده ایم… ما قادر نیستیم زمین را ببینیم… تکرار می کنم … ما قادر نیستیم زمین را ببینیم.مسئول برج مراقبت پرسید:- حالا در چه موقعیتی هستید؟- موقعیت خود را به درستی نمی دانیم … اصلا نمی دانیم کجا هستیم . به نظر میرسد راه را گم کرده ایم.مسئول برج مراقبت از این سخن بر خود لرزید. چگونه ممکن بود پنج هواپیما، با سرنشینان پر تجربه خود، در شرایطی که هوا کاملا مساعد بود راه خود را گم کنند.برج مراقبت گفت:- طاقت داشته باشید. به سوی غرب پرواز کنید.ستوان « تایلور» پاسخ داد:- ما اصلا نمی دانیم غرب کجاست… همه دستگاه ها از کار افتاده … همه چیز شگفت انگیز است. هیچ جهتی را نمی توانیم تشخیص دهیم.حتی اقیانوس شکل دیگری به خود گرفته است…چند لحظه بعد، دوباره صدای ستوان« تایلور» به گوش ریسید که دیوانه وار فریاد زد:- ما وارد آب های سفید می شویم … خطر همچون دشنه ای به سوی ما می آید… کمک … کمک …و این آخرین پیام ستوان « تایلور» بود و صدای او برای همیشه خاموش شد.
مسئولان فرودگاه، وضع اضطراری اعلام کردند و یک هواپیمای « مارتین مرینر» با ۱۳ سرنشین و مجهز به کلیه وسایل نجات از زمین برخاست تا به جستجوی پنج هواپیمای بمب افکن بپردازد، ولی شگفت اینکه این هواپیما نیز به همان سرنوشت پنج بمب افکن دچار گردید و برای همیشه ناپدید شد.در ساعت ۴/۷ دقیقه بعد از ظهر آن روز، برج مراقبت نیروی دریایی در « اوپالوکا» پیام ضعیفی دریافت کرد که مربوط به یکی از هواپیماهای پرواز شماره ۱۹ بود. عجیب آن بود که به موجب پیش بینی، موجودی بنزین آخرین هواپیما می بایستی تقریبا دو ساعت پیش تمام شده باشد، در حالی که هنوز در آسمان بود.سپیده دم روز بعد، ۲۴۲ فروند هواپیما و ۱۸ فروند کشتی به جستجوی هواپیماهای گمشده پرداختند، ولی اثری از آنها نیافتند. انگار این هواپیماها، قطره ای شده و به درون اقیانوس فرو رفته بودند.هرگاه فرض کنیم که این پنج هواپیمای بمب افکن، در آسمان با یکدیگر تصادم کرده اند، می بایستی قطعات شکسته هواپیما و یا آثار و علائمی از این تصادم پیدا می شد و از سوی دیگر هنگامی که ستوان«تایلور» وضع اضطراری اعلام کرد، برخی از خدمه هواپیما می توانستند به وسیله چتر نجات، خود را از مهلکه رهایی بخشند، یا پس از سقوط در آب از وسایل ایمنی نظیر تشک های بادی و جلیقه های نجات استفاده کنند، در حالی که معلوم نیست چرا هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفت . هواپیمای « مارتین مرینر» که به کمک این پنج هواپیما شتافته بود، به گونه ای ساخته شده بود که می توانست روی آب بنشیند، در حالی که این هواپیما نیز بی آنکه با برج مراقبت تماس بگیرد، به طرز اسرارآمیزی ناپدید شد.واقعیت حادثه تا به امروز کشف نشده و این ماجرا همچنان در شمار یکی از اسرار حل نشده عالم، باقی مانده است. پس از این رویداد، تعداد زیادی هواپیما و کشتی همراه با سرنشینان آنها در منطقه مثلث برمودا ناپدید شده اند که تا کنون اثری از آنها به دست نیامده است و این حوادث موجب شده که دانشمندان نظریات گوناگون در رابطه با « مثلث برمودا» ارائه دهند.
نظرات دانشمندان در ارتباط با مثلث برموداپاره ای از این دانشمندان بر این اعتقادند که از مثلث برمودا، دریچه ای به دنیای دیگر گشوده می شود و این کشتی ها و هواپیماها از آن دریچه به بعد دیگری که برای ما ناشناخته است منتقل می شوند.و گروهی دیگر گناه این حوادث را به گردن موجودات فضایی می اندازند و می گویند که ساکنان کرات دیگر، کشتی ها و هواپیماها را با سرنشینانش برای تحقیق به کرات خود می برند.برخی دیگر نیز با توجه به فرضیه فرو رفتن قاره افسانه ای آتلانتیس به زیر آب ، بر این باورند که در اعماق آب های مثلث برمودا، بلور عظیمی وجود دارد که اشعه ای قوی تر از لیزر از آن ساطع می شود و این اشعه کشتی ها و هواپیماها را ذوب می کند. در نقشه های قدیم یقاره ای به نام « آتلانتیس» به چشم می خورد که امروزه اثری از این خشکی وجود ندارد، و دانشمندان حدس می زنند بر اثر وقوع فاجعه ای که ماهیت آن هنوز بر بشر معلوم نیست، در منطقه «مثلث برمودا» به اعماق اقیانوس فرورفته باشد.

موقعیت مثلث برمودامثلث برمودا واقعا یک مثلث نیست، بلکه شباهت بیشتری به یک بیضی (و شاید هم دایره‌ای بزرگ) دارد که در روی بخشی از اقیانوس اطلس در سواحل جنوب شرقی آمریکا واقع است. راس آن نزدیک برمودا و قسمت انحنای آن از سمت پایین فلوریدا گسترش یافته و از پورتوریکو گذشته ، به طرف جنوب و شرق منحرف شده و از میان دریای سارگاسو عبور کرده و دوباره به طرف برمودا برگشته است. طول جغرافیایی در قسمت غرب مثلث برمودا ۸۰ درجه است، بر روی خطی که شمال حقیقی و شمال مغناطیسی بر یکدیگر منطبق می‌گردند. در این نقطه هیچ انحرافی در قطب نما محاسبه نمی‌شود.وینسنت گادیس که مثلث برمودا را نامگذاری کرده، آن را به صورت زیر توصیف می‌کند: « یک خط از فلوریدا تا برمودا ، دیگری از برمودا تا پورتویکو می‌گذرد و سومین خط از میان باهاما به فلوریدا بر می‌گردد. »

مثلث برمودا

مشاهدات و گزارشاتدر بیشتر اتفاقات مثلث برمودا ، اکثر هواپیماها در حالی ناپدید شده‌اند که تماس رادیویی خود را با ایستگاههای مبدا و مقصدشان تا آخرین لحظه حفظ کرده‌اند و یا برخی دیگر در لحظات آخر پیامهای غیر عادی مخابره کرده‌اند که حاکی از عدم کنترل آنان بر روی دستگاه و ابزارها بوده است و یا چرخش عقربه‌های قطب نما به دور خود و تغییر رنگ آسمان اطراف به زردی و مه آلودی ، آن هم در روز صاف و آفتابی و یا تغییراتی غیر عادی در آبها که تا لحظاتی قبل آرام بوده‌اند، بدون بیان هیچ دلیل روشنی از چگونگی این وقایع.این پیامها رفته رفته ضعیف‌تر و غیرقابل تشخیص‌تر شده و یا سریعا قطع شده‌اند. دقیقا مثل اینکه چیزی ارتباط رادیویی را قطع کرده باشد و یا چنانچه اظهار عقیده شده، در حال دور شدن و عقب رفتن از فضا و زمان بوده و دورتر و دورتر شده‌اند. در برخی موارد گزارشها حاکی از آن بود که نوری ناشناخته و غیر قابل تشریح روئیت شده است. همچنین توده سیاه و تاریکی در سطح دریا که پس از مدتی ناپدید شده ، در جریان اتفاقات مزبور گزارش شده است.در مواردی هم گزارش شده که نقطه تاریک بزرگی در میان ستارگان در آسمان دیده شده که نوری متحرک از طرف زمین به آن قسمت وارد شده و سپس هر دو ناپدید شده‌اند. در تمام مدت دیده شدن تاریکی ، دستگاهها و سایر ابزارهای قایق‌های ناظر از کار افتاده بودند که پس از رفع تاریکی آسمان ، دوباره شروع بکار کرده‌اند.در یک مورد هم پیامی عجیب از یک کشتی باری ژاپنی بدین مضمون دریافت گردید. “خطری همانند یک خنجر هم اکنون … به سرعت می‌آید … ما نمی‌توانیم فرار کنیم …” در هر حال بدون اینکه مشخص شود خنجر چه بود، کشتی ناپدید شد.

علل واقعه

علل فرضی طبیعی معمول‌ترین فرضیات بر اساس مرگ غیر طبیعی (زیرا هیچ جسدی تا کنون بدست نیامده است.) بنا شده است. این توضیحات عبارتند از:جزر و مد ناگهانی دریا در نتیجه زلزله در اعماق دریا ، وزش بادهای مخرب و اختلالات جوی ، گویهای آتشفشان که موجب انفجار هواپیماها می‌شود، گرفتار آمدن در جاذبه یک گرداب یا گردباد که باعث سقوط و انهدام هواپیماها یا انحراف مسیر کشتیها و مفقود شدن آنها در آب می‌شود، تحت تاثیر نیرویی مغناطیسی قرار گرفتن و اختلالات امواج لکترومغناطیسی، ولی این دلایل توجیه قابل قبولی برای ناپدید شدن هواپیماها و کشتیهای متعدد در یک منطقه نیست.
علل فرضی غیر طبیعی

دستگیری و ربوده شدن به وسیله زیردریایی یا بشقاب پرنده‌هایی متعلق به کراتی دیگر که برای تحقیق درباره حیات و زندگی باستان و حال ما انسانها به کره زمین آمده‌اند، می‌تواند علتی غیر طبیعی برای توجیه وقایع باشد.یکی از عجیب‌ترین پیشنهادات در این مورد بوسیله ادگار کایس ، پیشگو و روانکاو و حکیم در دهه پنجم قرن بیست ، ارائه شده است. به عقیده وی قرنها قبل از کشف اشعه لیزر ، بومیان سواحل اقیانوس اطلس از کریستال به عنوان یک منبع انرژی و قدرت استفاده می‌کردند. به نظر کاین نوعی نیروی شیطانی القا شده از سوی آنها ، در عمق یک مایلی در قسمت غرب اندروس غرق شده که هنوز در برخی مواقع باعث از کار انداختن ابزار و وسایل الکتریکی کشتیها ، هواپیماها و در نهایت نابودی آنها می‌گردد.ام. ک. جساپ که یک فضانورد ، منجم و متخصص کره ماه است، در کتابش به نام « در مورد بشقاب پرنده‌ها » ابزار می‌دارد که ناپدید شدن کشتیهای مشهور در مثلث برمودا ، به وسیله اجسام پرنده صورت گرفته است. وی مفقود شدن خدمه آنها را نیز به اجسام مزبور ربط می‌دهد. به عقیده جساپ یوفوها هر چه هستند، حوزه مغناطیسی موقتی ایجاد می‌کنند که دارای طرحی یونیزه شده است و می‌تواند باعث متلاشی شدن یا ناپدید شدن هواپیماها و کشتیها گردد. او روی این سوال کار می‌کرد که چگونه نیروی مغناطیسی کنترل شده و می‌تواند باعث نامرئی شدن گردد. نظریه میدان واحد انیشتین او را مجذوب کرده بود. جساپ هر دو اینها را کلیدی می‌دانست برای ظهور و محو شدن ناگهانی بشقاب پرنده‌ها و ناپدید شدن کشتیها و هواپیماها. ولی مرگ امکان ادامه فعالیت و نتیجه گیری را از جساپ گرفت و تحقیقاتش نیمه تمام ماند.
گذشته و آینده برمودابه نظر می‌رسد که این منطقه طی زمانهای متمادی گذشته نیز در افسانه‌ها به منزله مکانی ترسناک وجود داشته و حتی خیلی قبل از تاریخ کشف آن و بعد از آن تاریخ تا صدها سال با عناوین «دریایی از مقبره‌ها» ، «مثلث شیطان» ، «مثلث مرگ» ، «دریای بدبختی» ، «گورستان آتلانتیک» نامیده می‌شده است.
شومی و بدشگونی مثلث برمودا حتی در عصر فضا نیز باعث تعجب انسانهایی چون کریستف کلمب و فضانوردان آپولو ۱۳ که یکی کاشف در زمین و دیگری در فضاست، شده است.

اینکه چرا وقایع عجیب این منطقه گزارش نمی‌شود، شاید به دلیل ایجاد رعب و وحشت عمومی باشد، شاید هم چون دلیل اصلی وقایع معلوم نیست، اتفاقات مربوطه بازتاب نمی‌یابد. البته در اغلب گزارشات ارائه شده هم سانسورهایی وجود دارد که اصل وقایع را سرپوشیده نگه می‌دارد.

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:43  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

موقعیت جغرافیایی مثلث برمودا بر روی بخشی از اقیانوس اطلس در سواحل جنوب شرقی آمریکا واقع است. راس آن نزدیک برمودا و قسمت انحنای آن از سمت پایین فلوریدا گسترش یافته و از پورتوریکو گذشته، به طرف جنوب و شرق منحرف شده و از میان دریای سارگاسو عبور کرده و دوباره به طرف برمودا برگشته‌است. طول جغرافیایی در قسمت غرب مثلث برمودا ۸۰ درجه‌است، بر روی خطی که شمال حقیقی و شمال مغناطیسی بر یکدیگر منطبق می‌گردند. در این نقطه هیچ انحرافی در قطب نما محاسبه نمی‌شود.وینسنت گادیس که مثلث برمودا را نامگذاری کرده، آن را به صورت زیر توصیف می‌کند: «یک خط از فلوریدا تا برمودا، دیگری از برمودا تا پورتویکو می‌گذرد و سومین خط از میان باهاما به فلوریدا بر می‌گردد.»مثلث برمودا نامش را در نتیجه ناپدید شدن ۶ هواپیمای نیروی دریایی همراه با تمام سرنشینان آنها در پنجم دسامبر ۱۹۴۵ کسب کرد. ۵ فروند از این هواپیماها به دنبال اجرای ماموریتی عادی و آموزشی، در منطقه مثلث، پرواز می‌کردند که با ارسال پیامهایی عجیبی درخواست کمک کردند. هواپیمای ششم برای انجام عملیات نجات، به هوا برخاست که هر شش هواپیما به طرز فوق‌العاده مشکوکی مفقود شدند.آخرین پیامهای مخابره شده آنها با برج مراقبت حاکی از وضعیت غیر عادی، عدم روئیت خشکی، از کار افتادن قطب نماها یا چرخش سریع عقربه آنها و اطمینان نداشتن از موقعیتشان بود. این در حالی بود که شرایط جوی برای پرواز مساعد بود و خلبانان و دیگر سرنشینان افرادی با تجربه و ورزیده بودند. با وجود مدتها جستجو هیچ اثری از قطعه شکسته، لکه روغن، آثاری از اجسام شناور، خدمه یا تجمع مشکوکی از کوسه‌ها دیده نشد. هیچ حادثه‌ای چه قبل و چه بعد از آن، تا این حد حیرت‌آورتر از ناپدید شدن دسته جمعی هواپیماهای مذکور نبوده‌است. در حوادثی مشابه در این منطقه قایقها و کشتیهایی مفقود شده‌اند (قربانیان مثلث برمودا)، در برخی موارد هم فقط خدمه و سرنشینان ناپدید گشته‌اند.

منطقه وحشتهمه روزه هواپیماهای متعددی بر فراز مثلث برمودا پرواز می‌کنند. کشتیهای بزرگ و کوچک در آبهای آن در حال تردند و افراد زیادی برای بازدید، به این منطقه مسافرت می‌کنند، بدون آنکه اتفاقی بیفتد. از طرف دیگر، در دریاها و اقیانوسها در سراسر دنیا، کشتیها و هواپیماهای زیادی مفقود شده و می‌شوند. پس چرا فقط مثلث برمودا از بقیه مناطق تفکیک شده‌است. علت این است که اولا هیچ امیدی برای یافتن حتی اثر و نشانه‌ای وجود ندارد. ثانیا در هیچ منطقه دیگر چنین ناپدید شدنهای بی دلیل، بیشمار و نامعلوم روی نداده و به این خوبی ثبت نشده‌است.

مشاهده‌ها و گزارش‌هادر بیشتر اتفاقات مثلث برمودا، اکثر هواپیماها در حالی ناپدید شده‌اند که تماس رادیویی خود را با ایستگاههای مبدا و مقصدشان تا آخرین لحظه حفظ کرده‌اند و یا برخی دیگر در لحظات آخر پیامهای غیر عادی مخابره کرده‌اند که حاکی از عدم کنترل آنان بر روی دستگاه و ابزارها بوده‌است و یا چرخش عقربه‌های قطب نما به دور خود و تغییر رنگ آسمان اطراف به زردی و مه آلودی، آن هم در روز صاف و آفتابی و یا تغییراتی غیر عادی در آبها که تا لحظاتی قبل آرام بوده‌اند، بدون بیان هیچ دلیل روشنی از چگونگی این وقایع

  • این پیامها رفته رفته ضعیف‌تر و غیرقابل تشخیص‌تر شده و یا سریعا قطع شده‌اند. دقیقا مثل اینکه چیزی ارتباط رادیویی را قطع کرده باشد و یا چنانچه اظهار عقیده شده، در حال دور شدن و عقب رفتن از فضا و زمان بوده و دورتر و دورتر شده‌اند. در برخی موارد گزارش‌ها حاکی از آن بود که نوری ناشناخته و غیر قابل تشریح روئیت شده‌است. همچنین توده سیاه و تاریکی در سطح دریا که پس از مدتی ناپدید شده، در جریان اتفاقات مزبور گزارش شده‌است.
  • در مواردی هم گزارش شده که نقطه تاریک بزرگی در میان ستارگان در آسمان دیده شده که نوری متحرک از طرف زمین به آن قسمت وارد شده و سپس هر دو ناپدید شده‌اند. در تمام مدت دیده شدن تاریکی، دستگاهها و سایر ابزارهای قایق‌های ناظر از کار افتاده بودند که پس از رفع تاریکی آسمان، دوباره شروع بکار کرده‌اند.
  • در یک مورد هم پیامی عجیب از یک کشتی باری ژاپنی بدین مضمون دریافت گردید. «خطری همانند یک خنجر هم اکنون... به سرعت می‌آید... ما نمی‌توانیم فرار کنیم...» در هر حال بدون اینکه مشخص شود خنجر چه بود، کشتی ناپدید شد.

علل واقعه

برخی می گویند جاذبه در این نقطه زیاد است ولی تمام این‌ها غلط است زمانی که آمریکا آزمایش فیلادلفیا را انجام داد و قدرتی بزرگ را کسب کرد از این رو در این مکان آزمایشاتی محرمانه انجام می دهد و برای همین هر کشتی یا هواپیمایی که از آنجا می گذرد از آزمایش فیلادلفیا استفاده می‌کند آمریکا به این دلیل این کار را انجام می دهد زیرا اگر موضوع فاش شود دانشمندی مطالب را جمع آوری می‌کند و نظریه ای را می دهد .

علل فرضی طبیعی

جزر و مد ناگهانی دریا در نتیجه زلزله در اعماق دریا، وزش بادهای مخرب و اختلالات جوی، گویهای آتشفشان که موجب انفجار هواپیماها می‌شود، گرفتار آمدن در جاذبه یک گرداب یا گردباد که باعث سقوط و انهدام هواپیماها یا انحراف مسیر کشتیها و مفقود شدن آنها در آب می‌شود، تحت تاثیر نیرویی مغناطیسی قرار گرفتن و اختلالات امواج الکترومغناطیسی، ولی این دلایل توجیه قابل قبولی برای ناپدید شدن هواپیماها و کشتیهای متعدد در یک منطقه نیست.

علل فرضی غیر طبیعی

دستگیری و ربوده شدن به وسیله زیردریایی یا بشقاب پرنده‌هایی متعلق به کراتی دیگر که برای تحقیق درباره حیات و زندگی باستان و حال ما انسانها به کره زمین آمده‌اند، می‌تواند علتی غیر طبیعی برای توجیه وقایع باشد.یکی از عجیب‌ترین پیشنهادات در این مورد بوسیله ادگار کایس، پیشگو و روانکاو و حکیم در دهه پنجم قرن بیست، ارائه شده‌است. به عقیده وی قرنها قبل از کشف اشعه لیزر، بومیان سواحل اقیانوس اطلس از کریستال به عنوان یک منبع انرژی و قدرت استفاده می‌کردند. به نظر کاین نوعی نیروی شیطانی القا شده از سوی آنها، در عمق یک مایلی در قسمت غرب اندروس غرق شده که هنوز در برخی مواقع باعث از کار انداختن ابزار و وسایل الکتریکی کشتیها، هواپیماها و در نهایت نابودی آنها می‌گردد.

نظریه و توضیحات کوشچه

لارنس دیوید کوشچه محقق دانشگاه ایالت آریزونا در سال ۱۹۷۵ با انتشار کتابی به نام «اسرار مثلث برمودا برملا شد» اولین نظریه مخالف در این زمینه را منتشر نمود. تحقیقات وی در این کتاب شماری از اطلاعات نادرست و ناسازگار در مقاله بلیتزر را برملا نمود. وی در این کتاب به وجود ناسازگاریهای زیادی در گزارش‌های بلیتزر اشاره نمود و گفته‌های وی از زبان شاهدان عینی، افراد زنده مانده در حوادث و همچنین تمامی انسانهای درگیر را نادرست و غیرواقعی بیان نمود. وی بیان نمود که بسیاری از اطلاعات مهم در مقاله بلیتزر از قلم افتاده‌است و به هیچوجه کاملا بررسی نشده‌است. به عنوان مثال در داستان بلیتزر در مورد مفقود شدن قایق معروفی که قصد داشت دور دنیا حرکت کند و سرنشین آن دونالد کروهرست، بلیتزر به اسرار آمیز بودن این داستان اشاره نموده‌است در حالیکه شواهد روشنی در مورد دلایل مفقود شدن وی در دسترس است و یا همچنین در مورد کشتی حمل ذغال سنگ که بلیتزر آنرا اینطور بیان نمود که کشتی مذبور سه روز پس از ترک بندری در اقیانوس اطلس مفقود شده و دیگر هیچ ردپائی از آن یافت نشد بیان نمود که در گزارشات واقعی کشتی ای با همین نام از بندری در اقیانوس آرام حرکت نموده‌است. همچنین کوشچه معتقد بود که درصد زیادی از حوادثی که بنام اسرار مثلث برمودا یاد شده، کاملا خارج از منطقه مثلث برمودا اتفاق افتاده‌است و در اغلب موارد راه اثبات این مدعا بسیار ساده بوده‌است. وی با جستجو در مقالات چاپ شده در روزنامه‌های وقت و همچنین اطلاع از وضع هوای گزارش شده در آن روز توانست وجود مغایرت‌ها در داستانهای بیان شده در مورد اسرار مثلث برمودا را برملا سازد.

نتیجه گیریهای کوشچه

  • شمار کشتی‌ها و هواپیماهای مفقود شده در این گزارشات در مقایسه با شمار کشتی‌ها و هواپیماهای مفقود شده در دیگر مناطق اقیانوس، بهیچوجه زیادتر نبوده‌است.
  • طوفانهای استوائی و گرمسیری بسیاری در این مناطق گزارش شده‌است و شمار گمشدگان در این گزارشات با توجه به تعداد این طوفانها نا متناسب، عجیب یا اسرارآمیز نمی‌باشد مضافا اینکه بلیتزر و نویسندگان دیگر در مقالات خود اشاره‌ای به این واقعیت ننموده‌اند.
  • اعداد و ارقام بیان شده در این گزارشات و تحقیقات آشفته اغراق آمیز می‌نماید، کشتی‌ها و قایق هائی مفقود گزارش می‌گردند درحالیکه آنها بلاخره به بندرها با تاخیر بازگشته بودند و این گزارش نشده‌است.
  • برخی از این گزارشات در مورد مفقودین درواقع هیچگاه اتفاق نیافتاده‌اند. بطور مثال حادثه‌ای، با عنوان سقوط هواپیما گزارش شده که مدعاست هواپیمائی مسافربری، در سال ۱۹۳۷ از بندر دیتونا در فلوریدا در مقابل چشم صدها شاهد عینی پرواز نموده و در مثلث برمودا سقوط نموده‌است درحالیکه در روزنامه‌ها محلی آن زمان هیچ نوشته‌ای در اثبات این مدعا یافت نمی‌شود.

نتیجه گیری کلی کوشچه در مورد افسانه مثلث برمودا

افسانه‌ها و داستانهائی که بعنوان اسرار مثلث برمودا وجود دارد، توسط نویسندگانی منتشر شده که عمدا یا سهوا با داشتن تصورات نادرست، دلایل و مستندات ناقص و یا همچنین با پی روی از احساسات (sensationalism) نادرست سعی در نوشتن آنها نموده‌اند و این مقالات جعلی و تصنعی می‌باشند. مدلین رسبورتگارف دانشمند و محقق ایتالیایی قرن بیستم نیز در مورد بروز حوادث غیر عادی و خارق العاده در این منظقه پس ازتحقیقات زیاد به این نتیجه رسیده است که اغلب حوادث یاد شده در این منطقه تنها اغراق امیز نشان دادن برخی حوادث عادی بوده اند .برای مثال کشتی فرانسوی (BHG3566) که در سال ۱۹۷۷ در این منطقه ناپدید شد دو روز بعد در بندر ریجسرا دیده شد و شواهد حاکی از گم شدن این کشتی به مدت کوتاهی می‌کرد در حالی که هنوز هم برخی نویسندگان از این حادثه با نام کشتی وحشت یاد می‌کنند و بر این باورند که این کشتی در منطقه مثلث برمودا از بین رفته است و در تسخیر ارواح می‌باشد.[۱]

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:42  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

نتایج مسابقات فوتبال غرب آسیا

سال

دور

۲۰۰۰

قهرمان

۲۰۰۲

مقام سوم

۲۰۰۴

قهرمان

۲۰۰۷

قهرمان

۲۰۰۸

قهرمان

۲۰۱۰

نائب قهرمان

نتایج جام اکو

سال

دور

۱۹۶۵

قهرمان

۱۹۶۷

نایب‌قهرمان

۱۹۶۹

نایب‌قهرمان

۱۹۷۰

قهرمان

۱۹۷۴

نایب‌قهرمان

۱۹۹۳

قهرمان

مربیان

نام

ملیت

دوران

بازی

برد

تساوی

باخت

افتخارات

حسین صدقیانی

۱۹۴۱-۱۹۵۱

مدال نقره در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱

مصطفی سلیمی

۱۹۵۱-۱۹۵۲

ادموند ماسایوفسکی

؟

۱۹۵۵-۱۹۵۷

ژوزف مزاروش

؟

۱۹۵۷-۱۹۵۹

۸

۳

۱

۴

حسین فکری

۱۹۶۲-۱۹۶۶

راه‌یابی به المپیک ۱۹۶۴

گئورگی شوش

؟

۱۹۶۶-۱۹۶۷

۷

۴

۰

۳

مدال نقره در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۴

زدراکو رایکوف

۱۹۶۸-۱۹۷۰

۴

۳

۰

۱

قهرمان جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸

ایگور نتو

؟

۱۹۷۰-۱۹۷۱

۲

۰

۱

۱

پرویز دهداری

۱۹۷۱-۱۹۷۲

محمود بیاتی

۱۹۷۲-۱۹۷۴

فرانک اوفارل

؟

۱۹۷۴-۱۹۷۶

۱۳

۱۰

۱

۲

مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ و راه‌یابی به المپیک ۱۹۷۶

حشمت مهاجرانی

۱۹۷۶-۱۹۷۸

قهرمان جام ملت‌های آسیا ۱۹۷۶، راه‌یابی به جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸

حسن حبیبی

۱۹۷۹-۱۹۸۲

پرویز ابوطالب

۱۹۸۲

۲

۱

۰

۱

جلال چراغ‌پور

۱۹۸۲

محمود یاوری

۱۹۸۴

ناصر ابراهیمی

۱۹۸۴-۱۹۸۵

فریدون اصغرزاده

۱۹۸۵-۱۹۸۶

پرویز دهداری

۱۹۸۶-۱۹۸۹

مقام سوم در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۸

رضا وطنخواه

فوریه ۱۹۸۹-مه ۱۹۸۹

مهدی مناجاتی

ژوئیه ۱۹۸۹-سپتامبر ۱۹۸۹

علی پروین

۱۹۸۹-۱۹۹۳

مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰

استانکو پوکله‌پوویچ

۱۹۹۳-۱۹۹۴

۴

۱

۲

۱

محمد مایلی‌کهن

۱۹۹۵-۱۹۹۷

مقام سوم در جام ملت‌های آسیا ۱۹۹۶

والدیر ویرا

نوامبر ۱۹۹۷-دسامبر ۱۹۹۷

۳

۰

۲

۱

راه‌یابی به جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸

تومیسلاو ایویچ

ژانویه ۱۹۹۸-مه ۱۹۹۸

۵

۱

۲

۲

جلال طالبی

مه ۱۹۹۸-ژوئیه ۱۹۹۸

۴

۱

۰

۳

منصور پورحیدری

اکتبر ۱۹۹۸-فوریه ۲۰۰۰

مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸

جلال طالبی

مارس ۲۰۰۰-اکتبر ۲۰۰۰

یک‌چهارم پایانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۰

آدمار براگا

نوامبر ۲۰۰۰-فوریه ۲۰۰۱

۳

۳

۰

۰

میروسلاو بلاژویچ

مارس ۲۰۰۱-نوامبر ۲۰۰۱

۱۹

۱۰

۴

۵

برانکو ایوانکوویچ

فوریه ۲۰۰۲-سپتامبر ۲۰۰۲

۹

۴

۳

۲

مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲

همایون شاهرخی

فوریه ۲۰۰۳-سپتامبر ۲۰۰۳

۶

۲

۱

۳

برانکو ایوانکوویچ

اکتبر ۲۰۰۳- ژوئیه ۲۰۰۶

۴۱

۲۸

۶

۷

مقام سوم در جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۴، راه‌یابی به جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶

امیر قلعه‌نویی

اوت ۲۰۰۶- ژوئیه ۲۰۰۷

۲۱

۱۳

۷

۱

یک‌چهارم پایانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷

منصور ابراهیم‌زاده (سرپرست)

ژانویه ۲۰۰۸- فوریه ۲۰۰۸

۳

۰

۳

۰

علی دایی

مارس ۲۰۰۸-مارچ ۲۰۰۹

۱۴

۱۰

۲

۲

محمد مایلی‌کهن

۱۷ فروردین ۱۳۸۸

۰

۰

۰

۰

افشین قطبی

اردیبهشت ۱۳۸۸

۱۳

۸

۳

۲

تیم کنونی مربی‌گری

جایگاه

نام

ملیت

سرمربی

افشین قطبی

مربی

پیت بیوتر

مربی دروازه‌بان‌ها

منصور رشیدی

مربی تکنیک تیم(Technical staff)

کیانوش مستقیمی

مشاور تیم

مرتضی محصص

مربی بدنسازی

جان لانگالون

پزشک

پرهام خانلری

سرپرست

اصغر حاجیلو

بازیکنان

بیشترین بازی ملی

تا تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۰۹ بازیکنانی که دارای بیشترین بازی ملی هستند بدین قرار است:

#

نام

دوران

بازی ملی

گل

۱

علی دایی

۱۹۹۳ - ۲۰۰۶

۱۴۹

۱۰۹

۲

علی کریمی*

۱۹۹۸ - ۲۰۰۹

۱۱۱

۳۶

۳

مهدی مهدوی‌کیا*

۱۹۹۶ - ۲۰۰۹

۱۱۱

۱۲

۴

جواد نکونام*

۲۰۰۰ - ۲۰۰۹

۱۰۰

۲۳

۵

کریم باقری*

۱۹۹۳ - ۲۰۰۹

۸۶

۵۰

۶

حمید استیلی

۱۹۹۰ - ۲۰۰۰

۸۲

۱۲

۷

جواد زرینچه

۱۹۸۷ - ۲۰۰۰

۸۰

۱

۸

احمد رضا عابدزاده

۱۹۸۷ - ۱۹۹۸

۷۹

۰

۹

علی پروین

۱۹۷۰ - ۱۹۸۰

۷۶

۱۳

۱۰

یحیی گل‌محمدی

۱۹۹۳ - ۲۰۰۶

۷۴

۵

بر اساس داده‌هایی از FIFA و RSSSF.
* نشان دهنده بازیکنی که هنوز بازی می‌کند یا امکان دارد بازی کند.

بیشترین گل ملی

تا تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۰۸ بازیکنانی که دارای بیشترین گل زده ملی هستند بدین قرار است:

#

نام

دوران

گل

بازی ملی

۱

علی دایی

۱۹۹۳ - ۲۰۰۶

۱۰۹

۱۴۹

۲

کریم باقری*

۱۹۹۳ - ۲۰۰۸

۵۰

۸۵

۳

علی کریمی*

۱۹۹۸ - ۲۰۰۹

۳۶

۱۱۱

۴

جواد نکونام*

۲۰۰۰ - ۲۰۰۸

۲۳

۹۷

۵

غلامحسین مظلومی

۱۹۶۹ - ۱۹۷۷

۱۹

۴۰

۶

فرشاد پیوس

۱۹۸۴ - ۱۹۹۴

۱۹

۳۴

۷

علی‌اصغر مدیرروستا

۱۹۹۰ - ۱۹۹۸

۱۸

۳۲

۸

علی‌رضا واحدی نیکبخت*

۲۰۰۰ - ۲۰۰۸

۱۴

۶۷

۹

علی پروین

۱۹۷۰ - ۱۹۸۰

۱۳

۷۶

۱۰

حسن روشن

۱۹۷۴ - ۱۹۸۰

۱۳

۳۹

۱۱

وحید هاشمیان*

۱۹۹۸ - ۲۰۰۹

۱۳

۴۳

۱۲

مهدی مهدوی‌کیا*

۱۹۹۶ - ۲۰۰۹

۱۲

۱۱۱

۱۳

حمیدرضا استیلی

۱۹۹۰ - ۲۰۰۰

۱۲

۸۲

۱۴

پرویز قلیچ‌خانی

۱۹۶۴ - ۱۹۷۷

۱۲

۶۴

   

 

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:40  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان

 

تیم ملی فوتبال ایران در ۲۵ مرداد ۱۳۸۵، دیدار با سوریه، ورزشگاه آزادی تهران، ایستاده از راست: صادقی، فکری، شکوری، نیکبخت، عنایتی، نکونام. نشسته از راست: مهدوی‌کیا، تیموریان، خطیبی، معدنچی، طالبلو

ایران با مربی‌گری برانکو ایوانکوویچ توانست به راحتی به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان صعود کند و هنوز یک بازی به پایان رقابت‌های مقدماتی مانده بود که ایران به این جام جهانی راه یافت. این سومین حضور ایران در جام‌های جهانی بود.مقدماتیدر دور نخست ایران با قطر، لائوس و اردن هم‌گروه شد. تیم ایران ابتدا ۳ - ۱ قطر را برد، سپس لائوس را ۷ - ۰ شکست داد، آن‌گاه برابر اردن در آزادی با انجام یک بازی پراشتباه ۱ - ۰ شکست خورد. در دور برگشت بازی‌ها ایران در بازی نخست اردن را باید شکست می‌داد. فدراسیون توانست وحید هاشمیان را راضی کند تا پس از مدت‌ها به تیم ملی بازگردد. همین بازیکن در بازی با اردن با پاس گلی که در دقیقه ۸۱ به علی‌رضا واحدی‌نیکبخت داد زمینه‌ساز شکست اردن در خانه شد. این بازی با نتیجه ۲ - ۰ به پایان رسید و گل دوم را علی دایی در دقیقه ۹۰ ثبت کرد. در بازی بعدی با قطر هاشمیان بار دیگر درخشید و با گل‌زنی در دقایق ۸ و ۸۹ حضوری مؤثر داشت. نتیجه پایانی این بازی ۳ - ۲ به سود ایران بود. دیگر گل ایران را آرش برهانی در دقیقه ۷۷ درون دروازه قطر جای داد. ایران در بازی آخر بار دیگر لائوس را ۷ - ۰ شکست داد و به دور بعدی صعود کرد.در مرحله بعدی ایران با ژاپن، کره شمالی و بحرین در یک گروه قرار گرفت. در دیدار نخست ایران برابر بحرین با نتیجه ۰ - ۰ متوقف شد. بازی دوم بار دیگر با درخشش هاشمیان همراه شد، ایران در این بازی توانست ژاپن را با دو گل این بازیکن شکست دهد. در بازی سوم مقابل کره شمالی نتیجه مشابهی رقم خورد، گل‌های ایران را مهدوی‌کیا در دقیقه ۳۴ و نکونام در دقیقه ۸۰ درون دروازه رقیب جای دادند. بازی برگشت در مقابل کره شمالی با نتیجه ۱ - ۰ و گل دقیقه ۴۵ رحمان رضایی به سود ایران پایان پذیرفت تا به مصاف تیم بحرین برود. ایران در صورت تساوی برابر بحرین هم بدون احتساب بازی پایانی برابر ژاپن به جام جهانی صعود می‌کرد. تیم ایران توانست این بازی را با گل دقیقه ۴۸ محمد نصرتی در آزادی برنده شود و به جام جهانی راه یابد. در بازی آخر این گروه ایران برابر ژاپن ۲ - ۱ شکست خورد. تنها گل ایران را دایی در دقیقه ۷۸ از روی نقطه پنالتی درون دروازه ژاپن جای داد.[۱۵]

دوره پایانی

ایران در جام جهانی به همراه پرتقال، آنگولا و مکزیک در گروه D این رقابت‌ها قرار گرفت.[۱۶] ایران پیش از ورود به آلمان نتوانست بازی‌های تدارکاتی مناسبی برگزار کند. چنددستگی در میان بازیکنان نیز به ضعف‌های فنی تیم ایران اضافه شد و ایران نتوانست نتایج خوبی در این مسابقات کسب کند.ایران بازی نخست را ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن) در ورزشگاه نورنبرگ در حضور ۴۱۰۰۰ تماشاگر و برابر مکزیک برگزار کرد. ایران در نیمه اول بازی خوبی به نمایش گذاشت. نیمه دوم مکزیک سه تعویض انجام داد، و ایران دیگر نتوانست کاری از پیش ببرد. در پایان ایران با نتیجه ۳ - ۱ بازی را واگذار کرد. تک گل ایران را گل‌محمدی به ثمر رساند. پس از این بازی به شدت از حضور علی دایی در تیم انتقاد شد. این بازیکن در بازی بعد بر روی نیمکت نشست.[۱۷] دایی بعدها گفت برخی بازیکنان به وی پاس نمی‌دادند. در بازی دوم برابر پرتقال نیز ایران در نیمه نخست خوب ظاهر شد، اما در نیمه دوم باز هم نمایش ضعیفی ارائه داد و در پایان با نتیجه ۲ - ۰ این بازی را نیز باخت. بازی با پرتغال در فرانکفورت روز ۲۷ خرداد و در حضور ۴۸۰۰۰ تماشاگر برگزار شد.[۱۸] بازی سوم ایران روز ۳۱ خرداد در لایپزیک در حضور ۳۸۰۰۰ تماشاگر مقابل آنگولا انجام شد. در این بازی نیز ایران مقابل حریفی که نخستین حضور خود را در جام جهانی تجربه می‌کرد با نتیجه ۱ - ۱ متوقف شد. تنها گل ایران را سهراب بختیاری‌زاده به ثمر رساند. با این تساوی ایران تنها یک امتیاز کسب کرد و از راه‌یابی به دور بعد بازماند. نمایش ضعیف ایران انتقادات مردم و مطبوعات را به دنبال داشت. استفاده از علی دایی که در آن زمان ۳۶ ساله بود، عدم استفاده از برخی بازیکنان، ضعف مهاجمان که هیچ گلی به ثمر نرساندند، ضعف جسمانی بازیکنان، فقدان انسجام تیمی و حاشیه‌های فراوان اطراف تیم ملی برخی از این انتقادات بود.

جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی

ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۰ در مسابقات مقدماتی قاره آسیا شرکت کرده است. این تیم به همراه کویت، سوریه و امارات متحده عربی در گروه ۵ این رقابت‌ها قرار گرقت و با ۱۲ امتیاز به دور بعدی مسابقات صعود کرد. ایرانیها هر سه بازی دور رفت را با مساوی به پایان رساندند، اما هر سه بازی دور برگشت را با پیروزی خاتمه بخشیدند. ایران در بازی نخست خود برابر بحرین برابر تیم سوریه با نتیجه ۰ - ۰ متوقف شد. این بازی در استادیوم آزادی برگزار شد. پس از آن ایران به مصاف کویت رفت که این بازی نیز در کویت با نتیجه ۲ - ۲ به پایان رسید. گل‌های ایران را علی‌رضا نیکبخت واحدی در دقیقه ۲ و سید جلال حسینی در دقیقه ۵ به ثمر رساند. اما در ادامه نتوانست برتری خود را حفظ کند و با دریافت دو گل در دقایق ۳۸ و ۸۲ که به دلیل اشتباه در خط دفاعی درون دروازه ایران جای گرفت[۲۴] دو امتیاز حساس این بازی را از دست داد.[۲۵] ایران در سومین بازی خود در این گروه روز ۱۷ خرداد سال ۱۳۸۷ در آزادی به دیدار امارات متحده عربی رفت و در این بازی توانست نتیجهٔ ۰-۰ را کسب کند و در بازی برگشت در شهر ابوظبی در ورزشگاه العین توانست این تیم را با یک گل در دقیقهٔ ۹ ببرد.تیم ایران در تاریخ ۲۵ خرداد به مصاف تیم فوتبال سوریه در ورزشگاه العباسیون دمشق رفت و با پیروزی مقتدرانهٔ ۲-۰ توانست صعود خود را به مرحلهٔ بعدی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی صد در صد کند.در این بازی غلامرضا رضایی در دقیقه ۶۴ و محسن خلیلی در دقیقه ۹۰+۵ گل زدند. محسن خلیلی در این بازی اولین گل ملی خود را به ثمر رساند.تیم ایران با پیروزی ۲-۰ مقابل تیم فوتبال کویت با ۱۲ امتیاز به مرحلهٔ بعدی این رقابت‌ها راه بافت.گل‌های این بازی را جواد نکونام در دقیقهٔ ۱۷ که اولین گل او در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۰ بود و غلامرضا رضایی در دقیقهٔ ۹۰+۲ به ثمر رسیدند.تیم فوتبال کویت با داشتن ۴ امتیاز در آخر جدول قرار گرفت و به مرحلهٔ بعدی جام جهانی راه نیافت.ایران در پایان این مرحله با ۱۲ امتیاز در رده اول این گروه قرار گرفت و به همراه امارات به مرحلهٔ بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ صعود کرده است.[۲۶] ایران در مرحله دوم رقابت‌ها در یک گروه پنج تیمی که شامل تیم‌های امارات ، کرهٔ شمالی و جنوبی و همچنین عربستان است قرار دارد.دو تیم اول این گروه به طور مستقیم و تیم سوم پس از برد در برابر تیم سوم گروه دیگر و بعد از آن در برابر نماینده اقیانوسیه به جام جهانی صعود خواهند کرد . ایران در بازی اول در ریاض ۱-۱ با تیم عربستان مساوی کرد. تک گل ایران را جواد نکونام به ثمر رساند.در بازی دوم ایران موفق شد ۲-۱ با گلهای مهدوی کیا و نکونام کره شمالی را با شکست از تهران بدرقه کرد.در بازی سوم ایران که باید امارات را شکست می‌داد در یک بازی پر اشتباه در ورزشگاه آل مکتوم ۱-۱ مقابل این تیم مساوی کرد. تنها گل ایران را کریم باقری به ثمر رساند. در این مسابقه سید مهدی رحمتی دروازه بان ایران بهترین بازیکن میدان شناخته شد. در بازی بعدی ایران در ورزشگاه آزادی در حضور ۸۰٬۰۰۰ هوادار در برابر تیم کره جنوبی بازی کرد که در آن بازی ابتدا ایران توسط جواد نکونام به گل رسید اما در دقایق پایانی بازی پارک جی سونگ نتیجه را مساوی کرد. در بازی بعد ایران در ورزشگاه آزادی در حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت و بیش از ۱۱۰ هزار تماشاگر با نتیجه ۲-۱ مغلوب تیم ملی عربستان شد.

جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸

ایران در سه دوره نخست جام ملت‌های آسیا (۱۹۵۶، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۴) غایب بود. اما در جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸ نخستین حضور خود را تجربه کرد و البته میزبانی بازی‌ها را نیز بر عهده گرفت. همه بازی‌ها در ورزشگاه امجدیه برگزار شد. ایران در این دوره که دوره چهارم جام بود به همراه ۴ تیم دیگر رقابت می‌کرد: اسرائیل، برمه، تایوان، هنگ کنگ. ایران با ترکیبی از جوانان جویای نام و برخی ستارگان قدیمی با مربی‌گری محمود بیاتی به این مسابقات پا گذاشته بود. در بازی نخست به تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۴۷ خورشیدی برابر هنگ کنگ، ایران با نتیجه ۲ - ۰ و گل‌های همایون بهزادی و علی جباری به پیروزی رسید. ۲۰۰۰۰ تماشاگر از این بازی دیدن کردند. سه روز بعد ایران به مصاف تایوان رفت و این تیم را با حساب ۴ - ۰ در حضور ۳۰۰۰۰ تماشاگر شکست داد، گل‌های ایران را همایون بهزادی، حسین کلانی، اکبر افتخاری و حسین فرزامی به ثمر رساندند. ۲۶ اردیبهشت ایران با برمه دیدار کرد و توانست این بازی را هم با نتیجه ۳ - ۱ و گل‌های حسین کلانی، اکبر افتخاری و همایون بهزادی در حضور ۳۰۰۰۰ تماشاگر شکست دهد. ایران بازی پایانی را در ۲۹ اردیبهشت و مقابل اسرائیل برگزار کرد. این بازی در حضور ۳۰۰۰۰ تماشاگر برگزار شد و ایران توانست با گل‌های بهزادی و قلیچ‌خانی پیروز و فاتح جام شود.[۲۷] بدین ترتیب ایران در همه بازی‌های خود پیروز شد.[۲۸][پیوند مرده][پیوند مرده] پس از این قهرمانی تهران غرق در شادی شد و برای نخستین بار فوتبال مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند.[۲۹]

جام ملت‌های آسیا ۱۹۷۲

در پنجمین دوره جام ملت‌ها ایران مدافع عنوان قهرمانی بود. تیم‌های بیشتری در این دوره شرکت کرده بودند و بنا بر این دوره مقدماتی بازی‌ها نیز برگزار شد.[۳۰] رقابت‌های نهایی در کشور تایلند و شهر بانکوک برگزار می‌شد. تیم‌ها به دو گروه ۴ تیمی تقسیم شدند. ایران با مربی‌گری محمد رنجبر در این رقابت‌ها حاضر شده بود و در بازی نخست که روز ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۵۱ خورشیدی و در حضور ۲۰۰۰ تماشاگر برگزار شد به مصاف کامبوج رفت. این بازی که در ورزش‌گاه ملی بانکوک انجام شد با دو گل حسین کلانی و صفر ایرانپاک و با نتیجه ۲ - ۰ به سود ایران خاتمه یافت.[۳۱][پیوند مرده][پیوند مرده] روز ۱۹ اردیبهشت ایران در حضور ۵۰۰۰ نفر به دیدار عراق رفت و این بازی را نیز با هت‌تریک حسین کلانی با نتیجه ۳ - ۰ به سود خود پایان بخشید. روز ۲۳ اردیبهشت ایران به مصاف میزبان بازی‌ها یعنی تایلند رفت. این بازی با استقبال تماشاگران تایلندی برگزار شد و حدود ۲۰۰۰۰ نفر از این بازی دیدن کردند. ایران با دو پیروزی پیشین از گروه خود صعود کرده بود و این بازی در حقیقت تشریفاتی محسوب می‌شد، به همین دلیل تیم ملی ایران از بازیکنان ذخیره خود استفاده کرد. بازی زیر باران شدید آغاز شد و تا دقیقه ۸۰ با نتیجه ۲ - ۰ به سود میزبان ادامه یافت. در دقایق پایانی علی جباری موفق شد ۳ بار پیاپی دروازه تیم تایلندی را باز کند تا نتیجه ۳ - ۲ به سود ایران خاتمه یابد. روز ۲۶ اردیبهشت ایران بار دیگر برای انجام دیدار نیمه‌پایانی به مصاف کامبوج رفت و توانست این بار هم با نتیجه ۲ - ۱ و گل‌های صفر ایرانپاک و پرویز قلیچ‌خانی (پنالتی) به پیروزی دست یابد و راهی بازی فینال شود. بازی پایانی برابر کره جنوبی روز ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۵۱ خورشیدی در حضور ۱۵۰۰۰ تماشاگر در ورزشگاه ملی بانکوک برگزار شد و در خاتمه با نتیجه ۲ - ۱ به سود ایران پایان یافت. گل‌های ایران را علی جباری و حسین کلانی (در وقت اضافی) به ثمر رساندند. این بازی در تهران به صورت زنده از تلویزیون دولتی پخش شد.[۳۲]

ورزشگاهایران بازی‌های خانگی خود را در ورزش‌گاه غول‌پیکر آزادی برگزار می‌کند. اگر چه آزادی را استادیوم صد هزار نفری می‌نامند، گنجایش آن ۹۰۰۰۰ نفر است.[۳۳]
ورزش‌گاه آزادی که تا پیش از انقلاب آریامهر نامیده می‌شد در آغاز برای میزبانی بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ ساخته شد. در قسمت شمالی ورزشگاه اسکوربورد رنگی نصب شده است که بیش از ۱۰۴ متر مربع مساحت دارد و یکی از بزرگ‌ترین صفحه‌های نمایش جهان به شمار می‌رود.
تا پیش از ساخته شدن آزادی، بازی‌های تیم ملی در استادیوم امجدیه (شهید شیرودی) برگزار می‌شد.

نتایج

نتایج در جام جهانی

جام جهانی فوتبال

سال

دور

بازی

برد

تساوی

باخت

گ.ز.

گ.خ.

۱۹۷۸

دور ۱

۳

۰

۱

۲

۲

۸

۱۹۹۸

دور ۱

۳

۱

۰

۲

۲

۴

۲۰۰۶

دور ۱

۳

۰

۱

۲

۲

۶

مجموع

بهترین: دور ۱

۹

۱

۲

۶

۶

۱۸

 

بازی‌های جام جهانی بر اساس حریف

برابر

برد

تساوی

باخت

جمع

پرو

۰

۰

۱

۱

آلمان

۰

۰

۱

۱

ایالات متحده

۱

۰

۰

۱

پرتغال

۰

۰

۱

۱

مکزیک

۰

۰

۱

۱

هلند

۰

۰

۱

۱

یوگسلاوی

۰

۰

۱

۱

اسکاتلند

۰

۱

۰

۱

آنگولا

۰

۱

۰

۱

جمع

۱

۲

۶

۹

 

تاریخچه جام جهانی

سال

دور

نتیجه

حاصل

۱۹۷۸

دور ۱

ایران ۱ – ۴ پرو

باخت

دور ۱

ایران ۰ – ۳ هلند

باخت

دور ۱

ایران ۱ – ۱ اسکاتلند

تساوی

۱۹۹۸

دور ۱

 ایران ۰ – ۱ یوگسلاوی

باخت

دور ۱

 ایران ۲ – ۱ ایالات متحده

برد

دور ۱

 ایران ۰ – ۲ آلمان

باخت

۲۰۰۶

دور ۱

 ایران ۱ – ۳ مکزیک

باخت

دور ۱

 ایران ۰ – ۲ پرتغال

باخت

دور ۱

 ایران ۱ – ۱ آنگولا

تساوی

نتایج در المپیک

سال

دور

بازی

برد

تساوی

باخت

گ.ز.

گ.خ.

گلزن‌ها

۱۹۶۴

دور ۱

۳

۰

۱

۲

۱

۶

نیرلو

۱۹۶۸

راه نیافت

-

-

-

-

-

-

-

۱۹۷۲

دور ۱

۳

۱

۰

۲

۱

۹

حلوایی

۱۹۷۶

یک‌چهارم پایانی

۳

۱

۰

۲

۴

۵

مظلومی / پروین / روشن / قلیچخانی

-

جمع

بهترین: یک‌چهارم پایانی

۹

۲

۱

۶

۶

۲۰

-

* پس از المپیک ۱۹۹۲ تیم ملی زیر ۲۱ سال در بازی‌ها شرکت می‌کند.

نتایج در جام ملت‌های آسیا

سال

دور

۱۹۵۶

راه نیافت

۱۹۶۰

حذف در مقدماتی

۱۹۶۴

راه نیافت

۱۹۶۸

قهرمان

۱۹۷۲

قهرمان

۱۹۷۶

قهرمان

۱۹۸۰

مقام سوم

۱۹۸۴

مقام چهارم

۱۹۸۸

مقام سوم

۱۹۹۲

دور ۱

۱۹۹۶

مقام سوم

۲۰۰۰

یک‌چهارم پایانی

۲۰۰۴

مقام سوم


۲۰۰۷

یک‌چهارم پایانی

** رنگ طلایی نشان می‌دهد که تیم قهرمان شده است و
رنگ قرمز نشان می‌دهد که تیم میزبان مسابقات بوده است.

نتایج در بازی‌های آسیایی

سال

دور

۱۹۵۱

نایب‌قهرمان

۱۹۵۴

راه نیافت

۱۹۵۸

دور ۱

۱۹۶۲

راه نیافت

۱۹۶۶

نایب‌قهرمان

۱۹۷۰

دور ۱

۱۹۷۴

قهرمان

۱۹۷۸

راه نیافت

۱۹۸۲

یک‌چهارم‌پایانی

۱۹۸۶

یک‌چهارم‌پایانی

۱۹۹۰

قهرمان

۱۹۹۴

دور ۱

۱۹۹۸

قهرمان

* پس از بازی‌های آسیایی سال ۲۰۰۲ تیم زیر ۲۱ سال
در این بازی‌ها شرکت می‌کند.

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:38  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

ایران

لقب

تیم ملی - شیردلان

فدراسیون

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کنفدراسیون

کنفدراسیون فوتبال آسیا

سرمربی

افشین قطبی

دستیار

پیت بیوتر

کاپیتان

جواد نکونام

بیشترین بازی ملی

علی دایی149

بیشترین گل ملی

علی دایی109

ورزشگاه خانگی

ورزشگاه آزادی

کد فیفا

IRN

برترین رده در فیفا

۱۵ (ژوئیه ۲۰۰۵

پایین‌ترین رده در فیفا

۱۲۲ (می ۱۹۹۶

رده الو

۲۸

برترین رده الو

۱۵ (می ۲۰۰۵

پایین‌ترین رده الو

۷۳ (ژانویه ۱۹۶۴

نخستین بازی ملی
افغانستان ۰ - ۰ ایران
کابل، افغانستان؛ ۱ ژانویه، ۱۹۴۱

بهترین پیروزی
ایران ۱۹ - ۰ گوآم
تبریز، ایران؛ ۲۴ نوامبر، ۲۰۰۰

بدترین شکست
ترکیه ۶ - ۱ ایران
استانبول، ترکیه؛ ۲۸ مه، ۱۹۵۰
کره جنوبی ۵ - ۰ ایران
توکیو، ژاپن؛ ۲۸ مه، ۱۹۵۸
مجارستان ۵ - ۰ ایران
مونیخ، آلمان؛ ۲۷ اوت، ۱۹۷۲

جام جهانی

حضور

۳ (نخستین ۱۹۷۸

تاریخچه

سال‌های نخست

نخستین بازی رسمی تیم ملی فوتبال ایران به تاریخ ۴ شهریور سال ۱۳۲۰ خورشيدي برمی‌گردد. در این تاریخ ایران برابر تیم افغانستان به میدان رفت.[۲] این بازی که خارج از خانه و در کشور افغانستان برگزار شد ۰ - ۰ مساوی به پایان رسید. در دو دهه بعد اتفاق خاصی در فوتبال ایران رخ نداد، اما در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی ایران توانست به عنوان یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیایی جایگاه ثابتی برای خود دست و پا کند. طی آن سال‌ها ایران موفق شد سه بار پیاپی در ۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ به مقام قهرمانی دست یابد. ایران هرگز نتوانست بار دیگر به چنین عنوانی دست یابد[۳] اما موفق شد چهار بار به مقام سوم این مسابقات برسد. تیم ملی همچنین چهار بار مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی را طی سال‌های ۱۹۷۴، ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ به دست آورده است.

دهه هشتاد میلادی

دهه هشتاد میلادی کشور ایران درگیر انقلاب و جنگی هشت ساله بود. این سال‌ها دوران رکود فوتبال در ایران نیز بود. در این دهه ایران نتوانست به جام جهانی صعود کند.[۴]

دهه نود میلادی

پس از مدتی رکود فوتبال ایران در دهه نود میلادی از نو متولد شد. اگر چه ایران نتوانست در دو جام جهانی ۹۰ و ۹۴ شرکت کند، با پیدایش پدیده‌های نظیر علی دائی، خداداد عزیزی، کریم باقری و در سال‌های آخر این دهه مهدی مهدوی‌کیا، ایران جانی تازه گرفت.[۵] در سال‌های پایانی این دهه ایران موفق شد دومین حضور خود را در جام جهانی تجربه کند.

 

جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین

تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۱۹۷۷ موفق شد استرالیا را با نتیجه ۱ - ۰ در حضور ۹۰۰۰۰ هوادار در تهران شکست دهد و به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین راه یابد. این نخستین حضور ایران در یک جام جهانی بود. ایران بازی نخست خود را در مقابل هلند با نتیجه ۳ - ۰ واگذار کرد،[۶] اما در بازی دوم خود برابر اسکاتلند شگفتی آفرید و با گل دانائی‌فرد به نتیجه تساوی ۱ - ۱ دست یافت. گل اسکاتلند در این بازی نیز از روی اشتباه مدافع ایرانی آندرانیک اسکندریان ثبت شد. بازیکنان ایرانی بازی سوم خود را به رغم نمایش خوبی که ارائه دادند با نتیجه سنگین ۴ - ۱ به پرو واگذار کردند. تنها گل ایران را حسن روشن به ثمر رساند.[۷]

جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسهدر نوامبر ۱۹۹۷ میلادی، ایران در شرایطی دشوار برای حضور در جام جهانی ۱۹۹۸ به دیدار استرالیا رفت. هر دو بازی با نتیجه تساوی پایان گرفت، اما ایران به لطف قانون گل‌زده در خانهٔ حریف توانست به جام جهانی راه یابد. بازی برگشت ایران در مقابل استرالیا تا دقایق پایانی ۲ - ۰ به سود میزبان بود اما دو گل کریم باقری و خداداد عزیزی نتیجه را به نفع ایران رقم زد. هواداران فوتبال در ایران از آن بازی با عنوان حماسه ملبورن یاد می‌کنند. در این تورنمنت ایران به همراه آلمان، یوگسلاوی و آمریکا در یک گروه قرار گرفت. ایران در بازی اول در مقابل یوگسلاوی با نتیجه ۱ - ۰ نتیجه را واگذار کرد. ایران در این بازی نمایش خوبی ارائه کرد و یوگسلاوی تنها از روی ضربه آزاد میهائیلوویچ که درون دروازه نکیسا دروازه‌بان دوم ایران جای داد، توانست برتری را از آن خود کند. ایران توانست نخستین پیروزی خود در مسابقات جام جهانی را برابر آمریکا به دست آورد. این بازی که به دلیل مواضع سیاسی و خصومت دو کشور شرایطی ویژه داشت با نتیجه ۲ - ۱ به سود ایران خاتمه یافت. گل‌های ایران را استیلی و مهدوی‌کیا به ثمر رساندند.[۱۲] گلی که استیلی با ضربه سر درون دروازه آمریکا قرار داد بعدها گل قرن نامیده شد.[۱۳] بازی ایران و آلمان در شهر مون‌پلیه برگزار شد و با نتیجه ۲ - ۰ به سود آلمان خاتمه یافت. گل‌های آلمان را بیرهوف در دقیقه ۵۰ و کلینزمن در دقیقه ۵۸ به ثمر رساندند.

جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپنبا توجه به میزبانی کره و ژاپن و با توجه به حضور میزبانان جام جهانی بدون حضور در دور مقدماتی تنها ۵/۲ سهمیه دیگر برای قاره آسیا برای حضور در جام جهانی باقی ماند. تیم‌ها در دور دوم مرحله مقدماتی در دو گروه ۴ تیمی به مصاف یکدیگر رفتند که دو تیم اول مستقیما به جام جهانی صعود می‌کردند و تیم‌های دوم دو گروه با یکدیگر در دو بازی رفت و برگشت بازی کرده و برنده ان دو دیدار باید با تیم پانزدهم قاره اروپا دو دیدار رفت و برگشت را برگزار می‌کرد تا چهره تیم دیگر صعود کننده مشخص گردد. تیم ایران در دور دوم مرخله مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن در حالی که در بازی آخر می‌توانست با پیروزی برابر بحرین مستقیما به جام جهانی صعود کند، ۳ بر ۱ مغلوب این تیم شد و نتوانست به طور مستقیم به این بازی‌ها صعود کند و به بازی پلی‌آف رفت. در این مرحله ایران به سرمربی‌گری میروسلاو بلاژویچ با تیم دوم گروه دیگر یعنی امارات به مسابقه پرداخت. و ایران این تیم را در تهران در حضور ۵۰۰۰۰ نفر با نتیجه ۱ - ۰ شکست داد. گل ایران را کریم باقری به ثمر رساند. در دور برگشت نیز ایران بازی را با نتیجه ۳ - ۰ برنده شد. این بازی در حضور ۲۰۰۰۰ تماشاگر اماراتی در ورزشگاه آل‌نهیان برگزار شد و گل‌های ایران را علی دایی، کریم باقری و مهرداد میناوند به ثمر رساندند.ایران راهی دور بعد شد تا با تیم اروپایی جمهوری ایرلند مصاف دهد. روز ۱۹ آبان سال ۱۳۸۰ ایران در حضور ۳۵۰۰۰ تماشاگر در ورزشگاه دوبلین با نتیجه ۲ - ۰ شکست خورد. بهترین بازیکن این مسابقه دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایرلند جنوبی شناخته شد او در طول مسابقه توانست دو موقعیت تک به تک را از علی کریمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بگیرد و ایران را در گلزنی در خانه حریف ناکام گزارد. بازی برگشت روز ۱۷ بهمن همان سال در ورزشگاه آزادی برگزار شد. تیم ایرلند ۲ سال بود در مسابقات رسمی شکست نخورده بود، اما ایران موفق شد این تیم را در حضور ۱۰۰۰۰۰ تماشاگر با نتیجه ۱ بر ۰ شکست دهد. گل ایران را یحیی گل‌محمدی به ثمر رساند. ایران در مجموع دو بازی با نتیجه ۲ - ۱ شکست خورد و نتوانست به جام جهانی صعود کند. تماشاگران با توجه به عدم گلزنی ایران در ۷۰ دقیقه نخست و از دست دادن موقعیت‌های به دست امده از سوی مهاجمان خصوصا علی کریمی، از دقیقه ۷۰ به بعد اعتراض خود را با پرتاب اشیاء و دادن شعار بر ضد بازیکنان و سرمربی تیم نشان دادند. پس از این شکست بلاژویچ برکنار و دستیار وی برانکو ایوانکوویچ جایگزین وی شد.[۱۴]

+ نوشته شده در  شنبه 1389/08/22ساعت 23:37  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

علي دايي1/1/1348

حسين كاظمي11/7/1358

جواد نكونام16/7/1359

ايمان مبعلي12/8/1361

علي كريمي17/8/1357

علي سامره2/9/1355

ستار زارع8/11/1360

سيد جلال حسيني14/11/1360

احمد رضا عابدزاده 4/3/1345

محسن خليلي25/11/59

كريم باقري1/12/1359

مهدي امير ابادي3/12/1358

پيروز قرباني12/12/1358

اندرانيك تيموريان15/12/1361

يحيي گل محمدي  28/12/1349

احسان خرسندي4/1/1364

فرهاد مجيدي15/3/1355

ستار همداني16/3/1353

سپهر حيدري19/3/1359

مسعود شجاعي19/3/1363

محمد پروين24/3/1367

سياوش اكبرپور14/4/1360

حسن رودباريان15/4/1357

مسعود شجاعي19/4/1363

پژمان نوري23/4/1359

هادي شكوري12/2/1358

وحيد طالبلو5/3/1361

مجتبي جباري26/3/1362

خداداد عزيزي1/4/1350

علي پروين3/4/1325

علي انصاريان4/4/1356

عليرضا منصوريان4/4/1350

عليرضا نيكبخت واحدي9/4/1359

يدالله اكبري10/4/1353

نيما نكيسا11/2/1354

سياوش اكبر پور11/1/1362

علي عليزاده13/2/1363

هادي طباطبايي20/1/1352

مهدي هاشمي نسب17/11/1352

محرم نويدكيا18/2/1360

محسن بياتي نيا20/1/1359

فرشيد كريمي20/2/1355

 

فيروز كريمي24/1/1335

مهدي رحمتي14/11/1361

عليرضا اكبرپور20/2/1352

سيد جلال رافخايي4/2/1363

حسين بادامكي22/6/1360

ارش برهاني23/6/1362

ابراهيم ميرزاپور25/6/1357

حسين كعبي1/7/1359

مهدي تاتا ر2/7/1351

حامد كاويانپور10/9/1357

امير قلعه نويي3/9/1342

ابراهيم صادقي15/11/1357

 

هادي ساعي20/2/1355

امير حسين صادقي15/9/1360

ناصر حجازي23/9/1328

مهرزاد معدنچي20/10/1363

حميد استيلي20/10/1346

محمد نصرتي21/10/1360

فرشاد پيوس22/10/1340

داوود سيد عباسي21/11/56

حسين رضا زاده22/2/1357

پژمان منتظزي7/2/1359

رضا عنايتي23/2/1354

جواد كاظميان25/2/1360

ميثم منيعي2/5/1361

مهدي مهدوي كيا8/5/1356

عليرضا رضايي20/5/1355

ادموند بزيك21/5/1354

صمد مرفاوي22/5/1343

 

 

فريدون زندي26/2/1360

شهاب گردان31/2/1363

ابوالفضل حاجي زاده1/6/1360

پژمان جمشيدي10/6/1356

فرزاد اشوبي14/6/1363

محمد نوازي14/6/1353

فرزاد مجيدي18/6/1356

+ نوشته شده در  جمعه 1389/08/21ساعت 21:57  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

تاریخچه ريال مادريد

با ۹ قهرمانی اروپا و ۳۱ قهرمانی که در کلکسیون افتخارات خود می‌بیند با بیشترین رای از نظر فیفا بهترین تیم در قرن ۲۰ شد. تشکیلات این باشگاه خیلی پیچیده‌است.

فوتبال در پایتخت اسپانیا توسط استادان و دانشجویان و جمعی از افراد دانشگاه اوکسبریج معرفی و موسسه‌ای برای فوتبال شبیه فدراسیون‌های امروزی در سال ۱۸۹۵ شکل گرفت.

در سال ۱۹۰۰ باشگاه جدید فوتبالی در مادرید و اسپانیول شکل گرفت. بعد از جدا شدن اسپانیول بار دیگر نتیجه شکل گرفتن تیم Sociedad Madrid FC شد. این باشگاه پس از سه بار تغییر و تحول و پیشرفت بالاخره با نام باشگاه فوتبال رئال مادرید ثبت شد. انتخاب رنگ پیراهن برای آنها مشکل نبود و به دلیل نفوذ انگلیسی‌هایی که در آن جا نقش داشتند رنگ سفید را برای تیم خود انتخاب کردند. بعد از گذشت سال‌ها در لیگ بین‌المللی، وقتی که رئال ۴ قهرمانی کوپا دل ری را، داشت مادرید صاحب دو قهرمانی در دهه ۱۹۳۰ شد. اما بعد از آن دو جام مادرید دو دهه صبر کرد تا دوباره برای قهرمانی راهی پیدا کند.

در پایان آنها تصمیم گرفتند که در تیمشان تحول ایجاد کنند و چهره تیم را عوض کردند و به تیمی مدرن برای همیشه تبدیل کردند. با بازیکن‌هایی مانند آلفردو دی استفانو، فرانس پوشکاش، فرانسیسکو جنتو، هکتور ریال، ریموند کوپا، خوزه سانتاماریا در دهه ۱۹۵۰ موفقیت‌های این تیم دوباره آغاز شد.

آنها با اوردن جام به خانه در سال‌های ۱۹۵۷-۵۸ ,۱۹۵۶-۵۷ ,۱۹۵۴-۵۵ ,۱۹۵۳-۵۴ شاهد موفقیت خود در تغییر چهره تیمشان بودند.

در اولین بازی فینال در اروپا رئال به پیروزی ۴ بر ۳ دست یافت.

۴ قهرمانی رئال و برگزاری جشن‌های قهرمانی این تیم را به اوج رساند. از جمله این موفقیت‌های می‌توان به برد ۷ بر ۳ رئال مقابل اینتراخت فرانکفورت در ورزشگاه همپدن پارک در کشور اسکاتلند در سال ۱۹۶۰ اشاره کرد.

در دهه ۱۹۶۰ سرنوشت رئال عوض شد. رئال رتبه‌ای بهتر از ۸ در باشگاه‌های اسپانیا پیدا نکرد. تا زمانی که دوباره به لیگ اروپا رفت و در مقابل پارتیزان در سال ۱۹۶۶ به پیروزی دست یافت.

دهه بعد یعنی دهه ۱۹۷۰ برای رئال با موفقیت در سال‌های ۱۹۷۲، ۷۵، ۷۶، ۷۸، ۷۹ و ۸۰ همراه بود.

رئال ۵ قهرمانی پیاپی خود از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۰ را مدیون ۵ ستاره مشهور خود به نام‌های امیلیو بوترگوئنو، Manolo Sanchís, Martín Vazquéz, Míchel Pardeza , Miguel Pardeza است.

نیمه اول دهه ۱۹۹۰ رئال صاحب ۲ قهرمانی لیگ و یک قهرمانی جام حذفی شد. قهرمانی‌های رئال در این قرن با پیروزی بر یوونتوس در سال ۱۹۹۸ که باعث قهرمانی رئال در اروپا شد به پایان رسید.

این پیروزی‌ها باعث نشد که مدیر باشگاه لورنزو سانز بتواند جای خود را حفظ کند.

وقتی وی از کار برکنار شد یک نجیب زاده به رای هیئت مدیره به نام فلورنتینو پرز سر کار امد. فلورنتینو پرز با پشت گرمی‌هایی که از نظر سیاسی داشت دست به تقویت تیم زد و باعث بازگشت دوباره موفقیت به رئال شد. اولین خرید پرز که یکی از شارژهای وی به تیم به شمار می‌رفت لوئیز فیگو از تیم رقیب یعنی بارسلونا بود. این تقویت‌ها از سوی مدیر باشگاه باعث دومین قهرمانی اروپا در سه سال شد. که دومین قهرمانی با پیروزی بر والنسیا در پاریس حاصل شد. با اضافه شدن زین‌الدین زیدان تیم قوی تر شد تا سیاست مدیر باشگاه یعنی گرفتن ستاره‌ها و همزمان بازی دادن به جوانان که به نام زیدان‌ها و پاون‌ها (به اسپانیایی: los Zidanes y los Pavónes) با گرفتن هافبک خوش تیپ فرانسوی و دفاع جوانی به نام پاون معروف شده بود، به انجام برسد.

این اقدامات باعث شد که رئال به عنوان بهترین تیم سده ۲۰ انتخاب شود.

نهمین قهرمانی رئال در باشگاه‌های اروپا که با گل دیدنی زیدان با تیم بایرلورکزن در ورزشگاه همپدن پارک همراه بود باعث سر بلندی این تیم اسپانیایی شد.

سال بعد رئال فقط قهرمان اسپانیا شد که این موضوع باعث اخزاج مربی این تیم یعنی ویسنته دل‌بوسکه شد و در همان سال بیش از ۱۶ بازیکنان رئال مجوز ترک ایم تیم را گرفتند.

در این هنگام درها برای آمدن دیوید بکهام باز شد که این بازیکن با سر و صدای زیاد تبلیغاتی وارد مادرید شد. با آمدن بکهام موج جدیدی از بر رئال حاکم شد و در زمینه تبلیغات فوتبالی نبض بازار را در دست گرفت. به دلایل فراوان تیم رنج‌های زیادی را تحمل کرد و ۳ سال را بدون قهرمانی پشت سر گذاشت. مربیان زیادی آمدن و رفتن، بازیکنان زیادی هم جذب تیم شدند اما هیچ یک نتوانست تیم را از بحران خارج سازد.

بالاخره در اوایل سال ۲۰۰۶ پرز از سمت خود کناره گیری کرد تا راه را برای آمدن مدیر جدید در تابستان را هموار کند. سرانجام در ژوئیه رامون کالدرون که عضو هیئت مدیریتی فلورنتینو پرز نیز بود با قول‌های فراوانی که داده بود با رای اکثریت به عنوان مدیر جدید انتخاب شد. با آمدن فابیو کاپلو به عنوان مربی مشغول به کار شد سرانجام باعث قهرمانی رئال در لیگ اسپانیا پس از ۵ سال بدون قهرمانی همراه شد اما باز مدیران رئال نامهربانی کردند و کاپلو را کنار گذاشتند و برن شوستر آلمانی را جایگزین وی کردند. در آن فصل رئال خالی از بازیکنان ستاره مانند زین‌الدین زیدان، دیوید بکهام، روبرتو کارلوس و رونالدو بود.

 

نام کامل باشگاه

باشگاه فوتبال رئال مادرید (Real Madrid Club de Fútbol)

 

تاریخ تأسیس

۶ مارس ۱۹۰۲

 

نام ورزشگاه

سانتیاگو برنابئو
(گنجایش: ۸۰٫۳۵۴)

 

مدیرعامل

فلورنتینو پرز

 

سرمربی

ژوزه مورینیو

 

لیگ

لالیگا

 

آدرس اینترنتی

http://www.realmadrid.com

 

افتخارات

لالیگا: ۳۱ بار، اولین بار در سال (۳۲-۱۹۳۱) و آخرین بار در فصل (۲۰۰۷-۲۰۰۸)
جام حذفی: ۱۷ بار، اولین بار (۵-۱۹۰۴) آخرین بار در فصل (۹۳-۱۹۹۲)
اروپایی: قهرمان جام قهرمانی اروپا: (لیگ قهرمانان ۹ بار)، اولین بار در فصل (۵۶-۱۹۵۵)، آخرین بار در فصل (۲۰۰۲-۲۰۰۱) قهرمان جام یوفا: ۲ بار در سال‌های (۸۶-۱۹۸۵) و (۸۵-۱۹۸۴)
بین قاره‌ای: ۳ بار در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۶۰

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/08/20ساعت 21:37  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

از زمانی که داوطلبانه و در کمال فروتنی در جنگ اوّل جهانی که به کشور رایش تحمیل شد خدمت کردم ، سی سال می گذرد. در این سه دهه ، تنها راهنمای من در تمام افکار ، اعمال و زندگیم ، عشق و وفاداری نسبت به این ملّت بوده است. این عشق و علاقه به من قدرت می داد تا بتوانم پیرامون دشوارترین مسائلی که تاکنون در برابر یک موجود فانی قرار گرفته است ، تصمیم بگیرم. در این سه دهه ، تمام سلامت و نیرویم را صرف کرده ام.
اینکه من و یا هر کس دیگری در آلمان در سال ۱۹۳۹ خواستار جنگ بوده ایم ، به هیچ وجه واقعیّت ندارد. این جنگ ، به ویژه ، خواستهٔ دولتمردانی بود که یا خود یهودی بودند و یا در راه منافع یهودیان فعالیّت می کردند و همانها بودند که به جنگ دامن زدند. در پی شش سال جنگی که علیرغم تمام موانع ، روزی از آن به عنوان با شکوهترین و قهرمانانه ترین جلوهٔ مبارزات یک کشور به منظور بقای یک ملّت ، یاد خواهد شد.
من نمی توانم از شهری که پایتخت این کشور است ، دست بردارم. از آنجا که نیرویمان ناچیز تر از آن است که بتوانیم بیش از این در برابر حملهٔ دشمن مقاومت کنیم و مقاومت ما نیز به تدریج به وسیلهٔ مردانی کور و بی اراده تحلیل خواهد رفت ، آرزو می کنم که در سرنوشت میلیونها انسان دیگری که تصمیم گرفته اند در این شهر باقی بمانند ، شریک باشم. گذشته از این ، هرگز در دستهای دشمنانی که خواستار نمایشی تازه جهت توده های دیوانهٔ خود هستند ، نخواهم افتاد.
بنابراین تصمیم گرفته ام در برلین بمانم ، و در لحظه ای که مطمئن شوم که وضعیت پیشوا و حکومت در معرض خطر و سقوط حتمی قرار گرفته است ، مرگ را داوطلبانه پذیرا شوم. با قلبی شاد و آگاهی از یک وحدت بی مانند در تاریخ ، از فداکاری ها و دستاوردهای سربازانمان در جبهه های جنگ ، زنانمان در خانه ها ، دهقانان و کارگران و جوانانمان تشکّر و قدردانی می کنم. آرزو و درخواستم این است که ملّت آلمان ، هرگز و تحت هیچ شرایطی در هیچ مبارزه ای تسلیم نشوند و با تمام توان خود ، و با وفاداری نسبت به مبانی و اصول «کلاوزه ویتز» علیه دشمنان سرزمین مادری خود بجنگند.
از وفاداری سربازان آلمان و نیز از مشارکت و همدلی من با آنها در مرگ ، بذری در زمین پاشیده خواهد شد که روزی در تاریخ آلمان رشد خواهد کرد و در نتیجه یک ملّت متحد واقعی تحقق خواهد بخشید
پیش از مرگ ، رایش مارشال هرمان گورینگ را از حزب بیرن می اندازم و تمامی حقوق را که به موجب حکم روز بیست و نه ژوئن ۱۹۴۱ و نیز سخنرانی در رایشتاگ در اوّل سپتامبر ۱۹۳۹ به وی تفویض کرده ام ، از او می گیرم.
گورنینگ و هیملر ، جدا از عدم وفاداری نسبت به من ، با مذاکرات محرمانه با دشمن که بدون آگاهی و بر خلاف میل من انجام گرفت ، و نیز اقدام به اعمال غیر قانونی برای کنترل کشور ، شرمندگی جبران ناپذیری برای کشور آلمان به بار آوردند. به منظور تقدیم دولتی که از مردان با شرف تشکیل شده ، و قادر است وظیفهٔ ادامهٔ جنگ را با تمام نیرو انجام بدهد ، افراد زیر را به عنوان کابینهٔ جدید منسوب می کنم: • رئیس جمهور: دونیتس • صدر اعظم: دکتر گوبلز • وزیر حزب: بورمن • وزیر امور خارجه: زایس اینکوارت باشد که کابینهٔ جدید ، نسبت به وظیفهٔ خود که برقراری نظام ناسیونال سوسیالستی در کشور است آگاه باشد و شرایطی را بوجود آورد که هر فرد آلمانی ، خدمت در راه منافع عموم را به منافع شخص خود ارجح بداند.از ملّت آلمان ، تمام مردان و زنان ناسیونال سوسیالیست و نیز تمام افراد ارتش می خواهم که تا دم مرگ نسبت به دولت و رئیس جمهور جدید وفادار بوده ، از اوامر آنها اطاعت کنند. از این مهمتر ، اینکه به دولت و ملّت آلمان دستور می دهم که همواره قوانین نژادی را مورد مراقبت و ملاحظه قرار بدهند.

۲9 آوریل 1945
آدلف هیتلر

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/08/20ساعت 21:34  توسط سيد مرتضي افضلي  | 

مطالب قدیمی‌تر